Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-11-2013  

ALA motie intrekken detailhandelsstructuurvisie

  De gemeenteraadsfractie van het Almelo's Liberaal Alternatief (ALA) vreest dat er na het geamendeerde besluit over de detailhandelsstructuurvisie in juni jl. een patstelling is ontstaan. In het geamendeerde besluit verruimde de gemeenteraad de mogelijkheid voor detailhandel in en rond een nieuwe te bouwen voetbalstadion en de Woonboulevard, zij het dat de plannenmakers van het stadion voor Heracles Almelo middels een onderzoek moeten aantonen dat deze verruiming geen nadelige effecten heeft voor de detailhandel en de revitaliseringsplannen voor de binnenstad.
Nu het rapport van onderzoeker Ecorys kennelijk al een aantal weken aan de gemeenteraad onthouden wordt, vreest ALA dat ook de plannen voor de binnenstad ernstige vertraging oplopen. ALA komt daarom in de raadsvergadering van 7 november a.s. met een motie die het raadsbesluit moet intrekken om de toegezegde provinciale subsidie van 8,9 miljoen euro weer vloeibaar te maken.
Lees verder...

 
01-11-2013  

VVD presenteert concept kandidatenlijst

  ALMELO – De VVD in Almelo heeft de concept kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezing in maart 2014 rond. Opvallende nieuwkomer is onderneemster Edith van den Ham op zelfs de derde plek achter lijsttrekker en huidig wethouder Johan Andela en huidig vicefractievoorzitter Jemy Pauwels. Jongeling Arjen Maathuis heeft zich op de voorgestelde lijst op een vierde stek weten te veroveren.
Opvallende zakkers zijn de huidige raadsleden Bert Heite (8) en Luc Simmering (11). De huidige fractievoorzitter Herman Nijhuis werd tot lid van verdienste benoemd en vindt zich terug op een vijfde plek terwijl zittend raadslid Hetty Leusman eerder al had aangegeven zich niet meer kandidaat te stellen. Dat geldt ook voor wethouder Gerrit van Woudenbergh die als lijstduwer fungeert.
Op de kandidatenlijst was geen plek voor Israa Abdullatif die onlangs uit onvrede over de wijze van debatteren en onderlinge besluitvorming in de fractie besloot deze raadsperiode als onafhankelijk raadslid af te maken. De landelijke partijtop besloot deze week dat zij wel lid kan blijven van de VVD hoewel het afdelingsbestuur dat liever anders had gezien. Of Abdullatif besluit om toch aan de gemeenteraadsverkiezing deel te nemen is nog niet bekend.
De VVD behaalde bij de gemeenteraadsverkiezing in 2010 zes zetels.
Op 21 november zullen de leden van de VVD Almelo de definitieve volgorde op de kandidatenlijst vaststellen. Wel werd donderdag in Erve Beeklust ingestemd met het verkiezingsprogramma.
Lees verder...

 
02-11-2013  

Functioneren en verantwoording RIEC onder vuur

 

ALMELO – Het functioneren van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) in Twente ligt onder vuur. In het RIEC bundelen de Twentse gemeenten de krachten t.a.v. steunfraude en dergelijke zaken.
Het RIEC was een van de informatieverstrekkers aan de gemeente Almelo en de politie voor een grootschalige inval op 31 januari 2012 in het eethuisje Akdeniz aan de Nieuwstraat in Almelo wegens vermeende handel in drugs en steunfraude van betrokkenen.
Het voorval werd op verzoek van de gemeente in pagina grote artikelen omschreven in Tc Tubantia maar in juridische zin sneuvelde de hele zaak bij de rechtbank wegens gebrek aan bewijs.

Desondanks wilde de Almelose burgemeester Jon Hermans - Vloedbeld het eethuisje sluiten vanwege de vermeende drugshandel. Ook dat voornemen sneuvelde bij de bestuursrechter waarop de burgemeester hoger beroep aantekende bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze heeft nu de burgemeester verzocht om haar aangetekende hoger beroep nader te motiveren omdat dit was nagelaten.

De hele affaire lijkt dus als een luchtbel uit elkaar te spatten en dat roept vragen op t.a.v. het functioneren van het RIEC. Bovendien roept het de vraag op welk democratisch orgaan toezicht houdt op het RIEC. De Raad van State, als adviesorgaan aan de regering, heeft in ieder geval zo haar bedenkingen. VVD raadslid Arjen Maathuis stelde ook al eens vragen over de volhardendheid van de burgemeester.

Bij de invallen in het eethuisje en woningen van verdachten werden o.a. een auto, geld en zelfs de kinderspaarpot in beslag genomen. Deze laatste schijnt echter spoorloos te zijn verdwenen, zo meldt de juridisch adviseur op de website!
 

 
11-11-2013  

Gaat Jan Hammink in de aanval op de PvdA?

 

ALMELO – Bovenstaande vraag kan gesteld worden n.a.v. zijn afscheid uit de PvdA eerder dit jaar i.v.m. de afwikkeling van de overdracht van de grond van het Het Wendelgoor aan de gemeente. De grond was eigendom van de gelijknamige stichting en Hammink was destijds bestuurder maar de overdracht vond op papier nimmer plaats. Als benoemd curator door de rechtbank wikkelde Hammink die overdracht alsnog af en kreeg daarvoor een vergoeding die betaald werd door de gemeente Almelo.
Dat nu was tegen het zere been van zijn fractiegenoten bij de PvdA omdat een raadslid niet op andere wijze voor de gemeente mag werken dan alleen als raadslid. Het gevolg was het afscheid van de PvdA en de geboorte van de lijst Jan Hammink die in maart 2014 deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezing.
Het boterde echter al langer niet tussen Hammink en de PvdA want in 2010 werd Hammink op een schier onverkiesbare plaats gezet op de kandidatenlijst. Een pagina grote advertentie in het Almelo’s Weekblad door de vrienden van Jan Hammink bezorgden hem echter alsnog een raadszetel.

Ook dit jaar rommelde het binnen de PvdA rond het samenstellen van een kandidatenlijst. Van Hammink was men al af maar toen plotsklaps ook afdelingsvoorzitter Loupatty een plekje op de lijst wilde, barstte de bom.
Loupatty voerde met commissiegenoten zelf gesprekken met potentiële kandidaten en zette vervolgens ook zichzelf op de lijst tot onvrede van fractievoorzitter Luc Schuur en vice-fractievoorzitter Marjolijn Wessels. Het overleg van het drietal leidde tot een patstelling, waarna de PvdA een speciale commissie met externe deskundigheid in het leven riep. Deze commissie kwam onlangs met een nieuwe kandidatenlijst waarover de leden zich nog moeten uitspreken.

Grote verrassing was niet alleen dat Loupatty was af-geserveerd, maar ook dat Schuur, die toch de fractie de bijna afgelopen raadsperiode leidde, plotsklaps als kandidaat was afgevoerd. ‘Te druk met mijn baan, want het raadswerk vergt veel arbeid’, reageerde Schuur in Tc Tubantia. Hij noemde het verkrijgen van meer vrije tijd tevens goed voor de thuissituatie. Begin september was dat echter geenszins het geval, want toen opteerde Schuur nog volop voor een nieuwe periode als fractieleider.

Dat zittend wethouder Anja Timmer graag haar carrière wil vervolgen was te verwachten. Het oud- Tweede Kamerlid wil er zelfs graag voor verhuizen van Hengelo naar Almelo. Nu voert ze gaar functie nog uit met tijdelijke vrijstelling van die verplichting.
Opvallend genoeg ook de ‘rijzende ster’ Jaap Stapel, die als tweede op de nieuwe lijst staat. De oud- directeur van een automotive-concern en zwaar verliesgevende sociale instelling heeft kennelijk ambitie voor een eventuele tweede wethouderszetel.
Huidige vice-fractievoorzitter Marjolein Wessels zag zich ook lager terug op de voorlopige lijst. De oud- journaliste en communicatieadviseur zakte naar plek vijf en daar is ze ongetwijfeld niet blij mee.

Kortom het ‘rommelt’ nog steeds binnen de PvdA. En het zou zomaar kunnen zijn dat zowel Schuur en Wessels hun hand hebben overspeeld bij de ambitie naar hogere functies dan een raadszetel. Zelfs in de speciaal benoemde vertrouwenscommissie, die de nieuwe voorlopige lijst samenstelde, bestond onenigheid over de volgorde van de kandidaten. Commissielid Rembrandt de Vries haakte voortijdig af en liet het verder aan commissievoorzitter Martin Knol, Joke Jansen, Bram Donkers en Jeroen Ongering over. De commissie sprak met 20 kandidaten waaronder ook afdelingsvoorzitter Loupatty. Maar het kwam slechts tot 14 kandidaten op de conceptlijst waar de leden zich uiteindelijk mogen uitspreken. Zonder Loupatty en zonder Schuur en vooral dat laatste is verrassend.

Het zou kunnenzijn dat de al eerder af-geserveerde Jan Hammink de tijd rijp acht om vol in de aanval te gaan op zijn voormalige partijgenoten en partij waarvoor hij al decennia actief was. AlmeloAnders.nl maakte er in ieder geval een mooie prent over.
 

 
13-11-2013  

B&W besluiten d.d. 12 november 2013

 


B&W besluitenlijst d.d. 12 november 2013
B&W besluit: Planontwikkeling Gebr. van Doorenstraat
Raadsbrief: Planontwikkeling Gebr. van Doorenstraat
B&W besluit: Antwoord raadsvragen gevolg nieuwbouw stadhuis
Antwoordbrief: Raadsvragen gevolg nieuwbouw stadhuis
B&W besluit: Ontwerpbestemming landinrichting Enter-Ypelo
Raadsbrief: Ontwerpbestemming landinrichting Enter-Ypelo
Bijlage: Ontwerpbestemming landinrichting Enter-Ypelo
B&W besluit: Uitbesteden organisatie kermissen
Bijlage: Uitbesteden organisatie kermissen
B&W besluit: Versnelde verkoop aandelen Cogas Kabel TV
B&W besluit: Aanpassen gemeentelijke klachtenregeling
Raadsvoorstel: Aanpassen gemeentelijke klachtenregeling
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Gebiedsontwikkeling Tusveld
Raadsbrief: Gebiedsontwikkeling Tusveld

 
14-11-2013  

Provincie dwars in bestemming ‘t Tusveld

 

ZWOLLE/ALMELO – De provincie Overijssel blijft dwars liggen betreffende een bestemmingsplanwijziging ’t Tusveld omdat men bang is voor precedentwerking. De bewoners van een aantal recreatiewoningen strijden al jaren voor een permanente woonbestemming en daar wilde het vorige college van B&W feitelijk wel aan meewerken, mede gelet op de kabinetsuitspraak om dergelijke situaties daar waar mogelijk in Nederland te legaliseren. Het kwam er destijds niet van omdat de gemeente tegen ‘de muur van het provinciehuis’ opliep waarbij grote spanningen ontstonden tussen college en gedeputeerde staten.
De bewoners, die wel mogen blijven wonen zo lang men wil, maar dit ‘recht’ niet kunnen overdragen aan erfgenamen of koper’, gaven het echter niet op en drongen aan bij het huidige college van B&W om de poging te hervatten. Opnieuw stapte de gemeente dus naar Zwolle, met een negatief resultaat vanwege mogelijk precedent voor andere situaties in de provincie. In de voorziene actualisering van het vigerende bestemmingsplan blijven de woningen dus vooralsnog als recreatiewoning aangeduid. Toch geven de bewoners het desondanks niet op. Volgend jaar wordt daarom gepoogd een tweedaags ‘werkatelier’ te organiseren waarin met alle betrokkenen wordt gesproken over een nieuwe gebiedsvisie voor ’t Tusveld.
Toch vreemd dat een ex- wethouder van de gemeente Borne nog voor de grenscorrectie van 2002 wel een permanente woonvergunning ‘regelde’ en de provincie toen niet aan bel trok!

B&W besluit: Gebiedsontwikkeling Tusveld
Raadsbrief: Gebiedsontwikkeling Tusveld

 
15-11-2013  

Kandidatenlijst CDA voor raadsverkiezing bekend

  ALMELO – Het CDA in Almelo heeft donderdag in de ledenvergadering de definitieve kandidatenlijst vastgesteld conform de voordracht.
Lijsttrekker en huidig wethouder Jan van Marle stond al vast, maar nu ging het om de plaatsen 2 t/m 15.
Van de huidige fractie neemt Carla Davis (Bornerbroek) afscheid wegens ziekte. Haar plek wordt al waargenomen door Marcel Zielberg. Het CDA-bolwerk Bornerbroek verliest echter geen dorps-kandidaat, want Henk Holterman maakt weer zijn opwachting. Het oud- raadslid is bestuurder bij waterschap Regge & Dinkel en heeft een geborgde bestuurszetel bij de nu plaatsvindende fusiewaterschapverkiezing Vechtstromen namens het LTO. Of Holterman een eventuele verkiezing tot raadslid dus zal invullen is even afwachten. Met twee ‘Koetsiertjes´ op de lijst is het familiegehalte hoog en ook het lijstduwer-schap van Margriet Slettenhaar-Sjoers is opmerkelijk als zus van oud- wethouder Anthon Sjoers en weduwe van fractievoorzitter Henk Slettenhaar. Ook ontwaren we op de foto Sandra van Dorsten, de echtgenote van oud- wethouder Reinier van Broekhoven.
De meeste vernieuwing zit hem bij het lokale CDA wellicht in de kandidatuur van Eugène van Mierlo. De interim-voorzitter van de lokale CDA-afdeling komt met stip binnen op plek 3. Ook verfrissend lijkt de kandidatuur van Gerdien Dekker (10), die juriste is bij JPR Advocaten. Zij is tenminste voor het behoud van Zwarte Piet tijdens Sinterklaas-intochten.
Lees verder...

Fotoreportage (1 foto's)...

 
16-11-2013  

Wordt het marktplein verkwanselt?


Is dit het concept?
 

ALMELO – Als het aan projectontwikkelaar Urban Interest, Aws Beter Wonen en wethouder van Woudenbergh ligt, wordt er voor het huidige pand van C&A een nieuwe winkellocatie gebouwd met daarboven 25 appartementen. De wethouder heeft zelfs een ‘deadline’ gesteld van 31 december a.s. De appartementen zijn bedoeld als compensatie voor het te slopen deel van de kloosterhofflat zoals eerder al te realiseren appartementen op de bovenverdiepingen van het voormalige Restaurant De Rechter aan het Waagplein als compensatie werden gepresenteerd.
Het lijkt er bovendien sterk op dat het plan voor een voetbalstadion aan de Markt ook een 'luchtbel' was in de belangenstrijd tegen detailhandel aan de Weezebeeksingel.
Ook lijkt het er op dat de gemeente niet meer de regie heeft in de ruimtelijke ontwikkeling van de binnenstad en dat de belangen van 'stenenstapelaars' zwaarwegender zijn.

Volgens wethouder Van Woudenbergh is voor het plan van Urban Interest wel de 8,9 miljoen euro subsidie van de provincie nodig om C&A en ’s werelds beste schoenmaker Flink uit de huidige panden te krijgen en voor de aanleg van de Waterboulevard. Of er dan nog ruimte blijft voor een havenkom en marktterrein (of kermis), is de grote vraag. Maar we nemen aan dat de gemeenteraad ‘wakker’ is en de boel niet laat versjacheren.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
18-11-2013  

ALA wil duidelijkheid over toekomst Hagenpark

  ALMELO - Almelo's Liberaal Alternatief (ALA) wil duidelijkheid over de toekomst van het Hagenpark met Naturhus en horeca-bestemming. De raadsfractie wil weten of er in zienswijzen zijn ingediend tegen dit voornemen en de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging.
ALA wil tevens weten of het plan ook van invloed is op het eerdere plan van woningstichting St. Joseph aan de rand van het park langs de Krikkenstraat een appartementencomplex te realiseren.
Lees verder...

 
21-11-2013  

ALA verjongt en behoudt ervaring

  ALMELO – Het Almelo´s Liberaal Alternatief heeft in de algemene ledenvergadering de definitieve kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadverkiezing 2014 vastgesteld. Daarbij is gekozen voor verjonging met een mix aan ervaring. Zo wil men nog niet om raadsnestor Gijs Stork heen. Als je boven de 70 nog dagelijks op een knol zit om ze te trainen, kun je ook nog wel mee in de raad´, moet Gijs gedacht hebben. Zeker ook als je kijkt naar zijn functioneren als fractievoorzitter en in het politiek debat. Stork blijft constructief en kritisch. Vooral dat laatste heeft zijn opponent in het college, Gerrit van Woudenbergh (VVD) maar al te vaak gemerkt. Deze stopt er echter mee, dus Stork zal het vizier ongetwijfeld gaan verbreden in de komende jaren.

Stork´s rechterhand, Marieke van Doorn is eveneens scherp in de leer. De verpleegkundige laat zich geen 'appels voor peren' verkopen in de raad, maar doet toch een stapje terug naar plek 3, ten gunste van nieuwkomer en ondernemer in het MKB, Gerrit Stam. De man die buiten de politiek vergeefs de krachten bundelde tegen de invoering van de reclamebelasting.

Nieuwkomer Gert-Jan Bennink wist zich naar de vierde plaats op te werken, zodat de beoogde Aadorpse kandidaat Johan Boonstra het op de vijfde plek waarschijnlijk moet hebben van zijn dorpsgenoten. Veteraan Jan van de Groep (nu raadsvolger) werd door de achterban terug gezet van 3 naar plek 7 achter nieuwkomer Wim van Druten, vice voorzitter van Almelo Sociaal en tevens zelfstandig ondernemer.

Gelet op de laatste vier jaar is ALA ‘recht in de leer´ gebleven in haar rol als oppositiepartij en met Stork aan het roer zal dat zo blijven, valt te verwachten, ook als men er naar verwachting in slaagt het aantal zetels van 3 naar 5 of meer te brengen en zeker ook indien men tot het ‘pluche´ geroepen wordt.

Het huidige raadslid Marc Geerdink heeft in de afgelopen jaren al gemerkt dat ondernemen tot in de late uurtjes moeilijk te verenigen is met het raadswerk. Hij besloot derhalve al eerder als ‘lijstduwer´ te gaan fungeren.

De ledenvergadering verschoof zo hier en daar nog wat meer op de lijst van 20 kandidaten, maar dat zal naar verwachting niet van invloed zijn op de resultaten bij de verkiezingen in maart 2014.
Lees verder...

 
21-11-2013  

Het rommelt flink binnen de PvdA


Willem Loupatty, alsnog op de kandidatenlijst.
  ALMELO – Het rommelt binnen de PvdA. Een andere conclusie kan niet getrokken worden na een jaar waarin raadslid Jan Hammink uit de partij stapte, spanningen optraden rondom het buitenspel zetten van het stichtingsbestuur van ´t Veurbrook door afscheidnemend wethouder Mieke Kuik-Verweg, de fractie verbolgen was over de plotselinge kandidatuur van afdelingsvoorzitter Willem Loupatty. Er werd zelfs een speciale commissie van wijzen in het leven geroepen die opnieuw een kandidatenlijst moest voordragen, waarna de huidige fractievoorzitter Luc Schuur zich alsnog terug trok als kandidaat, terwijl hij in augustus nog volop ging voor een volgende termijn. De ‘wijze´ commissie was verdeeld en presenteerde vervolgens een lijst waarop ook geen plek voor Loupatty was ingeruimd. Maar daar dacht de ledenvergadering deze week toch anders over en zette Loupatty alsnog op de lijst als vijftiende kandidaat. Bij de verkiezingen in maart heeft dus de kiezer het laatste woord of Loupatty middels voorkeurstemmen zijn opwachting kan maken en dat zal gezien zijn achterban ook gebeuren. De ambitie als lijsttrekker werd daarmee niet vervuld, want die ging naar Anja Timmer, het voormalige Hengelose Tweede Kamerlid die de wethouderszetel van Theo Schouten innam na diens vertrek naar Oldenzaal als burgemeester.
Lees verder...

 
22-11-2013  

Snode plannen VVD/CDA verijdeld


Volgens Nijhuis is de VVD voor het nemen van fundamentele keuzes om juist een gezond financieel toekomstperspectief neer te zetten, maar daar past verhogen van de lasten voor ondernemers en bedrijven dan niet bij.
 

ALMELO – De inkt van de aangenomen begroting 2014 (lees de bloemlezing) is amper twee weken droog of de VVD en coalitiepartner CDA poogden dinsdag jl. het weerstandsvermogen van de gemeente met een extra storting van 2 miljoen euro op te krikken. Dat zou betekenen dat 2 miljoen euro zou worden onttrokken aan bestaand beleid en er opnieuw extra fors zou moeten worden bezuinigd.

Scheidend raadslid Jan Veenstra (Christen Unie) was daar fel tegen en daagde VVD en CDA uit om van dit snode plan een verkiezingsitem te maken. Ook de PvdA, toch al geplaagd door interne strubbelingen, zag een dergelijke strijd niet zitten en blokkeerde de beide coalitiepartners in hun voornemen. ‘Dat komt neer op het kapot bezuinigen van de stad’, riep vertrekkend PvdA-fractieleider Luc Schuur.
VVD-woordvoerder Herman Nijhuis probeerde het vervolgens nog eens opnieuw en riep dat de Liberalen voor het nemen van fundamentele keuzes zijn om juist een gezond financieel toekomstperspectief neer te zetten. Hij vertelde er tegelijkertijd bij dat de VVD absoluut niet kan leven met het ‘inzetten’ van de onbenutte belastingcapaciteit. Daarmee werd bedoeld dat het bedrijfsleven een eventuele verhoging van gemeentelijke heffingen nog wel zou kunnen dragen, maar dat de burger met een modaal/min inkomen feitelijk al aan de bovengrens zit en dat laatste, het verhogen van de lasten voor de burgers en verenigingen, zou nu net het voorstel van de VVD en het CDA tot gevolg hebben.

Ook wethouder van Financiën Jan van Marle zag die ‘bui’ al hangen en herinnerde de raad er aan dat er ook al structureel 3 miljoen euro moet worden omgebogen. Bovendien wilde de CDA’er van huis uit, eerst de al aangekondigde kerntakendiscussie afwachten om te bezien welke plussen en minnen daar uit komen. Bovendien meldde hij dat hij toch wel eerst inzicht wilde hebben waar die storting van 2 miljoen uit gehaald zou moeten worden.
De ‘korte’ klap van VVD en CDA mislukte dus, omdat een overgrote meerderheid van de gemeenteraad ook eerst alle plussen en minnen wil zien van te nemen maatregelen.

 
22-11-2013  

VVD-leden omarmen conceptlijst

  ALMELO - De Algemene Ledenvergadering van de VVD Almelo heeft donderdagavond de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 nagenoeg omarmd. Opmerkelijk de duikeling van huidig fractieleider Herman Nijhuis naar een vijfde plek. Ook zittend raadslid Luc Simmering zakte naar een naar verwachting onverkiesbare elfde plaats. Zittend raadslid Bert Heite werd door de leden één plaatsje omhoog geduwd van acht naar zeven en moet dus eveneens vrezen voor zijn raadszetel. Bij de vorige gemeenteraadverkiezing behaalde de VVD namelijk zeven zetels en dat was een ongekend resultaat. Het 'opduwen' van Heite was de enige wijziging die de leden aanbrachten op de lijst met genomineerden waar nieuwkomer Edith van den Ham een opmerkelijk hoge positie inneemt op plek drie.
Zoals eerder al was besloten, is zittend wethouder Johan Andela de politiek leider. Zijn collega Gerrit van Woudenbergh geeft de ‘Pijp aan Maarten´ en fungeert symbolisch als lijstduwer maar zal ook bij voldoende voorkeurstemmen geen raadszetel claimen.
Hetty Leusman is het zittend raadslid dat na jaren trouwe dienst heeft besloten niet meer mee te willen doen.
Lees verder...

 
23-11-2013  

Toch tweede ring op Heracles stadion?

 

ALMELO – Op AlmeloAnders.nl het bericht dat het bestuur van Heracles Almelo weer terug naar af is en weer plannen maakt voor een tweede ring rond het huidige Polman Stadion. E.e.a. is gebaseerd op een paar tweetjes van de raadsleden Huub Isendoorn en Isra Abdullatif. Isendoorn is er zelfs van overtuigde en beroept zich op informatie.
Van de zijde van Heracles wordt nog niets vernomen, maar wethouder van sportzaken Jan van Marle liet publiekelijk wel weten dat er onlangs een constructief gesprek is geweest tussen de plannenmakers en het college van B&W.

De club stond in een patstelling omdat men het onderzoeksrapport van Ecorys niet wilde openbaren aan de gemeenteraad, maar eerst wilde bespreken met het provinciebestuur. De omgekeerde weg in bestuurlijk Nederland.

Uiteraard wordt het ‘nieuws’ breed becommentarieerd. Zo ook door de lokale Libertaristen o.l.v. Alberto Kampman, die te pas en te onpas op allerlei webmedia wel een mening geeft om bij de komende gemeenteraadverkiezing in 2014 een paar zeteltjes te veroveren. En dat is weer koren op de molen van anti-libertarisme die het ‘ware gedachtengoed’ van de Libertaristen naar voren willen brengen, want wanneer men dat doet op de Facebook-pagina van Libertarisch Almelo, wordt men subiet ‘ont-liked’ en kan men geen commentaar meer geven, zo werd AlmeloNieuws.nl bericht.

 
29-11-2013  

Verspilde kosten Kloosterhofflat 7 euroton


Het gecancelde Stadhuis aan de Markt - ontwerp: Meijers en Van Schooten
 

ALMELO – De verspilde kosten voor de koop van een deel van de Kloosterhofflat bedragen inmiddels 7 euroton. Dat blijkt uit een antwoord van B&W na vragen van LKA-raadslid Gerwin Kamphuis. Het vorige college van B&W ten tijde van burgemeester Menno Knip en stadsvernieuwer wethouder Anthon Sjoers kocht een deel van de Kloosterhofflat van woningstichting Beter Wonen om plaats te maken voor het toen beoogde Glaspaleis aan de Markt als nieuw stadhuis.
Op papier werd de koop wel gesloten, maar omdat dit plan sneuvelde, werd het te slopen deel van de Kloosterhofflat niet betaald. Ter compensatie betaalde de gemeente aan huurderving inmiddels ruim 7 euroton aan Beter Wonen en dat loopt verder op zolang er geen definitief plan ontstaat.

<< Het eerder afkopen van architectenbureau Meijers en Van Schooten, dat het Glaspaleis ontwierp, kostte ook al 130.000 euro. In de bouw van het nieuwe stadhuis aan de Haven ZZ is bovendien een bedrag van dik 12 miljoen euro 'weggepoetst' als verlies in het Fortezza-debacle. Het echec van Waterrijk kostte inmiddels 60 miljoen euro.

Geen antwoord kreeg Kamphuis op zijn vragen wat de ontslagprocedure tegen stadsarchivaris Henk Beijers inmiddels heeft gekost. Tot nu werden alle gevoerde procedures door de gemeente verloren, maar het college van B&W legt zich er niet bij neer en procedeert verder. Dat dit allemaal met gemeenschapsgeld gebeurd vindt Kamphuis frustrerend. Het is voor hem een soort deja vu, want ook Kamphuis was als ingehuurde ambtenaar niet meer welkom in het stadhuis na het beledigen van toenmalig wethouder Anthon Sjoers. Ook hij won alle procedures, maar was wel zijn baan kwijt en kreeg als raadslid later weer een voet tussen de deur van het stadhuis.
Dat is ook Henk Beijers van plan, lezen we in het schrijven van Kamphuis. Beijers heeft zich aangesloten bij LKA om het ‘ambtelijk bestuurlijke klimaat’ nu via de raad te gaan bevechten.

Kamphuis schrijft verder over het college: “U geeft diverse redenen aan om inzage te weigeren. U heeft echter helemaal niets te weigeren, want u heeft de raad te dienen, de raad is uw baas! U denkt overal maar mee weg te kunnen komen en dat lukt u ook nog steeds, maar voor hoelang nog ?
De kiezer kan uw elitaire gedrag en het verloochenen van de democratie keihard afstraffen op 19 maart 2014. U heeft in mijn ogen, een dusdanig onterecht geloof in uzelf, dat u het als wethouders aandurft om lijsttrekker te zijn van uw eigen partij voor de raadsverkiezingen in Almelo.

 
30-11-2013  

Buitenweg lijsttrekker bij GroenLinks


Hans Buitenweg staat voor een groen milieu en joeg in deze raadsperiode het college van B&W in een goedkoper dienstvoertuig. - Foto: gem. Almelo
 

ALMELO – Zittend raadslid Hans Buitenweg is door de leden van GroenLinks gekozen tot lijsttrekker. Hij wordt daarmee beloond voor zijn harde werken in zijn eerste periode als raadslid. Tot verrassing komt GroenLinks op de proppen met Jurgen Tip op de tweede plek. Tip is voormalig directeur van het Openluchtmuseum in Ootmarsum en een nieuweling in de politiek. Oud- raadslid Marinus Trommel, actief als bestuurder van de Voedselbank, completeert de achtkoppige lijst als lijstduwer.
GroenLinks hoopt met een programma voor o.a.:
- hergebruik huidige stadhuis,
- bereikbare en betaalbare zorg,
- regie in de binnenstad en de wijken en
- investeringen in schone energie, een goed resultaat te behalen bij de komende verkiezingen.

De GroenLinks-kandidatenlijst bestaat uit:
1. Hans Buitenweg,
2. Jurgen Tip,
3. Koos Hees,
4. Lien Poorterman,
5. Eva van der Kolk,
6. Rob Mulder,
7. René Vink,
8. Marinus Trommel.

Archief
Terug naar vorige pagina