Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
13-12-2014  

Circus

 

Er breken vreugdevolle tijden aan voor het Almelose raadslid Harry de Olde. Eindelijk komt er een verbod om wilde dieren in circussen te laten optreden, een wens die de Almeloër al lang koestert. Op lokaal niveau poogde De Olde dat verbod al langer handen en voeten te geven maar in de praktijk bleek dat toch lastiger. Zeker wanneer een circus-directie dat wel toezegt bij de gunning voor een standplaats, maar niet in de praktijk brengt. Dit tot frustratie van burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld die wettelijk gezien dat niet kon voorkomen ondanks een raadsbesluit op initiatief van De Olde.

Per 15 september volgend jaar moet de wet van kracht worden, zo besloot de ministerraad op het voorstel van staatssecretaris van Economische Zaken en Dieren Welzijn Sharon Dijksma. Volgens Dijksma is het "niet meer van deze tijd dat wilde dieren optreden in een circus. De aantasting van het dierenwelzijn weegt niet op tegen het gebruik van deze dieren voor vermaak en instandhouding van een traditie".

Dat geldt dan weer niet voor de veel jongere traditie zoals shows van dolfijnen en orca’s, want daar maakt Dijksma dan wel weer een uitzondering voor. De reden, een betere leefomgeving en geen voortdurende transporten. Maar wat indien circussen en dompteurs besluiten een permanent circus in te richten? Geldt dan ook gelijke monniken gelijke kappen?

In 2012 traden in Nederland nog 12 circussen op met wilde dieren. Waarheen met deze dieren? Of gaan circussen straks aan de Nederlandse landsgrenzen voorbij en zoekt men haar heil in landen waar deze verbodsregels (nog) niet van kracht zijn. Dan heeft Dijksma het paard achter de wagen gespannen en is er voor het welzijn van de dieren niets gewonnen.
De tijdsgeest brengt kennelijk met zich mee, dat men zich verschuilt en de handen liever in onschuld wast in plaats van de welzijnsregels aan te scherpen naar het hoogste niveau!

‘Fijnslijper’

Archief
Terug naar vorige pagina