Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-10-2009  

VVD: vragen over aangenomen moties

  ALMELO - De fractie van de VVD wil van het Almelose college van B&W weten hoe het staat met de eerder aangenomen moties over een onderzoek betreffende het functioneren van het bestuursorgaan Regio Twente, het verbeteren van de samenwerking met de gemeente Wierden en het instellen van een fonds voor ondernemersactiviteiten in de binnenstad om het zogenoemde 'Free Riders' probleem op te lossen.
Lees verder...

 
05-10-2009  

PvdA: vragen over lichthinder, wmo en...

  ALMELO - De fractie van de PvdA wil antwoorden van het college van B&W over lichthinder, bedrijfsterreinen in regionaal perspectief en de ontwikkelingen in de thuiszorg.
Lees verder...

 
05-10-2009  

CDA vragen over Hanzelaan, C2000 en...

  De fractie van het CDA heef vragen aan het college van B&W over de vertraging van de reconstructie van de Hanzelaan, de gebreken van het C2000-netwerk en overlast van zwervers bij de Kloosterhofflat.
Lees verder...

 
06-10-2009  

LA vragen over; informatieborden en...

  ALMELO - Leefbaar Almelo wil van het college van B&W opheldering over desinformatie op de electronische borden en het uitblijven van een kunstwerk bij Eninver.
Lees verder...

 
07-10-2009  

B&W besluitenlijst dd 6 oktober 2009

 

Besluitenlijst B&W dd 6 oktober 2009


B&W besluitenlijst dd 6 oktober 2009
Nota hondenbeleid
Plattegrond hondenuitlaatgebieden
B&W- besluit brandveligheid gem. accommodaties
B&W besluit: afsluitingen Nieuwstraat
Raadsbrief- bereikbaarheidsschade Nieuwstraat
B&W besluit: bestemmingsplan Nijreesweg
Raadsbrief: bestemmingsplan Nijreesweg
B&W: voorontwerp best.plan Noord Turfkade
Raadsbrief: voorontw. best.plan Noord Turfkade
B&W besluit: gunning Eur. aanbest. Regio Taxi Twente
B&W besluit: part. herz. best.plan Workerlanden
B&W nota: reikwijdte plan Mer
Raadsbrief: nota reikwijdte plan Mer
B&W besluit: sneltoetscriteria Welstand
B&W besluit: gebiedsdocument Twente
Raadsbrief: gebiedsdocument Twente
B&W: beleidsatelier Groen, Milieu, Durzaam
Raadsbrief: beleidsatelier Groen, Milieu, Durzaam
B&W besluit: Berap II 2009
Raadsbrief: Berap II 2009
B&W: openbaar ter afdoening portefeuiilehouders
B&W besluit: Verordening Wet Investeren Jongeren
Raadsbrief: Verordening Wet Investeren Jongeren

 
09-10-2009  

Concept kandidatenlijst VVD 2010

  ALMELO - De VVD afdeling Almelo zal op de ledenvergadering van woensdag 4 november a.s. de definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010 vaststellen. De concept lijst werd bekendgemaakt op de ledenvergadering van 7 oktober waar het verkiezingsprogramma werd vastgesteld.
Lees verder...

 
11-10-2009  

NAT doet oproep aan de politiek

 

ALMELO - De stichting NAT doet een oproep aan de politieke partijen om bij het samenstellen van de diverse verkiezingsprogramma's rekening te houden met de visie van NAT over de toekomst van Almelo. Lees de bijlage.


Open brief t.b.v. verkiezingsprogramma's

 
12-10-2009  

VVD: Groei aantal ambtenaren waanzinnig

 

ALMELO – Fractievoorzitter Gerrit van Woudenbergh van de VVD noemde zaterdag jl. in TC Tubantia de groei van het aantal ambtenaren van de gemeente Almelo waanzinnig groot. Als mogelijke oorzaak noemde hij de groei van het aantal gemeentelijke taken, maar gaf tevens aan dat de VVD in de afgelopen jaren juist krimp heeft voorgesteld. Van Woudenbergh was in die oproep niet alleen, want ook Burgerbelangenalmelo (BBA) stelde in de vorige raadsperiode al dat het aantal ambtenaren wel met 10% omlaag kon. Van Woudenbergh neemt het in het voornoemde artikel de coalitiepartners PvdA en CDA kwalijk dat zij de roep om krimp stelselmatig hebben weggewoven.

 
13-10-2009  

Van Marle enig CDA-lijsttrekker

 

ALMELO – Leek veertien dagen geleden er binnen het CDA nog een patstelling te bestaan over een wel of niet gedeeld lijsttrekkerschap voor de gemeenteraadverkiezing in maart 2010, na maandagavond zijn de CDA-rijen weer gesloten.
De voordrachtcommissie had een dubbel lijsttrekkerschap van zittend wethouder Jan van Marle en raadslid Lily Altena voorgesteld maar toen staakten de stemmen. Maandagavond bleek alras dat het dreigement van voordrachtcommissie Theo van Rijmenam om af te treden als het duo niet werd gehandhaafd, te zijn ingetrokken en kreeg oud- raadslid Ton Trienen alsnog zijn zin. Bij de stemming kreeg van Marle 44 stemmen en Lily Altena 20 stemmen.

 
14-10-2009  

B&W besluiten dd 13 oktober 2009

 

De besluiten van het college van B&W dd 13 oktober 2009


B&W besluitenlijst dd 13 oktober 2009
Antwoord B&W op PvdA-vragen Stadsverwarming
Raadsbrief: antwoordt aan PvdA - Stadsverwarming
B&W besluit: Verhuurtarieven Hof88 marktconform
Raadsbrief: Verhuurtarieven Hof88
B&W besluit: krediet anti-discriminatie
B&W besluit: mandatering horeca Hof88
B&W: verordening voorzieningen WMO
B&W besluit: Borgstelling Erma Sport Volleybal Classic
B&W: Voortgang Maatschappelijke Activering
Raadsbrief: Voortgang Maatschappelijke Activering
B&W besluit: geen schadevergoeding Nieuwstraat-winkeliers
Raadsbrief: geen schadevergoeding Nieuwstraat-winkeliers
B&W besluit: Uitvoeren 2e dwangbevel Dolle Pret
B&W: wijzigen Welstand Ambtstraat 7
B&W: Normkader Accountantscontrole 2009
Raadsbrief: Normkader Accountantscontrole 2009

 
14-10-2009  

CDA-vraag over economische situatie Almelo

  ALMELO - De economie van Almelo blijkt het landelijk gezien aardig te doen. Zeker in Twente steken de prestaties van het ondernemerschap in Almelo duidelijk beter af en zijn de gevolgen van de recessie een stuk minder. Op de landelijke lijst van lokale economiën blijkt Almelo zelfs de 15e plaats in te nemen. Het CDA wil desondanks weten hoe het college van B&W denkt die positie nog te kunnen verbeteren.
Lees verder...

 
15-10-2009  

PvdA-roos voor klankbordgroep Almelo Verdiept


Mieke Kuik-Verweg, lijsttrekker voor de komende raadsverkiezingen van de PvdA Almelo, geeft De Roos aan Luuc Hoes.
(Foto en tekst: Raadslid Jan Hammink)
  ALMELO – De PvdA-roos van de Maand oktober gaat naar de Klankbordgroep Verdiept Spoor. Deze groep is meer dan tien jaar actief geweest om de realisatie van het grote project in de Almelose binnenstad te realiseren. Namens de fractie van de PvdA reikte Mieke Kuik-Verweg De Roos uit aan Luuc Hoes. Hij was als bewoner van de Ambtstraat vanaf het begin bij de Klankbordgroep betrokken. Hij was zelfs al actief in het traject wat eraan vooraf ging: toen omwoners van het spoor in de binnenstad vernamen dat de Betuwelijn geen aparte route door Twente, maar een vervolg kreeg over het gewone spoor dwars door onze stad.
Namens de Klankbordgroep mocht hij afgelopen week de roos symbolisch in ontvangst nemen.
Lees verder...

 
19-10-2009  

GroenLinks stelt vragen over dure AUDI A8

  ALMELO - De fractie van GroenLinks stelt de nodige vragen over de AUDI A8 waarmee burgemeester & wethouders zich plegen te laten vervoeren. Niet dat GroenLinks nu zelf wakker is geworden, maar een boze brief - zie gastcolumn - zal daar zeker toe hebben bijgedragen.
De AUDI A8 werd ten tijde van het bewind van ex-burgemeester Menno Knip aangeschaft als vervanger van een mooie Mercedes die volgens het college te weinig zitruimte zou hebben om rustig achterin te kunnen werken.
Lees de brief van GroenLinks.
Lees verder...

 
21-10-2009  

B&W besluitenlijst dd 20 oktober 2009

 

De besluiten van het college van B&W dd 20 oktober 2009


B&W besluitenlijst 20-10-2009
B&W besluit: intrekken vergunning LPG-Konink HR Holstlaan
B&W besluit: antwoord SP betreffende Thuiszorg-aanbesteding
Raadsbrief: antwoord SP betreffende Thuiszorg-aanbesteding
B&W besluit: antwoord VVD inzake vertraging bouw IISPA
Raadsbrief: antwoord VVD inzake vertraging bouw IISPA
B&W besluit: ambities Waterrijk, duurzaamheid
Raadsbrief: ambities Waterrijk, duurzaamheid
B&W besluit: antwoord GL over Gemeente Basis Admin.
Raadsbrief: antwoord GL over Gemeente Basis Admin.
B&W besluit: stedebouwkundig ontwerp binnenstad
Raadsbrief: stedebouwkundig ontwerp binnenstad
B&W besluit: herinzet onderbesteding GSBIII middelen
Raadsbrief: herinzet onderbesteding GSBIII middelen

 
21-10-2009  

PvdA vragen: besluitvorming affaire Stegehuis


Het bewuste steegje
  ALMELO - In de zich al jaren voortslepende affaire Stegehuis gaat het over de erfdienstbaarheid van het steegje tussen de antiekhandel van de heer Stegehuis aan de Haven NZ en zijn buurman restaurant Dock 19. Het huurpand Dock19 is van Kroeskop Beheer BV uit Almelo.
Het steegje was vroeger vrij van doorgang van Haven NZ naar de daar achter gelegen Touwbaan maar werd middels poorten afgesloten en van een overkapping voorzien om opslagruimte te scheppen voor het terrasmeubilair van Dock 19. De gemeente gaf hiervoor vergunning maar de heer Stegehuis bestrijdt dit en beroept zich op recht van overpad.
De heer Stegehuis vestigde zich in het voormalige pand van Abeln Vloeren omdat hij moest wijken voor de aanleg van de Nijreessingel. Hij voerde ook strijdt met woningstichting St. Joseph over het verkrijgen van een uitrit aan de Touwbaan.
Lees de vragen die de fractie van de PvdA heeft over deze voortslepende affaire.
Lees verder...

 
21-10-2009  

Gijs Stork lijsttrekker ALA-AOV

  ALMELO - De algemene ledenvergadering van de lokale fusiepartij ALA-AOV heeft Gijs Stork unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010.hDe ledenvergadering benoemde ook een nieuw bestuur, dat is samengesteld uit de verkiesbare bestuursleden van het voormalig ALA en het vroegere AOV. Voorzitter is Hans Verkley en secretaris Jan Lamsma. Nieuw in het bestuur is penningmeester Ina Heidstra en lid is Joop Arends.
Lees verder...

 
22-10-2009  

VVD zet vraagtekens bij 'Almelo Nouveau'

  ALMELO - Het plan 'Almelo Nouveau' dat het Almelose college van B&W onlangs aan de gemeenteraad presenteerde leidde al tot veel verschillen van inzicht tussen diverse raadsfracties en B&W. Verantwoordelijk wethouder Anthon Sjoers, die eveneens voorzitter was van de jury die het ontwerp uitkoos, nam het voorstel terug om dat een week later opnieuw te presenteren maar de kritiek blijft boven het plan hangen.
Zo zet ook de VVD kanttekeningen bij het plan. Vooral omdat 'Almelo Nouveau' het overleg met andere ontwikkelaars en ondernemers bruskeert. De VVD vindt dat je niet zo met gesprekspartners kunt omgaan terwijl deze soms al jaren met de gemeente in overleg zijn en in één geval (Wissink) zelfs al over een bouwvergunning beschikt.
Lees de openbrief van de VVD-fractie aan B&W.
Lees verder...

 
22-10-2009  

D66 vragen bij de raadsvergadering

  ALMELO - De fractie van D66 heeft aan het Almelose college van B&W de nodige vragen over sluipverkeer door de buurt De Kogel, het opkanppen van viaducten en oneigenlijk gebruik van parkeerplaatsen aan het van Dronkelaarsplein. Suggesties heeft de fractie van D66 niet.
Lees verder...

 
23-10-2009  

VVD: Stadhuisplan is een sprong in het duister

  De VVD Almelo wil geen politieke verantwoordelijkheid dragen voor de bouw van een nieuw stadhuis op de plaats van de Kloosterhofflat, zoals het College van B&W voorstelt. Het plan is gebaseerd op verouderde uitgangspunten, heeft een onbekende financiële onderbouwing en houdt geen rekening met de huidige marktomstandigheden. Dit paradepaardje van het College dient op stal te blijven, anders wordt Almelo opgezadeld met een besluit waarvan de financiële gevolgen niet zijn te overzien.
De VVD heeft anderhalf jaar geleden voor de bouwplannen van het College gestemd omdat er toen nog sprake was van een op handen zijnde overeenstemming met Beter Wonen over de Kloosterhofflat en garanties voor de bewoners en omdat de bouw van Fortezza zeer spoedig zou beginnen.
Lees verder...

 
23-10-2009  

Coalitie verzoekt om debat vergunningenbeleid

 

ALMELO - Het schijnt er dan toch van te komen, een debat over het vergunningenbeleid en ontheffingenbeleid t.a..v. de horeca zoals dat door het gemandateerde college van B&W in de praktijk wordt uitgevoerd.
Was er vorig jaar het 'ontsporen' van Ahmet O. met de brandstichting en gijzeling van wethouder Kuiper en vier ambtenaren tot gevolg. Ook de onverkwikkelijke toestanden rondom het gewijzigde bestemmingsplan en de horeca-activiteiten van 'Dolle Pret-Aylin' op het bedrijvenpark Het Noordbroek kostte al een aantal rechtsgangen en een regen van dwangsommen die zijn opgelopen tot 50.000 euro. Tel daarbij tal van andere horeca-activiteiten bij bedrijven op andere bedrijfsterreinen en de onlangs wel verleende ontheffing voor dansschool Elkerbout, dan is het collegebeleid beleid door boeren, burgers, buitenlui en raadsleden niet meer te snappen.

Meerdere onderzoeksrapporten liggen al een tijdje in de la en geen van alle trekken de conclusie dat het college - onder aanvoering van de reeds vertrokken ex- burgemeester Menno Knip - fout handelde en handelt. Maar toch, een goede lezer leest de rapporten tussen de regels door en als je alle aanbevelingen uit de rapporten bij elkaar optelt kom je tot enkele honderden aanbevelingen. Het gaat dan om  het wel verlenen van vergunningen of niet verlenen van vergunningen en het wel handhaven en niet handhaven.
Daar komen diverse bestuursgerechtelijke uitspraken en een gerechtelijke aanbeveling bij en bovendien een zéér vermanend oordeel van de provinciale ombudsman over het onheuse 'pesten' en ontruimen van het terras van restaurant De Rechter van de echtgenote van gijzelnemer O.
Simpel gezegd zou je dan gewoon kunnen zeggen; "Er deugt kennelijk geen biet van!"

Hoewel kleinere fracties aandrongen op een debat en alleen de woordvoerder van de SP het na de gijzeling aandurfde om kantekeningen te zetten in de uitzending van Zembla, hebben de coalitiepartijen PvdA en CDA de tijd genomen om eerst het vertrek van 'oud zeer' aan te kondigen om zo de lucht te klaren voor de raadsverkiezing van maart 2010.
Nu eindelijk verzoeken de coalitiepartners gezamenlijk - zonder de andere fracties daar in te kennen - het college zich op dat debat voor te bereiden en laten per brief reeds weten waar ze een antwoord op willen hebben.
Lees in de bijlage de brief en u weet het!
Een goed lezer...


Brief betreffende beleid vestigingsontheffingen

 
25-10-2009  

PvdA ontevreden over antwoorden B&W


Leegstand Havenpassage is PvdA een doorn in het oog
  ALMELO - In de afgelopen maanden stelde de fractie van de PvdA meerdere vragen. Over de beantwoording is fractievoorzitter Kozijn kennelijk teleurgesteld gelet op de aanvullende vragen over de (te) dure stadsverwarming in de Windmolenbroek.
Wethouder Kuiper antwoordde daarop dat hem daar officieel niets van bekend is en dat het een verantwoordelijkheid is van de Cogas.
Verder wil de fractie weer economische activiteiten in de grotendeels leegstaande Havenpassage en de fractie wil eveneens weten hoe het nu gaat met het nieuwe beleid t.a.v. de tijdelijke verhuur van gemeentelijke panden. Ex-gemeentesecretaris Geerdink woont nog steeds voor een appel en een ei in een door de gemeente aangekocht huis in Almelo Noord.
Lees verder...

 
26-10-2009  

ALA-AOV vragen over onderhoud en visitekaartje

  ALMELO - De samengevoegde fractie ALA-AOV reageert op het niet doorgaan van de bouw van 44 woningen aan de Chiel Dethmerstraat en wil dat het plantsoen nu behouden blijft. Wel wil de fractie een beter onderhoud van het groen in de omgeving van het plantsoen en heeft daarover de nodige vragen aan B&W.
Ook over het niet functioneren van informatieborden bij het stationsplein en klokken die alle verschillende tijden aangeven heeft ALA-AOV de nodige vragen. De fractie wil weten wie er verantwoordelijk is voor dit 'visitekaartje'.

Tja, nu nog een raadslid die dezelfde vraag stelt over de klokken op alle bushokjes in de stad die hetzelfde euvel hebben!

Lees verder...

 
26-10-2009  

CDA wil meer weten over ongeval Hanzelaan

  ALMELO - De CDA-fractie wil opheldering over de nieuwe verkeerssituatie in de Hanzelaan. Aanleiding is het ongeval waarbij een 5-jarig jongetje op op 13 oktober jl. gewond raakte na te zijn aangereden door een automobilist. De fractie stelde al eerder vragen aan B&W maar moest op antwoord wachten i.v.m. het lopende politieonderzoek. Nu wil het CDA weten hoe het daarmee staat.
Lees verder...

 
27-10-2009  

PvdA/CDA niet blij met ZEMBLA

  ALMELO - Coalitiepartners PvdA en CDA zijn niet blij met de herhaalde TV-uitzending van Zembla over de gijzeling in het Almelose stadhuis van juni vorig jaar.
Zij verwijten de programmamakers dat bij de herhaling geen aandacht is besteed aan de projecten die sindsdien in het bestuurlijke wereldje van de stad plaatsvinden.
De coalitiepartners vroegen vorige week het college van B&W om een nota te schrijven voor een debat over het vergunningenbeleid.
Fractiechefs Kozijn en Slettenhaar willen van het college bovendien weten of deze overwegen stappen te ondernemen tegen Zembla of mogelijk een tegenoffensief via een publiciteitscampagne.
Lees verder...

 
27-10-2009  

Brief: Gemeente Almelo stelt zich boven de wet

 

Ingezonden brief.

Wetten en regels zijn voor iedereen opgesteld ter handhaving van de orde en het voorkomen van ongelijkheid. Iedereen moet zich hieraan houden en de gemeente Almelo is er dan gelukkig ook als de kippen bij om op te treden als de regels worden overtreden, behalve als men beseft dat deze regels de Gemeente niet goed uitkomt. Dan wordt er werkelijk alles uit de kast gehaald om deze regels zo te veranderen zodat zij er zelf voordeel uit trekken. Deze aangepaste regels worden dan de benadeelde burgers in de maag gesplitst. Okee, je mag natuurlijk altijd bezwaar maken en gebruik maken van je rechten. Ieder weldenkend mens weet dan ook dat dit weinig zal uithalen. De Gemeente Almelo heeft een welgeoliede machine van ambtenaren gespecialiseerd op vele terreinen en deze worden betaald van onbeperkte belastingcenten. Ondanks dat zij de burgers laten vermoeden dat zij onafhankelijk zijn en in dienst van de burgerij werkzaam is, blijkt natuurlijk in werkelijkheid dat het een regenteske club is, die zichzelf bestaansrecht geeft over de ruggen van de burgerij.

Een jaar of 5 geleden kregen wij te horen dat er vrije kavels beschikbaar waren op het Hedeman. Hierop hebben wij contact opgenomen met de gemeente Almelo om ons hiervoor in te laten schrijven. Dit werd ons ten zeerste afgeraden, omdat gezien de omvang van deze wachtlijst, wij geen schijn van kans zouden hebben om een kavel te bemachtigen. Wel hadden zij een goed alternatief, namelijk een projectbouw bestaand uit een kavel en vrijstaand huis aan het Landweer. De projectbouw bestond uit een zestal huizen die identiek gebouwd zouden worden. Dit was volgens de Gemeente onze beste kans om toch een kavel met vrijstaand huis te bemachtigen. Deze huizen waren niet echt conform onze smaak. Daarop hebben wij voorgesteld of er enige aanpassingen mochten worden gedaan zoals een andere steensoort, carport, kelder. Dit was 100% onbespreekbaar.

Na 2 jaar op het Landweer gewoond te hebben, bleek tot onze verbazing dat er vrijwel geen enkele kavel verkocht was. Na geinformeerd te hebben bij de gemeente bleek dat er dus helemaal geen wachtlijst voor de kavels op het Hedeman bleek te zijn. Ook werd er besloten om af te wijken van de afspraak dat het zestal huizen op het Landweer identiek moesten zijn, op de 2 overgebleven kavels mocht afwijkend gebouwd worden en zo werden de regels en het bestemmingsplan naar believen veranderd.

Momenteel wonen wij 5 jaar op het Landweer en de vrije kavel naast onze woning bleek onverkoopbaar. Ook hier werd besloten het bestemmingsplan te veranderen en werd plotseling besloten dat men tot de erfgrens mocht bouwen i.p.v. 1 meter van de erfgrens af. Hoewel je zou mogen verwachten dat wij hierover direct zouden worden geinformeerd, daar het specifiek de aangrenzende kavel betrof, kregen wij via buren te horen dat enkel voor dit ene kavel een nieuw bestemmingsplan was gepubliceerd. Hierover hebben wij contact opgenomen met de Gemeente waarop wij een schriftelijk schrijven ontvingen dat dit enkel betrekking had op de toegenomen bouwhoogte van 60cm, maar niets over de bouwgrens. Behalve dat wij hierover verkeerd zijn geinformeerd, blijkt momenteel ook dat deze bouwhoogte ruimschoots overtreden gaat worden. Na bezwaar te hebben gemaakt werd ons gemeld dat de bezwaartermijn overschreden is en dat de uitvoering onherroeppelijk is.

Op dit moment hebben wij een jurist ingeschakeld en zullen in de komende dagen meerdere instanties inlichten over deze praktijken waaronder de Overijsselse ombudsman, de instantie "Last van de Overheid", raadsleden van de gemeente, Zembla etc. en natuurlijk planschade indienen. Ook zullen wij trachten dat de Gemeente zich aan de regels moet houden, niet de eigen regels, maar de regels en wetten waar iedereen zich aan moet houden in dit land. Het eenzijdig veranderen van regels ondermijnt de democratie en beperkt de vrijheid en gelijkheid van burgers en zorgt voor maatschappelijke onrust onder de burgers, maar ook tussen de burgers en ambtenarij. Dit worden waarschijnlijk vechten tegen de bierkaai.

Dat er af en toe Almeloers zijn die uiteindelijk tot wanhoop worden gedreven is niet zo verwonderlijk. Gelukkig zijn er binnenkort weer gemeenteraadsverkiezingen en roepen dan ook op om op een tegenpartij te stemmen die de democratie en de rechten van de burgers hoger in het vaandel heeft staan. Nieuwe bezems vegen schoon?

Alberto Kampman
Landweer 20
7603 TA Almelo

P.s. Onlangs kregen wij te horen dat de gemeente de klachten afkomstig van bewoners van en rondom het Landweer beu waren, zou zeggen:" Steek de hand eens in eigen boezem".
 

 
28-10-2009  

B&W besluiten dd 27-10-2009

 

De besluiten van het college van B&W dd 27 oktober 2009


Besluitenlijst B&W dd 27-10-2009
B&W besluit: aankoop pand Parallelweg 40a
B&W besluit: aanvraag rijkssubsidie voor bouw Fortezza en...
B&W besluit: Borgstelling herfinanciering De Woonzorg
B&W besluit: scenario Podiuminfrastructuur
Raadsbrief: betreft Podiuminfrastructuur
B&W besluit Geur-quickscan Bornerbroek e.o.
B&W besluit: onttrekken functie woonwagens Jan Tooropstraat
B&W besluit: Agendering analyse bezuinigingstaakstellingen
Raadsbrief: Agendering analyse bezuinigingstaakstellingen
B&W besluit: ambtsinstructie gemeentesecretaris
B&W besluit: antwoord aan VVD over Hippisch Centrum Twente
Raadsbrief: antwoord aan VVD over Hippisch Centrum Twente
B&W besluit: diverse besluiten ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Ontwikkeling Almelo Nouveau
Raadsbrief: Ontwikkeling Almelo Nouveau
Informatiebijlage Ontwikkeling Almelo Nouveau
B&W besluit: Aangepaste verhoging koffietarief Hof88
Raadsbrief: Aangepaste verhoging koffietarief Hof88
BIJLAGE QUICKSCAN BORNERBOEK e.o.

 
28-10-2009  

Juridische stappen tegen ZEMBLA? (upd)

 

ALMELO – Waarnemend burgemeester James van Lidth de Jeude laat onderzoeken of de gemeente juridische stappen kan ondernemen tegen de programmamakers van het VARA/NPS programma ZEMBLA.
Als reden noemt de burgemeester dat ZEMBLA de gemeente wel vooraf op de hoogte heeft gesteld van de herhaling en vroeg om een gemeentelijke reactie van 30 seconden die via een ‘voice over’ zou worden ingesproken maar dat de programmamakers deze tekst niet heeft opgenomen in de uitzending.
Van Lidth de Jeude las tijdens het vragenuurtje van de raad de tekst voor die vooral ging over de onderzoeksrapporten en ingezette procesverbetering binnen het ambtelijk apparaat. Hij noemde het niet opnemen van die tekst in de uitzending verwerpelijk en ongepast maar erkende tegelijkertijd dat de ‘voice over’ de tekst dan wel ietsje sneller zou moeten voorlezen dan hij zo juist gedaan had om binnen de 30 seconden te blijven.
Redacteur Thomas Blom van het programma reageert dat ZEMBLA de updatetekst heeft toegezonden aan de gemeente Almelo waarop de gemeente zelf het initiatief nam om een eigen tekst in te zenden. "Wij bepalen echter zelf welke tekst wordt opgenomen en niet de gemeente Almelo." In TC Tubantia stelt Blom dat de gemeente met de eindtekst van de uitzending, waarin is aangegeven wat er na de eerste uitzending in Almelo is gebeurd, akkoord is gegaan. „Wij hebben dat gesprek met de gemeente op band staan”, voegt hij er aan toe. 

Lees ook TC Tubantia en jeejar.nl


Vragen CDA/PvdA en antwoord college van B&W

 
31-10-2009  

TON (Rita Verdonk) wordt actief in Almelo


Reinout Castelein, voorzitter
 

ALMELO – Bij de komende raadsverkiezingen in maart 2010 zal Trots op Nederland/Almelo deelnemen aan de verkiezingen in Almelo. De nieuwe partij heeft veelvuldig contact gehad met Rita Verdonk en heeft de volledige steun van Verdonk's Trots op Nederland, zegt voorzitter Reinout R. Castelein (Castelein Consultancy BV). Andere namen die als kandidaten worden genoemd zijn: Harry de Olde, Dick Veenvliet (Veenvliet-Meubelen), Wouter Platjes (ex-Asito), Ronald Lubach (BabyKado.com) en Bianca Hofman.
Eén van de sponsoren is Hennie van de Most bekend van o.a. Preston Palace. Rita Verdonk komt 28 november naar Almelo om de ledenvergadering bij te wonen en de kieslijst vast te stellen van de Almelose afdeling van TON. Verdonk zal met afdelingsvertegenwoordigers  een ronde door Almelo maken waarbij ook een verzorgingshuis zal worden bezocht.
Rita Verdonk is ook op hoogte van de moeilijkheden in Almelo n.a.v. de naweeën van de gijzeling. Eén van de punten van het verkiezingsprogramma van de partij zal zijn het sneller laten integreren van allochtonen. Gedacht wordt hierbij aan de vele tolken die actief zijn in het stadhuis en soms €100 per uur zou kosten. De partij wil dan ook dat de allochtonen sneller de Nederlandse taal leren of zelf voor een tolk zorgen.

ingezonden mededeling:

Geachte redactie van Almelo nieuws.

Normaal gesproken zijn jullie altijd als eerste op de hoogte van laatste politieke nieuws in Almelo.
Wat schetst mijn verbasing...De geleraaf heeft een primeur. En wel: Trots op Nederland doet mee in Almelo.
Hoe kan dit??

Robert Goos

antwoord redactie:
Met een site die wordt gevuld door vrijwilligers en de computers niet continu zijn bemand kan dat voorkomen, maar wij doen ons best!
Overigens komen we bij TON Almelo weer enkele namen tegen met een ultra rechts verleden. Harry de Olde begon ooit bij de rechtervleugel van de Boerenpartij, stapte achtereenvolgens over naar Binding Rechts, de CP, LPF en Nieuw Rechts. Ronald Lubach was voorzitter van de lokale LPF en zei toen dat het dragen van hoofdoekjes in het openbaar verboden moet worden. Ook nodigde hij toen de rechts radicaal Vierling uit voor een spreekbeurt in Almelo. Later stapte Lubach over naar Nieuw Rechts. Robin Tolsma, de lijsttrekker van Nieuw Rechts in 2006, staat er dit keer niet bij. Hij schijnt tegenwoordig in Spanje te wonen waar hij een internet bedrijf heeft. Of Rita dit allemaal weet en blij mee is?
Ook TC Tubantia wijdt een bericht aan het verleden van deze personen.

Archief
Terug naar vorige pagina