Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
04-05-2013  

Schrikbeeld

 

Zo langzamerhand wordt het wanbeleid van de Almelose bestuurlijke top in het laatste decennia zichtbaar en voelbaar voor alle burgers. De erfenis van het CDA/PvdA college Knip, Sjoers, van Broekhoven, Kuik-Verweg, Kuiper wordt nu iedereen duidelijk na de aangekondigde sluiting van Dienstencentrum De Riet en de taakstelling 1 miljoen euro bezuinigen op de sportbegroting.
De huidige wethouder van financiën Jan van Marle doet wat hij moet doen, orde scheppen in het huishoudboekje van de gemeente. Dat doet de accountant van huis uit op cijfermatige wijze waarbij emoties geen rol spelen. Alle ‘verborgen potjes’ van de diverse gemeentelijke afdelingen werden boven water gehaald en geleegd. Op het debacle Waterrijk is inmiddels vele miljoenen euro’s afgeschreven maar nog niet genoeg. Het boekhoudkundige verlies van 12 miljoen euro op het Fortezza-project is langjarig versleuteld in de bouw- en huisvestingskosten van een nieuw stadhuis. De kosten van mislukte projecten als een poppodium aan de Haven NZ en het eerste plan van een ‘glaspaleis’ aan de markt worden tijdelijk ‘weggepoetst’ in de onderhavige grondexploitaties. De artikel 12 status kon eind vorig jaar nog net worden afgewenteld door een vooraankondiging van een extra dividenduitkering van Cogas, maar het is te weinig om de financiële huishouding weer gezond te kunnen noemen. De fasering van allerlei mooie plannen verbloemd nog een groot deel van komende noodzakelijke afschrijvingen. Daar fietst het kabinet Rutte nog eens doorheen door meer taken op gemeentelijke bordjes te leggen zonder voldoende financiële compensatie. Rutte/Dijsselbloem krijgen daardoor de financiële huishouding eerder op orde dan de gemeente Almelo, dat is haast te voorspellen.
Van Marle heeft nog miljoenen euro’s te bezuinigen in de meerjarige begroting, want de nog ‘verborgen’ verliezen worden in de komende jaren zichtbaar.
De eerste aanzet is de aangekondigde bezuiniging op sport. De stofkam helpt niet meer. Rigoureuze ingrepen of zware lastenverhogingen zijn nodig. Gelet op de brief aan de sportverenigingen wordt sluiting van het zwembad het Sportpark en sluiting van het Twentse prestigeproject IISPA overwogen. Dit bijna 18 miljoen euro kostende sportbolwerk is ruim 2,5 jaar in gebruik. Topsportorganisaties als BosanTON en Eurosped TVT werden gelokt om het te bevolken. Andere grote Twentse gemeenten en de provincie betaalden een bijdrage aan de realisatie van de IISPA. Het plan begon ooit op paper met 12 miljoen harde guldens. Het werd dik 17 miljoen euro. Sluiting is dus niet opportuun te noemen, omdat er dan claims komen van de topsportorganisaties en medefinanciers. Privatisering is wellicht een mogelijkheid als het kan worden meegenomen in het plan voor een nieuw voetbalstadion en de ontwikkeling van een sportboulevard.
Kortom wat er ook in de komende jaren wordt gelanceerd om te sluiten of te verkopen, het gaat louter om de centen. Dit soort voorstellen roepen emoties op met als doel de gemeenteraad te ‘masseren’ om in te stemmen met fors hogere huurtarieven van alle sportaccommodaties, om in te stemmen voor hogere zelfwerkzaamheid in onderhoud van sportvelden en het randgroen, dus meer zelfredzaamheid door sportverenigingen. De buitensport wordt daarbij extra het kind van de rekening omdat deze in staat zijn eigen inkomsten te verwerven met hun kantines, is de gedachte. Alleen zitten die kantines tegenwoordig steeds meer dicht vanwege gebrek aan klandizie.
Met hogere huurtarieven zullen contributies dan ook flink moeten stijgen en dat hakt weer flink in het ledental. Kortom het paard wordt achter de wagen gespannen.
Van Marle mag en moet besparen, maar zijn voorstellen mogen wel wat politieker. Een streep door nieuwbouw van een stadhuis was meer terecht geweest. Het maximeren van wethouders tot vier ook en drastische inkrimping van het aantal ambtelijke beleidsmakers eveneens. Dat doet het volk geen pijn en je hebt zo 1 miljoen euro bij elkaar !!!

‘Fijnslijper’

P.S.
Heel sportend Almelo doet er dus goed aan om op 14 mei a.s. massaal in het stadhuis te laten zien dat men dit niet pikt !
De tegenrekening kan worden gepresenteerd op 19 maart 2014 tijdens de gemeenteraadsverkiezing !


Bezuinigingsvoorstellen Sport

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina