Politiek nieuws


Plaatsing  
 
25-11-2016  

Meerderheid raad wil nieuwe Agenda van Twente

 

ALMELO – Hoe de nieuwe Agenda van Twente, het langjarig investeringsprogramma van de regio Twente, gefinancierd moet worden weten de Almelose gemeenteraad en het college van B&W nog niet, maar een meerderheid van de raad steunde dinsdag het college om nieuwe investeringsafspraken op Twentse schaal te gaan maken.
In acht jaar tot en met 2017 vergde de Agenda van Twente een investering van 80 miljoen euro dat grotendeels gefinancierd werd uit hogere burgertarieven van afvalverwerker Twence waarin de Twentse gemeenten aandeelhouder zijn. Burgertarieven die voor de burgers in Twente dus gedurende acht jaar fors hoger zijn dan elders in Nederland. Na 2017 vervalt dat ‘superdividend’ en gaan de tarieven omlaag naar ‘concurrerende’ burgertarieven.
De financiering van een nieuwe Agenda van Twente komt in 2018 dus op de 14 Twentse gemeenten zelf neer en daarvoor zullen allerlei gemeentelijke tarieven alsnog moeten worden verhoogd, zo is de verwachting.

Wat heeft de bijna verlopen Agenda van Twente de Twentse burgers nu opgeleverd?
Dat was een van de vragen bij de evaluatie afgelopen zomer in de gemeenten. De kritiek was niet van de lucht gelet op investeringen in bijvoorbeeld de overdekte ijsbaan in Enschede, het topsport-bad in Nijverdal en de topsporthal IISPA te Almelo. Vooral de plattelandsgemeenten waren daar kritisch over omdat hun burgers daar maar weinig aan hebben. Zo werd bijvoorbeeld wel het topsport-turnen en topvolley Eurosped van Oldenzaal naar Almelo verkast, maar de zusjes Wevers zijn als deelnemers van de Olympische Spelen van Rio al ruim van tevoren verkast naar Heerenveen vanwege onmin tussen de opleidingsclub en haar trainer vader Wevers. Bovendien laten de volleybalsters van Set Up uit Ootmarsum zien dat eredivisievolley ook in de lokale sporthal mogelijk is en meer sfeer heeft dan de ‘financieel uit de klauwen’ gelopen topsporthal in Almelo waarvoor de stad extra moet bloeden vanwege het exploitatietekort.

Heeft de bijna verlopen eerste Agenda van Twente dan wel iets positiefs opgeleverd?
Daarvoor moet je de website van de Agenda van Twente goed bestuderen. Men noemt het een ‘zelfevaluatie met wetenschappelijke verdieping’. De bestuurlijke kopgroep bestaande uit de wethouders mevrouw Prent (Haaksbergen) en de heren Welman (Enschede), van Zwanenburg (Hof van Twente), de Witte (Tubbergen), Cornelissen (Almelo), Bron (Hengelo) en Christenhusz (Oldenzaal) onder voorzitterschap van de Enschedese burgemeester Van Veldhuizen heeft de totstandkoming van de evaluatie begeleid. De evaluatie is een product van ambtelijke samenwerking tussen de Regio, Kennispunt Twente en ambtenaren van diverse gemeenten. De heer G.J. Hospers is als onafhankelijke deskundige betrokken bij het onderzoek. Één onafhankelijke dus!
De terugblik met reflectie is een jubelend verhaal als ware Twente uit de as herrezen. In werkelijkheid waren een aantal belangrijke zaken zoals verdieping van de Twentekanalen, verbreding van de A1 en aanleg elektrisch spoor  tussen Twente en Zwolle ook zonder de Agenda van Twente besloten.
Qua regionale verkeersverbindingen zijn wel wat zaken verbeterd en ook de Fietssnelweg F35 kan een verbetering worden indien alles is gerealiseerd. Op lokaal niveau kent de Agenda van Twente een aantal zaken die  in de afgelopen crisisjaren waarschijnlijk niet waren gerealiseerd. Zo werden OV bus-routes in de steden verbeterd maar zijn sommige al weer opgeheven vanwege te weinig passagiers.
Kortom de Twentse gemeenteraden moesten door de ‘brei’ heen kijken om te beoordelen of een nieuwe gezamenlijke agenda zin heeft of dat men lokaal de meeste ‘dingen’ beter kan doen.

In de Almelose gemeenteraad kozen de fracties Lokaal Almelo Samen (LAS) en PVA in ieder geval voor het laatste om de regie van de plannen en uitgaven in eigen hand te houden. Dit tot treurnis van de nieuwe burgemeester Arjen Gerritsen die liever de ‘Twentse lijn’ hanteert om zich voor een reeks van jaren vast te leggen. Raadsnestor Gijs Stork wees in deze  op de zorgelijke financiële situatie en het provinciaal toezicht en vond dat Enschede in de afgelopen jaren in verhouding wel erg veel uit de ‘ruif’ had meegekregen.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
30-11-2016  

Politiek gesteggel over kerstpakketten

 

ALMELO – In de gemeenteraad van Almelo werd gesteggeld over de kerstpakketten voor Almelose ambtenaren. De noodlijdende gemeente kan amper de rekeningen voldoen, bezuinigd van alles, verhoogt de tarieven en wil het aantal ambtenaren sterk verminderen. Onder de medewerkers zoals ingenieurs en groen-medewerkers is dus de nodige onrust maar het jaarlijkse kerstpakketje moet dat enigszins temperen.
Het college van B&W trok dus de knip maar wel met de politieke restrictie dat dit geld de Almelose ondernemers moest toekomen.
De ambtelijke medewerkers konden kiezen uit een waardebon van 35 euro te besteden bij de 20 deelnemende ondernemers in Almelo die 15 procent van de beuring willen afdragen aan de ‘geschenkenkoning van Nederland’ de firma Ter Brugge in Borne, het online samen te stellen kerstpakket van 35 euro bij Ter Brugge samengesteld met producten van Almelose ondernemers, of helemaal afzien van de waarde door de 35 euro te bestemmen voor een goed doel.
CDA-voorman Marcel Zielman bond de kat op het spek en sprak er schande van dat het Bornse bedrijf aan de Almelose kerstgeschenken verdiende. Dat zou volgens Zielman niet passen binnen de richtlijnen die met het college van B&W waren afgesproken. Maar ja wie werkt, wil ook een paar cent verdienen.
Zielman stelde de kosten voor zo’n 800 kerstgeschenken à 35 euro (zo’n 30.000 totaal) op kosten van de zieltogende gemeente niet ter discussie. Nee, er ‘druppelde’ wat naar een buurgemeente!
Bij Ter Brugge werd adequaat gereageerd op de kritiek. Het Bornse bedrijf huurt sinds jaren de laatste drie maanden van het jaar altijd een kleine 40 medewerkers in via het sociale werkvoorzieningsschap Soweco in Almelo. Laat de gemeente Borne nu net niet behoren tot de aandeelhouders van het verliesgevende Soweco!

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina