Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
20-02-2019  

Zet een streep op 20 maart!


Kindgebonden budget niet uitbetaald.
Honderdduizenden gezinnen krijgen nabetaling na mislopen kind-gebonden budget. De oorzaak 'geklungel' bij de belastingdienst waar duizenden ambtenaren de afgelopen jaren met riante vergoedingen vroegtijdig werden geloosd. De gezinnen - 300.000 à 400.000 - die in totaal naar schatting over de afgelopen jaren sinds 2008 375 à 425 miljoen euro misliepen, worden gecompenseerd.

Rekenfoutje energie.
Dik 300 euro moeten burgers betalen voor de levering van energie. Boosdoener de verhoogde energiebelasting en de door het kabinet Rutte III gebruikte verouderde koopkrachtcijfers met een veel te laag gemiddeld gas- en elektragebruik.
De enorme prijsstijging was al voorspeld maar staatssecretaris Mona Keijzer riep telkens dat het niet klopte en dat men de burgers niet onnodig bang moest maken.
Nu klinkt er een voorzichtig excuus in het Haagse, maar compensatie blijft twijfelachtig.
 

Op woensdag 20 maart mogen de stemgerechtigde kiezers van 18 jaar en ouder in de Staat der Nederlanden weer naar de stembus. Op de overzeese gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba gaat het om de benoeming van kiescolleges die mede van invloed zijn voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Dat geldt eveneens de verkiezingen voor nieuwe besturen in onze 12 binnenlandse provincies, ook dat is mede bepalend voor de samenstelling van de Eerste Kamer. 

De Eerste Kamer is feitelijk de ‘eindcontroleur’ van wat het kabinet  en de Tweede Kamer bedenkt qua wetgeving en leefomstandigheden voor de burgers in Nederland en voornoemde gemeenten over zee.  

Na jarenlang bezuinigen, het over de schutting van gemeenten gooien van extra verantwoordelijkheden, het verhogen van de lasten zoals ziektekosten, btw, energiebelasting en een te magere belastingverlaging op loon ui werk, oordelen we als kiezers dus in feite ook over de opeenvolgende kabinetten Rutte 1, 2 en 3 al noemen we het tevens provinciale verkiezingen want ook daar is het dringen geblazen om het pluche.
Helder voor de geest staat denk ik in ieder geval dat de pensioenen al jaren zijn ‘bevroren’ vanwege een idiote rekenrente en daarom zelfs een verlaging dreigt vanwege de nog idiotere beleggingsregel dat pensioenfondsen alleen mogen beleggen in risicoloze fondsen en staatsobligaties van Nederland en Duitsland met een ‘winstrente’ onder de inflatie.
Ook uitkeringsgerechtigden en zij die werken voor een minimumloon hebben al jaren geen vooruitgang van welvaart kunnen ervaren. De middeninkomens kregen er weliswaar een ‘ietsie pietsie’ bij maar de verdeelsleutel viel toch wel erg naar de hogere inkomens en de kapitalisten. Nu is dat laatste geen vies woord, maar om ook nog het aantal miljonairs fors te zien stijgen en een poging om de dividendbelasting op beleggingen om zeep te helpen, was een brug te ver die boevendien geen indruk maakte op de Angelsaksische beleggers.

Nee dan de verhoging op de energiebelasting. Nederland moet volgens de Haagse kliek van het aardgas. Niet om Groningen aardbevingsvrij te maken, maar om niet al te veel gas te moeten importeren. Van leverancier naar inkopen doet kennelijk zeer. Jarenlang is het gas verkwanselt voor lagere prijzen dan de burger in Nederland betaalt. In ons buurland telt dit allemaal niet. Daar sluiten ze kerncentrales en leggen een dikke pijpleiding aan naar Rusland om aardgas te kunnen kopen. Rutte III wil 'niet afhankelijk' worden, Rutte III zet liever het eigen volk in de kou.
Al het voornoemde kon Rutte 1, 2 en 3 de afgelopen jaren allemaal doen vanwege een meerderheid in de Eerste- en Tweede Kamer. Nu is die meerderheid in de Tweede Kamer al geslonken naar 1 zetel, maar als je alle stemrondes bekijkt die het volk pijn hebben gedaan, hielpen daar de SGP en PVV als niet zijnde coalitiepartners, flink aan mee.
<<<
In de Eerste Kamer zit het ‘jasje’ nog wat ruimer. In ieder geval tot 20 maart a.s. dan mag u als kiezer een ‘streep’ zetten, want de gekozenen in de 12 provinciale staten en de overzeese kiesraden benoemen binnen 3 maanden ook de leden van de Eerste Kamer. Let dan wel op welke partij u stemt!

‘Fijnslijper’

PS
Op 20 maart mag u ook stemmen voor nieuwe bestuurders in de waterschappen. U weet wel, de dijkbewakers, de ‘drollenvangers’ van het riool om te reinigen, de hoeders van het grondwater. Wil je er meer van weten? Kijk op www.waterschapsverkiezingen.nl en als je dan weer bekende partijen op het lijstje ziet staan, weet dan ook dat er onafhankelijke kandidaten zijn zoals de Algemene Waterschaps Partij - niet politiek wel deskundig, of de ’jongens en meisjes’ van Water Natuurlijk.

Archief
Terug naar vorige pagina