Politiek nieuws


Plaatsing  
 
03-11-2017  

Raad wil beter groenonderhoud

 

ALMELO – De gemeenteraad van Almelo heeft het college van B&W opgedragen om de bezuiniging van 150.000 euro op het onderhoud van openbaar groen anders in te vullen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderhoud. De betreffende motie van D66, Lokaal Almelo Samen, GroenLinks en Leefbaar Almelo, werd tijdens de begrotingsbehandeling 2018 aangenomen met 26 stemmen voor en 6 tegen.

In het verlengde daarvan werd ook een motie van de VVD en Lokaal Almelo Samen aangenomen om het Werkplein in het kader van Wwb-gerechtigden op te dragen deze uitkeringsgerechtigden tijdens piekperiodes te laten participeren voor het onderhoud van openbaar groen.

Beide oppositiepartijen kregen ook de meerderheid achter zich om het college van B&W en binnenstadvernieuwer Urban Interest op te roepen om maximale inspanning te verrichten om een supermarkt naar de binnenstad te halen.

Bij amendement werd met 23 stemmen voor en met 12 tegen ook besloten dat met ingang van 2018 de zo genoemde Kleinsmagelden (minimabeleid) worden geoormerkt conform de overeenkomst tussen Rijk en Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het geld mag dus niet meer grotendeels verdwijnen in de algemene pot.

Ook stelde de Raad met ruime meerderheid vast dat de afvalstoffenheffing in 2018 een bedrag wordt van 252,00 euro met de aantekening dat Almelose ingezetenen (milieupas) grof vuil tot 500 kg / jaar gratis mag storten op de werf aan de Turfkade.

Lees hier alle besluitvorming rond de begrotingsbehandeling 2018.

 
11-11-2017  

Nelleke Vedelaar gast Herman Hoften lezing 2018

 

ALMELO - Kersverse voorzitter van de PvdA Nelleke Vedelaar houdt in 2018 de Herman Höften lezing. De lezing wordt gehouden op maandag 29 januari in leescafé de Meridiaan in de bibliotheek in Almelo.
 
Herman Höften Lezing
Sinds 2008 organiseert de PvdA Almelo ieder jaar de Herman Höften lezing. Herman Höften was ruim dertig jaar raadslid en had in alle geledingen van onze maatschappij zijn invloed. Het was een sociaal democraat in hart en nieren. Nadat hij in oktober 2007 overleed, besloot het bestuur van de lokale afdeling een jaarlijkse lezing te houden, die naar Herman Höften is vernoemd.
De lezing van 2018 is de tiende Herman Höftenlezing. Om deze speciale editie extra luister bij te zetten, zal een lied uit de musical Het Verzet Kraakt – waarin Herman Höften de centrale figuur was – worden opgevoerd.
 
Nelleke Vedelaar
Nelleke Vedelaar is na Jeroen Dijsselbloem de tiende gastspreker. Zij werd op 7 oktober benoemd tot landelijk voorzitter van de Partij van de Arbeid. Nelleke Vedelaar (1977) was sinds 2010 wethouder in de gemeente Zwolle met onder meer zorg, wonen en sociale zaken in portefeuille. Daarvoor was ze vier jaar raadslid in Zwolle. Binnen de Partij van de Arbeid schreef ze mee aan het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen.
Nelleke Vedelaar: “Herman Höften ging in zijn acties altijd uit van de wensen en zorgen van de inwoners van Almelo. Politiek was een middel om het leven van deze inwoners beter te maken. Ik neem daar een voorbeeld aan. De belangrijkste taak voor sociaaldemocraten is weten wat er leeft, lokaal en regionaal, en dat vertalen naar concrete oplossingen. Of dat nu in de gemeenteraad is of in Den Haag en Brussel. Daarom ben ik zeer vereerd deze lezing te mogen geven.”

De lezing wordt gehouden op maandag 29 januari, vanaf 19.30 uur in het leescafé van de bibliotheek en is gratis toegankelijk.

 
17-11-2017  

PvdA Almelo presenteert kandidatenlijst GR2018

 

De PvdA Almelo presenteert met trots de concept kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Arjan de Vries voert de lijst aan. 
 
De kandidaatstellingscommissie (bestaande uit Mieke Kuik-Verweg, Nazan Kirkagac, Joke Jansen, Luc Schuur en Nico Dam) heeft in opdracht van het afdelingsbestuur de kandidaten geselecteerd. De commissie is verheugd met de lijst die voor ligt. Volgens de commissie weerspiegelt de lijst de combinatie van ervaring en vernieuwing die de sociaaldemocratie nodig heeft. 
 
Arjan de Vries is de aanvoerder van het elftal van de PvdA. Hij is een ervaren PvdA’er met een groot netwerk binnen de partij. De afgelopen tien jaar heeft Arjan gewerkt voor de Tweede Kamer, en hij kiest nu voor een rol in de lokale politiek.  Jorien Geerdink is de afgelopen periode actief geweest als fractievolger. Ze heeft op deze manier al veel ervaring opgedaan met het lokale bestuur. Jorien is actief in de Schelfhorst en heeft zich onder andere ingezet voor het behoud van Wijkcentrum De Schelf. Cem Özkent is een jonge ondernemer met een sociaal karakter. Hij kan bruggen slaan tussen mensen en is een talentvolle teamplayer.  Herman Zwerink heeft veel ervaring binnen de PvdA Almelo. Hij is de afgelopen jaren voorzitter geweest en heeft ervaring als raadslid die in de nieuwe fractie erg welkom is.   Metje Kuiper is al jaren actief voor de PvdA Almelo. Begonnen  bij de Jonge Socialisten en de afgelopen jaren onder meer bestuurslid en afgevaardigde voor de regio en het Gewest. Metje is actief in de wijkcommissie en heeft ruime ervaring met medezeggenschap en in de ondernemingsraad. Wil van Engeland is oprichter en voorzitter van de seniorenraad in Almelo. Hij is een gepensioneerd ondernemer en heeft ruime ervaring in verschillende dossiers. Daarna volgen de kandidaten Niek Berkelaar, Tom Munter en Gerard Hammink. De huidige fractieleden Jaap Stapel en Marjolein Wessels hebben aangegeven niet meer te gaan voor een nieuwe periode. Wel zijn ze beschikbaar om de nieuwe fractie op weg te helpen en willen ze de lijst ondersteunen. Daarom staan ze als lijstduwer op de kandidatenlijst.  De lijst bevat op voorhand geen wethouderskandidaten. De PvdA wil zich hierin bescheiden opstellen. Wanneer deelname aan het college aan de orde is, heeft de PvdA hiervoor geschikte kandidaten op het oog. 
 
De conceptlijst wordt op donderdag 23 november besproken in de Algemene Ledenvergadering. Na een besluit van de PvdA-leden is de lijst definitief. 

Secretariaat PvdA Almelo

 
18-11-2017  

Poll: Politicus van het jaar

 

ALMELO – TC Tubantia organiseert een online-verkiezing voor de Almelose politicus van het jaar.
‘De man of vrouw die bovenop de belangrijke dossiers zit. De gedreven politicus die als een tijger strijdt voor de belangen van de burger. Het raadslid dat vilein en fel is in de debatten. De politicus die evenzo gemakkelijk  praat met een boze buurman als met de burgemeester’, zo omschrijft Tubantia de verkiezingspoll. De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens een politieke debatavond op woensdag 13 december in de bibliotheek aan Het Baken. Dit in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018.

De door Tubantia genomineerden zijn naast wethouder Alex Langius, de raadsleden Israa Abdullatif van het lokale Almelo Centraal maar in vroegere tijden actief voor de VVD, Hans Buitenweg met zijn groene insteek, Fred Gerritsen die na jaren met ruzie uit D66 stapte, Louis Kampman van de grootste oppositiefractie LAS, Willem Loupatty die de PvdA inruilde voor de VVD, Jemy Pauwels die Loupatty binnenharkte en de vertrekkende Marjolijn Wessels die haar PvdA-fractie in deze bestuursperiode zag gehalveerd door weglopers.

De Poll

 
23-11-2017  

Hoe zit dat nu met Fred en Huub ?

 

ALMELO – Al jaren trekken ze samen op in de Almelose gemeenteraad. We hebben het over Fred Gerritsen en Huub Isendoorn. Beiden gewezen boegbeelden van D66 afdeling Almelo en naar gelang een of twee zetels in de raad (met ook nog een periode Huub als wethouder) dus aangevuld door Gina Rozema.
Voor de gemeenteraadsverkiezing van 2010 meldde Rozema zich naast Fred Gerritsen als kandidaat-lijsttrekker voor D66. De kleine afdeling werd wat ‘gemasseerd’ en Gerritsen kwam zegevierend over de streep.
In 2013 werden de D66 groeperingen Almelo, Hellendoorn, Twenterand en Wierden bestuurlijk samengevoegd tot D66 Twente West. Ook Rijssen-Holten trad nog toe. De in Almelo woonachtige Jeroen Wiertz werd algemeen bestuurslid en verwierf zich vervolgens een plek op de kandidatenlijst van D66 in zijn woonplaats. Daarna kon je de macht van het duo Isendoorn en Gerritsen geen heer en meester meer noemen, want Wiertz had en heeft support in het bestuur van D66 Twente West.

Eind 2015 overspeelde Gerritsen zijn macht als fractievoorzitter. Een ‘oor-wassing’ richting het college van B&W leidde tot het vertrek van CDA-wethouder  Jan van Marle maar ook tot het vertrek van partijgenoot en wethouder Claudio Bruggink.
De scheuring in de fractie was geboren. Gerritsen en Isendoorn konden op het matje komen bij het gewestelijk bestuur en zelfs bij het landelijk bestuur. Gevraagde excuses kwamen er niet en zo verlieten beide na dik 25 jaar de partij waarin ze ‘groot’ waren geworden.

Tegenwoordig gaat het duo als democraten.nu door het leven en waren ze opeens altijd voor renovatie en tegen de bouw van een nieuw stadhuis geweest, zagen we Gerritsen orakelen op TV. In werkelijkheid haalde Gerritsen VVD'er Van Woudenbergh nog rechts in toen deze opteerde om het gemeentelijk apparaat in het Twenthe Centrum onder te brengen. Alles wordt dus in stelling gebracht voor een succesvolle P.R. in de aanloop naar 21 maart voor de gemeenteraadsverkiezing. Het liefst behalen ze dan gewoon twee zeteltjes, want meer zielen geeft niet altijd vreugd.

Dat met die P.R. lukt ze schijnbaar voorlopig goed. Tot verbazing staan beide nog steeds vermeld op de lokale website van D66 !!!   
De tip kwam ter redactie. Dus nu de vraag; Eten beide heren van twee walletjes of is het een domme omissie van het D66 bestuur Twente West ?
Of nog simpeler, beschikken alleen beide heren over de inlog van deze pagina's ?

Bij dat laatste,kunnen we nog wel een aantal vragen bedenken !

Fotoreportage (1 foto's)...

 
24-11-2017  

GroenLinks heeft de kandidatenlijst klaar


Het campangeteam
 

ALMELO – GroenLinks gaat de verkiezingsstrijd voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart a.s. in met het enige zittende raadslid Hans Buitenweg als lijsttrekker. Opvallend in de lijst op plek 3 oud- journalist van Tubantia, Albert Holterman. Oud- gediende Marinus Trommel fungeert als lijstduwer. De kandidatenlijst telt aanmerkelijk veel nieuwkomers en volgens eigen zeggen van GroenLinks een lijst waarop nieuw talent, diversiteit én ervaring elkaar inspireren en versterken. Trots noemt men zichzelf dan ook ‘het team voor verandering’.

De speerpunten zijn:
Eerlijk Delen
Schone Energie
Eerlijke Kansen
Menselijke Zorg
 
De definitieve kandidatenlijst:
1. Hans Buitenweg
2. Alfer Ekizkuyu
3. Albert Holterman
4. Koos Hees
5. Lien Poorterman
6. Gideon Dorrestein
7. Ruud de Jong
8. Gemie Muller
9. Robin Kuipers
10. Wendy Barendregt
11. Rob Mulder
12. Ton Roozendaal
13. Jan Plattje
14. Marinus Trommel

 
27-11-2017  

CDA kandidaten mix jong en ervaring


Als het aan de vertrouwenscommissie van het CDA ligt, mag Irene ten Seldam opnieuw vier jaar op het pluche. Ze kreeg in deze zittingsperiode meermaals strijd met de gemeenteraad in hoofdpijndossiers zoals o.a. het afgeschoten verkeersplan Noordelijke Binnenstad, privatisering buitensport, wijkcentra en recent het te vernieuwen tweerichtingen-fietspad aan de Plesmanweg dat van de raad toch aan de Oostzijde moet komen.
'Vasthoudendheid, betrokkenheid en doorzettingsvermogen', noemt de vertrouwenscommissie als haar sterke punten. Daar dacht de raad in meerderheid dus wel eens anders over.

De tussentijds als wethouder vertrokken Jan van Marle, na de kamikaze-actie van gewezen coalitiegenoot D66, blijft zijn CDA trouw als lijstduwer.
Frappant ook de kandidatuur van Herman Geerdink, voormalig gemeentesecretaris en directeur van het ambtelijk apparaat ter stede in het tijdperk Knip, de periode waarin alle megalomane plannen zijn ontsproten die de stad op de rand van een faillissement hebben gebracht.
 

ALMELO - 'Voor de raadsperiode 2018-2022 gaat CDA Almelo de campagne in met een mix van nieuwe en jonge kandidaten en ervaren, bekende namen. De vertrouwenscommissie is uitgegaan van ‘het raadslid van de toekomst’, waarbij een afspiegeling van de Almelose inwoners en het belang van die inwoners en de stad voorop staan.
Met onder andere een veelbelovende, jonge HBO-studente en twee stevige rotten uit de zorg en het onderwijs vers in zijn kielzog; heeft beoogd lijsttrekker Marcel Zielman een krachtig team om het gesprek aan te gaan met de inwoners van Almelo. Vanwege haar vasthoudendheid, betrokkenheid en doorzettingsvermogen om de goede dingen te doen voor Almelo en haar inwoners, heeft de vertrouwenscommissie Irene ten Seldam gevraagd als wethouderskandidaat en lijstduwer.
Donderdag 30 november mogen de leden van CDA Almelo zich uitspreken over de definitieve volgorde van de kandidatenlijst en kunnen de kandidaten zich gaan opmaken voor de verkiezingsstrijd' zo wordt vermeld in het persbericht van CDA Almelo.

Advieslijst:
1. Marcel Zielman
2. Herman Geerdink
3. Eugène van Mierlo
4. Dorien Wind
5. Jan van Schilt
6. Ton Trienen
7. Robin Gelici
8. Clemens Ganzeboom
9. Peter Vos
10. Leidy Meijer
11. Jan van Marle
12. Fred van der Horst
13. Harm Jan van der Veen
14. Irene ten Seldam (wethouderskandidaat)

 
28-11-2017  

VVD verliest Andela bij samenstelling kieslijst


Johan Andela en Gerrit van Woudenbergh tijdens de afscheidsreceptie als wethouder na de desastreuze verkiezingsuitslag in 2014.
De partij viel terug van 7 naar 3 zetels en hoopt nu dat verlies te herstellen.
 

ALMELO – Oud- wethouder Johan Andela heeft zich ter elfder ure teruggetrokken als kandidaat-raadslid voor de VVD. Andela was gevraagd zich beschikbaar te stellen en kreeg op de advieslijst plek 9 toebedeeld.
Tijdens de ledenvergadering afgelopen maandag in Grand Café Ledeboer trok Andela zich echter terug vanwege zijn kritiek op de samenstelling van de advies-kieslijst inzake de motivering van de kiescommissie over de voorgestelde volgorde en waarover de leden zich mochten buigen om de uiteindelijke volgorde te bepalen. Tevens had Andela kritiek op de hernieuwde kandidatuur van beoogd lijsttrekker Jemy Pauwels en Arjen Maathuis. Dit vanwege het formele beleidspunt dat de VVD een zittingsduur van maximaal 10 jaar in de gemeenteraad als maximum beschouwd en hij geen onderbouwing zag waarom hiervan moest worden afgeweken.
De meerderheid van de leden hoorde het aan maar zag geen reden om te amenderen. Pauwels en Maathuis bleven dus 1 en 2 op de voorgestelde lijst.

Gekozen als kandidaten zijn:
1. Jemy Pauwels
2. Arjen Maathuis
3. Edith van den Ham
4. Yvonne Bijenhof
5. Quirine Munnich
6. Willem Loupattij
7. Martijn Makkinga
8. Hugo Klaassen
9. Martin Kroeskop
10. Leonie Bolhuis
11. Gayana Helder
12. Matthé Koelen
13. Babbette Schoonebeek
14. Evelien Bras
15. Wiebe Blaauw
16. Esther Reinders
17. Anita Klaster
18. Gerrit van Woudenbergh (lijstduwer)

Archief
Terug naar vorige pagina