Friedrich

Friedrich was uw columnist en geheim agent  uit het dagelijkse leven.
Met vooral aandacht voor  kroegpraat, sport en  moppen, maar Freek is niet meer, gesloopt door de ziekte ALS, tot het bittere eind.
De knipoog richten wij sindsdien naar boven!  

Plaatsing  
 
27-07-2015  

Paparazzo Freek Buitenweg bezweken aan ALS

 

ALMELO – Freek Buitenweg, fotograaf, columnist en stichtingsbestuurder van AlmeloNieuws.nl is zondag na een slopende strijd overleden aan de ongeneeslijke spier- en zenuwziekte Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS). Buitenweg was de ‘paparazzo’ van de stad en regio waarvoor geen deur gesloten bleef. Op eigen charmante wijze wist hij zich toegang te verschaffen bij tal van officiële en minder officiële aangelegenheden om gasten voor AlmeloNieuws.nl te portretteren en werd zo zelf een bekende persoonlijkheid.

In de zomer van 2010 werd bij hem de slopende ziekte ALS geconstateerd nadat de eerste verschijnselen zich openbaarden. Het fotograferen werd allengs minder, ook na het hanteren van lichtere camera’s waarna hij uiteindelijk zijn grote liefde fotografie moest opgeven. Ondanks zijn ziekte nam hij nog tot voor kort deel aan het maatschappelijk leven en was hij o.a. onlangs nog te gast bij het beroemde haringhappen van Bolk Transport. Zijn activiteiten leverden hem niet alleen bekendheid op maar ook vriendschappen. Als patiënt en ambassadeur van de strijd tegen ALS mocht hij zich verheugen in regelmatige bezoeken thuis van bijvoorbeeld premier Mark Rutte, voormalig minister Rita Verdonk, voormalig staatssecretaris Fred Teeven en tal van andere bekende persoonlijkheden die Buitenweg tijdens zijn carrière als fotograaf ontmoette. Ondanks zijn ziekte genoot Buitenweg van die belangstelling en het gaf hem de gelegenheid de ongeneeslijke ziekte ALS publiekelijk extra onder de aandacht te brengen.

In 2013 werd door de stichting Vrienden van Freek een groot gala georganiseerd waarbij tal van landelijk bekende personen en ondernemers uit Twente aanwezig waren. Het resultaat maar liefst zo’n 180.000 euro om onderzoek naar ALS en patiëntbehandeling bij revalidatiecentrum het Roessingh te verbeteren. Ook voor Buitenweg werd een aangepast voertuig aangeschaft om hem nog zoveel mogelijk naar bijzondere bijeenkomsten (tot voor kort) te kunnen vervoeren.Tijdens het recente 'Haringhappen bij Bolk' werd echtgenote Ria nog in het zonnetje gezet door Henk Bolk voor haar zorginzet voor Freek.
Foto: Jan Bril


De laatste weken ging de gezondheid van Freek Buitenweg in rap tempo achteruit en vorige week werd hij naar het UMC Groningen overgebracht waar hij zondag op 60-jarige leeftijd overleed. Met het overlijden van Buitenweg verliest AlmeloNieuws.nl niet alleen een bestuurder maar de lotgenoten van Freek ook een initiator om de ziekte ALS meer onder de aandacht te brengen. Een slopende ziekte waarbij de farmaceutische industrie het geheel laat afweten en onderzoek naar oorzaak van ALS is aangewezen op giften uit het maatschappelijk veld.
Moge echtgenote Ria en kinderen daar troost uit putten!