Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-11-2019  

Fractieleider CDA legt voorzittershamer neer

Nieuwe baan aanleiding stapje terug in de fractie
 

Persbericht CDA/Zielman:
Marcel Zielman stopt na 5,5 jaar als fractievoorzitter van het CDA in Almelo. “Per 11 november start ik met een nieuwe baan, waarmee ik het voorzitterschap niet kan combineren”, licht Marcel toe. “Het fractievoorzitterschap verdient je volledige aandacht en inzet en dat kan ik de fractie en coalitie met mijn nieuwe functie niet meer bieden”.
Marcel blijft raadslid voor het CDA. “Het voorzitterschap was leerzaam en uitdagend en ik hoop dat we vanuit de fractie een voorzitter kunnen kiezen die met frisse moed de hamer overneemt”.
 

 
18-11-2019  

LAS-voorman vraagt B&W meer info over BiOns

 

ALMELO – Fractievoorzitter Louis Kampman (Lokaal Amelo Samen – LAS) stoort zich steeds meer hoe er met zorggelden wordt omgesprongen door verschillende zorgaanbieders. De gemeente Almelo heeft in Twente het voortouw genomen om zorgaanbieders scherper te controleren en dat leidde al tot enkele uitsluitingen van zorgaanbieders.
De Twentse Zorgaanbieder BiOns kreeg onlangs te horen dat de gemeente geen opdrachten meer verstrekt per 1 januari 2020 omdat na onderzoek is gebleken dat met zorggeld wordt ‘gebankierd’. BiOns vindt dat Almelo onzorgvuldig met het bedrijf en haar klanten omgaat en dat werd vorige week in de gemeenteraad luidt verkondigd tot ergernis van o.a. de PVV en LAS. Kampman heeft daarom aan B&W laten weten dinsdagavond tijdens het mondelinge vragenuurtje met nadere vragen te komen.


De vragen van LAS over BiOns schriftelijk

 
19-11-2019  

Wel of geen geld voor aardbeving de Molukken?


19-11-2019 / 23.50 uur
Raad 'ontspoort' op motie 'Help de Molukken'
Voor Leefbaar-voorman Bert Hümmels liep zijn opnieuw geagendeerde motie 'Help de Molukken' uit op een grote deceptie. Voor de tweede keer in acht dagen kwam het voorstel niet in stemming. Vorige week vanwege enige reuring op de publieke tribune en vandaag vanwege de 'loopgravenstrijd' tussen indiener Hümmels en portefeuillehouder burgemeester Arjen Gerritsen. Echter een op voorhand beschuldigende opmerking van PVA-raadslid Harry de Olde aan het adres van zijn collega's die tegen de motie zouden durven te stemmen deed de deur dicht voor verder debat en stemming omdat meer dan de helft van de raadsleden boos de vergadering verlieten.

Indiener Hümmels had zijn motie van vorige week enigszins aangepast. Zo werd onder andere het voornoemde bedrag weggelaten en de tekstomschrijving iets aangepast om het Almelose college van B&W een hulpplan op maat te laten uitwerken.
Burgemeester Gerritsen stelde dat daarmee de motie nauwelijks nog uit te voeren was, maar stelde bij herhaling ook dat het in strijd zou zijn met een eerder raadsbesluit dat dan overruled zou moeten worden.
Raadslid Marcel Zielman (CDA) bepleitte nog wel dat de Almelose Molukkers sterke banden hebben met het land van herkomst en dat de Indonesische regering de eilandengroep feitelijk laat 'stikken' als het om hulpverlening gaat, maar ook Zielman erkende het eerdere raadsbesluit, 'alleen bij acties giro 555'.

Indiener Hümmels en burgemeester Gerritsen boden elkaar in het debat geen uitweg, maar het was de opmerking van PVA-raadslid De Olde die de 'bom' liet barsten door op voorhand alle tegenstemmers te betichten dat zij de Molukkers na de recente aardbeving niet wilden steunen. Die opmerking deed de deur dicht voor de meeste raadsleden die vervolgens op het late uur boos de raadszaal uitbeenden, daarmee besluitvorming onmogelijk makend.
 

ALMELO – De gemeenteraad van Almelo moet vanavond een besluit nemen over financiële noodhulp aan de Molukken. De eilanden van Indonesië liggen in een aardbevingsgebied en hebben vaak schade. Zo ook recent op 26 september toen een beving van 6,7 op de Molukken veel schade veroorzaakte maar ook talloze slachtoffers en gewonden telde. 
Molukse medelanders maken zich zorgen over hun familie overzee en zijn in actie gekomen om Nederlandse gemeenten met een behoorlijk aantal van oorsprong Molukse ingezetenen, om een financiële bijdrage te vragen. Nu is die hulp vanuit Nederland louter nog een ‘interne’ aangelegenheid omdat bijvoorbeeld Giro 555 daarvoor (nog) niet is geopend vanwege de te ‘kleinschalige’ ramp.

Dat laatste is nu juist een voorwaarde voor de gemeente Almelo om een bijdrage te leveren, zo een raadsbesluit uit eerdere tijden.
Desondanks werd vanuit het ‘Links Blok’ in de gemeenteraad tijdens de eerdere begrotingsbehandeling hiervoor wel een motie ingediend. Dat leidde tot enige commotie onder Molukse stadgenoten op de publieke tribune, toen burgemeester Gerritsen de raad daaraan herinnerde. Hij besloot vanwege de ontstane commotie het voorstel van de raadsvergadering te halen.
Nu brengen de indieners het voorstel opnieuw in ter vergadering. Daar zijn niet alle raadsleden blij mee, mede omdat het voorstel toch tot emoties leidt. Deze groep blijft bij het oude besluit omdat dit een duidelijk criterium is (actie landelijk giro 555) en omdat het toch ook om Almelo's gemeenschapsgeld gaat waarmee zorgvuldig moet worden omgesprongen.
Dat laatste weerhield bijvoorbeeld de gemeenten Barneveld, Neder-Betuwe, Epe en Wierden (beide laatsten ieders 5.000 euro) er niet van om te doneren. Op Ambon telt men nu 41 doden en 170.000 daklozen.
Maar wat doet Almelo en waar blijft de melkbus in de hal van het stadhuis zodat vrijwillig kan worden gedoneerd?
Als een condoleanceregister voor de overleden Graaf van Almelo kan, dan kan een collectebus in dit geval ook!

Archief
Terug naar vorige pagina