Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
22-07-2014  

Kapitaalvernietiging ‘rond´ Huize Alexandra


De voormalige justitiële inrichting voor meisjes 'Huize Alexandra' aan de Vriezenveenseweg in Almelo.
 

ALMELO – Onlangs kocht de gemeente Almelo de leegstaande gebouwen van de voormalige justitiële inrichting voor meisjes Huize Alexandra. De gemeente betaalde daarvoor het symbolische bedrag van één euro aan eigenaar stichting Horizon.
Het roept de vraag op, waarom dat slechts één euro is en eigenaar stichting Horizon genoegen neemt met dat luttele bedrag, temeer omdat in de afgelopen jaren toch de nodige kosten werden gemaakt om verval en vernieling door vandalisme te voorkomen middels anti-kraak bewoning.

In januari 2013 bracht Marquette Detachering uit Almelo een formeel bod uit om opstallen en grond in bezit te krijgen voor het huisvesten van Poolse arbeiders. Nu huisvest Marquette Detachering haar Poolse werknemers nog deels op het eigen vakantiepark ’t Lageveld in Wierden. Zowel de provincie als de gemeente Wierden willen aan deze vorm van huisvesting een einde maken omdat het park een recreatiebestemming heeft. Eigenaar Hans Evers van Marquette Detachering vangt echter in elke Overijsselse gemeente bot, indien hij plannen voorlegt om zijn Poolse werknemers te herhuisvesten. Evers liet zijn oog vallen op Huize Alexandra vanwege de geschiktheid van de bebouwing en de omrastering die het complex toch grotendeels afzondert van de woonbebouwing in de buurt. Ideaal volgens Evers om zijn gekwalificeerde werknemers, betaald volgens de CAO, een adequate leef- en woonruimte te kunnen bieden. Evers wil daar ook fors in investeren, om Almelose bedrijven als Berdal, Hubregtse, Buiting en Kaleidoscope te kunnen blijven bedienen met gekwalificeerde medewerkers.

Maar Evers wordt kennelijk gedwarsboomd door de overheid. Hij kan ‘Huize Alexandra’ niet kopen om goede huisvesting (met toezicht) te realiseren. Dezelfde overheid die de situatie op ’t Lageveld wil beëindigen vanwege de toeristische bestemming.
De gemeente Almelo kan panden en grond wel kopen en dat slechts voor één luttele euro. Maar wat moet de gemeente er mee?
Niets, duurzame gebouwen gaan tegen de vlakte voor de somma van 225.000 euro om er weer een weiland van te maken. De gemeente ziet de grond als strategische voorraad voor mogelijke stadsuitbreiding op termijn. Het toekomstige weiland wordt voor pakweg 25 jaar in de ‘kast’ gezet, kan men stellen, want de gemeente heeft grond zat voor woningbouw en kan het aan de straatstenen niet kwijt. De burgers van deze armlastige gemeente worden dus opnieuw opgezadeld met de kosten van deze vorm van geldverspilling en de stichting Horizon (lees Rijksoverheid) helpt daar een handje aan mee.

Marquette Detachering moet dus van de overheid van alles, maar wordt tegelijkertijd door de overheid gedwarsboomd. Op zich is dat al niet ‘koosjer’ te noemen. Eigenaar Evers zag de ‘bui’ al eerder hangen en kocht in de Almelose binnenstad op ’t Moaken de voormalige huisvesting van tandartspraktijk Rijnders om er 10 Poolse werknemers te huisvesten. Het plan kreeg de nodige kritiek van omwonenden, maar de gemeente kon niets anders dan instemmen vanwege het vigerende bestemmingsplan dat bewoning toestaat. Het is kennelijk de enige weg voor Evers om zijn Poolse werknemers te kunnen huisvesten. Marquette Detachering werd weliswaar groot door Poolse medewerkers, maar is inmiddels veel meer dan dat. Ook talrijke Nederlanders vonden via Marquette Detachering inmiddels arbeid en dat zou best nog wel eens meer kunnen worden, maar of Evers daar nog de nodige energie in wil blijven steken? Feit is dat de overheid door bezuinigingen het aantal werkzoekenden laat oplopen en werkgevers vanwege de onzekere tijden zich niet aan vast personeel wagen. Zo lang dat het geval is, zal Evers makkelijker Poolse vakmensen kunnen uitlenen en krijgen Nederlandse werkzoekenden het steeds moeilijker om een baan te vinden. Met dank aan gemeenten en het Rijk, die met de mond van alles belijden maar niet thuis geven indien de hardwerkende Evers aan door de overheden ‘ongewenste’ situatie als ’t Lageveld tracht een einde te maken door met een adequaat alternatief te komen. In dit geval zijn het de Almelose burgers die financieel moeten boeten door deze vorm van kapitaalvernietiging!

‘Fijnslijper’

 

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina