Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
09-05-2011  

Geef het Marktplein weer een kans!

 

Geachte dames en heren,
Dinsdagavond moet de gemeenteraad zich uitspreken over de vernieuwing van het centrum. De tijd dringt, want voor het eind van dit jaar moet de schop de grond in, anders vervallen belangrijke subsidies.

Veel inwoners voelen zich betrokken bij de ontwikkeling van het centrum. De gemeente heeft in het verleden veel verkeerde keuzes gemaakt door al te rigoureus te werk te gaan. Keuzes die aanvankelijk wel eens aardig leken uit te pakken, maar na enkele jaren al faliekant verkeerd bleken – met versnippering van het winkelaanbod, desoriëntatie voor de bezoeker, leegstand en verpaupering tot gevolg.

Ook ik voel me betrokken bij de ontwikkeling van het centrum. Een van de problemen waar de binnenstad mee kampt, is het gebrek aan identiteit van het Markplein.
Het is het lelijkste plein van Almelo. Verknipt in twee delen door de Bascule/McDonalds, opgeofferd aan gemotoriseerd verkeer (wegbaan voor De Waag langs, busstation), omzoomd door leegstand (passage, voormalige Rechter). Kortom, dit plein is verworden tot een vlakte waar chaos troef is, qua structuur en visuele uitstraling.

Daarom mijn oproep: geef het Marktplein weer een kans. De belangrijkste maatregel hiervoor is het verwijderen van de McDonalds. Niet alleen verdeelt dit pand op een hinderlijke wijze het plein in twee delen. Ook zorgt de achterkant van dit pand, gericht op het Waagplein, voor een vreselijke aanblik en uitstraling in relatie tot de omgeving. De saaiheid wordt nergens in Almelo zo treffend verbeeld als door de dodelijke blik die de achterkant van dit pand op het Waagplein werpt.
Commercieel gezien hoeft deze maatregel geen probleem te zijn. Er is in de directe nabijheid ruimte genoeg om de McDonalds in te huisvesten.

Door dit gebouw te verwijderen, krijg je weer zicht op het Marktplein als geheel en koppel je de beide delen van het Marktplein weer aan elkaar, verbind je het terras van Nielz (‘Nielzplein’) met het Waagplein. In plaats van de huidige versnippering, maak er weer een eenheid van en schep je tegelijk weer ruimte voor de markt.
Uiteraard dienen ook andere maatregelen hieraan gekoppeld te worden, onder meer verkeerstechnische. Waarom moeten auto’s over de markt kunnen rijden, dat is toch volkomen kul?

Met deze ingreep krijgt ook de markt zelf die op het Marktplein wordt gehouden, een nieuwe kans. De markt wordt ook weer een eenheid. Er gaat eens stimulerend effect van uit naar marktkooplieden. Met wat extra creativiteit kan de markt vast en zeker weer opbloeien en de (regionale) positie heroveren die ze ooit had.

Ook de horeca zal mee-profiteren van dit effect. Door er één of meer rijen bomen te plaatsen schep je rondom intimiteit.
In bijgaande fotomontages heb ik de bestaande situatie en de situatie na bovengenoemde ingreep weergegeven.
Ik doe een beroep op de politieke partijen om, hoe het dinsdagavond dan ook uitvalt, in elk geval te besluiten om de McDonalds te bewegen te verhuizen, dit pand af te breken en van het Marktplein weer een eenheid te maken.

Het Waagplein is dood. Leve het nieuwe Waagplein!

Met vriendelijke groet,

Peter Leeuwen

Fotobewerking: Willem Buitenweg en Peter Leeuwen

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina