Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-12-2017  

Langius (CU) gaat voor nieuwe wethoudersperiode


Wethouder Alex Langius staat op de kieslijst voor de ChristenUnie als beoogd wethouder. Mocht dat het resultaat worden van de coalitieonderhandeling, verhuist de Assenaar naar Almelo.
 

ALMELO - De ChristenUnie in Almelo heeft in haar ledenvergadering unaniem Wouter Teeuw tot lijsttrekker gekozen. Als tweede op de lijst is Jeanet Buikema gekozen. Zij woont sinds kort in Bornerbroek en heeft 8 jaar ervaring als raadsvolger in de gemeente Hengelo.

Jeanet Buikema volgt Michiel van Heek op die om persoonlijke redenen niet meer op een verkiesbare plaats op de lijst staat. Van Heek voegt zich in deze bij de oudgedienden Veenstra en Nijhof als lijstduwers. Op de 3e plaats staat Reijer Copier, de huidige raadsvolger voor de ChristenUnie in Almelo. Op de vierde en vijfde plaats staan respectievelijk Elise Klaasen en Hendrik Jan Teekens. Beiden zijn actief binnen de denktank van de ChristenUnie in Almelo. Huidig ChristenUnie wethouder Alex Langius staat op de 7e plaats. Alex Langius stelt zich beschikbaar voor een nieuwe periode als wethouder en heeft verklaart zich dan ook in Almelo te willen vestigen. De totale lijst van de ChristenUnie Almelo bevat 30 kandidaten. Lijststrekker Wouter Teeuw legt uit dat de speerpunten voor de verkiezingscampagne samen te vatten zijn tot 3 punten: de ChristenUnie Almelo wil ervoor zorgen dat iedereen meetelt, de ChristenUnie wil investeren in de toekomst van onze kinderen en de ChristenUnie blijft onverminderd opkomen voor (godsdienst) vrijheid van de Almelose burger.

De volledige kieslijst:
1. Wouter Teeuw
2. Jeanet Buikema
3. Reijer Copier
4. Elise Klaasen
5. Hendrik Jan Teekens
6. Laura de Ruiter
7. Alex Langius
8. Sander Smits
9. Gretha van der Laan
10. Marten Bosscha
11. Talien Arjekian
12. Dinant Pas
13. Gerda de Vries
14. David van Kaam
15. Annet ter Maat
16. Jacob Dogger
17. Heleen Roose
18. Louise Berfelo
19. Lidy Winters
20. Timo Vrijmoeth
21. Simone Foekens
22. Jan Santman
23. Nina Simonian
24. Rob Luiten
25. Petra Pruijssen
26. Rijk Lubberts
27. Elwin Groenevelt
28. Michiel van Heek
29. Jan Veenstra
30. Freek Nijhof

 
13-12-2017  

Pauwels politicus van het jaar 2017

 

ALMELO – Raadslid Jemy Pauwels (VVD) is door de lezers van Tc Tubantia en een ‘vakjury’ verkozen tot raadslid van het jaar 2017. Pauwels noemde het ‘de kers op de taart van acht jaar raadswerk, het mooiste werk dat er is.’ Als tweede eindigde Marjolein Wessels (PvdA) die eerder al aankondigde bij het einde van de huidige zittingsperiode te zullen stoppen. Zij kreeg vooral veel stemmen van de lezers. De tussentijds van de PvdA naar de VVD huppende Willem Loupatty werd derde.

Door de stadsredactie van Tc Tubantia werden genomineerd wethouder Alex Langius (CU) en de raadsleden Jemy Pauwels (VVD), Fred Gerritsen (Democraten.Nu), Louis Kampman (LAS), Willem Loupatty (VVD), Israa Abdullatif (Almelo Centraal), Hans Buitenweg (GroenLinks) en  Marjolein Wessels (PvdA).

Tijdens de bijeenkomst in Leescafé De Meridiaan werd de rumoerige Eindejaarsnieuwsquiz gewonnen door het team Sporters. Het team van de Evenementenorganisatoren werd eervol tweede voor het team van de Rechterlijke Macht dat zich als derde kwalificeerde. De drie teams bestaande uit kunstenaars, ondernemers en politici hadden het nakijken.

 
14-12-2017  

Burgemeester tekent contract Heracles-skybox

 

ALMELO – Burgemeester Arjen Gerritsen (VVD) heeft voor aanvang van de wedstrijd Heracles-Sparta namens de gemeente Almelo het contract ondertekend voor een skybox bij Heracles Almelo. Daarmee keert de gemeente  terug als mede-skyboxhouder nadat het eerder onder de druk van de gemeenteraad een 10-jarig contract beëindigde. Initiatiefnemer en VVD-raadslid Jemy Pauwels betoogde toen dat de gemeente geen gemeenschapsgeld moet besteden aan het ‘ondersteunen’ van een Bvo middels een skybox. Toenmalig wethouder Jan van Marle (CDA) betreurde destijds dat raadsbesluit vanwege de informele contacten met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Volgens Pauwels moest het college juist in de grotere Business Lounge contacten leggen met ondernemers. Pauwels zelf is daar ook vaak te vinden en ‘hupt’ daarbij tevens met regelmaat de nodige skyboxen af voor het leggen van contacten. Pauwels ontpopt zich dan ook vaak als lobbyist voor bedrijven.

In de nieuwe Innovatie-skybox is de gemeente Almelo nu partner van meerdere organisaties uit onderwijs zoals Saxion en het ROC van Twente en een vijftal hightechbedrijven. ‘Dit kan leiden tot initiatieven die de positie van Almelo als banenmotor ten goede komen. Het gaat om veel meer dan voetbal. Er is een duidelijke plus’, verklaarde wethouder van Economische Zaken Alex Langius (ChristenUnie) eerder bij het openbaren van dit voornemen.
Het partnercontract dat burgemeester Arjen Gerritsen nu tekende, kost de gemeente op jaarbasis 17.000 euro inclusief catering.
Het vroegere 10-jarige contract kostte de gemeente 300.000 euro oftewel  30.000 euro per jaar.

 
19-12-2017  

LAS gaat met elan de verkiezingsstrijd aan

 

ALMELO – Als grootste oppositiefractie in de Almelose gemeenteraad hebben de leden van Lokaal Almelo Samen maandagavond het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart a.s. vastgesteld. De grote lijn daarbij is dat niet prestigieuze plannen leidend moeten zijn in de stad maar het algemene wel en wee van de Almelose bevolking.
In de komende maanden wordt dit verkiezingsprogramma middels speerpunten gelanceerd via media en tijdens politieke debatavonden. Een van de speerpunten blijft het gemeentelijk afvalbeleid dat niet tot last van de burger mag worden, maar juist de inwoners van onze stad ten dienste moet staan. Dat laatste moet volgens Lokaal Almelo Samen in alle besluitvorming doorklinken.

Tijdens de geanimeerde ledenvergadering in De Trefhoek bepaalden de leden tevens de definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart.
Van de huidige raadsleden hebben Sandra Spanjer en Johan van Loon te kennen gegeven niet opnieuw te kandideren voor een nieuwe raadsperiode. Sandra Spanjer kan het raadswerk niet langer combineren met haar werk en Johan van Loon stopt om persoonlijke redenen. Beiden maken uiteraard wel de huidige zittingsperiode met volle inzet af. 

De kandidatenlijst ziet er als volgt uit:


1. Gijs Stork
2. Louis Kampman
3. Jan Hammink
4. Marcel Hubers
5. Marieke van Doorn
6. Tjamme Kamst
7. John Eshuis
8. Huib Lambrichs
9. Harry Löwik
10. Eddie Schoneveld
11. Cora Kruize
12. Ralf van Dijk
13. Jan van de Groep
14. Wanda van der Bijl
15. Dick Veenvliet
16. Anastas Aykaz
17. Kimberly Kampman

 
30-12-2017  

Langius beste Almelose bestuurder

Van Wijk op 16 in Top 25 van Twente
 

ALMELO – In de jaarlijkse Top 25 van Twentse bestuurders staan twee wethouders van Almelo en, zij het kielekiele, burgemeester Gerritsen, op plek 25.
De wethouders Langius en Van Wijk staan derde respectievelijk zestiende. Wethouder Cornelissen is uit de lijst verdwenen, Ten Seldam heeft er nooit ingestaan en ook dit jaar niet.

De jaarlijkse verkiezing van de beste (gemeente)bestuurder van Twente door de Roskam is dit jaar gewonnen door de Enschedese wethouder Eerenberg.  Vorig jaar werd de D66-wethouder en loco-burgemeester al tweede. Ook in zijn partij geldt Eerenberg landelijk als een belofte voor de toekomst.

De winnaar van vorig jaar, burgemeester Nauta der gemeente Hof van Twente, maakt nog wel deel uit van de Top Zeven met en mooie vijfde plek. Minstens zo opvallend is de comeback van wethouder Binnenmars van Twenterand, met een vierde plek weer terug in de lijst. Hij werd in 2013 uitgeroepen tot de beste bestuurder van Twente.

Wat sterk opvalt is dat op Nauta na de burgemeesters in Twente er steeds minder vertegenwoordigd zijn en dat vrouwelijke bestuurders in vergelijking met de mannelijke met het jaar beter presteren.

Klik hier voor de hele ranglijst via de De Roskam.
 

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina