Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-12-2015  

Linkse motie over problemen TSN

 

ALMELO – In de gemeenteraad tekent zich een nieuw front af over Links. De eenlingen Lieneke Bolhuis en Bert Hümmels (beiden ooit PvdA) dienen vanavond samen met coalitiepartij SP een motie in die het college moet prangen tot actie betreffende de problematiek van hulpontvangers in Almelo die kan ontstaan indien Neerlands grootste thuiszorgaanbieder TSN alsnog failliet gaat. Ook roept men de gemeenteraad en het college op om minister Asscher en staatssecretaris Van Rijn (beiden PvdA) te bewegen de structurele problematiek van te lage vergoedingen voor de thuishulp op te lossen.


Motie thuishulp en problematiek TSN

 
05-12-2015  

CDA desnoods over links voor behoud pluche


Wordt het buigen of barsten voor het CDA?
 

ALMELO – De bestuurscrisis in Almelo is vooral een strijd rond het CDA dat haar wethouder Jan van Marle zonder enige weerstand liet vertrekken om maar in het college te kunnen blijven zitten. Op de dag van het afscheid werd al een ‘verkenner’ uit eigen gelederen naar voren geschoven om de zetels te vullen. Een ruime meerderheid in de gemeenteraad beperkt dat aantal tot één, zodat het CDA water bij de wijn moet doen om het door LAS voorgestelde zakencollege onmogelijk te maken en om Irene ten Seldam op het pluche te houden.
Coalitiepartners PvdA en SP doen dat eveneens voor het behoud van de wethouders en dus werd het vizier gericht op de ChristenUnie en een aantal eenmansfracties om voldoende steun te krijgen voor het uitzitten van de rit naar de gemeenteraadsverkiezing in 2018.
De raadsleden Bolhuis (ex- PvdA), Buitenweg (GroenLinks) en Çete lijken zich daarbij aan te sluiten mits ruimte komt voor zeven punten van cruciaal belang zoals decentralisaties, sociaal domein, re-integratie, sport, cultuur, duurzaamheid en binnenstad. Het is alleen de vraag of de Calimero-drie het onderling wel eens zijn over die punten. Çete bijvoorbeeld sloot zich de afgelopen jaren regelmatig aan bij de visie van de VVD, dat nu niet wil ‘meeregeren’. De andere twee zitten meer in de hoek van links en versterken dus de PvdA en de SP terwijl de ChristenUnie met regelmaat ook meer oog heeft voor het volk in problemen. Kortom het CDA moet flink inleveren qua visie en beleid mits de gedoogconstructie slaagt.
Of het allemaal helpt? Zeker is dat de provincie de gemeente behoorlijk onder curatele stelt en dus is er qua nieuw beleid nauwelijks iets te realiseren en gaat het dus om het behoud van het pluche.

 
08-12-2015  

Gehalveerd D66 trekt samen op met Stam

  Raadslid Gerrit Stam (Pro Almelo) trekt de resterende raadsperiode samen op met de gehalveerde fractie van D66 onder aanvoering van raadslid Jeroen Wiertz.
Stam werd eerder deze zomer op advies van zijn ALA-collega's Stork en Marike van Doorn uit de fractie LAS gezet en Wiertz werd de nieuwe aanvoerder van D66 nadat de veteranen Fred Gerritsen en Huub Isendoorn de bestuurlijke steun van de partij verloren in het echec rond het opzeggen van het vertrouwen in het college omdat men te weinig D66 visie terug vond in het beleid van de coalitie CDA/PvdA/SP/D66.
Het noopte de wethouders Jan van Marle (CDA) en Claudio Bruggink (D66) tot aftreden.
Het 'samensmelten' van het gehalveerde D66 en Pro Almelo moet gezien worden als een poging om Claudio Bruggink weer op het schild te hijsen. De concurrentie komt echter uit de hoek van de ChristenUnie.
Lees verder...

 
20-12-2015  

PvdA-roos voor project De Eethoek

 

ALMELO - Om haar heen zag Monique van Baaren steeds meer mensen die moeite hadden om rond te komen met hun geld. Daar wilde ze wat aan doen, dus startte ze in februari dit jaar de Eethoek, waarmee ze twee keer per week kookt voor mensen die eenzaam zijn of financiële zorgen hebben. “Ik dacht eerst dat ik dat wel vanuit huis kon doen, maar inmiddels hebben we 64 gasten en er staan nog mensen op de wachtlijst”, vertelt ze. De PvdA Almelo is onder de indruk van het initiatief, en heeft de Eethoek daarom de Roos uitgereikt.
Samen met haar man Stephan, haar zoon en schoondochter en een vaste groep vrijwilligers verzorgt ze op dinsdag en vrijdag een warme maaltijd voor een groeiende groep gasten. “We begonnen bij voetbalvereniging La Première, maar daar groeiden we al snel uit. Nu zitten we nog even in het gebouw van Speeltuin het Nieuwland, maar straks gaan we naar het wijkcentrum Goossenmaat. Het is heel mooi dat we hier al die tijd terecht konden, maar het was in de keuken wel lastig. We koken hier op vier pitten, en dat is voor 64 mensen wel ingewikkeld hoor”, lacht Monique. “Straks in de Goossenmaat kunnen we gebruik maken van een grote keuken met 16 pitten en 2 ovens, dat maakt het wel wat makkelijker!”
De maaltijden worden bekostigd uit de vrije gift die gasten kunnen geven, maar ook bedrijven en andere mensen die de Eethoek een warm hart toedragen betalen wat mee. “Ook is er een grote schenking geweest van de stichting Mensen voor Mensen, daarmee kunnen we weer een hele tijd vooruit. Maar het is wel altijd puzzelen hoe we rondkomen. Wat dat betreft zijn alle bijdrages nog altijd welkom!” Wie graag iets wil bijdragen aan de Eethoek kan op de dinsdag en vrijdag vanaf 10.00 uur ’s ochtends terecht op de locatie waar de maaltijd wordt gegeten. Alles dat bruikbaar is voor de warme maaltijd is welkom. Meer weten over de Eethoek? Kijk dan op Facebook/Moniquevandeeethoek.
De PvdA Almelo is trots op dit soort aanpakkers, en heeft hun inzet beloond met de Roos en een bon voor de slager. 

 
23-12-2015  

Drents statenlid Langius kandidaat-wethouder

 

ALMELO – Indien de gemeenteraad van Almelo op 5 januari bij meerderheid akkoord gaat, wordt de Drent Alex Langius de vierde wethouder van de gemeente Almelo in een minderheidscollege. Informateur Rob Franken heeft op initiatief van het CDA de fractie van de ChristenUnie weten te binden aan de resterende coalitie CDA/PvdA/SP na de breuk met de versplinterde fractie van D66. Een coalitiebreuk die ontstond nadat het de meerderheid al had verloren in de gemeenteraad door een afscheiding in de fractie van de PvdA en toenmalig D66-voorman Fred Gerritsen poogde tijdens de begrotingsbehandling 2016 in november jl. meer van het D66-programma in het collegebeleid te krijgen. Het gevolg was dat de eigen wethouder Claudio Bruggink en CDA-wethouder Jan van Marle hun taak neerlegden.
Met steun van de ChristenUnie wordt nu gepoogd een minderheidscollege op te tuigen, waarbij Langius de vierde wethouderszetel moet vullen.
Langius was gedurende acht jaar wethouder in de gemeente Assen en werkte daarvoor ruim 25 jaar bij de Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen van het ministerie van Onderwijs in de functies control en financiën en als lid van de bezwarencommissie.

Overigens haalde Langius als wethouder van Assen al eens het TV-programma 'Kan niet waar zijn' omdat hij de door de gemeente beschikbaar gestelde elektrische fietsen terug vorderde van minder mobiele stadgenoten omdat de elektrische fiets volgens hem inmiddels een normaal in gebruik voertuig was geworden. Een motie van de SP, gesteund door een meerderheid in de Asser-raad, waaronder de eigen ChristenUnie, voorkwam dat.
Bij de coalitievorming PvdA/D66/ChristenUnie/SP, in april 2014 gaf de ChristenUnie in Assen de voorkeur aan Harmke Vlieg als opvolger van Langius die volgens het Asser Journaal na 16 jaar gemeentelijke politiek koos voor een maatschappelijke invulling van zijn bestaan of elders een wethouderszetel in het kader van dualisme. Na bijna twee jaar wachtgeld, schijnt zich dat laatste nu aan te dienen in Almelo.

 
28-12-2015  

Oud- raadslid Geerdink opnieuw negatief in beeld


Gedateerde foto van LinkedIn Marc Geerdink
 

ALMELO – Marc Geerdink zou het helemaal gaan maken als no-nonsens raadslid in Almelo voor Rita Verdonk’s partij 'Trots op Nederland' in 2010. Met de oneliner ‘Eerst rekenen, dan tekenen’ werd het één zeteltje, maar ook een afgang als jewelste. Geerdink bleek een op een, een aardig bluffer maar in de raad geen spreker waar de vonken van afspatten. Vaak was hij ook afwezig vanwege het zakelijk belang in het ter ziele gegane Grand Café The Corner aan de Windmolenbroeksweg dat hij samen met zijn toenmalige echtgenote dreef. Politiek zocht Geerdink onderdak bij ALA waar hij tijdens de kandidaatstelling voor de raadsverkiezing in 2014 ‘kalt gestelt’ werd. De reden was wederom schitteren door afwezigheid tijdens raadsvergaderingen en mede als reden zijn nieuwe zakelijke avontuur op Café De Tapperij waar hij met de Noorderzon vertrok vanwege een ‘vechtscheiding’ om later met zijn nieuwe vriendin ergens in Afrika weer op te duiken.  ‘Nooit meer naar Nederland’, was zijn credo maar ook dat bleek een loze kreet, gelet op de rechtsgang betreffende zijn scheiding en veroordeling wegens het plaatsen van naaktfoto’s van zijn ex- op internet.
Net voor Kerst kwam Geerdink weer in het nieuws, nu met een kort geding tussen hem en zijn 89-jarige moeder en broer anderzijds als mede-rechthebbende in een nog niet opeisbare erfenis na het eerdere overlijden van zijn vader. De bejaarde moeder van Marc Geerdink moet noodgedwongen haar huis verkopen vanwege een val, waardoor zij noodgedwongen gelijkvloers moet gaan wonen. Alleen de kinderen hebben recht op een erfdeel en het voormalige raadslid Marc Geerdink wil daaraan niet meewerken als hij niet direct zijn kindsdeel van 22.500 euro uitbetaald krijgt. Rechter Vermeulen zat perplex bij deze botheid maar liet al wel vooraf op zijn eindoordeel in kortgeding weten dat de moeder van Geerdink haar huis mag verkopen en het kindsdeel van Marc Geerdink bij de notaris voorlopig in depot gaat. Het huis mag dus nog voor aanvang van het nieuwe jaar verkocht worden zodat zijn bejaarde moeder niet nog langer met dubbele woonlasten wordt geconfronteerd. De schuldeisers van Marc Geerdink kunnen zich dus weer melden!  
 

Archief
Terug naar vorige pagina