Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
01-05-2019  

Strijd

 

Hebt u het ook gelezen in Tubantia? ‘Vergeet Almelo of Hengelo, Enschede moet concurrentie aangaan met Utrecht’, dat kopte Tubantia volgens de uitspraken van Jeroen Diepenmaat, wethouder te Enschede in zijn ambities de stad te laten groeien naar 170.000 inwoners. Nu wil Enschede dat al jaren, maar de feiten luiden anders. Enschede krimpt qua eigen bevolkingsaanwas. Door te lage geboortecijfers en een hoger vertrek. Sinds 2013 is dat al het geval. Toch groeit de stad nog licht maar dan tijdelijk vanwege import. Import die vooral te maken heeft met studie waarna het overgrote deel van de studenten weer de hielen licht. Al jaren schommelt het aantal inwoners van Enschede zo rond de plus 158.000 inwoners. Te klein voor een tafellaken en te groot voor een servet. En dan het vergelijk maken met Utrecht dat ruim het dubbele aantal inwoners heeft en wel sterk groeit. Kortom Diepenmaat doet uitspraken die door de feiten worden gelogenstraft. Enschede wil wel van alles en probeert dat met extra woningbouw tegen de Twentse afspraken in te omzeilen maar of je daarmee het vertrek tegengaat?

Feit is dat Borne al jaren de groeigemeente van Twente is met in het kielzog Almelo en Rijssen-Holten dat wel een geboorteoverschot heeft. In Enschede is dat louter door studenten en dus meer tijdelijk van aard. Dat Diepenmaat het tijdelijke in permanent wil veranderen is dus niet nieuw. Dat wordt al jaren geprobeerd. Daarvoor is dus meer nodig dan alleen woningen. Hoogwaardige industrie van enige omvang  bijvoorbeeld en daarin loopt vooral Almelo voorop.
Het is juist de toon vanuit Enschede die andere gemeenten in Twente kopschuw maakt. Niet voor niets doen Rijssen-Holten en Almelo alleen nog maar op projectbasis mee aan de Agenda van Twente. Geven en nemen moet het devies zijn voor de ontwikkeling van Twente en het Duitse achterland dat samen Euregio heet. Daar past geen Enschedees tromgeroffel bij

Toch leuk dat de derby Heracles Almelo – Fc Twente volgend seizoen weer op de agenda staat!

‘Fijnslijper’

Archief
Terug naar vorige pagina