Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-09-2016  

Schriftelijk verzet wijkcentra subsidiestop

 

ALMELO – De besturen van de wijkcentra in Almelo pikken het niet dat de gemeente Almelo de subsidies wil stopzetten per 31 december 2017. Dat hebben de besturen schriftelijk laten weten aan het Almelose college van B&W en de gemeenteraad.
Ook het Apeldoornse gemeentelijk bedrijf Accres BV, dat meerdere wijkcentra in Almelo beheert en exploiteert, heeft zich bij het verzet aangesloten voor zover het de exploitatiesubsidie betreft. Daarnaast ontvangt het bedrijf nog een personele subsidie. De overeenkomst met dochterbedrijf Accres Almelo BV loopt per 1 jnuari a.s. af en is door het college van B&W formeel opgezegd.

Het college van B&W laat momenteel een onderzoek doen naar de functie en behoefte van wijkcentra en wil in ieder geval het aantal terugdringen. De gemeentelijke panden moeten dan volgens het eerste voornemen worden verkocht.


Lees de bezwaarbrief (pdf)

 
08-09-2016  

Christien van Wijk partijloze opvolger van Timmer

 

ALMELO – De opvolger van de vroegtijdig vertrekkende wethouder Anja Timmer wordt opnieuw een vrouw.  Dit keer geen kandidaat van buiten Almelo en ook geen kandidaat namens een politieke partij maar voorgedragen op basis van het profiel dat door de gemeenteraad werd opgesteld. Christien van Wijk (60) voldoet daar volgens de raadsselectiecommissie het beste aan. Christien van Wijk is partijloos en gaf gedurende 17 jaar leiding aan de grote kinderopvangorganisatie SKE met werkgebied in Twente en de Achterhoek. Ook was zij partij in de fusie van SKE met Humanitas Kinderopvang in 2014. Per 1 januari jl. vertrok zij bij SKE. De geboortige Brabantse woont met haar man in Almelo. Zij is nu nog actief als vice-voorzitter van de Enschedese stichting Leergeld het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds in Enschede.

Eensgezinde raadsvoordracht
De eensgezinde raadsvoordracht betekent dat Van Wijk nog deze maand benoemd wordt tot wethouder door de gemeenteraad van Almelo. Anja Timmer gaf al eerder aan te willen stoppen maar bleef op uitdrukkelijk verzoek van de eveneens deze maand vertrekkende waarnemend burgemeester Jon Hermans – Vloedbeld aan.
Dat verzoek kwam na de commotie rond de voordracht van Deventernaar Jos Pierey (PvdA) die vooraf verkondigde niet naar Almelo te willen verhuizen. De fractie Lokaal Almelo Samen (LAS) bond toen de kat op het spek en pleitte voor een bestuurskundig ervaren wethouder die door de gemeenteraad zou moeten worden voorgedragen. Met de aanstaande benoeming van Van Wijk is dat nu bijna een feit. Op de functie solliciteerden 11 kandidaten.
Marcel Zielman, voorzitter van de selectiecommissie: “ Met Christien van Wijk halen we een ervaren bestuurder in huis. Zij heeft vanuit haar eerdere werkzaamheden ervaring met de portefeuilles zorg en jeugdzorg en personeel en organisatie.“

 
20-09-2016  

Meepraten over Mobiliteitsplan binnenstad Noord

 

Almelo, dinsdag 20 september 20.45 – 22.00 uur
Locatie: Stadhuis


In juli 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders een subsidieaanvraag aan de Regio Twente gedaan ten behoeve van het Fietsproject Binnenstad Noord Oost. Na toekenning van de subsidies in het najaar van 2015 is het projectteam gestart met het uitwerken van de plannen onder gelijktijdige voorbereiding van een kredietvoorstel aan de raad.
Onderdeel van de planuitwerking, die een nieuwe verkeerstructuur rondom het Kanaal Almelo-Nordhorn omvat met veel meer comfort voor fietsers, was een inspraakronde. Daaruit bleek dat er zoveel weerstand bij belanghebbenden bestond dat het reeds geagendeerde raadsvoorstel voor een projectkrediet is ingetrokken en een aanpassing van de plannen is voorbereid. Dit in nauw overleg met de diverse belangengroepen die in het gebied actief zijn.
Uitvoerig overleg met belanghebbenden en berekening van de alternatieven in het afgelopen half jaar hebben geleid tot een aangepast en opnieuw doorgerekend plan, waarbij de basisfilosofie van de nieuwe verkeersstructuur overeind blijft en tegelijkertijd aan de grootste bezwaren (omrijden als gevolg van een eenrichtingsstructuur en wegafsluitjngen) tegemoet wordt gekomen. Het is de bedoeling om de raad een beeld te geven van de aanpassingen op het plan en het draagvlak daarvoor bij de betrokken inwoners en ondernemers.

Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: dhr. G.W.L. Stork

Meer info klik hier

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina