Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
01-03-2019  

WOZ-aanslag zorgt voor schrik

 

ALMELO – Het is maart en dan hebben de meeste Almelose burgers en bedrijven de gemeentelijke belastingaanslag ontvangen. Nu zou dat volgens de gemeentelijke begroting 2019 nog acceptabel zijn, omdat rioolheffing en afvalstoffenheffing deels tegen elkaar kon worden weggestreept door een verlaging en verhoging. Volgens criticasters zit de tegenvaller echter in de onroerendgoedbelasting die wordt berekend naar de WOZ-waarde van het onroerend goed.
dat nu kan tot grote verschillen leiden, want de waarde van huizen kruipt nu al een paar jaar gestaag omhoog, maar ook nog eens verschillend. Een huisje in een volkswijk is bijvoorbeeld minder in waarde gestegen dan een luxe villa met een grote tuin Zo vernamen wij al een stijging van 12,18 procent (in geld) over een aardig optrekje.

Is zo’n forse verhoging juist? Het zou kunnen maar evengoed ook niet. Niet altijd komen de referentiewaardes overeen met uw woning. En Almelo is niet Enschede of Amsterdam waar de prijzen helemaal de pan uitrijzen. Bovendien zijn vrijstaande woningen niet altijd direct vergelijkbaar en vaak al helemaal niet in uw directe woonomgeving.
Nu zijn er specialisten die deze WOZ-waarden ‘bevechten’ en dat kan voor jaren voordelen opleveren. Soms ook helpt alleen al een ‘belletje’ naar het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente in Hengelo. Want in de afgelopen jaren hoorden wij voorbeelden dat ook dit soms direct een bescheiden voordeel kon opleveren.
Kortom schroom niet, bel en/of dien schriftelijk (massaal) een bezwaar in. Niet geschoten is geen prijs!
Kijk op www.gbtwente.nl  voor meer info.

PS
Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente voert de aanslagen uit voor de Twentse gemeenten Almelo, Berkelland, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal en Twenterand. Ook de Gelderse gemeente Bronckhorst is klant bij GB Twente dat binnenkort verhuist naar een ander onderkomen en ook nog eens ter gelegenheid een nieuw logo krijgt voor al het drukwerk en aanslagen. Ze houden blijkbaar geld over van de gemeenten die voor de diensten betalen.
En dan nog dit. Betalen via automatische incasso is nu beperkt tot 4 terrmijnen. Men wil dus sneller innen!

 
05-03-2019  

Almelo blundert bij dwangsom De Muur

Brandveiligheid bovenwoning al jaren in het geding
 

ALMELO – De gemeente Almelo mag zich zorgen gaan maken over de kwaliteit van de juridische medewerkers bij handhaving. Sinds een brandveiligheidscontrole in 2016 van het pand in de Grotestraat waar cafetaria De Muur is gevestigd, is de veiligheid van de bovenwoning en de bewoners in het geding. Bij de controle werd vastgesteld dat de bovenwoning niet voldoende is beschermd bij brand in de cafetaria en ook de vluchtweg niet in orde is. Er werden wel verbeteringen uitgevoerd maar onvoldoende omdat de enige vluchtweg via de cafetaria loopt.
Een en ander is nu publiekelijk door een uitspraak van de bestuursrechter over een door de gemeente Almelo opgelegde dwangsom aan de huurders van de bovenwoning. De rechter veegde de dwangsom van tafel omdat niet de huurders aansprakelijk zijn voor de gebreken maar de verhuurder die de bovenwoning heeft verhuurd. Ook hoeven de huurders niet direct het pand uit omdat de onveilige situatie min of meer al jaren wordt gedoogd.

Uit de uitspraak is niet duidelijk wie de verhuurder van de bovenwoning is. Dat kan vastgoedeigenaar Humboldt Beheer BV uit Hasselt zijn, maar deze werd door de gemeente niet aangeschreven. Ook kan er sprake zijn van onderverhuur waarvan de vastgoedeigenaar onwetende is en dan is de exploitant van De Muur de eerstvolgende in de aansprakelijkheid omdat er is verhuurd zonder dat wordt voldaan aan de brandveiligheidseisen volgens het bouwbesluit. Een aangekondigde sluiting van de cafetaria had dan eerder in de lijn van de verwachting gelegen.
Kennelijk werd door de juristen van de gemeente gedacht dat de bewoners mogelijk wel het makkelijkst ‘te verjagen’ waren. Advocaat Diederik Briedé wist dat bij de bestuursrechter te voorkomen. De gemeente Almelo mag zich nu bezinnen op de gevolgde werkwijze en hoe het wel hoort!

 
05-03-2019  

Wachten op uitslag welk kunstwerk

 

ALMELO – De digitale ‘stembus’ voor het te kiezen kunstwerk bij de havenkom op het vernieuwde Marktplein is gesloten. Van 15 februari tot en met 3 maart konden Almelose ingezetenen en bezoekers aan Almelo hun stem uitbrengen via de speciale website of in de rijdende stembus in ht centrum.

<< Het ging om drie kunstwerken die waren genomineerd door de vakjury, te weten de ‘IJsvogels’ van Anne Wenzel, de ‘Kikker en Argonaut’ van Q.S. Serafijn of ‘Almeloase’ van Rob Sweere.
De uitslag wordt op vrijdag 15 maart aanstaande bekend gemaakt.

(In het Almelo’s Weekblad van deze week werd abusievelijk vermeld dat nog tot 14 maart uw stem kon worden uitgebracht. Dat was dus niet zo!)

 

 
05-03-2019  

Alsnog kans op recht participatiebonus bij Soweco

 

ALMELO – In 2015 sloot de gemeente Almelo een overeenkomst met Soweco om heel wat Almeloërs in een bijstandssituatie te laten participeren in een sociaal activeringstraject voor het opdoen van werkervaring. Toen der tijd bestierden de wethouders Javier Cornelissen (SP) en Anja Timmer (PvdA) gezamenlijk de sociale portefeuille en welzijn.
<<
Sinds die tijd werden ruim 400 Almelose ingezetenen via Soweco te werk gesteld met behoud van uitkering. Dit op straffe van uitkeringskorting of zelfs stopzetting indien men niet participeerde om werkervaring op te doen. In deze stond er dus een flinke stok achter de deur. Criticasters destijds noemden het gevaar van arbeidsverdringing maar dat werd weggewuifd door de toenmalige coalitie CDA/PvdA/ SP/D66.

Meedoen aan participatie betekende echter ook, dat na goede inzet en gebleken geschiktheid voor een reguliere baan, recht bestond op een halfjaar premie van 150 euro. Inmiddels zit er een andere coalitie en het vorig jaar aangetreden raadslid Jorien Geerdink (PvdA) wilde wel eens weten hoeveel Almeloërs die participeerden in het activeringsproject nu een dergelijke premie hebben ontvangen. Het antwoord was ontluisterend, niemand. Na twee activeringsjaren werden contracten tot twee keer over met een jaar verlengd op basis van het uitkeringsniveau.

Geerdink ontdekte ook dat de deelnemers met Soweco een ‘OVEREENKOMST ARBEIDSACTIVERING’ hadden getekend en volgens die overeenkomst bestaat er wel degelijk recht op een halfjaarpremie. Dat nu, is na veel vragen en antwoorden over en weer door de huidige wethouder Arjen Maathuis (VVD) erkend.   Ook erkent Maathuis dat er zeker een aantal recht hebben op de premie als na beoordeling duidelijk is dat zij ook op de reguliere arbeidsmarkt kunnen solliciteren, maar dat geldt volgens Maathuis zeker niet allen. Wel laat Maathuis uitzoeken welke cliënten alsnog een bonus moeten krijgen. Ook kunnen cliënten indien zij van mening zijn eveneens recht op de premie te hebben, zich aanmelden. Wel wordt bij de beoordeling rekening gehouden met de minimumduur van 6 maanden, het minimaal aantal ingezette uren van 18 uur per week en de beoordeling of er voldoende is meegewerkt aan het vergroten van de kans op inschakeling in het arbeidsproces.

Het ‘tegenvallertje’ voor de gemeente zet Maathuis tevens aan om nieuwe contracten - met Soweco en/of andere partners in participatie - verder aan te scherpen omdat de bestaande contracten niet eenduidig uit te leggen zijn.

 
07-03-2019  

Docu Rijksmonument Heracles op Fox Sport

 

ALMELO – In de documentaire ‘Stille getuige’ beschrijft Fox Sports 1 op woensdag 20 maart (20.00 uur) de rijks- monumentale tribune van Avc Heracles, de moederclub van Heracles Almelo. De houten tribune naar Engels voorbeeld werd in 1924 gerealiseerd  onder architectuur van de Almelose architect M. Krabshuis en naar in de documentaire zal blijken een van de voorvaderen van oud- NOS nieuwslezeres en huidig fotografe Sacha de Boer.
De monumentale tribune is de enige in zijn soort in Nederland en tevens de ‘stille getuige’ van twee behaalde landstitels in respectievelijk 1927 en 1941 maar ook van de kampioenschappen van de tweede divisie in 1958 en die in de eerste divisie van 1962 en 1985 maar toen van de profafdeling die in 1954 begon om in 1974 zelfstandig verder te gaan.

In 1999 dreigde een teloorgang van de karakteristieke tribune. Heracles Almelo verliet de Bornsestraat ten faveure van het nieuwe Polman Stadion aan de Weezebeeksingel. ‘Diehards’ als Dolf Schleper en Herma Hinnen richtten een stichting op om ‘de stille getuige’ van de ondergang te redden. Met behulp van veel handige handjes en vele sponsoren zoals o.a. de erven Ten Cate wiens familie jaren en jaren de 'beschermheer' leverde, werd de tribune vakkundig gedemonteerd, herbouwd en gerestaureerd iets verderop langs het hoofdveld van Avc Heracles.  Oud- spelers, 'bobo's' maar ook NOS Sport presentator Tom Egbers namen zitting in het comité van aanbeveling en al die ondersteuning resulteerde uiteindelijk in 2011 tot een verklaring van Rijksmonument. “Niet alleen een ‘stille getuige’ maar ook een ‘bedevaartsoord’ voor verstokte voetballiefhebbers en Heraclieden in het bijzonder”, omschrijven de documentairemakers van Southfields, Grizzly & Blue hun documentaire voor Fox Sport 1.
De tribune waarvoor toppers van weleer als Abe Lenstra en tijdgenoten en latere toppers als Piet Keizer, Sjaak Swart, Johan Cruyf, Coen Moulijn, Willem van Hanegem en vele anderen hun virtuositeit met de bal demonstreerden en waar Joop Schuman in het seizoen 1961-1962 zijn record van 47 doelpunten in het betaalde voetbal liet aantekenen en een seizoen eerder de club het aantal van 115 doelpunten voor, op de analen van de KNVB liet bijschrijven. De tribune als ‘stille getuige’ voor de oud- internationals en Heraclieden ‘Frenske’ van Veen, Hennie van Nee  en Hendrie Krüzen, maar ook de plek waar vroeger meer supporters het veld aan de Bornsestraat omzoomden dan nu kan in het fraaie Polman Stadion. Nee, de historie sinds 1903 van Heracles is zo slecht nog niet!
Ga kijken op Fox Sports 1 op woensdag 20 maart (20.00 uur).

Zie ook:
Monumentale tribune Heracles is Rijksmonument

 
12-03-2019  

Schap laat kanaal Almelo-Nordhorn baggeren


Hier ligt de cutterzuiger van baggeraar Schilder in het Damsterdiep
 

ALMELO – De historie van het kanaal Almelo- Nordhorn voert terug tot 1896 toen het traject tot de grens bij Denekamp in gebruik werd genomen voor de scheepvaart. In 1902 volgde aan Duitse zijde de aansluiting op het Eems/Vechtkanaal als gevolg van de overeenkomst met het Pruisische Rijk waarbij het nieuwe kanaal als een belangrijke economische verbinding werd beschouwd. Dat bleek een misrekening want bij ingebruikneming waren de nieuwste schepen eigenlijk al te groot voor het met de hand uitgegraven kanaal. De drukste jaargang in het logboek was 1912 met nog geen 500 schepen die het 39,6 km lange kanaal bevoeren.

Nu noemen velen het kanaal Almelo-Nordhorn een pareltje der natuur. Terwijl pakweg 25 jaar geleden werd geijverd om het kanaal weer bevaarbaar te maken voor de pleziervaart omdat aan Duitse zijde dat nog wel mogelijk is. Aan Nederlandse zijde had het kanaal zes sluizen en tien ophaalbruggen. Sinds 1960 de scheepvaart stopte, zijn deze niet alle behouden gebleven en verzande het oorspronkelijk 13,9 meter brede kanaal aan de oppervlakte en 7,5 meter breed op de bodem en met een berekende inhoud van 200.000 m3 water. 

Omdat de verzanding en het dichtgroeien van het kanaal de afwatering teveel belemmert, laat waterschap Vechtstromen het kanaal nu uitbaggeren door baggeraar J.P. Schilder uit het Noordhollandse Ursem. Het eerste traject loop van Albergen (bij restaurant ’Frans Marie’) tot het Lateraal Kanaal in Almelo. De ‘baggerspecie’ wordt door een zogenoemde cutterzuiger via een stalen leiding naar een ‘tijdelijk’ depot gepompt waar de ‘baggerspecie’ kan bezinken en later over weilanden verspreid kan worden als bodemverbeteraar. Het vervuilde slib wordt afgevoerd en volgens geldende milieuregels verwerkt.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
12-03-2019  

Food Connect in zee met Wadinko

 

ALMELO – Directeur-eigenaar Wim Swier van maaltijdverzorger Food Connect in Almelo, heeft in participatiemaatschappij Wadinko een belegger gevonden om Food Connect te kunnen versterken met een fijnmazig distributienetwerk. Momenteel telt Food Connect dertig franchisenemers in Nederland waar in totaal zo’n 120 werknemers actief zijn.
Swier ziet door veroudering van de bevolking grote expansiekansen voor de convenience-maaltijden. Ook acht Swier groeikansen voor maaltijdverzorging reeel bij kinderdagverblijven en het bedrijfsleven. Volgens Swier is de participatie van Wadinko ook van belang in de versterking van het management van het Almelose Food Connect.
(bron: De Roskam)

 
12-03-2019  

Ruim 3000 euro voor OZO-collecte 2018

 

REGIO – Met dank aan gulle gevers en collectanten maakt de Overijsselse Zieken Omroep Midden Overijssel bekend dat de jaarlijkse collecte in 2018 de somma van 3.037,20 heeft opgebracht.

Het geld zal besteed worden aan uitzendingen in 27 tehuizen in de regio waaronder de Titus Brandsmahof, Hoog Schuilenburg, Het Meulenbelt, Buurstede, Het  Weggeler, Friso en De Horst in ZGT Almelo. Verder komen de gelden uiteraard ten goede aan de aanschaf en het onderhoud van alle benodigde apparatuur voor genoemde programma’s.

 
15-03-2019  

Anne Wenzel mag kunstwerk havenkom maken

Almelo kiest voor ijsvogels aan de havenkom
 

ALMELO - Bijna 3.000 inwoners stemden op één van de 3 ontwerpen voor een kunstwerk aan de nieuwe havenkom. Vrijdagmiddag maakte wethouder Jan Martin van Rees de winnaar bekend. Het kunstwerk ‘drie ijsvogels’ van kunstenaar Anne Wenzel is veruit favoriet onder de stemmers. Liefst 58% koos voor deze 3 keramieken vogels.

De gemeente liet de keus voor een kunstwerk aan de nieuwe havenkom over aan inwoners. Naast de ijsvogels van Anne Wenzel konden inwoners kiezen uit ‘kikker en Argonaut’ van Q.S. Serafijn of de ‘Almeloase’ van Rob Sweere. “Zowel op social media als tijdens het stemmen op de markt bleek dat inwoners de ijsvogels omarmden”, vertelt wethouder Jan Martin van Rees. “Deze vogels gaan voor nog meer beleving zorgen zodra de haven en het plein eind dit jaar klaar zijn.”

Rust, natuur en gezelligheid

De ijsvogels van Anne Wenzel symboliseren de rust, gezelligheid en de natuur in en rondom Almelo. Inspiratie voor de ijsvogels haalde de kunstenaar onder meer uit de gesprekken die zij had met inwoners en ondernemers tijdens de speeddates eind 2018. Daarnaast is ze regelmatig in de stad wanneer ze haar Almelose schoonfamilie bezoekt. Wenzel kent Twente bovendien nog goed uit de tijd dat ze aan de AKI in Enschede studeerde.

Vorst- en vandalismebestendig
Wenzel gaat de metershoge ijsvogels in haar atelier nu met de hand opboetseren. Daarbij krijgen de vogels meer detail. Ook de glazuren krijgen meer kleurschakeringen en diepte. Wenzel zorgt ervoor dat de kunstwerken straks zowel vorst- als vandalismebestendig zijn. Het streven is dat zowel de drie vogels, de havenkom als het vernieuwde plein in het najaar van 2019 opgeleverd worden.
bron: Gemeente Almelo

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (24 foto's)...

 
19-03-2019  

Circus Renz verwelkomt kamelenbaby in Almelo


In het Friese Burgum werd bij Circus Renz tijdens de winterstalling in 2011 ook al eens een kamelenveulen geboren
 

ALMELO – Het kamelenveulen die afgelopen nacht rond de klok van vieren werd geboren in het in Almelo bivakkerende internationale Circus Renz krijgt geen gemeentelijk stempel maar zoals gebruikelijk in de circuswereld wordt het babykameeltje van het mannelijk geslacht wel gedoopt. Ze zijn er maar wat gek mee bij Circus Renz want een geboorte van een kameel brengt het circus geluk, zo is het bijgeloof.

Niet dat Almelo nu zoveel geluk bracht afgelopen week, want het evenemententerrein aan de Rembrandtlaan was door de vele neerslag zo doorweekt, dat het circus zondag na de laatste voorstelling niet kon afbreken uit vrees in de blubber vast te komen zitten.
Wel een gelukje voor de liefhebbers van het circus in Almelo, want Circus Renz plakt er met dank aan de gemeente Almelo nog een weekje bij aan in afwachting van opdrogende grond. De dagelijkse voorstellingen, afgelopen week zo’n 500 toeschouwers per keer, gaan dus door op vrijdag 22 mrt - 17.00 uur, zaterdag 23 mrt - 15.00 uur en zondag 24 mrt - 14.00 uur  om eerst dan met een week vertraging haar tenten op te slaan in Nijverdal. Kortom de herkansing lonkt en wellicht krijgt u ook nog het nog naamloze kameeltje te zien.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
29-03-2019  

Wethouder ingezet in strijd tegen processierups


9 tips om uw nestkast goed op te hangen

Hang de nestkast op een rustige plek op, zodat de vogels zich veilig voelen en naar binnen durven. Dus niet direct naast het terras, als u daar in het voorjaar zelf vaak zit.
Niet in de volle zon, dus liever niet op het zuiden.
Beschut tegen de wind. De invliegopening kan het beste op het noordoosten zijn gericht, want de wind komt in Nederland vaak uit het zuidwesten.
Een vrije en veilige aanvliegroute is belangrijk. Geen takken direct voor de opening.
Uit de buurt van katten. Gaas om de boom kan katten uit de buurt houden.
Vogels van dezelfde soort wonen het liefst tenminste tien meter van elkaar. Voor vogels van verschillende soorten, zoals koolmees en pimpelmees, kunnen de kasten een meter of drie uit elkaar hangen.
Koloniebroeders wonen wel weer graag in groepen: de nesten voor mussen, spreeuwen en zwaluwen kunnen daarom wel naast elkaar hangen.
Hang de nestkast stevig op, zodat hij niet kan gaan slingeren of vallen.
Ophangen in het najaar. Vogels kunnen er al aan wennen en de kast gebruiken als slaapplek.

En?€? maak de kast elk jaar in september of oktober weer schoon. Met kokend water. Trek zelf keukenhandschoenen aan, want heel schoon zal het niet zijn.
 

ALMELO – De strijd tegen de in Nederland oprukkende eikenprocessierups lijkt niet meer te winnen. Gemeenten zetten veel mankracht en geld in om het beestje te bestrijden, zo ook Almelo. Toch was 2018 een ‘topjaar’ voor het harige beestje dat bij aanraking hevige jeuk veroorzaakt bij mens en dier. De gemeente Almelo heeft de bestrijding van de eikenprocessierups inmiddels structureel opgenomen in de begroting maar dat zal naar verwachting niet voldoende zijn om alle eiken met nesten op voorhand te besproeien, laat staan nesthaarden weg te zuigen.
In het warmere weer van de laatste jaren vindt de eikenprocessierups bovendien een prima klimaat. Reden om het harige beestje ook via biologische weg te bestrijden. Mezen blijken een natuurlijke vijand te zijn en ook bioversiteit in planten rond eiken kan  het leefklimaat van de eikenprocessierups negatief beïnvloeden.

Wethouder Jan Martin van Rees (LAS) liet daarom honderden nestkastjes voor kool- en pimpelmezen maken door IVN Almelo en hielp zelf aan de Schapendijk mee om de nestkastjes aan de eiken te bevestigen. Ook burgers konden een nestkastje aanvragen waarbij een afstand van 100 meter tussen op te hangen kastjes het beste is.

<< 9 tips - bron: www.vogelbescherming.nl

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina