Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
18-05-2020  

Vogelgebied

 

Beschermd natuurterrein, vogelgebied, verboden te betreden! Een bordje in het gebied van De Doorbraak in de nabijheid van het riviertje de Lolee even buiten Almelo wijst de passant op zijn verplichtingen . Een vogelaar observeert een paartje rosse grutto's, dat zich onbespied waant. Een kolonie aalscholvers bevolkt een dikke eik op een ouderwetse houtwal.
Een vlucht witte zwanen strijkt neer op het glanzende water. Een fuut duikt onder water en lijkt een eeuwigheid weg te blijven. Gevoel van euforie!
Dan kijk je wat verder om je heen en ontwaar je  tot je verbijstering in de nabijheid  een loonwerker, die met zijn tankwagen, een spoor van gleuven trekt om de aangrenzende weilanden met mest te injecteren. Wat verderop vergelend gras tengevolge van het onkruidverdelgingsmiddel glyfosaat.

Ontluisterend, zo'n beeldschoon gecreëerd natuurpareltje geweld aan te doen in  agrarisch gebied, waar de biodiversiteit  stelselmatig verdwijnt, weidevogels geen enkele kans maken om te nestelen, laat staan te overleven!
Sterker nog, ik vond zelfs een hagelpatroon in dit mooie gebiedje!

Tegenstrijdig, de aanleg van die prachtige Doorbraak, een wonder van  herrezen natuur temidden van agrarisch landschap, uitsluitend gericht op productie.
Zou zeggen, laten we de handen in een slaan om te overleven in harmonie met de natuur, te beginnen vandaag! Als dat zou kunnen?

Paul Bults

Archief
Terug naar vorige pagina