Politiek nieuws


Plaatsing  
 
02-10-2013  

B&W besluiten d.d. 1 oktober 2013


De reservering van 600.000 euro voor de ontwikkeling van het gebied Schokland (Hinnen-locatie) is door het college van B&W ingetrokken.
Drie bedragen van 150.000 euro zijn toegewezen aan andere projecten en het vierde kwart moet nog een andere bestemming krijgen.
 


B&W besluitenlijst d.d. 1 oktober 2013
B&W besluit: Andere inzet BLS-middelen Hinnen locatie
Raadsvoorstel: Andere inzet BLS-middelen Hinnen locatie
B&W besluit: Aanpassing beeldkwaliteitsplan XL Park Twente
Raadsvoorstel: Aanpassing beeldkwaliteitsplan XL Park Twente
B&W besluit: Geurnormen waterzuivering Vissedijk
B&W besluit: Aanpassen statuten OSG Erasmus
Raadsvoorstel: Aanpassen statuten OSG Erasmus
B&W besluit: Jeugdvoorziening grafitti Waterboulevard
B&W besluit: Aanpassen mandaatregister
Bijlage: Aanpassen mandaatregister

 
04-10-2013  

CDA wil boete voor ‘uittreders´ Soweco


TOUWTREKKEN - ( Mieke 'van Zundert' )
 

ALMELO – Coalitiepartners PvdA en VVD steunen het CDA in een mogelijke claim richting de gemeenten Hellendoorn en Rijssen/Holten betreffende het terugkrabbelen bij hun poging om uit het gezamenlijke werkvoorzieningsschap Soweco te stappen. Soweco is sinds jaar en dag de uitvoerder van de sociale werkvoorziening voor de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen/Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. Soweco is, net zoals de andere sociale werkplaatsen in Nederland, verliesgevend door de inperking van de rijkssubsidies. De tekorten van Soweco dienen echter door de deelnemende gemeenten te worden bijbetaald.

Hellendoorn en Rijssen/Holten dachten de uitvoering van de sociale werkvoorziening goedkoper te kunnen uitvoeren en wilden daarom uit Soweco stappen. Bestuur en directie van Soweco hebben echter berekent dat de beide ‘uittreders’ in totaal meer dan 5 miljoen euro op de plank moeten leggen om de verliezen van de afgelopen en de aanloopverliezen voor de komende jaren af te dekken. Dat werd Hellendoorn en Rijssen/Holten echter te gortig, waardoor beide gemeenteraden knarsetandend moeten afzien van de uittreding per 1 januari a.s. Men hield rekening met maximaal 2,7 miljoen euro.

De fractie van het CDA in Almelo vindt nu dat beide spijtoptanten de kosten voor de kiezen moeten krijgen die zijn gemaakt met het in beeld brengen van een uittredingsvergoeding. Coalitiepartners PvdA en VVD zijn dat met het CDA eens. Hoe de gemeenteraden van Twenterand, Tubbergen en Wierden daarover in meerderheid denken is nog onbekend, maar zeker is dat men in Hellendoorn en Rijssen/Holten de Almelose opstelling het liefst naar de prullenbak wil verwijzen.

 
04-10-2013  

Jan van Marle lijsttrekker CDA Almelo

 

ALMELO – Wethouder van financiën Jan van Marle is zoals verwacht vanavond door de leden van het CDA Almelo unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezing in maart 2014.
De accountant van professie heeft in zijn eerste bestuursperiode al een hele slag geslagen met de sanering van de gemeentelijke financiële huishouding en mag dus van de leden van het CDA door op de ingeslagen weg indien de verkiezingsuitslag daartoe aanleiding geeft.


CDA verkiezingsprogramma 2014-2018

 
06-10-2013  

Gemeente verliest rechtszaak en schrapt functie

 

ALMELO – In de ontslagprocedure van archivaris Henk Beijers heeft de gemeente Almelo tot dusverre telkens het lid op de neus gekregen. De aanleiding tot het op non-actief zetten was feitelijk niet meer dan een ‘collegiaal conflict’ tussen Beijers en zijn meerdere, waarna harde woorden vielen en zelfs een recherchebureau werd ingeschakeld om het emailverkeer van Beijers met de ‘buitenwereld’ uit te pluizen. Dat kon feitelijk alleen omdat de ICT-afdeling kennelijk vaker het emailverkeer en het surfen over het wereldwijde web van het ambtelijk apparaat (en gemeenteraad?) begluurd.
De forse aantijgingen die volgden tegen Beijers, achtte de rechter niet bewezen. Deze zit dus duimen draaiend thuis terwijl maandelijks natuurlijk wel het salaris moet worden overgemaakt.
Om de terugkeer te blokkeren, wordt nu zelfs de functie van archivaris bij de gemeente opgeheven. Dat kunnen de vak-ambtenaren er wel bij doen lazen we in Tc Tubantia. Overigens bevatte dat artikel een aantal journalistieke fouten zo heeft de redactie van TC Tubantia erkend en toegevoegd aan het artikel op internet. (Zie voorgaande Link)
Er liggen echter ook meerdere onderzoeksrapporten die aangeven dat de archivering bij de gemeente onder de maat is. De durf van Beijers om een rapport betreffende het miljoenendebacle Fortezza bij een hoge ambtenaar van het bureau te grissen om dat aan de onderzoekers van de Rekenkamer te geven, kan wel eens de feitelijke aanleiding zijn voor deze ontslagprocedure. De Rekenkamer sprak zelfs openlijk tegen de gemeenteraad over het bruuskeren van het onderzoek. Kennelijk moet ‘barbertje’ hangen en maken de kosten niets uit. De burger betaald!

En wat doet de gemeenteraad?

Fotoreportage (1 foto's)...

 
07-10-2013  

Burger enquête over veiligheid en buurt

 

ALMELO - De 18e enquête van het Burgerpanel ging over veiligheid en de woonomgeving. Aan de enquête namen ruim 1600 van de bijna 3000 burgerpanelleden mee. Zo’n 80 procent is neutraal tot positief over de veiligheid in de buurt en over de inspanning van de gemeente om de veiligheid te vergroten. Ook wil men graag meewerken om de veiligheid te verbeteren indien de politie zichtbaar aanwezig is.
Een derde van de panelleden vindt het een goed idee om meer verantwoordelijkheid bij burgers en maatschappelijk organisaties neer te leggen. Mensen willen vooral bij gemeentelijke plannen betrokken worden in hun naaste omgeving (straat en buurt). Ze willen dan het liefst meedenken over de ontwikkeling van plannen en het minst genoemd wordt de medewerking aan de uitvoering van plannen. Onderwerpen waar mensen vooral aan willen meehelpen en meedenken is de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid in de buurt.
Lees de enquête.

 
09-10-2013  

B&W besluiten d.d. 8 oktober 2013


Lintbebouwing van 2 huizen onder 1 kap langs de Ootmarsumsestraat wordt toegestaan in bouwplan Almelo Noord/Oost.
Een geschil is er nog aan de Robbenhaarsweg, waar de een wel mag bouwen net over de brug en een ander niet.
 


B&W besluitenlijst d.d. 8 oktober 2013
B&W besluit: Verzoek bouw manege De Gravenruiters
Raadsbrief: Verzoek bouw manege De Gravenruiters
B&W besluit: Medewerking bouw tweekappers Almelo NO
B&W besluit: Starterslening
Raadsvoorstel: Starterslening
B&W besluit: Afwijzen nadeelcompensatie Verdiept Spoor
B&W besluit: Afwijzen planschade De Doorbraak
B&W besluit: fusie Kaliber Kunst en Kreatief Centrum
B&W besluit: Rekenkamer-budgetsubsidie/prestatie
Raadsbrief: Rekenkamer-budgetsubsidie/prestatie
B&W besluit: adressering en naamgeving
Raadsvoorstel: adressering en naamgeving
B&W besluit: Naamgeving Eiveko-Bornerbroek
B&W besluit: Vragen VVD verkeer Rietstraat
Antwoordbrief: Vragen VVD verkeer Rietstraat
B&W besluit: Vragen raadslid Abdullatif-Almelineterrein
Antwoordbrief: Vragen raadslid Abdullatif-Almelineterrein
B&W besluit: afwijzing bezwaar WWB
B&W besluit: Vorming één Twentse ambtenaren-cao

 
10-10-2013  

Isendoorn gaat voor volgende termijn

 

ALMELO – Raadslid Huub Isendoorn gaat voor een volgende raadstermijn. De raadsveteraan en oud- wethouder heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor D66. Ook Imran Dikmen is haar overstap van het CDA naar D66 goed bevallen en ook zij wil nog wel een periode door. Raadsvolger Claudio Brugging is opnieuw kandidaat, evenals bestuurslid Jeroen Wiertz en oud- voorzitter Rieneke Gieske die al eens gemeenteraadslid was in Haarlem. Nieuwkomer is Marc Bout, ex- taxichauffeur, ex- exploitant van het voormalige restaurant De Stadsherberg en tegenwoordig actief met een cateringbedrijf en voorzitter van de plaatselijke horeca. De lijst onder aanvoering van de huidige fractievoorzitter Fred Gerritsen wordt verder nog aangevuld met 7 lijstduwers. Op 8 november bepalen de leden van D66 de definitieve volgorde van de kandidaten die Fred Gerritsen moeten gaan vergezellen.

<< Huub Isendoorn
- foto: Jan Bril

 
13-10-2013  

Politica schrijft boek ‘Merel en Anna´

 

ALMELO – SP-afdelingsbestuurder en statenlid Gezina van der Ven – Lodder heeft opnieuw een boekje uitgebracht over rouwverwerking. Het eerste boek ‘Een baby en een kist’ ging vooral over haar eigen rouwverwerking bij het overlijden van haar moeder net nadat ze was bevallen van een dochter.

Dit tweede boek voor kinderen van 1 tot 6 jaar oud is het verhaal van Merel die haar oma verloren is. Anna het elfje helpt Merel bij het verwerken van haar verlies. Merel is soms verdrietig omdat ze haar oma mist. Als ze op een dag aan het spelen is met een telefoon verschijnt ineens Anna het elfje. Door Anna kan Merel weer praten over haar oma en dan neemt het elfje Merel mee op een spannend avontuur in een bijzondere wereld.

Het boekje is geïllustreerd door Angel van der Vecht.

'Merel en Anna' (40 pagina's, ISBN: 9789402108613) is gepubliceerd via het self-publishingplatform Brave New Books. Het boek is te koop in alle landelijke webwinkels en te bestellen door iedere boekhandel.
Prijs: € 15,50

Website: http://gezinavanderven.wordpress.com/

 
13-10-2013  

PvdA wil jumelage laatste kans geven

 

ALMELO – PvdA-raadslid Peter Elbertse wil de jumelage met partnersteden Iserlohn (D) sinds 1954 en Preston (GB) nog een laatste kans geven. Het college van B&W wil de jaarlijkse subsidie stopzetten en alleen doorgaan met de jumelage met Denizli, de Turkse stad waar collegeleden nog wel eens op bezoek gaan.
Elbertse vindt dat de beide comités dan wel met het college gesproken hebben, maar niet naar elkaar geluisterd. Elbertse wil dus een herkansing om de comités en college op één lijn te krijgen. Dinsdag a.s. stelt hij vragen aan B&W in het Vragenuurtje.

In 2004 bracht de gemeenteraad van Almelo een laatste werkbezoek aan de Duitse partnerstad Iserlohn ter gelegenheid van het 50-jarige partnerschap. Het 'feestprogramma' werd onder druk van de Almelose raad fors bijgesteld tot meerdere werkbezoeken, zoals de Reha-werkplaats, het brandweerdorp Floriansdorf waar scholieren de gevaren van brand in woningen leren kennen,
een  moderne sortier-anlage van huishoudelijk afval en het kunstenaarsviertel Barendorf, De officiële bijeenkomsten bleven beperkt tot het bijwonen van een bijzondere raadsvergadering  en een feestelijk diner. Meereizende partners deden dat op eigen kosten.
Tot een tegenbezoek van de Iserlohnse gemeenteraad kwam het sindsdien niet en dat mag de gemeenteraad van Almelo zich aanrekenen. In 2014 bestaat de jumelage met Iserlohn 60 jaar. Een jumelage die de eerste was tussen een Duitse en Nederlandse stad na de Tweede Wereldoorlog. Alleen daarom al zou deze jumelage in stand gehouden moeten worden. Het is tevens de enige jumelage die particulier tot vele contacten heeft geleid tot op heden ten dage. Ook dat is al een legitieme reden om dit partnerschap nieuw leven in te blazen.

Red.


De aankondiging van Elbertse

 
16-10-2013  

B&W besluiten d.d. 15 oktober 2013


Op Erve Pezie vonden de laatste jaren steeds meer publieke festiviteiten plaats. Gelegen in de Westelijke groene long wringt dat met het vigerende bestemmingsplan.
Middels het besluit van B&W wordt de grootschalige activiteit toegestaan voor één keer per jaar tijdens de zogenoemde Kerst Brocante.
Kleinschalige activiteiten zijn beperkt tot max.50 personen.
 


B&W besluitenlijst d.d. 15 oktober 2013
B&W besluit: Antwoordt inzake uitspraak Ov. Ombudsman
Antwoordbrief: Inzake uitspraak Ov. Ombudsman
B&W besluit: Jaarverslag TWOG - Dr. Herderschêeschool
Raadsbrief: Jaarverslag TWOG - Dr. Herderschêeschool
B&W besluit: Fusie Chr. Basisonderwijs Twenterand/Aadorp
Brief: Inzake fusie Chr. Basisonderwijs Twenterand/Aadorp
Bijlage: Inzake fusie Chr. Basisonderwijs Twenterand/Aadorp
B&W besluit: Kerstfair Erve Pezie - Bellinckhof
Brief 1: Omgevingsvergunning Erve Pezie-Bellinckhof
Brief 2: Omgevingsvergunning Erve Pezie-Bellinckhof
B&W besluit: Motie CDA - prev. onderhoud civ. kunstwerken
Raadsbrief: Motie CDA - prev. onderhoud civ. kunstwerken
Bijlage: Motie CDA - prev. onderhoud civ. kunstwerken
B&W besluit: Vragen SP over rioolheffing
Raadsbrief: Antwoord op vragen SP - rioolheffing
Bijlage: bij beantwoording vragen SP - rioolheffing
B&W besluit: Versterken weerstandsvermogen
Raadsvoorstel: Versterken weerstandsvermogen
Bijlage: Aanpak versterken weerstandsvermogen

 
17-10-2013  

LKA doet WOB-verzoek inzake proceskosten

 

ALMELO – Raadslid Gerwin Kamphuis (LKA) zet de zaken met het college van B&W weer op scherp. Dit keer doet Kamphuis een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur inzake de proceskosten die de gemeente jaarlijks kwijt is en betreffende de tot nu betaalde schadeloosstelling aan Aws Beter Wonen voor het leegstaande deel van de Kloosterhofflat.

Het eerste Wob-verzoek is n.a.v. de tot nu vergeefse procesgang voor het ontslag van archivaris Henk Beijers. De gemeente verloor namelijk alle procedures en wil ook nu weer in hoger beroep.

Het tweede betreft de gemeentelijke aankoop van een deel van de Kloosterhofflat om dat te slopen ten faveure van een nieuw stadhuis aan de markt. Dat plan sneuvelde en de gemeente heeft geen geld om de koopsom te betalen. Middels maandelijkse betalingen betaald de gemeente tot dusverre schadeloosstellingen wegens huurderving- en renteschade van de niet betaalde koopsom.


Wobverzoek raadslid Gerwin Kamphuis aan college van B&W

 
17-10-2013  

Robert Baveld nieuw directielid gemeente Almelo

 

ALMELO – De Bornse gemeentesecretaris Robert Baveld (58) wordt per 2 januari 2014 de opvolger van de vertrekkende Johan van de Maat als directeur sector Bestuur en Organisatie. Baveld was acht jaar in dienst van de gemeente Borne en voordien stadsdeelmanager in Enschede. Baveld is bovendien een warm voorstander van Twentse bestuurlijke samenwerking binnen de Netwerkstad en besteedde daar veel tijd aan. Naast Baveld wordt het gemeentelijk directieteam gecompleteerd door; Dick Bosveld – Concerncontroller, Rob van Geffen – sector Stad en Economie, Harry Scholtens – sector Samenleving en Janke Krommendijk – sector Klant Contact Centrum. Gerald de Haan is de directievoorzitter en gemeentesecretaris. Met de benoeming van Robert Baveld is de ambtelijke reorganisatie van de bestuurlijke top afgerond. Aan de benoeming ging een assessment vooraf. Directielid Jos Haarhuis deed eerder al een stapje terug en is diensthoofd projectontwikkeling. Een taak die altijd al tot zijn portefeuille behoorde.
 

 
18-10-2013  

Hondenbelasting ‘hete aardappel´ in de raad


De oorsprong van de hondenbelasting lag bij het economisch gebruik van de hond en werd ingesteld om de leefomstandigheden te verbeteren.

Open brief aan de heer Jaap Stapel van de PvdA in Almelo:

Beste heer Jaap Stapel,
Hoe haalt u het in uw hoofd om te beweren dat de hondenbezitters geen moeite hebben met het betalen van de hondenbelasting? Hoe komt u hierbij?
Of is dit uw reactie op de uitzending van een paar weken geleden van Rumoer? In deze uitzending waarin een hondenbezitster beweerde dat zij het niet erg vond om hondenbelasting te betalen als er ook maar iets voor de honden mee wordt gedaan? U vindt dat 80% van de bewoners de dupe worden van de afschaffing van de hondenbelasting? U vraagt zich dus niet af of het terecht is dat een bepaalde groep inwoners van Almelo financieel meer moet bijdragen aan de pot Algemene Middelen? Meneer Stapel, als de hondenbelasting wordt afgeschaft ontstaat er een gat in de begroting van € 480.000.
Waarom moet alleen de hondenbezitter dit gat financieel gaan dichten?
Misschien dat u ook weet waarom u en uw collega's niet in staat zijn onderscheidt te maken tussen de hondenbelasting en het probleem hondenpoep? Kunt u mij bovenstaande vragen alstublieft uitleggen? Ik begrijp het best dat dit erg moeilijk voor u is, want geen enkel weldenkend mens zal een bepaalde groep van de Almelose bevolking discrimineren.

Met vriendelijke groet,
Bert Witteveen
 

ALMELO – Is de hondenbelasting nog wel een heffing die recht doet aan de Almelose bevolking als geheel? Dat is de kernvraag die opdoemt bij het debat om de hondenbelasting af te schaffen en de controle op ‘hondenpoep op de stoep’ te verbeteren. De gemeente int jaarlijks ruim 4,5 euroton terwijl de uitgaven maar een schijntje zijn van dat bedrag. De hond houdende burger draagt dus onevenredig bij aan de gemeentekas zo is de mening van de tegenstanders van hondenbelasting. En dat is ook de reden waarom er volop geprocedeerd wordt in dit land. Het gerechtshof in Den Bosch vindt dat heffing en uitgaven verband met elkaar moeten houden. Reden waarom de gemeente Sittard-Geleen naar de Hoge Raad stapte om alsnog het gelijk aan haar zijde te krijgen. Het mag dus van de Hoge Raad. Een soort gelijk verschil is er bij de wegenbelasting waar de automobilist jaarlijks honderden miljoenen meer in de staatskas stort dan aan infrastructuur wordt uitgegeven. Feit is en blijft dus dat ‘ongelijke heffing’ van burgers nog lang niet van de baan is maar dat is meer een morele discussie waar de Hoge Raad zich kennelijk niet aan waagt.

Lees ook: ‘Hondenbelasting blijft voorlopig nog stopverf voor de begroting
 

 
21-10-2013  

Europese kandidaat-lijsttrekkers PvdA in Almelo

 

ALMELO – Kandidaat lijsttrekkers van de PvdA voor de Europese verkiezingen Paul Tang, Bernard Naron, Robert Baruch en Zita Schellekens komen donderdag 24 oktober naar de bibliotheek in Almelo voor een meet & greet met de kiezers. Bent u benieuwd wat zij met Europa willen? Kom dan om 20.00 uur naar de bibliotheek. De toegang is gratis.

 
28-10-2013  

Stille tocht en roep om drempels

 

ALMELO – In de Aalderinkshoek wordt vanavond om 19.00 uur een stille tocht gehouden voor de tragisch verongelukte 4-jarige peuter Hagop Mutafian. De peuter stak plotseling de weg over en werd daarbij in de Chopinstraat overreden door een passerende auto.
Bij dit soort tragische ongevallen komt het vaker voor dat spontaan een stille tocht wordt georganiseerd maar de buurtbewoners willen meer. Verkeersdrempels in de straat moeten het te hard rijden voorkomen. Of dat in dit tragische geval ook zo was, is door de politie nog niet beantwoord.
De organisatoren van de stille tocht zamelen handtekeningen in. Voor de Almelose politiek nadert dus de afweging of verkeersdrempels in alle situaties iets toevoegen aan de veiligheid. Hoe tragisch ook, de Chopinstraat is niet direct een doorgaande hoofdweg in de wijk en er zijn honderden vergelijkbare straten. Moeten deze allemaal van verkeersdrempels worden voorzien om de automobilist te dwingen tot langzaam rijden? En kan de gemeente dit überhaupt betalen? Ligt het alleen aan de automobilist? Of schort er ook iets aan de bewustheidsvorming van kinderen en ouderen dat de openbare weg gevaren met zich meebrengt?
Vragen die niet eenvoudig zijn maar wel vragen waar een gedegen antwoord een vereiste is!

Redactie

Fotoreportage (1 foto's)...

 
29-10-2013  

B&W besluiten d.d. 29 oktober 2013

 


B&W besluitenlijst d.d. 29-10-2013
B&W besluit: Woonzorgverzoek Rectorshuis
Raadsbrief: Woonzorgverzoek Rectorshuis
B&W besluit: Uitwerkingsplan XL Businesspark tranche 3a
Raadsbrief: Uitwerkingsplan XL Businesspark tranche 3a
Rapport: Uitwerkingsplan XL Businesspark tranche 3a
B&W besluit: Omgevingsvergunning Kloosterweg 4b
Raadsbrief: Omgevingsvergunning Kloosterweg 4b
Rapport: Omgevingsvergunning Kloosterweg 4b
B&W besluit: Verordening programmacie.Theaterhotel
Raadsbrief: Verordening programmacie.Theaterhotel
Rapport: Verordening programmacie.Theaterhotel
B&W besluit: Raadsvraag achtergrond migratie
Raadsbrief: Raadsvraag achtergrond migratie
Rapport: Raadsvraag achtergrond migratie
B&W besluit: subsidieaanvraag impuls binnenstad
Raadsbrief: subsidieaanvraag impuls binnenstad
B&W besluit: aanpassing verordening WWB-IOAW-IOAZ
Raadsvoorstel: aanpassing verordening WWB-IOAW-IOAZ
Rapport: aanpassing verordening WWB-IOAW-IOAZ
B&W besluit: Raadsvraag verslavingszorg Adastraat
Antwoordbrief: Raadsvraag verslavingszorg Adastraat
Rapport: Raadsvraag verslavingszorg Adastraat
B&W besluit: Passend onderwijs
Raadsbrief: Passend onderwijs
B&W besluit: Geen bezwaar tbv Mozaïk-Rietpluim (REC)
Raadsbrief: Geen bezwaar tbv Mozaïk-Rietpluim (REC)
Rapport: Spreidingsplan Mozaïk-Rietpluim (REC)
B&W besluit: Transitiearrangement Jeugdzorg Twente
Raadsvoorstel: Transitiearrangement Jeugdzorg Twente
Rapport: Transitiearrangement Jeugdzorg Twente
B&W besluit: Convenant Openbaar vervoer Twente
Rapport: Convenant Openbaar vervoer Twente
Herinneringsbrief ondertekening OV Twente
B&W besluit: Jaarverslag Welstandscommissie
Raadsbrief: Jaarverslag Welstandscommissie
B&W besluit: Werkplan O&S 2013
Bijlage A: Werkplan O&S 2013
Bijlage B: Werkplan O&S 2013
B&W besluit: Raadsvragen t.a.v. klachten over gemeente
Antwoordbrief: Raadsvragen t.a.v. klachten over gemeente
B&W besluit: Raadsvragen t.a.v. juridische procedures
Antwoordbrief: Raadsvragen t.a.v. juridische procedures
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: t.a.v. Stadsprijs 2013
B&W besluit: t.a.v. voortgang Detailhandelsstructuurvisie
Raadsbrief: t.a.v. voortgang Detailhandelsstructuurvisie

 
31-10-2013  

VVD knikkert Abdullatif uit de afdeling Almelo


archieffoto: Minister-president Mark Rutte met links Israa Abdullatif tijdens het bekende haringhappen bij Bolk Transport
  ALMELO - De afdeling Almelo van de VVD heeft gepoogd het 'afvallige' raadslid Isra Abdullatif uit de partij te knikkeren. Het raadslid dat al enige maanden als zelfstandig raadslid opereert omdat ze het te vaak niet eens is met de fractiecultuur en de wijze van besluitvorming van de VVD in Almelo, heeft van de landelijke partijtop te horen gekregen dat ze lid kan blijven van de VVD maar niet van de afdeling.
Jaren geleden overkwam dat ook al eens de toenmalige fractievoorzitter Gijs Stork, die vervolgens flink wat leden en kiezers meenam naar het Almelo's Liberaal Alternatief (ALA).
Abdullatif was ook kandidaat tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer en trok toen behoorlijk veel voorkeurstemmen.
Abdullatif heeft e.e.a. in een brief aan de pers laten weten.
Lees verder...

 
31-10-2013  

Jan Hammink wil door in de gemeenteraad


Jan Hammink - foto website gemeente Almelo
  ALMELO – Raadslid Jan Hammink neemt deel aan de gemeenteraadsverkiezing in maart 2014. Hammink stapte maart jl. uit de PvdA na een verschil van mening over zijn betaalde functie als vereffenaar van de voormalige stichting Het Wendelgoor. Hammink maakte vroeger deel uit van het bestuur van de stichting maar de overdracht van de grond aan de gemeente Almelo werd nooit goed afgerond.
Omdat Hammink het nog enig levende bestuurslid leek te zijn, benoemde de rechter-commissaris van de rechtbank Almelo hem tot vereffenaar, een klus waarvoor hij van de rechter-commissaris later de complimenten kreeg.
Omdat Hammink voor die rol werd betaald door de gemeente, kreeg hij een conflict met zijn partijgenoten van de PvdA omdat een raadslid niet door de gemeente betaald mag worden voor andere werkzaamheden. Hammink zag dat door zijn benoeming als vereffenaar anders.
Uit zijn eigen onderzoek waarom de overdracht nooit had plaatsgevonden, bleek later dat ambtenaren van de gemeente Wierden en Almelo, die namens de gemeenten ook zitting hadden in het stichtingsbestuur, door een toenmalig bestuursbesluit belast waren met de vereffening en opheffing van de stichting maar dat nooit uitvoerden.
Lees verder...

Archief
Terug naar vorige pagina