Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-11-2012  

Huub Isendoorn (D66) wil bouw stimuleren

 

ALMELO - Volgens raadslid Huub Isendoorn (D66) moet het college van B&W alles uit de kast trekken om de bouwsector in Almelo te stimuleren. 'Out of the box' denken is nodig volgens Isendoorn, omdat de bouwsector het water aan de lippen staat. In een brandbrief aan het college van B&W roept hij de collegeleden dan ook op om creatief te zijn in het bedenken van oplossingen.

< Plegt Bouw BV uit Ootmarsum is begonnen aan het bouwproject 'De Mooie Vrouw' op de plek van het voormalige restaurant aan de Ootmarsumsestraat.


Brandbrief D66 over bouwsector (pdf)

 
02-11-2012  

GroenLinks wil B&W dienstauto afpakken (upd)

 

ALMELO - Liefst 66 dienstauto's heeft de gemeente Almelo. Dat blijkt uit vragen van raadslid Hans Buitenweg. Uit het antwoord van B&W is Buitenweg niet direct gebleken of deze allemaal even efficiënt worden gebruikt. De GroenLinkser keek daarom maar eens naar andere gemeenten en kwam tot de ontdekking dat meerdere middelgrote gemeenten niet over een dienstauto beschikken voor het college van B&W. Buitenweg richt zich daarom op het afschaffen van de Volvo en het Mercedes personenbusje dat het college ter beschikking staat. Volgens Buitenweg kunnen deze wel de laan uit en hij denkt er over om volgende week tijdens de begrotingsbehandeling daarover een motie in te dienen.

Buitenweg heeft ook een alternatief, zo lazen wij op AlmeloAnders.nl


Zou Buitenweg niet beter kunnen kijken naar die andere dienstauto's die dagelijks op de stoep geparkeerd staan bij het stadhuis? Er is er één bij die dagelijks aan de stroom staat en dus ongetwijfeld weinig km op de teller heeft.


GroenLinks: Collegeauto's weg er mee...

 
02-11-2012  

NAT tegen ontwikkeling Grote Bavenkelsweg

 

ALMELO – ‘Liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’, dat is het motto dat de stichting Natuurlijk Twente (NAT) hanteert tegen de voorgenomen uitbreiding van transportbedrijf Elzinga aan de Grote Bavenkelsweg en waar de gemeente medewerking aan wil verlenen.
NAT doet de suggestie aan de gemeenteraad om via een grondruil tot een andere oplossing te komen zodat de natuurlijke omgeving rond de Grote Bavenkelsweg niet nog meer wordt aangetast.
De gemeente ligt ook nog in de clinch met de buren van Elzinga, het transportbedrijf Kolenbrander BV over de ‘illegale’ opslag van grond.
Geen belemmering ziet de gemeente om het tegenover liggende gebied te laten ontwikkelen tot een centrum voor de ‘Noorse Broeders’ tegenwoordig Christelijke Gemeente Nederland genoemd.
In de brief aan de raad laat NAT zich daar niet over uit.


Brief NAT aan gemeenteraad inzake Gebroeders Elzinga BV

 
05-11-2012  

Van Woudenbergh: Bezuinigen op cultuur moet

 

HENGELO/ALMELO – Volgens cultuurwethouder Gerrit van Woudenbergh is bezuinigen op cultuur onontkoombaar. Van Woudenbergh stelde dat tijdens het debat rondom de Job Klaasen Lezing, dat werd georganiseerd door De Roskam in het Hengelose Rabotheater. Hij vond zijn Hengelose collega Mulder aan zijn zijde, want de beleidsmatige nood is hoog en de financiële spankracht gering. Tweede kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) en directeur Van der Meiden van museum De Twentse Welle dachten daar genuanceerder over.
Publicist en cultuurhistoricus Thomas van der Dunk stelde daarentegen dat kunst in Nederland tegenwoordig als elitair en zelfs verdacht wordt gezien. Volgens hem lijdt Nederland onder een buitensporig groot proletendom.
Lees verder in De Roskam.

<< Geld voor promotiefilmpjes voor het RTL 4 programma 'Hallo Holland' is er schijnbaar nog wel.
Foto: Coen Mulder

Het bovenstaande fotobijschrift heeft de gemeente doen besluiten om hier op te reageren. Het TV-programma 'Hallo Holland' van RTL 4 zet een stad in de picture met ook het vizier op bedrijven. Deze bedrijven betalen daarvoor. De gemeente lift daar gratis in mee, gelet op de onderstaande reactie van de gemeente Almelo.

07-11-2012 Reactie gemeente:
Op AlmeloNieuws wordt de suggestie gewekt dat de gemeente betaald zou hebben voor de RTL-uitzending 'Hallo Almelo'.
Graag informeer ik jullie over het feit dat de gemeente geen financiele bijdrage levert aan deze uitzendingen.
We zouden het dus ook meer dan waarderen wanneer jullie het bijschrift bij de foto willen wijzigen of verwijderen.

Afd. Voorlichting
Gemeente Almelo

 
05-11-2012  

College B&W negeert advies inzake ontslag

 

ALMELO – Het college van B&W negeert het advies van de gemeentelijke bezwarencommissie inzake de personeelskwestie over het aangezegde ontslag van gemeentearchivaris Henk Beijers. Deze geraakte in onmin met zijn leidinggevende waarbij harde woorden vielen. De commissie is van mening dat de omstandigheden nader moeten worden bekeken waarom deze werd kwalijk genomen dat hij ‘teveel’ van internet voor privédoeleinden gebruik maakte. Het college wil het ontslag doorzetten.

Een ding is zeker, ook dit bericht wordt weer door heel het stadhuis bekeken!

Lees ook: ‘Recherchebureau doet intrede in stadhuis

 
07-11-2012  

B&W besluiten d.d. 06 november 2012 (upd)Aanwijstips door redactie:

Iedereen aan het werk! Dat is het motto bij de uitvoering van de sociale dienst. De tekorten zijn zo opgelopen dat elke cent die uitkeringsgerechtigden zelf kunnen verdienen de nieuwe leidraad wordt bij de beoordeling voor het toekennen van een uitkering.
Wie niet wil, wordt gekort en mogelijk wordt zelfs de uitkering gestopt!!!>>>

Na jaren van strijdt met zowel voorheen de gemeente Borne en vervolgens met de gemeente Almelo, mag Kolenbrander Bornerbroek toch uitbreiden onder voorwaarden.>>>

Het Rectorshuis aan de Vriezenveenseweg wordt toch niet verkocht wegens afhaken van de koper. Wat nu moet geschieden met het Rectorshuis is aan de gemeenteraad. B&W waarschuwt wel voor de losten.>>>

In de visies over de huisvesting van het ambtelijk apparaat is te lezen dat het college van B&W blijft gaan voor de bouw van een nieuw stadhuis. In alle rekenvarianten worden de kosten van het Fortezza-debacle en de gemaakte kosten in het eerdere plan van een stadhuis aan de markt doorberekend aan de eigen huisvestingslasten. Of dat t.a.v. het miljoenenverlies in het project Fortezza principieel juist is, moet de gemeenteraad afwegen. De raad moet uiteindelijk ook beslissen over het plan.>>>
 


B&W besluitenlijst d.d. 6 november 2012
B&W besluit: Economische visie Netwerkstad
Raadsvoorstel: Economische visie Netwerkstad
B&W besluit: Ontwerpbestemming Kollenveld/Bornsestr.
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Kollenveld/Bornsestr.
B&W besluit: Haalbaarheid privatiseren zwembad
Raadsbrief: Schoolzwemmen
B&W besluit: Schoolzwemmen
B&W besluit: R.O. uitbreiding Kolenbrander Bornerbroek
Raadsvoorstel: R.O. uitbreiding Kolenbrander Bornerbroek
B&W besluit: Overschrijding krediet binnenstad
Raadsbrief: Overschrijding krediet binnenstad
B&W besluit: Onderhandse aanbesteding VRA
B&W besluit: Comm. standplaats Polmanstadion
B&W besluit: Inzake Rectorshuis Vriezenveenseweg
B&W besluit: Integraal veiligheidsbeleid
B&W besluit: Antwoord op vragen LA
Antwoordbrief: inzake vragen LA
B&W besluit: Visies huisvesting stadhuis
Raadsvoorstel: Visies huisvesting stadhuis
B&W besluit: Errata Begroting 2013
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: Plan van aanpak MAU - tekort soc. dienst
Raadsvoorstel: Plan van aanpak MAU - tekort soc. dienst

 
08-11-2012  

Begrotingsbehandeling laat de pijn zien

 

ALMELO – Wat gaat het worden vandaag tijdens de Begrotingsbehandeling 2013. Moet de sport opnieuw een half miljoen euro inleveren? Wordt de subsidie voor culturele verenigingen gehalveerd? Verdwijnen de extra voorzieningen voor de minima? Gaat de subsidiekorting op de Kinderboerderij door? Gaat er een echte streep door het plan voor een nieuw stadhuis? Wordt de vernieuwing van de binnenstad opnieuw omlaag bijgesteld?
Dinsdagavond deden de raadsfracties hun zegje en vandaag antwoordt het college van B&W op alle ingediende wenslijstjes. Liefst 30 wijzigingsvoorstellen (amendementen) werden ingediend en 18 moties ingeleverd dan wel aangekondigd.
Zeker is dat Almelo in zwaar financieel weer verkeerd en er weinig ruimte is om aan de wenslijstjes van de 12 raadsfracties te voldoen. Om 10.00 uur begint de raadsvergadering en het einde wordt vanavond rond de klok van 20.00 uur verwacht en pas dan weten we meer hoe de Almeloër moet bloeden voor de te hoge ambities van de afgelopen jaren.

Klik
hier voor de algemene beschouwingen, de amendementen en de moties van de diverse fracties.

 
08-11-2012  

Het Rectorshuis: ‘De raad mag het zeggen’

 

ALMELO – Na het afhaken van Tactus als koper en sloper van het Rectorshuis aan de Vriezenveenseweg mag de gemeenteraad het zeggen wat er moet gebeuren. Tactus moet wel 42.000 euro aan dervingskosten betalen.
Het college waarschuwt de raad wel dat bij verkoop, het bestemmingsplan sloop niet tegenhoud. Maar dat kan natuurlijk wel in een privaatrechtelijke overeenkomst worden vastgelegd. Alleen het college meldde dit niet!
Eventuele renovatie wordt begroot op 325.000 euro. Het pand is door de verwaarlozing van de gemeente gezakt naar een waarde van 310.000 euro. Oorspronkelijk werd het voor 375.000 euro aan Tactus gegund, maar die moet afzien van de plannen omdat het Rijk geen geld geeft voor nieuwbouw om verslavingszorg op die plek te kunnen uitoefenen.

 
08-11-2012  

Grondprijs verlagen onmogelijk...

 

ALMELO – Volgens ‘schatbewaarder’ Jan van Marle kan de gemeente Almelo bouwkavels niet tegen een lagere prijs verkopen, omdat het grondbedrijf van de gemeente al verlies maakt en het verlies dan alleen maar groter wordt.
De VVD en ook D66 vroegen naar de mogelijkheden, maar die deur wordt dus dichtgeklapt. Ontegenzeggelijk is het waar dat het verlies oploopt omdat met te grote opbrengsten rekening is gehouden, maar dat neemt niet weg dat het bouwrijp maken ook aan de koper uitbesteed kan worden. De gemeente maakt die kosten dan niet. Tenzij ook daar een winstbedrag voor is ingeboekt. Ook dan loopt het verlies op.
Buurgemeente Tubbergen heeft de m2-prijs in een aantal kerkdorpen wel verlaagd m.u.v. Mariaparochie, Harbrinkhoek en Albergen. Daar lift men mee op de hogere Almelose grondprijs.
Wat let de gemeente om een projectmatige korting inzichtelijk te maken om de bouw tijdelijk aan te zwengelen? Heeft de raad dat al gevraagd?

 
15-11-2012  

Is LKA op verkeerde been gezet inzake NAXT?

 

ALMELO – Raadslid Gerwin Kamphuis (LKA) stelde vragen aan het college van B&W over de verleende horecavergunning voor het poppodium NAXT aan de Kolthofsingel. Aanleiding tot die vragen de vermelde openingstijden tot 04.00 uur in de nacht op donderdag, vrijdag en zaterdag. Volgens Kamphuis zijn die openingstijden in strijdt met de APV voor niet-commerciële instellingen en is ook niet de normale inspraakprocedure gevolgd.
Ook in de Almelose horeca is onrust ontstaan, omdat dit hen nooit is voorgehouden tijdens het ontwikkelen van de plannen voor de Talentenfabriek die nu onder de naam NAXT in stichtingsvorm wordt geëxploiteerd door de Muziekschool Twente en ook nog eens subsidie ontvangt. De horeca vreest een zuigende werking door NAXT ten koste van de horeca dat wel aan strikte regels moet voldoen. Of zij deze ontstane problematiek gaan voorleggen aan het Bureau Eerlijke Mededinging (BEM) is op dit moment nog niet bekend.
Kamphuis krijgt in zijn visie echter wel steun van juridisch adviesbureau JEEJAR die de verleende vergunningen aan NAXT in strijdt met de Drank & Horecawet acht en in strijdt met de eigen gemeentelijke APV. JEEJAR is van mening dat de voorschriften bewust zijn overtreden bij de vergunningverlening en heeft derhalve de verleende vergunningen ter vernietiging voorgedragen aan de Minister van VWS en de Minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, zo lazen wij in een artikel op de website.


Antwoord B&W op vragen van LKA inzake vergunningen NAXT

 
22-11-2012  

VVD-voorlieden leggen verantwoording af

 

ALMELO - De Tweede Kamerleden Han ten Broeke en Malik Asmani en senator Menno Knip hadden het een en ander uit te leggen aan de 112 leden die de VVD afdeling Almelo nog rest. Tijdens de ledenvergadering in Theehuis Beeklust deden ze dat ook.
De onrust in de partij na de nivelleringsvoorstellen en stijgende inkomensafhankelijke zorgpremies door Rutte/Samson namen grote vormen aan en dat kwam de VVD landelijk op enkele honderden opzeggingen te staan.
Het zorgpremieplan is ingetrokken, maar het wantrouwen bleef, ook al leek dat publiekelijk na de ledenvergadering ingedamd.

 
25-11-2012  

Burgerpetitie tegen bouw van nieuw stadhuis

 

ALMELO – Op de website petities.nl is door de Almeloër Marcel Ensink een oproep geplaatst voor Almeloërs om te protesteren tegen het besluit van de gemeenteraad om een nieuw stadhuis te bouwen aan de Haven NZ hoek Egbert Gorterstraat. Het raadsbesluit omvat een investering van dik 56 miljoen euro terwijl de ‘schatkist’ niet alleen leeg is, maar de bodem zelfs uiterst dun.
In het voorstel wordt ook het miljoenendebacle van het bouwplan Fortezza ‘weggepoetst’. Over een openstaande claim van meer dan één miljoen euro procedeert de gemeente nog steeds met projectontwikkelaar van der Looy uit Weert. Deze weigert te betalen ondanks een getekende overeenkomst, waarbij ook compensatieafspraken werden gemaakt voor het bouwen van 77 appartementen op een andere plek en het betalen van een afkoopsom door de gemeente van meer dan 2 miljoen euro. Dat bedrag heeft de gemeente betaald.
Bijna de voltallige oppositie stemde tegen het collegevoorstel, zei het dat de raadsleden Bert Hümmels en Ugur Çete de coalitie PvdA/VVD/CDA wel steunden. Alleen VVD-raadslid Israa Abdullatif had de durf zich aan de fractiediscipline te onttrekken en stemde tegen de bouw van een nieuw stadhuis omdat zij dat gezien de financiële omstandigheden van de gemeente Almelo onverantwoord vindt.

Het ontwerp van het te bouwen stadhuis is overigens van de talentvolle jonge architect Vincent van der Meulen, die in Almelo opgroeide en nu partner is bij het internationaal bekende architectenbureau Kraaijvanger in Rotterdam.
Vincent van der Meulen (1982) studeerde in Londen en Delft. Sinds 2006 werkt hij als architect bij Kraaijvanger waar hij zich heeft gespecialiseerd in uiteenlopende gebouwen met een zeer hoge mate van duurzaamheid. Momenteel werkt hij aan Gemeentehuis Haren en Stadskantoor Venlo. Hij won prijzen voor de drijvende zero-energie woning en het World Sustainability Centre Afsluitdijk. Daarnaast is Vincent van der Meulen internationaal actief met Open Source House en is sinds 2010 associated partner bij Kraaijvanger. In 2011 werd Vincent van der Meulen door Europe 40 under 40 verkozen tot één van de 40 belangrijkste opkomende jonge ontwerpers binnen Europa.

Meent u desondanks de gemeenteraad te moeten laten weten dat u net zoals Marcel Ensink tegen de bouw van een nieuw stadhuis bent, teken dan hier en doe dat dan niet anoniem, want dat is slappe hap!

 
26-11-2012  

VVD zoekt bemoeials !!!

 

ALMELO – De lokale afdeling van de VVD is op zoek naar nieuwe volksvertegenwoordigers voor de gemeenteraadsverkiezing in 2014, zo blijkt uit de reclamebanner (links) op deze website. Mensen met toekomstvisie en maatschappelijke betrokkenheid en die niet bang zijn het debat aan te gaan genieten de voorkeur, zo staat omschreven.

Dat zouden dus meer mensen als Israa Abdullatif kunnen zijn, is mijn conclusie. Zij heeft dat allemaal, maar is bovendien niet bang om zich onafhankelijk van de fractie op te stellen, zo is in de praktijk gebleken. In de kieswet wordt dat als ‘zonder last of ruggespraak’ omschreven. Daar houdt Israa zich prima aan. Zij stemt in met fractiestandpunten als zij zich daar in kan vinden en stemt onafhankelijk als dat bij uitzondering niet het geval is, ongeacht of een voorstel door een VVD-wethouder wordt verdedigd namens het college van B&W.

Of je dat als bemoeial kunt zien is wat kort door de bocht. De term bemoeial ligt ook wat te dicht tegen betweterigheid aan, maar het is een zegen dat er in de raad nog een politica met deze durf bestaat.

Willen alle Israa’s zich melden aub en dan niet alleen bij de VVD!

‘Fijnslijper’

 
26-11-2012  

En dan nog even dit…

 

Maandagmiddag 26 november is op RTV Oost (17.20 uur en daarna om het uur) o.a. oud- wethouder Bert Kuiper te gast in het praatprogramma over alles wat Overijssel bezig houdt, van presentatoren Renate Schutte en Bert Eeftink.
Hoe kijkt Kuiper aan tegen de bedreigingen die vorige week werden geuit aan het adres van wethouder Pieter Treep van Kampen?
Dit soort vragen en vragen over de gijzeling in juni 2008 in het Almelose stadhuis kan Kuiper tegemoet zien. Kuiper was toen een van de slachtoffers net als vier ambtenaren, toen Ahmet O. de strijdt van zijn echtgenote met de gemeente om het verkrijgen van vergunningen niet langer aankon en ontspoorde.
Ook in het programma schrijfster Mirjam Pool. Zij was ten tijde van de gijzeling in het stadhuis voor het vergaren van informatie voor haar boek over sociale armoede. Begin volgend jaar komt er een boek over de gijzeling. In het boek probeert zij inzicht te geven hoe het tot die uitbarsting van Ahmet O. kwam. In het tv-programma ‘En dan nog even dit’antwoordt zij op vragen zoals bijvoorbeeld of er daadwerkelijk sprake was van willekeur en tegenwerking bij de gemeente t.a.v. de vergunningverlening aan de echtgenote van Ahmet O.

Kijk terug via Uitzending gemist.

 
27-11-2012  

UvA-studenten onderzoeken bestuurscultuur

aangepast: 16.32 uur
 

AMSTERDAM/ALMELO – Twee studenten journalistiek van de Universiteit van Amsterdam zijn bezig met een onderzoek naar de bestuurscultuur van Almelo i.s.m. Omroep HUMAN. Onderwerpen waar men induikt zijn o.a. de Poortaffaire aan de Haven NZ waar de ingang van de privéwoning van antiekhandelaar Stegehuis is geblokkeerd. Dit gangetje was/is ooit openbaar maar de gemeente noemt de blokkering inmiddels verjaard en doet niets. Ook niet na de interne kritiek van een ambtenaar Ruimtelijke Ordening, zo is gebleken uit de uitspraak van de Provinciale Ombudsman. De tweede zaak die men onderzoekt is het financiële debacle in zake het bouwproject Fortezza. De gemeente Almelo verloor door diverse transacties met projectontwikkelaar van der Looy uit Weert vele miljoenen euro’s en procedeert nog steeds over een finale betaling van ruim één miljoen euro. Miljoenen die nu worden ‘weggepoetst’ in de voorgenomen bouw van een 56 miljoen euro kostend nieuw stadhuis op dezelfde plek.
Als derde kijkt men naar de subsidie aan het Theaterhotel, hoe die tot stand kwam, hoe die werd besteed en hoe dat werd verantwoord. Welke onderwerpen aan de orde komen in de tv-uizending van HUMAN is nog ongewis.
Eerder al togen de TV-programma’s Zembla en Ombudsman naar Almelo om diverse affaires te belichten. Zembla deed onderzoek naar de aanleiding van de gijzeling in het stadhuis van wethouder Kuiper en vier ambtenaren op 16 juni 2008 en Ombudsman Peter Hilhorst deed onderzoek naar de vergunningenaffaire van kinderspeelparadijs ‘Dolle Pret’. Ook hier 'emmert' de gemeente nog steeds door ondanks ingrijpen van de gemeenteraad. Het bedrijf en de feestzaal mogen wel open, maar de gemeente weigert medewerking van de trouwambtenaar bij bruiloften op deze locatie wegens de nieuw opgelegde brandveiligheidsnormen, maar doet dat niet bij wijze van spreken bij huwelijksplechtigheden in een boeren schuur.

 
28-11-2012  

B&W besluiten d.d. 27 november 2012

 


B&W besluitenlijst d.d. 27 november 2012
B&W besluit: Grondprijsbeleid en variabele prijzen 2013
Raadsbrief: Grondprijsbeleid en variabele prijzen 2013
B&W besluit: Toekenning nadeelcompensatie Waagplein
B&W besluit: Intrekken bouwvergunningen Kollenveld
B&W besluit: Verhoging krediet bodemsanering NAVOS
B&W besluit: Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding
B&W besluit: Wijziging regeling veiligheidsregio Twente
Raadsvoorstel: Wijziging regeling veiligheidsregio Twente
B&W besluit: Monitor personele bezetting 01-10-2012
Raadsbrief: Monitor personele bezetting 01-10-2012
B&W besluit: Onderzoek allianties Twence
Raadsbrief: Onderzoek allianties Twence
B&W besluit: Proces afhandeling aangenomen moties
Raadsbrief: Proces afhandeling aangenomen moties
B&W besluit: Ter afdoening door portefeuillehouders
B&W besluit: Overschrijding budget NAXT
B&W besluit: Vaststellen verordening OZB
Raadsvoorstel: Vaststellen verordening OZB
Raadsvoorstel: Vaststellen reclamebelasting 2013
Raadsvoorstel: Vaststellen kwijtscheldingsverordening 2013
B&W besluit: Maatregel Twente Mobiel

 
28-11-2012  

Verzwarende taken voor raadsleden

 

ALMELO – Sinds 1 oktober jl. is de Wet revitalisering generiek toezicht (Wet rgt) in werking getreden en dat betekent dat raadsleden van gemeenten sindsdien ook verantwoordelijk zijn voor controle op bewindstaken van het college van B&W. Het toezicht daarop werd voordien gedaan door Rijk en Provincie. Om de toezichtstaak te vergemakkelijken is de website www.waarstaatjegemeente.nl in het leven geroepen zodat raadsleden beter allerlei gemeentelijke gegevens kunnen vinden en deze ook kunnen vergelijken met andere gemeenten.
Woensdagavond werd in het gemeentehuis van Almelo e.e.a. uitgelegd aan raadsleden van gemeenten uit Overijssel en Gelderland.
Tijdens de bijeenkomst werd ook ingegaan op de nieuwe Drank & Horecawet die per 1 januari 2013 in werking treedt. Ook hierin zijn een aantal verzwarende taken voor gemeenteraden vastgelegd. Zo zijn gemeenten verplicht om een verordening te maken voor para-commerciële instellingen als wijkcentra en clubhuizen. Onderdelen die daar in dienen te staan zijn beleidsvelden als openingstijden, alcoholconsumptie en jongeren en andere maatschappelijke gebieden als gezondheidszorg. Bij de vergunningverlening wordt de burgemeester de enig verantwoordelijke persoon, zoals dat ook al het geval is bij openbare orde.
Niet alle raadsleden bleken daar blij mee. Zij zien daardoor beperkingen bij de toezichtstaak op hen afkomen, omdat de burgemeester niet direct politiek aanspreekbaar is en zich bovendien bij juridische procedures stil kan houden omdat de zaak onder de rechter is. Ook bij de toepassing van de wet Bibob werden door enkelen vraagtekens gezet. Moet dat worden toegepast bij alle beleidsvelden voor bedrijven of selectief? Is de integriteit bij ondernemen in de horeca slechter of beter dan in de bouwwereld? ‘Kortom in de toekomst zal het specialisme onder raadsleden moeten toenemen’, was een der conclusies.
Voorzitter Peter Otten van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden merkte bij zijn inleiding "in de prachtige raadszaal van architect Oud" al op dat de rol van raadsleden zwaarder wordt, mede gelet op Haagse plannen het aantal raadsleden te verminderen en de ondersteuning in te perken.

Archief
Terug naar vorige pagina