Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-12-2012  

ALA/AOV heet nu gewoon ALA

 

ALMELO – Na het samengaan voor de gemeenteraadsverkiezing van 2010 van Almelo’s Liberaal Alternatief (ALA) het Almelose Algemeen Ouderen Verbond (AOV) heeft de ledenvergadering van ALA/AOV besloten dat de afkortnaam per 1 december 2012 simpelweg ALA (Almelo’s Liberaal Alternatief) wordt.
Het besluit wordt ingegeven door de wil van ALA er te zijn voor de belangen van alle Almelose burgers van jong tot oud met de accenten op sociaal en liberaal.
Een bericht met deze strekking werd gisteren door politiek leider en raadsnestor Gijs Stork verspreidt aan de media.
 

 
04-12-2012  

Middenstand wil 2 uur gratis parkeren (upd)

 

ALMELO – De onlangs uitgebrachte nota Parkeerbeleid Centrum is niet goed gevallen bij de 200 ondernemers in de binnenstad die zijn verenigd in Centrum Almelo Actief (CAA). De club wil uitstel van behandeling omdat het eerst fundamenteel met de politiek wil discussiëren over de inhoud van de nota en verwijst in deze naar het in de zomer gepresenteerde alternatief van de ondernemers.
Woordvoerder Martijn Makkinga gaat daarom ook inspreken tijdens de Raadsvergadering van hedenavond.
CAA wil een ander beleid dan het college van B&W voorstaat en wil dat de eerste twee uur gratis worden. CAA wijst daarbij ook op de op stapel staande versoepelingen in Enschede en Oldenzaal. In de Enschedese van Heek-parkeergarage wordt nu al 50 procent reductie gegeven en in Oldenzaal wordt wellicht het parkeren tijdens koopavonden en koopzondagen gratis. Het CAA wijst eveneens op de toenemende leegstand van winkelpanden en verwijst ook naar de kosten van 350.000 euro die het nieuwe plan met zich meebrengen. Het CAA wil dan ook eerst een fundamentele discussie op basis van cijfers voordat de gemeenteraad de voorliggende nota behandeld en spreekt de politieke partijen in de gemeenteraad daar vanavond op aan.

Lees ook:
Almelo ontwikkelt nieuw parkeerbeleid
en
Parkjes of P-plaatsen, wat helpt de winkelier?

Update:
Het onderwerp Parkeerbeleid Centrum werd van de agenda afgevoerd. De gemeenteraad wil eerst meer informatie over de standpunten van de Middenstand en de financiële gevolgen en heeft bovendien nog zoveel vragen dat het de nota niet besluitrijp achtte.

 
04-12-2012  

Bert Kozijn stopt als raadslid gemeente Almelo


Bert Kozijn, 2e van links
Foto: Jan Bril
 

ALMELO - Bert Kozijn zal per 1 januari 2013 zijn raadslidmaatschap voor de gemeente Almelo beëindigen. Reden voor dit besluit is gelegen in het feit dat hij van mening is dat het raadslidmaatschap niet langer te combineren is met zijn gezin en zijn baan. Bert Kozijn was van 2002 tot 2010 fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad en lijsttrekker bij de verkiezingen van 2002 en 2006. Sinds de verkiezingen van 2012 was hij vice fractievoorzitter en hield hij zich o.a. bezig met de ontwikkeling van de binnenstad en de openbare orde en veiligheid. De fractie van de PvdA vindt het erg jammer dat Bert Kozijn vertrekt, maar heeft begrip voor zijn afweging en spreekt haar grote waardering uit voor wat hij gedaan heeft in de afgelopen jaren. De PvdA afdeling Almelo is Bert Kozijn veel dank verschuldigd voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen bijna 11 jaar. De plek van Bert Kozijn in de gemeenteraad zal ingenomen worden door Peter Elbertse.

Partij van de Arbeid Almelo

 
Redactie:
< Bert Kozijn pleitte donderdag jl. nog voor voortgang van de binnenstadsvernieuwing in het discussieprogramma Rumoer.
Voor de raadsverkiezing van 2010 kwam hij nog in aanvaring met toenmalig afdelingsvoorzitter Hendry Bosch, omdat hij te elfder ure een eventueel wethouderschap afwees wegens een benoeming tot locatiedirecteur bij de Hengelose scholengemeenschap De Grundel. De voormalige fractievoorzitter Kozijn had zijn knopen geteld als derde kandidaat op de kieslijst achter de toen zittende wethouders Mieke Kuik en Theo Schouten. Schouten is inmiddels burgemeester in Oldenzaal en opgevolgd door ex- Tweede Kamerlid Anja Timmer.

 

 
04-12-2012  

Poortaffaire wordt Rekenkamer-onderzoek

 

ALMELO – De ‘Poortaffaire’ aan de Haven NZ wordt een onderzoek voor de Rekenkamer, dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond besloten. Aanleiding is de afsluiting van de openbare steeg door de buurman van antiekhandelaar Stegeman, Kroeskop Vastgoed, waardoor zijn huurder de steeg in gebruik kon nemen als opslag en Stegehuis de opgang naar zijn woning geblokkeerd zag. Het onderwerp was al eens in onderzoek bij de Provinciale Ombudsman en die constateerde dat de gemeente steken had laten vallen. Uit dat onderzoek kwamen voor de gemeente ook belastende verklaringen van een medewerker naar voren.
De gemeenteraad wil nu via het onafhankelijk onderzoek van de Rekenkamer af van dit ‘hoofdpijndossier’. De zaak stond opnieuw op de agenda door toedoen van raadslid Gerwin Kamphuis. Een motie van zijn hand werd echter door de meerderheid van de raad afgewezen en dat had alles te maken met zijn attitude. Desondanks besloot de raad het onderzoek naar de feitelijke gang van zaken te laten uitvoeren door de Rekenkamer.
Voor de Rekenkamer te hopen dat alle dossiers dienaangaande ‘beschikbaar’ zijn en er geen ‘vermiste’ stukken zijn zoals eerder vanuit het ambtelijk apparaat werd gesuggereerd bij het onderzoek naar het Fortezza-debacle.

Lees ook:
Oordeel Ombudsman roept meer vragen op
'Poortaffaire Haven NZ wordt molensteen'
LKA zet Poortaffaire weer op de agenda
Komt er een ontknoping in de Poortaffaire 2
Komt er een ontknoping in de Poortaffaire 1

 

 
05-12-2012  

B&W besluiten d.d. 4 december 2012


Redactie: 05-12-2012

Burgemeester Hermans neemt van Woudenbergh in bescherming
ALMELO – ‘In het vuur van het debat wordt wel eens teveel gezegd, maar het standpunt van het college is onveranderd´, dat is de strekking van het antwoord van het college van B&W over de beschuldiging van wethouder Gerrit van Woudenbergh (VVD) in het discussieprogramma Rumoer dat de ellende van Fortezza was begonnen bij D66 ten tijde van het wethouderschap van Huub Isendoorn.

Fractieleider Freek Gerritsen schoot die opmerking in het verkeerde keelgat en klom in de pen: “Een wethouder moet zich te allen tijde bewust zijn van zijn positie. Hij kan het zich niet veroorloven om flagrante leugens over een gevoelig dossier als dat van Fortezza de wereld in te slingeren.”

Het officiële antwoord is dus een sussende en van Woudenbergh heeft daar geen aanvullende verklaring bij. ‘De burgemeester en de secretaris hebben getekend voor het antwoord´, was zijn nadere aanvulling en verder deed hij er het zwijgen toe.

In werkelijkheid was het debacle begonnen in de coalitieperiode CDA/PvdA toen wethouder Sjoers het eerste projectvoorstel Quadrant afkeurde wegens te lage ambities. Het toenmalige college kocht daarop de grond terug zonder vooraf de raad daar in te kennen, om zelf het concept Fortezza te bedenken, waarna de grond opnieuw naar projectontwikkelaar van de Looy ging. Wat dat heeft gekost, kwam nooit boven water.

Lees hiernaast het officiële antwoord. >>

Invoering btw op huur buitensport levert bijna 1 miljoen op
ALMELO – De invoering van btw op de huurtarieven in de buitensport levert ‘schatmeester´ van Marle bijna één miljoen euro op voor de noodlijdende gemeentekas.
De sport zelf profiteert slechts met een zeer bescheiden bedrag van 33.600,00 euro. >>
 

Alle bijlagen zijn volgens aangeleverd pdf-bestand.


B&W besluitenlijst d.d. 4 december 2012
B&W besluit: Kanaalsprong intrekken
Raadsvoorstel: Besluit Kanaalsprong intrekken
B&W besluit: Vaststellen bestemming Tusveld 77
Raadsvoorstel: Vaststellen bestemming Tusveld 77
B&W besluit: Vaststellen bestemming Nijrees Noord
Raadsvoorstel: Vaststellen bestemming Nijrees Noord
B&W besluit: Beeldkwaliteitsplan Nijrees Noord
Raadsvoorstel: Beeldkwaliteitsplan Nijrees Noord
B&W besluit: Stopzetten project streekeigen huis & erf
B&W besluit: PvdA motie - tarieven Sportbedrijf
Raadsbrief: PvdA motie - tarieven Sportbedrijf
B&W besluit: Bestuurstermijn St. Stadion Heracles
B&W besluit: Ontwerpbestemming Sluitersveld
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Sluitersveld
B&W besluit: Aanvraag wrakduiken Leemslagenplas
B&W besluit: Motie kernwinkelgebied
Raadsbrief: Motie kernwinkelgebied
B&W besluit: Huisvestingsprogramma Onderwijs 2013
B&W besluit: Amendement kinderopvang
Raadsvoorstel: Amendement kinderopvang
B&W besluit: Begroting 2013 OPOA
Raadsvoorstel: Begroting 2013 OPOA
B&W besluit: Subsidieverordening Amateurkunst
Raadsvoorstel: Subsidieverordening Amateurkunst
B&W besluit: Uitstel besluit vuurwerkopslag
B&W besluit: Intrekken aanmelding Entente Florale
Raadsbrief: Intrekken aanmelding Entente Florale
B&W besluit: Afronding erfpacht nieuw stadhuis
B&W besluit: Antwoord vragen D66 inzake GvW
Raadsbrief: Antwoord vragen D66 inzake GvW
B&W besluit: Teruggaafvoordeel BTW Buitensport

 
08-12-2012  

Komt Almelo onder curatele?


De Twentsche Topsporthal IISPA kostte miljoenen meer dan begroot.
Het Fortezza-deblace kostte zeker ruim 12 miljoen euro.
Voor honderden miljoenen euro's werd grond gekocht om woningen te bouwen en werd in de binnenstad onroerend goed gekocht om te slopen voor stadsvernieuwing.
Een deel van de Kloosterhofflat werd op papier gekocht om te slopen voor een 'glaspaleis' dat niet doorging. Geld om woningstichting Beter Wonen te betalen is er niet. Wel betaald de gemeente nu de rentelasten en de huurderving wegens leegstand.
Bij de PvdA is nog steeds niet doorgedrongen dat de nood hoog is. 'Snel beginnen met de vernieuwing van de binnenstad', riep vertrekkend raadslid Bert Kozijn vorige week in het discussieprogramma 'Rumoer'.
Huidig PvdA-fractievoorzitter Luc Schuur wil ook na de geluiden van GS in vertrouwelijkheid te hebben ontvangen, nog steeds snel beginnen met de bouw van een nieuw stadhuis, lazen we zaterdag op Twente Actueel. Schuur gelooft nog steeds dat renovatie van het huidige stadhuis duurder is dan nieuwbouw, ondanks geslaagde voorbeelden dichtbij zoals het Politiebureau en het voormalig belastingkantoor.

Hallo Luc, er bestaat geen ARBO- keuringsrapport!
De fundering en kelder (duurste deel van een bouwproject) en het skelet is er al en kost dus niets!
Alleen gouden kranen, wollen tapijt en veel mahoniehout kunnen renovatie duurder maken!
 

ALMELO – Dat het financiële huishoudboekje van de gemeente Almelo geen rozengeur en maneschijn is, kon men al een aantal jaren zien aankomen. De grondaankopen voor stadsuitbreiding en aankoop van onroerend goed in de binnenstad voor de stadsvernieuwing door het vorige college van B&W – Drs. Menno Knip (VVD), wethouder Anthon Sjoers (CDA), wethouder Drs. Reinier van Broekhoven (CDA), wethouder Mieke Kuik-Verweg (PvdA), wethouder Theo Schouten (PvdA), en deels Huub Isendoorn (D66) – in de periodes 2002-2006 en 2006-2010, zijn dermate groot, dat Gedeputeerde Staten van Overijssel zich ernstig zorgen maakt over de financiële lasten.
De huidige wethouder van Financiën Jan van Marle (CDA) heeft als kundig saneerder nagenoeg alle ‘financiële spaarpotjes’ leeg geroofd om de eerste nood te ledigen, maar moest toch ook de algemene reserve volledig aanspreken om de begroting 2013 op papier rond te krijgen.

Het provinciebestuur overweegt echter om die begroting af te keuren en dan kan de gemeente geen grote investeringen meer doen. De provincie trok bijvoorbeeld al een subsidie in van 9 miljoen euro voor ontwikkeling van de Waterboulevard, omdat Almelo de benodigde eigen investering niet op kon brengen. Een dergelijk besluit betekent eveneens dat alle voorgenomen grote investeringen voorlopig van de baan zijn en het besluit tot nieuwbouw van een stadhuis van 56 miljoen euro voorlopig in de lade beland. Wat dan rest, is nog hardere ingrepen in de uitgaven en nog meer lastenverhogingen voor de burgers om de financiële huishouding in orde te brengen.

Het college van B&W riep alle fractievoorzitters bijeen om ze in vertrouwelijkheid bij te praten over de zorgen die Gedeputeerde Staten (GS) heeft. Zij mogen echter niets zeggen over wat er in die bijeenkomst is besproken.
Op 11 december beslist GS echter of de gemeente onder curatele wordt gesteld en zo ja moet Provinciale Staten dat op 18 december a.s. bekrachtigen.
Mocht Almelo onder curatele komen te staan, dan kan het volgens artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet beroep doen op een extra Rijksbijdrage.

Ook in de jaren '70 van de vorige eeuw stond Almelo onder curatele na de teloorgang van de textielindustrie. Hetzelfde gold destijds voor de gemeente Enschede. Die onder curatelestelling was de gemeentebesturen niet direct te verwijten. Het Almelose stadsbestuur werd zelfs lichtjes verweten een pure boekhoudersmentaliteit te bezitten. De nu dreigende onder curatelestelling van de gemeente Almelo heeft echter alles te maken met te grote ambities door het vorige college van B&W en de kritiekloze rugdekking van de toenmalige coalitie.

 
10-12-2012  

Wethouder Kuik bruuskeert gemeenteraad

 

ALMELO – Wethouder Mieke Kuik-Verweg (PvdA) heeft de Almelose gemeenteraad voor een voldongen feit gezet bij de overgang van het peuterspeelzaalwerk naar de Stichting Kindcentra Almelo (SKA), dat meldt Tc Tubantia.
Kuik gaat daarmee tegen de wens van de gemeenteraad in, die uitdrukkelijk verzocht om nog geen onomkeerbare stappen te plegen.
De gemeenteraad wilde andere mogelijkheden onderzoeken omdat het moeite had om het peuterspeelzaalwerk uitsluitend onder te brengen bij een commerciële organisatie als SKA dat onderdeel is van De Cirkel Groep. Ook in de onderwijswereld bestond bezwaar tegen die exclusiviteit.
Kuik heeft daarmee de wil van de gemeenteraad gebruuskeerd omwille van de centen en heeft beide organisaties SCOOP en De Cirkel door laten gaan met de samenvoeging in SKA.
Of de ‘gepiepelde’ gemeenteraad daar gevolgen aan geeft, zal nog moeten blijken. Eerder dit jaar lag wethouder Kuik ook al onder vuur inzake Soweco en onlangs botste ze met de eigen PvdA-fractie over het nieuwe versoberde uitkeringenbeleid.

 
10-12-2012  

Burgemeesters-busrit, eindigdt in de sloot

 

ALMELO - Het moet zuiniger met de uitgaven van het college van B&W. Een Audi A6 moest enkele jaren geleden al de deur. Deze werd geleasd nadat de luxe dienst-Mercedes waarmee voormalig burgemeester Knip werd vervoerd, de laan uit ging na wat onmin met dealer B. Na de dure Audi werd het onder druk van de raad dus een goedkopere Volvo en het vervangen van een Ford personenbusje voor een goedkoper exemplaar om dienstreizen van college en ambtenaren te kunnen uitvoeren.
Dat was de huidige raad ook te dol, maar helaas voor de 'dappere' raad bleken de leasecontracten niet zomaar te cancelen. Het gevolg was dat bij kleine ritjes de dienstvoertuigen door een der collegeleden zelf wordt bestuurd en de vaste chauffeur zijn tijd dan doorbrengt op de postkamer van het stadhuis.
Het college dus zelf achter het stuur en dat ging vorige week fout lazen wij op AlmeloAnders.nl. Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld reed met het busje de sloot in tijdens een rondgang voor het bouwplan van de Noorse Broeders aan de Grote Bavenkelsweg. Zij en passagier Johan Andela bleven ongedeerd.
De gealarmeerde hulptroepen genoten, evenals Toni Cassese, die weer een mooi onderwerp had voor een 'gemanipuleerde plaat'.

 
11-12-2012  

Uur van de waarheid voor stadion breekt aan


Volgens de recente enquete op de website van TC Tubantia vindt 59 procent van de respondenten dat Heracles Almelo best met het huidige stadion uit de voeten kan.
Ook vindt 21 procent dat de politiek de binnenstad niet mag laten vallen en slechts 20 procent vindt dat een nieuw stadion met detailhandel voor Heracles Almelo boven alles gaat.
 

ALMELO – Vanavond buigt de gemeenteraad van Almelo zich over de wens om de detailhandelsvestigingsmogelijkheden in een nieuw voetbalstadion te verruimen. Volgens Heracles Almelo voorzitter Jan Smit is die verruiming onontbeerlijk, omdat anders de bouw niet gefinancierd kan worden.
Smit dreigde vorige week in een artikel in de Telegraaf zelfs dat hij de Pijp aan Maarten geeft als die verruiming er niet komt. Volgens Smit moet de capaciteit van het aantal toeschouwers omhoog naar 15.000 om mee te kunnen blijven doen als stabiele middenmoter in de eredivisie. Smit riep zelfs dat PEC Zwolle de Almelose club in deze voorbij is.
Met een verruiming naar ruim 26.000 m2 detailhandel zit er voor Heracles Almelo bovendien een fikse reductie in van de huurprijs, die de club ook in de exploitatie vooruit kan helpen. De huidige begroting van pakweg 8,5 miljoen euro is volgens Smit niet te verhogen als die verruiming er niet komt.
De tegenstand komt echter uit de binnenstad waar de leegstand enorm toeneemt en middenstanders voor een nog groter verval rekenen. De belangrijkste investeerder voor vernieuwing in de binnenstad Urban Interest, dreigde de stekker uit de Almelose projecten te trekken indien de ontwikkeling van detailhandel in de periferie doorgaat.
De gemeenteraad staat dus flink onder druk en bovendien heeft de gemeente geen financiële middelen om de boel te masseren en komt het wellicht onder curatele van de provincie Overijssel te staan.

U kunt de discussie om 19.15 uur
live volgen via internet.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
11-12-2012  

Raadslid Kamphuis wil huisuitzetting indammen

  ALMELO – Raadslid Gerwin Kamphuis wil dat het college van B&W een convenant sluit met de woningbouwcorporaties in Almelo. In dat convenant moet volgens Kamphuis staan dat woningbouwcorporaties eerst de gemeente informeren over op stapel staande huisuitzettingen. Kamphuis wil daarmee voorkomen dat alleenstaande moeders met kinderen het huis worden uitgezet vanwege een huurschuld. Als het alleen om geld gaat, vindt Kamphuis dat geldelijke schulden niet opwegen tegen de gevolgen voor moeder en kinderen. In dat geval acht Kamphuis het beter dat hulp geboden wordt om huurschulden te saneren.

In de sociale huursector neemt het aantal uitzettingen dit jaar fors toe. Er wordt zelfs gevreesd dat het record van 2007 (8500) wordt voorbij gestreefd.
Uitzettingen hebben veelal te maken met huurschulden, maar ook het aantal uitzettingen wegen illegale onderhuur en wegens de aanwezigheid van illegale wietplantages nemen fors toe.
Lees verder...

 
12-12-2012  

B&W besluiten d.d. 11 december 2012

 

Alle bijlagen zijn in pdf. Heeft u geen PDF-reader, klik dan hier voor een gratis download.


B&W besluitenlijst d.d. 11 december 2012
B&W besluit: Bestemmingsplan Nijrees Zuid
Raadsvoorstel: Bestemmingsplan Nijrees Zuid
B&W besluit: Ontwerpbestemming Muldersweg Bornerbroek
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Muldersweg Bornerbroek
B&W besluit: Projectofferte Vastgoed
B&W besluit: Startnotitie Grotestraat
Raadsbrief: Startnotitie Grotestraat
B&W besluit: Overdracht brandweer
Raadsbrief: Overdracht brandweer
B&W besluit: Inzake brandbrief D66
Antwoordbrief: Inzake brandbrief D66
B&W besluit: Ledenraadpleging VNG
B&W besluit: Bestemming vrijval IZA-gelden

 
13-12-2012  

Circus daagt Almelo voor de rechter


Circus Belly Wien
 

ALMELO – Circus Belly Wien gebruikt de winterpauze om de gemeente Almelo voor de bestuursrechter te dagen. Reden is de negende afwijzing voor een standplaatsvergunning. In de afgelopen jaren waren o.a. Circus Renz International, Herman Renz, Humberto en Bongo te gast in Almelo en volgend jaar is dat Circus Iarz Italiano.
Reden voor de zoveelste afwijzing is de keuze die de gemeente moet maken uit de vele aanbiedingen. Of ook de aangenomen motie tegen wilde dieren iets met de afwijzing te maken heeft? In ieder geval is Circus Belly Wien een voorstander van de traditionele aanwezigheid van wilde dieren in het circus en voert het daarvoor op de website ook een campagne. Het circus is ook maatschappelijk actief t.a.v. zieke kinderen en in Delft kregen alle cliënten van de Voedselbank gratis toegang.
De gang naar de rechter donderdag a.s. roept echter de vraag op of er geen aanbiedingsdatum ingesteld kan worden om daarna uit de aanbieders de winnende naam uit de hoge hoed te trekken!

 
14-12-2012  

Poll politicus van het jaar 2012 en curatele

 

ALMELO – Op de satirische website AlmeloAnders.nl kan iedereen deelnemen aan de verkiezing wie nu het beste raadslid van Almelo is geweest in het jaar 2012.
Ook een onthulling over het verwachte en bijna niet meer te ontlopen toezicht van de provincie over het Almelose huishuidboekje. Registeraccountant en wethouder Jan van Marle heeft sinds zijn aanstelling al vele kunstgrepen moeten doen om de boel draaiende te houden, maar zijn laatste oplossing om het begrootte tekort in 2013 af te dekken via het leeggraaien van de algemene reserve heeft in Zwolle het ‘belletje doen rinkelen’. Wordt het toezicht officieel op 18 december a.s. ingesteld, kan voorlopig een streep door alle plannen waar geen geld voor is. Geen 10 miljoen euro bijvoorbeeld voor de herhuisvesting van de amateurclubs aan de Koedijk en Maardijk. Gedurende jaren hebben zij het onderhoud op een laag pitje gezet. Als de rem er op gaat, zitten ze in oude meuk en kan ON niet weg om plaats te maken voor een nieuw Heracles-stadion.
Vorige week werden de fractievoorzitter bijgepraat en donderdag volgde een tweede spoedoverleg onder verplichte geheimhouding. Allemaal signalen dat er aan het preventief toezicht van de provincie haast niet meer te ontkomen valt.
Het leverde wel weer een creatieve plaat op, op AlmeloAnders.nl

 
15-12-2012  

Kamphuis en de Olde vragen provincie om toezicht


Initiatiefnemer Gerwin Kamphuis
Foto: gemeente Almelo
 

ALMELO – De raadsleden Gerwin Kamphuis (LKA) en Harry de Olde (PVA) hebben per brief gedeputeerde Bakker verzocht om de gemeente Almelo onder toezicht te stellen, zo laat Kamphuis per email weten. Zij verwijten het huidige en vorige college er een financiële puinhoop van te hebben gemaakt door te megalomane plannen te ontwikkelen die uiteindelijk onhaalbaar bleken. Ook verwijten zij de coalitie dat een besluit voor de bouw van een nieuw stadhuis er door de coalitie (PvdA/VVD/CDA) nog snel ‘doorgejast’ is voordat de wal het schip zou keren. Beide raadsleden vrezen dat al die buitensporige investeringen en plannenmakerij ten koste gaan van de Almelose burgers.
Over de geheime vergaderingen van de fractievoorzitters met het college van B&W laten zij zich niet uit, maar door het verzoek aan het provinciebestuur wordt wel duidelijk dat zij het met de inhoud van die geheime besprekingen niet eens zijn.


Brief LKA en PVA aan provinciebestuur (pdf)

 
16-12-2012  

D66 Almelo op zoek naar nieuw bestuur

 

ALMELO – Het hele bestuur van de afdeling Almelo van D66 treedt in het voorjaar af. Voorzitter Ruud van der Kolk heeft te kennen gegeven dat hij de verplichtingen die het voorzitterschap met zich meebrengen niet langer met zijn werk kan combineren.
De bestuursleden Marjan Haasjes (vice-voorzitter), Jeroen Wiertz (penningmeester) en Bas van Golde (secretaris) hebben er dan hun reguliere bestuursperiode opzitten en voor die functies kunnen tegenkandidaten zich melden.
Wie lid is van D66 en zich geroepen voelt, kan zich aanmelden als bestuurskandidaat voor vrijdag 1 maart 2013 om 23.59 uur.

 
19-12-2012  

B&W besluiten d.d. 17/18 december 2012

 


B&W besluiten d.d. 17 december 2012
B&W besluiten d.d. 18 december 2012
B&W besluit: Extra dividend Cogas 2013-2017
Raadsbrief: Extra dividend Cogas 2013-2017
B&W besluit: Beeldkwaliteitsplan Nijrees Zuid
Raadsvoorstel: Beeldkwaliteitsplan Nijrees Zuid
Beeldkwaliteitsplan Nijrees Zuid (definitief)
B&W besluit: Aanvraag subsidie Burg. Schneiderssingel
Brief: Aanvraag subsidie Burg. Schneiderssingel
B&W besluit: Aanstellen projectleider bezuiniging Sport
B&W besluit: Lagere subsidie Waterboulevard
Raadsbrief: Lagere subsidie Waterboulevard
B&W besluit: Wijziging regels 2013 voorziening via Wmo
Raadsbrief: Wijziging regels 2013 voorziening via Wmo
B&W besluit: Verordening MAU en fraudewetgeving 2013
Raadsvoorstel: Verordening MAU en fraudewetgeving 2013
B&W besluit: Aanwijzing festiviteiten horeca 2013
B&W besluit: Niet uitvoeren motie E-laadpunten
Raadsbrief: Niet uitvoeren motie E-laadpunten
B&W besluit: Deelname aan Light Challenge 2013
B&W besluit: Transitiestrategie Noordflank
Raadsvoorstel: Transitiestrategie Noordflank
Geluidsfragment
B&W besluit: Invoeren inkoopvoorwaarden VNG
Raadsbrief: Invoeren inkoopvoorwaarden VNG
B&W besluit: Uitvoering motie GL - Mercedes personenbus
Raadsbrief: Uitvoering motie GL - Mercedes personenbus
B&W besluit: Uitvoering motie GL - Volvo S80
Raadsbrief: Uitvoering motie GL - Volvo S80
B&W besluit: Vragen LKA inzake poortaffaire
Antwoordbrief: Vragen LKA - poortaffaire
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Verkoop synagoge
B&W besluit: Overdracht inventaris IISPA aan sport BV

 
24-12-2012  

Raadslid onder vuur door suggestieve vragen

 

ALMELO – Volgens het college van B&W zijn vele vragen van raadslid Gerwin Kamphuis (LKA) in de Poortaffaire aan de Haven NZ suggestief en insinuerend. De Poortaffaire sleept zich al jaren voort waarbij antiekhandelaar Stegehuis de ingang van zijn bovenwoning achter een poort aantrof bij de koop van het pand terwijl de steeg altijd openbaar toegankelijk was. In de procedures die volgden noemde het toenmalig college van B&W de afsluiting verjaard. Een visie die ook door het huidige college aanhangt. In de procedure bij de Provinciale Ombudsman verklaarde een ambtenaar dat pressie was uitgeoefend op Stegehuis.
In de vraagstelling gebruikt Kamphuis termen als 'met list en bedrog legaliseren' en 'wie kwamen er op het briljante idee om het op verjaring te gooien', termen waar het college van B&W genoeg van heeft en waarop het college niet meer ingaat.
(Het antwoord van het college van B&W staat ook bij de collegebesluiten van 18-12-2012)
Lees het antwoord van B&W

Archief
Terug naar vorige pagina