Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
17-03-2020  

Sociale isolatie en Coronavirus


Boodschappenhulp voor kwetsbaren.
 

ALMELO – Zo langzamerhand  begint bij iedereen door te dringen dat met het zich razendsnel verspreidende coronavirus Covid19 de wereld op zijn kop gaat staan. Dalende beurzen, sluitende bedrijven waaronder autofabrieken, winkels, sport en horeca, vliegtuigen massaal aan de grond, het onderwijs via internet en de scholen als opvang voor kinderen van ouders die werkzaam zijn op vitale maatschappelijke posities.

Ook bestuurlijk Nederland ligt plat, zoals opgeschorte raadsvergaderingen e.d. en zijn gemeentehuizen alleen telefonisch bereikbaar evenals huisartsenpraktijken, die gezamenlijk één coronapraktijk bemannen voor luchtwegengerelateerde klachten.
In Twente werd vandaag de eerste coronadode gemeld, een vrouw van 81 jaar uit Ootmarsum (gem. Dinkelland. Twente komt er tot nu toe genadig vanaf, maar de verwachting is dat ook Twente deze 'Danse Macabre' niet zal ontspringen!
Vooral ouderen zijn kwetsbaar voor een slechte afloop, hoewel het aantal IC-opgenomen patiënten onder de vijftig jaar toch ongeveer op 50 procent ligt. Totaal staat landelijk de teller op bijna 100 IC-patiënten en zijn ten gevolge van het virus nu vandaag 43 sterfgevallen te melden.

Ouderen en kwetsbaren sloten zich als eerste af van sociale contacten en minister-president Rutte deed een bewogen oproep om sociale contacten zoveel mogelijk te mijden, maar riep tegelijkertijd op om om ons heen te kijken hoe we kwetsbaren en ouderen kunnen bijstaan. Lokaal Almelo Samen ondersteunt die oproep en wijst op haar facebookpagina naar diverse initiatieven hoe we hulp kunnen bieden. Zo is er landelijk het Rode Kruis met het burgerhulpnetwerk Ready2Help en is lokaal door de gemeente m.m.v. Avedan het portaal AlmeloVoorElkaar in het leven geroepen.
Doel van dit alles zorgen voor enig telefonisch sociaal contact en voor vrijwillige hulpverlening aan kwetsbaren in onze samenleving bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen.

 
25-03-2020  

Almeloër wil burgemeester aanklagen

 

ALMELO – De Almelose juridisch adviseur Marcel Middelkamp wil burgemeester Arjen Gerritsen en de gemeenteraadsleden aanklagen, zo stond vandaag in Tubantia te lezen. Aanleiding de gemeenteraadsvergadering, zonder publiek maar wel te volgen via internet en met aanwezigheid van de pers, van maandagavond jl.
Zonder publiek vanwege de voorschriften bij de huidige coronacrisis maar wel met inachtneming van die voorschriften. Kortom alle 22 aanwezige raadsleden deden hun wettelijke plicht net zoals het kabinet en de Tweede Kamer ook haar wettelijke taken uitvoert ondanks de coronacrisis. Beleid en wettelijke besluitvorming is nu eenmaal aan tijdspaden en regels gebonden.

Desondanks is juridisch adviseur Middelkamp boos. Hij sprak al eens in tijdens een hoorzitting namens cliënten die hun panden hebben/willen opdelen voor kamerverhuur en ook namens zichzelf omdat hij zijn woning en bijbouw wil scheiden voor ander gebruik. De gemeenteraad heeft die inbreng gewogen en zo kwam uiteindelijk het raadsvoorstel tot stand dat wildgroei in kamerbewoning met vaak bijkomende overlast moet voorkomen en waartoe de gemeenteraad maandagavond besloot. Een besluit dat 'huisjesmelkers' in Almelo aan banden moet leggen.

Middelkamp vindt die gang van zaken, dat hij thuis volgde via internet, niet juist en wil nu een aanklacht indienen omdat de gemeenteraad onder aanvoering van de burgemeester, de maandagavond eveneens door het kabinet aangescherpte veiligheidsvoorschriften ivm corona aankondigde, volgens Middelkamp compleet negeerde. Of Middelkamp werkelijk tot aanklacht van burgemeester en raadsleden over gaat, is af te wachten. Of dat kans maakt verdient een groot vraagteken gelet op het bestuursrecht waaronder de overheden vallen. Temeer daar ook de in principe openbare rechtzaken door rechtbanken vanwege het coronavirus zonder publiek worden afgewerkt.

 
25-03-2020  

Almelose Ruiterdagen geschrapt vanwege corona


Deelnemers, supporters en publiek zorgen jaarlijks voor een economische input van zo'n 700.000 euro voor stad en regio, zo bleek eerder uit statistisch onderzoek van de gemeente.
Jaarlijks telt het hippische evenement tussen de 10.000 en 12.000 starts voor zo'n 800 pony's en 1400 paarden met hun berijders in dressuur en springen voor de basissport van alle klassen B, L, M. en Z, tot Intermediar en Kür in dressuur en nationaal de GP van Almelo 1.40m in het springen en de derby die maar zelden in Nederland verreden wordt.
 

ALMELO – Het had editie 54 moeten worden van de Almelose Ruiterdagen van 12 tot en met 21 juni. Zo’n beetje alles heeft men op het Twents Hippisch Centrum aan de Bosrand  in al die jaren wel meegemaakt. Dagen/uren die uitvielen vanwege hitte of hemelwater in belang van mens en dier, maar nog nooit werd een streep gezet door een volledige editie.
De coronacrisis is daar debet aan. Zo verkondigde vrijdag de organisatie van het CHIO Rotterdam dat   het 5*evenement in het Kralingse Bos niet doorgaat en nu meldt de organisatie van een der grootste hippische evenementen van Nederland dat ook de Almelose Ruiterdagen kan worden geschrapt. Geen duizenden paarden en pony’s met hun berijders naar Almelo dit jaar om aan de start te verschijnen en ook een flinke economische tegenvaller voor stad en regio.

In de eerste plaats vanwege diegenen die getroffen zijn door een besmetting met corona en het indammen daarvan, mede omdat het virus mogelijk langer moet worden bestreden dan gedacht, maar ook vanwege de economische gevolgen en onzekerheden voor de sponsoren van de Almelose Ruiterdagen. De organisatie meldt in deze in haar persbericht dat zij de trouwe sponsoren wil ontzien vanwege de acute zorgen voor personeel en bedrijf.
Normaliter is het aantal maximale inschrijvingen binnen een week vol, maar vanwege de corona-uitbraak werd de inschrijving al opgeschort naar 1 april en is nu dus helemaal gecanceld.

Voor de Almelose rijvereniging De Looleeruiters en de stichting Twents Hippisch Centrum Almelo is het niet doorgaan van de Almelose Ruiterdagen een grote aderlating. Het hippische evenement ging namelijk 54 jaar geleden van start om de rijvereniging en de stichting te ondersteunen.
Ook voor de honderden vrijwilligers van de Almelose Ruiterdagen is het besluit een grote teleurstelling, maar zij kunnen bij het opheffen van de veiligheidsvoorschriften ten aanzien van de coronacrisis mogelijk nog in actie komen bij eventueel kleinere regionale te organiseren concoursen op het Twents Hippisch Centrum. Aankondigingen daarvan komen te zijner tijd!
Voor de Almelose Ruiterdagen betekent het editie 54 in het jaar 2021, jaargang 55 na oprichting. 

 
28-03-2020  

Almelo geeft verenigingen betalingsuitstel

Tot 31 oktober van dit jaar
 

ALMELO - De gemeente Almelo geeft (sport)verenigingen en stichtingen en ZZP?€?ers met zakelijk onroerend goed uitstel van betaling van gemeentelijke heffingen. De nieuwe betaaldatum is uitgesteld tot 31 oktober van dit jaar. Voor ondernemers in het MKB en grotere ondernemingen werd dit al aangekondigd in de ondersteuningsmaatregelen die de regering neemt i.v.m. de economische gevolgen van de coronacrisis.
De gemeente Almelo voegt daar sportverenigingen met veldaccommodaties en kantines aan toe evenals geprivatiseerde wijkcentra en bijvoorbeeld clubgebouwen van de scouting. Wel moet dat uitstel van betaling met spoed worden aangevraagd via uitvoeringsinstantie Gemeente Belastingen Twente (GB Twente) te Hengelo dat werkt voor alle Twentse gemeenten en enkele gemeenten in de Achterhoek.

Vorige week vroeg de raadsfractie Lokaal Almelo Samen (LAS) het college van B&W om de opschorting van betaaldatum voor gemeentelijke lasten uit te breiden met organisaties van maatschappelijk belang zoals sport, scouting et cetera. Meer informatie is te vinden op de websites van de gemeente Almelo en GB Twente.

Archief
Terug naar vorige pagina