Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-09-2015  

Burgemeester moet verzet rechtbank leiden


Voor burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld is het voortdurend dreigende verlies van ambtelijke arbeidsplaatsen in het armlastige Almelo vooral een strijd tegen partijgenoten!
 

ALMELO – De gemeenteraad van Almelo was dinsdagavond klip en klaar. Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld moet het verzet tegen de teloorgang van de rechtbank in Almelo leiden en haar partijgenoot minister Van der Steur op het ministerie van justitie er aan herinneren dat zijn voorganger Ivo Opstelten en de gewezen staatssecretaris Fred Teeven harde toezeggingen hebben gedaan bij de strijd om het behoud van penitentiaire inrichting De Karelskamp in Almelo in relatie met de Rechtbank Almelo. Juist de aanwezigheid van een volwaardige rechtbank was toen de reden om De Karelskamp, de economisch best renderende P.I. van ’t land, open te houden.
Nu de Raad van de Rechtspraak o.a. de rechtbank in Almelo wil ontmantelen tot een locatie voor huis, tuin en keukengeschillen en alle zwaardere zaken naar Zwolle wil verkassen, dreigt er op termijn mogelijk ook weer een sluiting van De Karelskamp omdat gedetineerden dan verder moeten worden vervoerd voor de rechtszitting in Zwolle en dus hogere vervoerskosten met zich meebrengt.
De Raad voor de Rechtspraak wil o.a. de rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Assen, Lelystad, Zutphen en Maastricht degraderen tot rechtbanken voor kleinere zaken. Daardoor worden ook de administratieve afdelingen verhuist. Nog maar pas werd de nog jonge huisvesting van Rechtbank Almelo vernieuwd en uitgebreid met een zwaar beveiligde zittingszaal voor zware delicten, een investering van 6 miljoen euro. In Zwolle echter werd een geheel nieuw gebouw gerealiseerd met overcapaciteit waardoor er plek is om grotendeels de functie van Almelo over te nemen. Op latere termijn, na afloop van huurcontracten (Almelo 2022), levert dat financieel voordeel op. Vergeten in de berekening de desintegratiekosten waardoor vraagtekens gezet kunnen worden bij de beoogde bezuiniging van 2 miljoen euro op Overijsselse schaal.

Raadsbrief aan de minister
De gemeenteraad van Almelo wijst unaniem in een Raadsbrief aan minister Van der Steur en het Parlement op de eerdere brief van alle 89 raadsfracties in de 14 Twentse gemeenten, waarin afkeuring en verzet tegen het voornemen van de Raad voor de Rechtspraak wordt geduid. Dit voornemen dreigt op 8 september definitief te worden indien het kabinet het voorstel omarmd. Burgemeester Hermans kreeg tevens de opdracht om te redden wat er te redden valt, indien het kabinet de voordracht van de Raad voor de Rechtspraak overneemt.

Landelijk verzet
Er is landelijk veel kritiek op de beoogde tweede herschikking van de rechtspraak. De advocatuur is massaal in het verzet vanwege de langere reistijden naar zittingen die de verdediging van verdachten niet ten goede komt. Hetzelfde geldt ook voor familieleden van verdachten en slachtoffers. De bekende strafpleiter Win Anker noemde Almelo als een voorbeeld van een goed geleide rechtbank waar nauwelijks vertragingen optreden. ‘De geest van Van der Biezen (voormalig rechtbank president - red.) waart er nog rond’, zei de strafpleiter uit Leeuwarden.
Ook rechters zijn niet blij met de tweede reorganisatie binnen justitieel Nederland. In 2013 werd het aantal arrondissementen al verkleind. Toen fuseerde o.a. de Rechtbank Almelo met die in Zwolle tot Rechtbank Overijssel. De taken bleven echter hetzelfde zoals toenmalig minister Opstelten beloofde aan Almelo. Die toezegging blijkt nu weinig waard.
In Alkmaar nam de president van de rechtbank ontslag. In Almelo niet, maar 45 van de 50 rechters in Almelo ondertekenden wel een schriftelijk bezwaar!

 
03-09-2015  

Verzet groeit tegen tweederangs rechtbanken


De CDA'ers Pieter Omtzigt en Peter Oskam (oud- rechter) willen eerst een hoorzitting en debat over ontmanteling van rechtbanken. Ook hebben zij de nodige kritische vragen gesteld aan de minister over het 'besluit' van de Raad voor de Rechtspraak.
 

DEN HAAG/ALMELO - De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil uitstel over het definitieve besluit over de nieuwe verdeling van juridische taken voor rechtbanken. Het CDA wil eerst een hoorzitting en politiek debat over het voornemen van de Raad van de Rechtspraak om zwaardere juridische procedures te concentreren op een minder aantal rechtbanken.
Het verzet tegen de aankondiging neemt landelijk toe. Zo heeft de president van de Rechtbank Alkmaar ontslag genomen en hebben de rechters in Almelo zich massaal gekeerd tegen de ontmanteling van de rechtspraak in Twente. Zij worden daarbij deels gesteund door rechters in Zwolle waar de zwaardere zaken volgens voornemen geconcentreerd moeten worden. Twente kent een verzorgingsgebied van 630.000 inwoners, groter dan de regio Zwolle en even groot als Friesland dat in Leeuwarden wel en volwaardige rechtbank behoud. Ook de rechtbank Middelburg blijft intact vanwege de reistijden. Langere reistijden van Twente naar Zwolle zijn ook een bezwaar. Per trein vanuit Twente en lopend naar de rechtbank in Zwolle kost al gauw een uur en een kwartier. Kostbare tijd die reizende rechters, advocaten, procespartijen en ketenpartners zoals de Raad voor de Kinderbescherming, en de reclassering nuttiger kunnen gebruiken. Een reizend circus dat zal leiden tot een grote schadepost in reistijd en reiskosten.
De rechters in Twente (Almelo en Enschede) wijzen massaal de ontmanteling van de Rechtbank Almelo af. De rechtbank in Almelo staat bekend om haar efficiënte manier van werken en springt regelmatig andere rechtbanken bij om achterstanden weg te werken. De Raad voor de Rechtspraak wil echter landelijk een uniforme organisatorische agenda invoeren waardoor veel kantoorpersoneel moet verkassen en straks is aangewezen op flexwerklocaties. In een gezamenlijke open brief wijzen de rechters in Twente op de ‘gaten’ in het zonder hen voorgenomen besluit. Zo zijn frictiekosten niet meegenomen in de besparingsberekening en heeft men veel kritiek op de invoering van het nieuwe maar nog lang niet voltooide ICT-systeem KEI. Een visitatiecommissie (de Commissie Job Cohen) heeft vorig jaar geadviseerd dat de gerechten na alle recente en ingrijpende veranderingen nu eerst toe zijn aan een periode van stabiliteit. Dat de Raad voor de Rechtspraak nu zelf, nog maar tweeënhalf jaar na de inwerkingtreding van de Wet HGK, in feite op de proppen komt met een tweede Herziening Gerechtelijke Kaart (‘HGK2’) valt daarom niet goed te verenigen met de eisen van goed werkgeverschap.

Wat betrokkenen in feite vrezen is feitelijk een zelfde chaos als bij de vorming van een nationaal politiekorps. Daarvoor werd 375 miljoen euro begroot maar na drie jaar komt het kabinet tot de conclusie dat de harmonisering nog eens drie jaar vergt en feitelijk het dubbele gaat kosten van de eerder begrootte som van 375 miljoen euro.
Het voornemen van de Raad van de Rechtspraak beoogt een besparing van enkele tientallen miljoenen euro’s en zet voor de medewerkers en ketenpartners de wereld op zijn kop. Het gevolg onzekerheid voor de toekomst en een verlammende werking in economisch opzicht en vrijwilligersfuncties in het verenigingsleven voor de gemeenten die het voorstel omvat.
Een hoorzitting en politiek debat in het parlement is dan wel het minste van wat het kabinet Rutte/Asscher verwacht mag worden.

De Almelose burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld gaat met haar Twentse collega’s in ieder geval de barricaden op om haar partijgenoot minister Van der Steur te helpen herinneren aan de toezeggingen van zijn voorganger Ivo Opstelten; ‘Rechtbank Almelo en P.I. De Karelskamp is een eenheid binnen de rechtspraak in Twente waaraan niet getornd gaat worden!’ Eerder al had Opstelten water bij de wijn gedaan om de beoogde fusie van de rechtbanken in Gelderland en Overijssel af te blazen. Uit die tijd stamt ook het nieuwbouwplan voor de Rechtbank Zwolle dat nu veel te ruim in haar jasje zit. Omgerekend is de huisvesting in Almelo echter goedkoper. Door het plan, dreigt in Almelo de 6 miljoen euro kostende nieuwe rechtszaal voor zware criminele processen maar slechte enkele keren gebruikt te worden.

Update:
Volgens medewerkers van de Rechtbank Almelo is het voorgenomen besluit van de Raad voor de Rechtspraak niet rechtsgeldig. Zij beroepen zich op notulen van de Eerste Kamer van 3 juli 2012 waarin toenmalig minister Ivo Opstelten zegt dat de gerechten zelf bepalen waar zaken ter zitting staan. "Die bevoegdheid ligt niet bij het College van procureurs-generaal of de Raad voor de Rechtspraak", aldus Opstelten op vragen van PvdA-senator Beuving. Beuving diende samen met haar VVD-collega Menno Knip toen bezwaar aan tegen de fusie van de rechtbanken in Gelderland en Overijssel.
Volgens de medewerkers van de Rechtbank Almelo bepaalt de gefuseerde Rechtbank Overijssel dus zelf waar zittingen plaatsvinden in Zwolle, Almelo of Enschede.
Saillant detail, sinds 31 mei jongstleden is de Almelose rechter Ger Vermeulen geen bestuurder meer van de Rechtbank Overijssel.
Bij een protestdemonstratie van een honderdtal medewerkers van de Rechtbank Almelo bij de Raad van de Rechtspraak donderdagmorgen, eiste de Almelose rechter Willem Hangelbroek volledige inzage in de plannen, inclusief de financiële resultaten qua opbrengsten en kosten.De zittingen in Almelo gingen desondanks gewoon door.


Open brief Overijsselse rechters over ontmanteling Rechtbank Almelo

 
08-09-2015  

Raad voor de Rechtspraak maakt pas op de plaats

 

DEN HAAG/ALMELO - De Raad voor de Rechtspraak heeft het besluit over het ‘uitkleden’ van de rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Assen, Lelystad, Maastricht en Zutphen uitgesteld tot 28 september. Het verzet vanuit de advocatuur, de rechters en de betrokken instanties en gemeenten is zo massaal, dat men zich nader wil beraden. Ook in het parlement worden vraagtekens gezet. Gevreesd wordt, dat de rechtspraak minder toegankelijk wordt voor burgers door de grotere reisafstanden die een herschikking van de functies inhoud. Het CDA wil daarom meer inspraak en een debat in de Tweede Kamer voordat een besluit wordt genomen.

De Almelose burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld trekt samen op met met de veertien Twentse gemeenten en wil ook in overleg met burgemeester Meijer van de gemeente Zwolle en Commissaris van de Koning Ank Bijleveld. De laatste zit tussen twee vuren en heeft zich nog niet publiekelijk geuit. Dit in tegenstelling tot haar Drentse collega die ontmanteling van de Rechtbank Assen afwijst.
In Maastricht wordt de financiële berekening betwist die tot een bezuiniging moet leiden. Ook in Almelo werd al kritiek geuit dat de ‘rekensom’ van de Raad voor de Rechtspraak niet klopte. Rechtbank Overijssel (Almelo en Zwolle) sprak zich eveneens uit tegen de voornemens van de Raad van de Rechtspraak. Volgens rechtbankpresident Avidesian verdient Twente met ruim 630.000 inwoners een volwaardige rechtbank.
Toch hebben er in Almelo al mutaties plaats gevonden. Zo worden bestuursrechtelijke zaken grotendeels in Zwolle afgewerkt, hetgeen lange reistijden en kosten met zich meebrengt. Het verzet tegen het ‘uitkleden’ zal in de komende weken dus nog wel doorgaan. Temeer daar een dreigende sluiting van penitentiaire inrichting De Karelskamp maar te nauwer nood kon worden afgewend vanwege de twee-eenheid met de rechtbank. Almelo verloor door een kabinetsbesluit ook al de Belastingdienst. Leegstand van een modern gebouw is het gevolg terwijl er in Enschede moet worden gebouwd.

 
11-09-2015  

Rechtbank Roermond stelt Almelo weer teleur

 

ALMELO – Al jaren probeert de gemeente Almelo dik een miljoen euro te ontvangen van projectontwikkelaar Van der Looy uit Weert. De gemeente betaalde in het verleden 2,5 miljoen euro om de hypotheek af te lossen die Van der Looy nam op de gekochte grond voor het mislukte project Fortezza aan de Haven ZZ. Hij deed dat ondanks het niet betalen van de koopsom aan de gemeente. De gemeente zat klem tussen Van der Looy en de hypotheekverstrekker de Friesch Groningse Hypotheekbank. Om eigendomsrecht weer op papier te krijgen, betaalde de gemeente Almelo de hypotheek en kwam overeen dat Van der Looy wel de bouwleges voor Fortezza zou betalen. Belofte maakt schuld, maar Van der Looy deed niets waarop de gemeente Almelo de stadsadvocaat inschakelde om de projectontwikkelaar via de rechter te dwingen. Dik 80.000 euro kost de inzet van de stadsadvocaat inmiddels en ook zijn de meeste BV’s van van der Looy failliet. De rechtbank Roermond laat de ‘case’ maar sudderen en stelde herhaaldelijk een uitspraak uit. Deze week zou de uitspraak dan komen, maar u raad het al. Opnieuw uitgesteld, nu naar 7 oktober a.s. (wordt vervolgd)

 
11-09-2015  

Politiek debat Rechtbank Almelo op Prinsjesdag

 

ALMELO/DEN HAAG – Lokale politici van 14 Twentse gemeenten gaan op Prinsjesdag in debat met leden van de Tweede Kamer over de dreigende ontmanteling van de Rechtbank Almelo. Daarvoor werd vergaderruimte gehuurd in het gebouw van de Tweede Kamer tussen 15.00 en 17.00 uur. Het massale Twentse verzet wordt ingegeven door het feit dat in Twente zo’n 630.000 inwoners er belang aan hechten dat volwaardige rechtspraak dicht bij huis moet zijn en niet moet worden ontkracht doordat alle belanghebbenden worden gedwongen tot rechtspraak op afstand. Bij een ontmanteling van Rechtbank Almelo ten faveure van Zwolle, moeten Twentse rechters, daders, slachtoffers, de advocatuur en andere betrokken instanties veel meer reistijd voor lief nemen hetgeen hoge kosten met zich meebrengt. De beoogde bezuiniging via het voorstel van de Raad voor de Rechtspraak staat daar schril tegenover. Het besluit zou op 8 september genomen worden maar werd door het massale verzet uitgesteld. De Tweede Kamer gaat op 28 september met minister Van der Steur in debat over het voornemen van de Raad voor de Rechtspraak waarbij volgens voornemen, voor de rechtbanken in Almelo, Alkmaar, Assen, Lelystad, Maastricht en Zutphen alleen nog ‘huis, tuin en keukenrechtspraak’ over blijft.

De Almelose rechter René Melaard noemde in deze in een artikel in Tubantia dat de leden van de Raad voor de Rechtspraak zijn geselecteerd op hun buigzaamheid en carrièreplanning. Drie van hen zijn benoemd door de minister en zitten volgens Melaard bij de Haagse ambtenaren op schoot. “Zo krijg je paladijnen die meer met de neus naar de Raad voor de Rechtspraak staan dan naar hun eigen organisatie, de rechtbanken”, aldus Melaard. Hetzelfde verweet hij de president van de Rechtbank Overijssel (Zwolle/Almelo) Takvor Avedissian die pas voor behoud van Almelo pleitte nadat nagenoeg de gehele rechterlijke macht in Overijssel zich tegen het plan keerde om de Rechtbank Almelo uit te kleden.

Rechtbank Almelo houdt zaterdag 12 september Open Huis met informatiemarkt om een kijkje achter de schermen te nemen. U kunt er terecht van 10.00 uur tot 15.00 uur.

 
17-09-2015  

Motie blokkeert ontmanteling rechtbanken


'De meest efficiƫnte rechtbank in Nederland dreigt geslachtofferd te worden', volgens de protesterende medewerkers.
 

DEN HAAG – Een aangenomen motie van de ChristenUnie en PvdA blokkeerde gisteravond in de Tweede Kamer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen het voornemen van de Raad voor de Rechtspraak om de taken voor de rechtbanken Almelo, Alkmaar, Assen, Dordrecht, Lelystad, Maastricht en Zutphen uit te kleden. Ook mogen er nog geen taken worden overgeheveld of personeel worden verplaatst. Toch is een herschikking al gedeeltelijk ingezet. Zo zijn bestuursrechtelijke zaken al grotendeels overgeheveld van Almelo naar Zwolle. De motie Slob/Samson kreeg ook de steun van de VVD.
Kamerbreed was er veel kritiek op de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie en werd het kabinet opgeroepen om de begroting te herzien om te voorkomen dat de begroting al in de Tweede Kamer zou sneuvelen, wetende dat het kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer.
Door de motie kan de Raad voor de Rechtspraak geen definitief besluit nemen op 28 september. Een verdergaande motie van oppositiepartij CDA om de bedreigde rechtbanken volledig in tact te laten, stond ook nog op de rol maar werd niet voor middernacht behandeld en wordt mogelijk achter de hand gehouden.
In het debat bleek verder dat er zorgen zijn voor de neveneffecten van het uitkleden van het takenpakket van de rechtbanken ten opzichte van de beoogde marginale bezuiniging van 15 miljoen euro aan huisvestingskosten per 2021. Die berekening kreeg al veel kritiek van de rechtbanken omdat verschillende bijkomende kosten niet werden mee berekent. Ook wil de Tweede Kamer weten hoe de Wet herziening gerechtelijke kaart ofwel de nieuwe gebiedsindeling van 2013 uitwerkt. Daarbij ging het aantal rechtbanken van negentien naar tien. Ook loopt er nog steeds een groot automatiseringsproject. In 2013 beloofde toenmalig minister Ivo Opstelten dat Almelo een volwaardige rechtbank zou behouden vanwege de tweeeenheid met P.I. De Karelskamp. Volgens het huidige voorstel van de Raad voor de Rechtspraak, zou Twente met zo'n 630.000 inwoners voor zwaardere zaken aangewezen zijn op Zwolle, alleen omdat daar m2 leeg staan in het nieuwe gerechtsgebouw. Een vraagteken kan dus worden gezet bij de recente bouw waarbij kennelijk al rekening werd gehouden om de rechtbank in Almelo grotendeels te ontmantelen ten faveure van Zwolle zonder dat werd gekeken naar de neveneffecten.

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina