Politiek nieuws


Plaatsing  
 
21-11-2018  

Herstel P-Stadsbaken goedkoper dan gedacht

 

ALMELO – De schrik zat er goed in toen de parkeergarage Stadsbaken tegenover het oude stadhuis voor de tweede keer tekenen van verval begon te tonen. Afbrokkelend metselwerk aan de achter- en beide zijgevels bleek opnieuw het geval. De oorzaak het inwateren van hemelwater door een duidelijke constructiefout en dat zorgt bij vorst voor afbrokkeling. Een simpele zinken bedekking op het platliggende metselwerk bij het vorige herstel had al wonderen kunnen verrichten bij het afvoeren van hemelwater.

In de aanloop naar opnieuw herstel werd gedacht aan ‘groene gevels’ voor meer natuur aan de parkeerkolos. Dat bleek veruit meer te kosten dan gedacht. Nu wordt gedacht om de kunstzinnige en gemetselde gevels opener te maken. Dat is niet alleen voordeliger maar heeft eveneens een gunstige bijwerking ten aanzien van de brandveiligheidseisen. Een noodzakelijk gedachte sprinklerinstallatie is dan niet meer nodig berichten het college van B&W naar aanleiding van vragen van de VVD-fractie die wilde weten waarom de aanleg van invalideparkeerplaatsen op de begane grond niet tegelijkertijd werd uitgevoerd met de gehele renovatie. Er van uitgaande dat het combineren van werkzaamheden voordeliger zou uitpakken.
In ieder geval lijkt met het nieuwe plan 350.000 euro bespaard te worden ten aanzien van het niet installeren van een sprinklerinstallatie als de gevels opener worden. Restauratie van het blijvende gevelgedeelte valt dan evenredig ook goedkoper uit. Daarvoor was een bandbreddte van 200.000 tot 400.000 euro begroot.
Één addertje zit er nog onder het gras. De gevels werden ontworpen door een kunstenaar en die heeft een vinger in de pap. Zonder zijn toestemming wordt het een lastiger verhaal. Mocht groen licht worden bereikt, beginnen de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2019.

De ultieme oplossing zou sloop kunnen zijn, maar dan inclusief het oude gebouw van de Rabo en de naastliggende ABNamro en aanpalende gebouwen zodat het geheel tussen het bouwsel van architect Oud (het te revitaliseren oude stadhuis) en de vernieuwing van Haven Zuid inclusief aanleg van de havenkom echt op elkaar worden afgestemd! Hoe meer je daar over nadenkt…?!

Dan kun je van de oude AH ook een (3e) parkeerdek maken!

 
21-11-2018  

Almelo in de lift, volgens ondernemers

 

ALMELO – De gemeente Almelo is blij verrast met de uitkomsten van een peiling onder ondernemers. Liefst 525 ondernemers reageerden op de peiling ‘Waar staat je gemeente?’ die door de Vereniging Nederlandse Gemeenten is ontwikkeld en ook werd gehouden in Amsterdam, Hoogeveen en Zwolle.
Volgens de onderzoeker kan de peiling op waarde geschat worden vanwege de representatieve deelname uit middenstand en bedrijfsleven in het algemeen. Alle ondernemers gezamenlijk in Almelo bieden 40.000 mensen werk en dat is bovengemiddeld.
De peiling gaf louter voldoendes te zien zoals een 7,5 voor de gemeentelijke digitale dienstverlening, 6,8 voor professionaliteit en een bovengemiddelde 6,8 voor vergunningaanvragen. Bereikbaarheid per auto en/of aanvoer van goederen scoort een 7, evenals bedrijfsomgeving (7) en veiligheid (7) dat ook bovengemiddeld scoort. Wethouder van Economische Zaken Arjen Maathuis is content met de resultaten maar ziet daarin geen reden om achterover te leunen. Sterker, hij kijkt ook naar de ‘kleine lettertjes’ en vindt dat er nog genoeg werk aan de winkel is om ondernemings- en vestigingsklimaat te verbeteren. En eerste voornemen is het realiseren van een ondernemersloket voor alle ondernemers gerelateerde zaken. Ook het accountmanagement moet volgens hem worden versterkt en professioneler. Maathuis wijst in deze op het gesloten coalitieakkoord van VVD/CDA/LAS en ChristenUnie waarin deze zaken zijn opgenomen.
Burgemeester Arjen Gerritsen, verantwoordelijk voor dienstverlening, ziet vooral landelijk vergelijkbare waarderingen maar wil juist beter scoren. ‘Pro-actief professioneel en snelheid in afhandeling’ zijn voor hem de punten die de waardering verder kunnen opschroeven en van belang zijn qua vestigingsklimaat en groei.
Bindende factoren zijn volgens Maathuis o.a. Onderwijs, Promotie en andere aan de weg timmerende contacten met Provincie Overijssel, IKT en MKB om verdere groei van arbeidsplaatsen te bewerkstelligen. Met 40.000 arbeidsplaatsen heeft de stad al een regiofunctie maar dat kan volgens Maathuis nog beter nu de uitslag van de peiling als een ‘nulmeting’ kan worden gezien. Imago en uitstraling is daarbij eveneens een ondersteunende factor om Almelo als ondernemende stad in beeld te brengen.      
 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
21-11-2018  

Subsidie onderzoeksjournalistiek Lokale Omroep

 

ALMELO/ENSCHEDE – Vorige week ondernam een afvaardiging van de Almelose gemeenteraad een werkbezoek bij de lokale omroep AAfm / AAvisie. Omroepvoorzitter Jan Krol en presentator/vrijwilliger Jan-Willem Kobes schetsten de plannen van de omroep voor de toekomst maar gaven ook inzicht in de onmogelijkheden vanwege het gebrek aan financiële middelen. De gemeente Almelo sluist dan wel het verplichte bedrag van net een euro per inwoner door dat het Rijk beschikbaar stelt uit de gefiscaliseerde ‘luister- en kijkgelden’, maar dat is ten ene male te weinig om twee beroepskrachten te kunnen inzetten om het uit 106 personen bestaande vrijwilligersteam te coachen en dit ondanks dat meerdere vrijwilligers uit het verleden wel een succesvolle stap naar het ‘Hilversemse’ hebben gemaakt.

Zo werkt AAfm / AAvisie o.a. samen met de lokale omroepen van Enschede, Haaksbergen, Hengelo en Hof van Twente, maar die samenwerking leunt vooral op Enschede waar de lokale omroep eveneens samenwerkt met de stadsredactie van Tubantia ten aanzien van de nieuwsvoorziening. In Almelo gebruiken de vrijwilligers vooral eigen materiaal zoals camera’s voor nieuwsuitzendingen op AAvisie.
In Enschede zetelt de lokale omroep in het Balengebouw waar ook de redactie van Tubantia zit. De provincie Overijssel stelde voor dit Newsroom Enschede 350.000 euro beschikbaar. Ook stelt Enschede een ‘rijke plus’ aan geld structureel beschikbaar bovenop de wettelijke Rijksafdracht en vandaag ontving de omroep in Enschede bericht dat het een subsidie van 150.000 euro tegemoet kan zien uit het nationale potje Stimuleringsfonds voor de Journalistiek ten bate van het ontwikkelen van onderzoeks-journalistieke programma’s voor het komende jaar. Het nieuwe project is een verdieping van eerdere reeksen over onder meer afvalscheiding en grondwateroverlast. Bij dit project zijn tevens Hogeschool Windesheim en de Vereniging van Onderzoeksjournalisten betrokken.
Daar steekt het “Almelose halve euro’tje per inwoner schril bij af!

 
22-11-2018  

Aanklacht tegen PVA-raadslid De Olde


Mocht het openbaar ministerie in de 'zaak De Olde' tot rechtsvervolging overgaan, wordt de positie als raadslid voor De Olde heel penibel. Mocht dat eveneens tot zijn vertrek leiden als raadslid, is hoe curieus ook, het geroyeerde lid Hans van Houwelingen volgens de Kieswet de eerste opvolger voor Harrie Wieseman als tweede, die eveneens geen lid meer is van de PVA. De huidige rechterhand van De Olde, fractieondersteuner Hans van den Burg, is daarna pas de eerstvolgende kandidaat. Zo wordt het lijstje afgewerkt indien telkens wordt bedankt voor de eer.
 

ALMELO – PVA-raadslid Harry de Olde ligt zwaar onder vuur bij voormalige partijgenoten. Stapte eerder al raadslid Weinreder uit de PVA-fractie, nu zijn zeven oud-bestuurders en leden naar de politie gestapt om aangifte te doen wegens verduistering middels valse facturen, het pogen tot aanzetten van verkiezingsfraude en het verkondigen van smaad en laster ten aanzien van zijn ex- medeleden. In Tubantia doen de voormalige campagneondersteuners en ex- leden kond van hun aangifte in reactie op een eerdere aangifte van De Olde tegen ex- bestuurslid en verkiezingskandidaat 2018 Hans van Houwelingen wegens op zijn beurt smaad en laster.

De voormalige leden Cor Werkman, Marijke Werkman, Herman Baas, Ger Blok, Mark Leus en Harrie Wiesemann scharen zich nu achter Van Houwelingen bij het doen van aangifte tegen De Olde.

Wieseman stapte gelijk met Weinreder op als fractieondersteuner van de PVA en ondersteunt Weinreder nu in zijn raadswerk als éénmansfractie. Wieseman raakte gebrouilleerd met De Olde vanwege een onderzoek naar verzorgd wonen in een aantal zorgvilla’s aan de Ootmarsumsestraat. Wieseman had contact met bewoners, tekende hun klachten op en De Olde stelde op zijn beurt vragen aan het college van B&W over de vermeende misstanden. Toen de eigenaar/bestuurder van de zorgvilla’s op zijn beurt met procesgang dreigde tegen de PVA en voorman De Olde, liet deze Wieseman keihard vallen. De vermeende misstanden werden groots bericht in Tubantia maar bij het nemen van de foto bij het artikel wilde De Olde niet op de foto en keek hij van afstand welwillend toe.

Opvallend genoeg meldt De Olde niets over de malversatie-aangiftes bij de politie ten aanzien van zijn persoon op de website van PVA. Geen enkel publiekelijk verweer, terwijl vermeende diefstal/verduistering namelijk niet iets is wat past bij de ANBI-status die de PVA verkondigt op haar website en waardoor giften belastingvoordeel opleveren voor de gevers.

 
29-11-2018  

Enschede gunt Almelo niet veel

 

ALMELO/ENSCHEDE – Dat de Omgevingsdienst Twente, het gezamenlijke kantoor voor de Twentse regio inzake omgevingsvergunningen straks in Almelo zit, schijnt de gemeenteraad van Enschede niet lekker te zitten. Per 1 januari 2019 zou de Omgevingsdienst Twente zetelen hoog in het Almelose stadhuis met directeur Strebus als hoogste ambtenaar die voordien in dienst was bij de gemeente Enschde en de Regio IJssel/Veluwe. De Omgevingsdienst Twente werd als overkoepelend orgaan van de 14 Twentse gemeenten al opgetuigd in oktober 2017, ruim een jaar geleden maar sinds dat werd besloten de dienst in Almelo te huisvesten met als voordeel centrale ligging in Twente en comfortabele huisvesting, wordt er door de gemeenteraad van Enschede op de rem getrapt zo vernam De Roskam in de wandelgangen van andere Twentse gemeenten. Het wordt Almelo kennelijk misgunt, net zoals eerder de Enschedese gemeenteraad uiterst kritisch was over het bouwplan van Kees Smit Tuinmeubelen op het gezamenlijke XL Businesspark Twente in Almelo.

Eerder haalde Enschede het RIEC Oost Nederland al binnen ter bestrijding van ondermijnende criminaliteit, dat voordien in Almelo zat. Ook de Omgevingsdienst Twente zou die weg moeten bewandelen, zo luidt de onuitgesproken wens in de Enschedese gemeenteraad als zijnde de grootste stad van Twente maar wel gelegen aan de rand van Nederland laat staan centraal in Twente waarvoor de gezamelijke dienst is opgericht ten aanzien van het verlenen van vergunningen inzake omgeving- en bestemmingsvoorschriften binnen Twente.

Dat Almelo ‘leurt’ met de aandelen van Twence, steekt in Enschede eveneens. Almelo wil dat wel, maar kan die aandelen alleen slijten aan de medeaandeelhouders die echter niet genegen zijn om de  knip’ te trekken. Een besluit overigens dat bezinning nodig heeft in Almelo omdat Twence al een veel hoger dividend in het vooruitzicht stelde dan waarop door Almelo was gerekend. Twence is namelijk naast verwerker van afval ook een belangrijke speler in Twente voor warmte en elektriciteit geworden dankzij een rijkssubsidie van meer dan 200 miljoen euro.
Verkoop zou Almelo wel geld in het laadje brengen om de schuldenberg af te lossen, maar gooit wellicht ook het ‘kind met het badwater’ weg op langere termijn.

Archief
Terug naar vorige pagina