Politiek nieuws


Plaatsing  
 
04-09-2012  

Wordt Poortaffaire nieuwe molensteen?

 

ALMELO – AlmeloAnders.nl meldt dat de Poortaffaire aan de Haven NZ een nieuwe molensteen wordt voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De zaak is bij de nationale Ombudsman neergelegd en deze zou volgens AlmeloAnders.nl in zijn rapport vernietigend uithalen naar het Almelose gemeentebestuur.
Lees hier verder…
 

 
05-09-2012  

B&W besluiten d.d. 4 september 2012

 


B&W besluitenlijst d.d. 4 september 2012
B&W besluit: Vaststellen bestemmingsplan Kerkelanden
Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan Kerkelanden
B&W besluit: Herontwikkeling stationsomgeving
Raadsbrief: Herontwikkeling stationsomgeving
B&W besluit: Gedoogbeschikking Rietstraat 152/154
B&W besluit: AZC-locatie
Brief aan COA inzake AZC Almelo
B&W besluit: Budget Verkiezingen
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouder

 
06-09-2012  

Wat is het geheim van De Soeteman?


Provada Amsterdam op 11 juni 2008: Met deze handtekening tussen gemeente Almelo en Multi Vastgoed werd het akkoord met Vastgoed Netwerk - grootaandeelhouder De Gors - in de prullenbak gemieterd.
 

ALMELO – Eerder deze week was er een zitting bij de rechtbank in Almelo bij de sector Bestuursrecht. Onderwerp de ‘geheime afspraken’ tussen de gemeente en projectontwikkelaar Multi Vastgoed BV en haar partner Assen Projecten BV over het realiseren van een nieuw winkelcentrum in het Wondmoelenbroek aan de Soeteman.
Aanleiding de bezwaren van ondernemers in wijkwinkelcentrum De Gors. Begin 2008 bestond er namelijk een overeenkomst over de revitalisering van De Gors totdat plotsklaps de toenmalige wethouders Anthon Sjoers en Reinier van Broekhoven tijdens de Provada Amsterdam op 11 juni 2008 een overeenkomst met Multi Vastgoed tekenden voor het ontwikkelen van een nieuw winkelcentrum aan de Soeteman. Sindsdien zit de overeenkomst over De Gors in de diepste lade van het stadhuis.
Enkele winkeliers aan De Gors deden een beroep op de openbaarheid van bestuur, maar kregen nul op het rekest. Geen informatie dus over die bewuste afspraken en dus lijdend afwachten waar voor hen het schip strandt.
Bij de bestuursrechter werd dit nu aangekaart en daar deed zich het opmerkelijk feit voor dat de bestuursrechter wel informatie inzichtelijk kreeg, maar de juridisch vertegenwoordiger van de winkeliers niet.

De heer G. Assen voerde namens de projectontwikkelaars aan dat dit de projectontwikkelaars veel geld kon kosten i.v.m. de individuele onderhandelingen die men met de winkeliers van De Gors wil voeren om mee te verhuizen naar de Soeteman. De beste koopman haalt dus meer binnen dan de slechtere.
Nog opmerkelijker de aanvullende verklaring uit ambtelijke hoek dat bij openbaring en nadelige onderhandelingen de gemeente meer geld in de ontwikkeling aan de Soeteman moet steken. Een verklaring ook die in de lijn ligt van een uitlating van wethouder van Woudenbergh tijdens een informatieavond in het stadhuis dat de grond aan de Soeteman mogelijk iets onder de geldende grondprijs wordt verkocht aan de ontwikkelaars, om de ontwikkeling vlot te trekken.

Daarmee raakt de gemeente aan verboden overheidssteun met verstoorde marktwerking tot gevolg. Overheidssteun is door de Europese Commissie in Brussel verboden.
Overigens had ontwikkelaar Assen al eens gezegd tijdens een voorlichtingsavond voor de bewoners van het Windmolenbroek, dat indien de gemeente niet substantieel bijdraagt, de gehele ontwikkeling aan de Soeteman van de baan is.

De bestuursrechter vroeg zich ter zitting hardop af hoe hij nu kon beoordelen of hem alle ‘geheime’ informatie was verstrekt. In ieder geval lijkt haast zeker dat de gemeente met ‘huid en haar’ vastzit aan de projectontwikkelaars. De bestuursrechter doet over vier weken uitspraak, maar de onafhankelijke Rekenkamer kan zich al vast voorbereiden op een onderzoek à la Fortezza.

Lees ook:
Gemeente tekent voor herontwikkeling De Gors'
Windmolenbroek in verwachting van mooi winkelcentrum
Verzet tegen winkelcentrum aan De Soeteman
De teloorgang van een winkelcentrum
Stelt Klankbordgroep Windmolenbroek iets voor?

 
07-09-2012  

Juridische blunder Almelo in milieuzaak Indië

 

ALMELO – De gemeente Almelo heeft juridisch geblunderd in de milieuzaak Indië. Milieuadviseur Marcel Middelkamp won voor de Raad van State een zaak namens de Nijmeegse Vereniging Stedelijk Leefmilieu Groen- en Milieubeheer inzake de sloopwerkzaamheden op het Indiëterrein.
Middelkamp had bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Almelo al twee keer verloren en de gemeente gaf Middelkamp te kennen dat tegen die uitspraak geen beroep mogelijk was. Middelkamp diende desondanks een bezwaar in bij de Raad van State, zij het één dag te laat. De Raad van State verklaarde het bezwaar gegrond ondanks de te late inlevering omdat de gemeente Almelo de juridisch adviseur op het verkeerde been had gezet.

Inhoudelijk werd het oordeel van de bestuursrechter in Almelo ook naar de prullenbak verwezen. Deze achtte namelijk de Nijmeegse vereniging niet ontvankelijk als belanghebbende. Middelkamp was eerder persoonlijk al niet ontvankelijk verklaard ondanks dat hij naast het sloopterrein een garagebox huurde om te kunnen procederen tegen de puinbreker op het Indiëterrein. Middelkamp beweert dat schadelijke stoffen vrijkomen waaronder asbest. Daarvoor deed hij aangifte met een door hem zelf ‘illegaal’ genomen monster. Justitie onderzocht dat en kwam tot de conclusie dat de schadelijke stoffen onder de wettelijke norm zitten.

De Nijmeegse Vereniging Stedelijk Leefmilieu Groen- en Milieubeheer nam de procedure over en werd nu bij de Raad van State wel ontvankelijk verklaart omdat het landelijk dit soort werkzaamheden bestrijdt en daar ook over publiceert via haar website. Dat nu is een kentering in de uitspraken die de Raad van State tot dit moment deed en juridisch voer voor juristen die een ‘hele speeltuin’ zien opengaan om gemeenten in Nederland aan te spreken op verleende sloopvergunningen.

De gemeente Almelo moet nu opnieuw motiveren waarom het de sloopwerkzaamheden op het Indiëterrein wel binnen de wettelijke kaders valt. Het gevolg is dat de juridische strijdt van vooraf aan begint met hoge kosten voor de gemeente en ernstige vertraging tot gevolg voor ontwikkelaar Ter Steege Vastgoed uit Rijssen die op het Indiëcomplex een binnenstedelijke woonomgeving wil realiseren.
In directe zin kost de
uitspraak van de Raad van State de gemeente Almelo ruim 2500 euro, maar de gevolgen en kosten kunnen mede daardoor nog hoog oplopen, zowel voor Almelo als andere gemeenten.

Lees ook:
'Onafhankelijk onderzoek asbest Indiëterrein'
'Gemeente en rechter wijzen eis Middelkamp af'

 
08-09-2012  

Broederstrijd voor Tweede Kamerzetel

 

ALMELO – De politiek is hard. VVD-raadslid Israa Abdullatif, een vaak onafhankelijke denker binnen de Almelose fractie, heeft op de landelijke lijst een plekje gekregen op plek 72. Schier onmogelijk dus om met voorkeurstemmen de Tweede Kamer in te wandelen, tenzij je ruim 16.000 voorkeurstemmen weet te behalen. Daar moet je dan wel fiks campagne voor voeren en uit eigen zak betalen.
Het zittende VVD-kamerlid Han ten Broeke uit Haaksbergen staat op plaats 12 en weet al zeker dat hij opnieuw wordt verkozen. De woordvoerder Buitenlandse zaken en Defensie heeft andere kanalen voor het voeren van een campagne. Zo rijdt er een grote truck met zijn afbeelding door het land, wordt hij uitgenodigd voor debatten en gaat zijn campagneteam de boer op om interviews te regelen. Zijn motto is: ‘Stem een Twent op 12’. Zijn vader komt uit Almelo en zijn moeder is een Haaksbergse, kunt u maandag lezen in het AW (of klik hier). Daar kan Israa natuurlijk nooit tegen op!

 
08-09-2012  

Gezellige verkiezingscampagne op Amaliaplein

 

ALMELO – Normaliter vinden de verkiezingscampagnes altijd plaats op de Koornmarkt, maar daar stonden deze keer kermisattracties en daar de ‘draaimolen’ van de politiek naast zetten werd wat teveel van het goede. De ‘campaigners’ weken dus uit naar het Amaliaplein en dat bleek ook wel gezellig.
Alleen fotograaf Coen Mulder kreeg zoveel folders, dat hij er nog niet uit is welk hokje hij rood zal maken woensdag a.s.

< Liberaal of Christen Democraat, met 'Emile' willen ze wel op de foto.


Update: 09-09-2012
Op TV ook tal van debatten die het er niet eenvoudiger op maken. Gisteravond was lijsttrekker Rutte te gast bij Pauw & Witteman. Cabaretier Freek de Jonge was er niet omdat onze premier liever niet bij deze VVD-zuurpruim aan tafel wilde zitten. Freek’s collega Theo Maassen nam de honneurs waar en had een interessante vraag aan Rutte: “Op wie denkt u dat alle ‘zakkenvullers’ en bankdirecteuren die de crisis veroorzaakt hebben woensdag zullen stemmen?”
Alleen de vraag al, zou fotograaf Coen een beetje kunnen helpen bij zijn keuze, denkt de redacteur van dit bericht.
En nog een tip. Waarom zou Pechtold (D66), die graag in het kabinet wil met het CDA en VVD, het toch zo slecht doen in de peilingen? Het antwoord is te vinden op Plein 66

Fotoreportage (13 foto's)...

 
12-09-2012  

B&W besluiten d.d. 11 september 2012


Reclamebelasting en verantwoording
De invoering van reclamebelasting had destijds nogal wat voeten in de aarde. Na veel weerstand en aanpassingen kwam het er toch van. Maar in de Berap 2012 zien we geen inkomsten uit de in de binnenstad van Almelo ingevoerde reclamebelasting. Nu was deze belasting wel ingevoerd voor het binnenhalen van geld voor evenementen, maar toch. Ook al is het geld bestemd voor de financiering van evenementen, er zullen ook ambtelijke kosten worden gemaakt, die moeten worden afgetrokken voordat dit geld via een subsidiebesluit wordt doorgesluisd. Al was het maar om de gemeenteraad en de ondernemers die het moeten betalen, te laten zien hoeveel e.e.a. kost. Louter en alleen al omdat de gemeenteraad uiteindelijk in de toekomstige tijd ook kan besluiten deze reclamebelastingopbrengst aan te wenden voor andere doelen.
De inkomsten uit de precarioheffing en de in rekening gebrachte legesheffingen worden namelijk wel zoals het hoort, verantwoord in de Berap. Bovendien, hoe zit het eigenlijk met de voorgefinancierde feestverlichting in de binnenstad? Is dat al door de winkeliersverenigingen terug betaald?
 


B&W besluitenlijst d.d. 10 september 2012
B&W besluit: Afschrijven oninbaar 1e kw. 2012
B&W besluit: Ontwerpbestemming Indiëgebied
B&W besluit: Vaststellen bestemming Kunsthal Indië
Raadsvoorstel: Vaststellen bestemming Kunsthal Indië
B&W besluit: Ontwerpbestemming Schuilenburglaan
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Schuilenburglaan
B&W besluit: Ontwerpbestemming Tusveld
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Tusveld
B&W besluit: Vaststellen bestemming Tusveld
Raadsvoorstel: Vaststellen bestemming Tusveld
B&W besluit: Ontwikkeling RBT - laad & loskade
Raadsbrief: Ontwikkeling RBT - laad & loskade
B&W besluit: Bereikbaarheid oprit Baniersweg
Brief: Bereikbaarheid oprit Baniersweg
B&W besluit: Beantwoording vragen D66 - De Brink
Antwoordbrief: Beantwoording vragen D66 - De Brink
B&W besluit: Berap 2012
Raadsvoorstel: Berap 2012
B&W besluit: Monitor personele bezuiniging
Raadsbrief: Monitor personele bezuiniging
B&W besluit: Div. benoemingen collegeleden
Raadsvoorstel: Div. benoemingen collegeleden
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: Aanbesteding huurvariant Stadhuis
Raadsbrief: Aanbesteding huurvariant Stadhuis
B&W besluit: Beantwoording raadsvragen PVA - asbest
Antwoordbrief: Beantwoording raadsvragen PVA - asbest
Berap - bestuursrapportage 2012 (pdf)

 
14-09-2012  

Radiouitzending over Twents geluid in Den Haag

 

ALMELO – Maandagmorgen a.s. wordt van half elf tot elf uur het radioprogramma Lijn 1 uitgezonden vanuit een Amerikaanse schoolbus voor het stadhuis van Almelo. Het programma gaat over het belang van Twentse geluiden in de Haagse politieke arena. Aan het woord komen bestuurder Masselink van VNO-NCW, wethouder Gerrit van Woudenbergh en de met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer gekozen Enschedeër Pieter Omtzigt, die meer dan 30.000 voorkeurstemmen binnenhaalde om het ongelijk van de CDA-kiescommissie te bewijzen. Volgens Omtzigt zou Twente qua inwoneraantaal minimaal 6 zetels moeten hebben. Samen met Haaksbergenaar Han ten Broeke (VVD), die overigens Almelose 'roots' heeft, kunnen zij slechts met zijn tweeën het Twentse geluid in politiek Den Haag laten klinken.

 
17-09-2012  

Trouwen kan overal, blijkt in Almelo niet zo te zijn

 

ALMELO – Volgens een gemeentelijk besluit kun je overal in de stad trouwen mits men van tevoren maar vroegtijdig aangeeft waar men dat wil doen. De trouwambtenaar komt dus naar u toe, al is het in uw achtertuin, de voorkamer of de achterkamer of een horecagelegenheid of de middenstip van het voetbalveld.

Toch blijkt dat niet zo te zijn, want Kinderspeelparadijs Dolle Pret ondervindt tegenwerking. De feestzaal waar volgens voormalig burgemeester Menno Knip wel 750 mensen in konden, blijkt opeens op de ‘zwarte lijst’ van de gemeente te staan. Al meerdere bruiloftsfeesten hebben er plaats gevonden en in het verleden kwam ook de trouwambtenaar keurig opdraven. Opeens mag dat niet meer, omdat de gemeente extra regeltjes heeft gesteld inzake brandveiligheid, brandveiligheidsregels die normaal gesproken in de landelijke bouwnormeringen zijn opgenomen, maar Almelo wil daar eigen regels aan toevoegen.

Kijk een tent in de achtertuin mag, desnoods de zolder of de deel van een boerderij waar lagere brandveiligheidsregels gelden dan een horecabedrijf, maar bij ‘Dolle Pret’ is het deskundige brandveiligheidsrapport schijnbaar niet genoeg.

Gelukkig heeft ook Galerie&Skulpturenpark Groeneveld aan de Groeneveldsweg 8 haar poorten geopend als trouwlocatie. Niet dat de galerie nu berekend is op 750 bruiloftsgasten, maar een grote tent kan altijd nog geplaatst worden en zo’n galerie en het skulpturenpark is natuurlijk ook wel mooi voor een fotoshoot. Heel wat anders dan een 'bestuurlijke' draaimolen of glijbaan!
 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
18-09-2012  

Zorgen om APV en Drank & Horecawet


Eddie Vanmierlo - schepen (wethouder) van Bocholt (B) - kreeg als politicus al een punthoofd van allerlei regeltjes en bemoeienissen.
 

ALMELO – De fractie van de PvdA spreekt in een brief aan het college van B&W haar zorgen uit over de nieuwe taken die gemeenten krijgen inzake handhaving van taken die tot 31 december a.s. nog onder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (vroeger de Keuringsdienst van Waren) vallen. De fractie werd wakker geschud door een artikel in Binnenlands Bestuur waarin staat dat gemeenten zich nog nauwelijks hebben voorbereid. Gedacht moet worden aan handhaving van bijvoorbeeld het rookverbod in openbare ruimten (en Horeca), het alcoholmatigingsbeleid onder jongeren, oneerlijke concurrentie t.a.v. de reguliere horeca, brandveiligheid, wet op de kansspelen, prostitutie, verdovende middelen, etc. etc.
Daarvoor moet een nieuwe verordening worden gemaakt, die niet conflicterend is met het Bestuursrecht, de vigerende Drank & Horecawet en de gemeentelijke APV terwijl er ook nog invloed is vanuit de diverse bestemmingsplannen waar verboden met regelmaat door B&W worden genegeerd en soms rigide wordt gehandhaafd. Het KPMG-rapport bevatte over het vergunningenbeleid zo’n 300 aanbevelingen, maar dat helpt tot noch toe weinig.

De PvdA wil over de nieuwe taken met het college in debat, hoe dat in Almelo vorm gaat krijgen. Het probleem is dat dit een gemiddeld raadslid en collegelid ver ‘boven het petje’ gaat en wijzigingen in het verleden altijd met hamerslag werden afgedaan.
Nog maar twee jaar geleden werd het verschil tussen horeca en bijvoorbeeld wijk- en clubgebouwen geschrapt in de verordening om regels eenvoudiger te maken. Bovendien werden alle gemeentelijke instellingsgebouwen onder eigen beheer gebracht, waardoor de gemeente de ‘grootste’ horecaondernemer is geworden (en deze instellingen nu wil verpachten). Enkele instellingen hebben ook in de loop der tijd een volledige vergunning gekregen en verkopen sindsdien ook sterke drank. Hoe draai je dat terug?
Kortom de PvdA stipt wel iets aan, maar een cursus over de materie via de Bestuursacademie kost al gauw een kleine 1000,00 euro en dat zou een fractiespecialist wel moeten doen als hij/zij zich een beetje in de materie wil verdiepen om überhaupt mee te kunnen praten.

 
19-09-2012  

B&W besluiten d.d. 18 september 2012

 

Besluit

12. 12-09-18 SML 1201158

van de Besluitenlijst ontbreekt!

Later meer

 


B&W besluitenlijst 18 september 2012
B&W besluit: Tegemoetkoming planschade De Mors 46
B&W besluit: Herziening ' De Doorbraak' Wolbeslanden
Raadsvoorstel: Herziening ' De Doorbraak' Wolbeslanden
B&W besluit: Vaststellen bestemmingsplan Aadijkshoek
Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan Aadijkshoek
B&W besluit: Voorontwerp bouwkavel Robenhaarsweg
Raadsbrief: Voorontwerp bouwkavel Robenhaarsweg
B&W besluit: Samenwerkingsovereenkomst Judobond
B&W besluit: Financiering Sportstimulering - Sportbedrijf
Raadsbrief: Financiering Sportstimulering - Sportbedrijf
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment
Geluidsfragment

 
22-09-2012  

Het Wendelgoor en de eigendomsperikelen


24-09-2012

Hallo AlmeloNieuws,
Het is inderdaad onvoorstelbaar dat de 3 ha. Grond op het Wendelgoor nog steeds op naam van Jan Hammink staat. Jan Hammink is niet alleen het enige PvdA raadslid dat voor de gokhal stemde. Volgens mij is hij ook zo ongeveer het enige PvdA raadslid dat de haringparty bij Bolk bezoekt. Op het Wendelgoor kan de haringparty Bolk prachtig worden gehouden. Schitterende omgeving en het kan beter beveiligd worden voor de bobo's.
HARINGPARTY HENK BOLK VOORTAAN OP WENDELGOOR
Groeten,

Alphons S.

Naschrift redactie:
Het gaat bij de jaarlijkse haringparty van Bolk Transport natuurlijk niet alleen om de haringparty op zich, maar ook om het presenteren van het bedrijf en haar rijdend materieel aan relaties en politieke bestuurders. Daarvoor is Bolk niet voor niets een belangrijke belangenbehartiger voor de transportbranche in de regio Twente.
 

ALMELO - Begin 2011 kwam het bericht dat ene Jan Hammink, raadslid voor de PvdA en langst in leven zijnde bestuurslid van de stichting Het Wendelgoor, juridisch eigenaar was van de onderliggende grond op het Wendelgoor. Verenigingen als rugbyclub The Big Bulls, Z&PV De Veene, roeivereniging Amicus, jeu de boules vereniging De Toss en de Hondensportvereniging Almelo betaalden echter al jaren pacht aan de gemeente die zich ook als pachtheer gedroeg.

N.a.v. het nieuws toen, is gebleken dat ooit ‘vergeten’ was de eigendomsoverdracht van stichting Het Wendelgoor naar de gemeente Almelo goed te regelen. Bestuurder Hammink bleef daarom juridisch eigenaar. Nu anderhalf jaar later is dat nog steeds niet geschied en dat duurt feitelijk te lang, meent de inzendster van de bijgaande foto.

Duikvereniging Aragosta wil graag het oude gebouwtje van De Veene overnemen maar zolang er geen duidelijkheid bestaat over de ondergrond, kan er feitelijk ook geen opstalvergunning verleend worden.

Hallo Hammink, gemeente, hoe staat het er mee?
Of moeten de verenigingen de pacht aan Hammink overmaken, dan kan er tenminste ook een OZB-rekening etc. gestuurd worden naar Hammink!

 
25-09-2012  

Oordeel Ombudsman roept meer vragen op (up)


Geachte college, raadsleden,

Per raadsbrief stelt het college voor de Poortaffaire als afgedaan te beschouwen, omdat volgens het rapport ombudsman niet is gebleken dat Stegehuis Antiekhandel onder druk is gezet door de gemeente, tevens zou de ombudsman geen aanbevelingen doen.

Het standpunt van het college lijkt mij wat te kort door de bocht, want de uitspraken van de ambtenaar liegen er niet om, maar het college laat ze volledig buiten beschouwing:
-Stegehuis is er door de gemeente, met de notaris voorop, ernstig ingeluisd,
-Van verjaring kan nooit sprake zijn,
-Hij is van de zaak afgehaald en kreeg andere taken,
Deze uitspaken zijn ons inziens dusdanig ernstig dat de gemeenteraad deze niet naast zich neer kan leggen en dit moet laten uitzoeken.

Graag verneem ik van de fracties hun standpunt in deze om de zaak in de raad te behandelen en een vervolgonderzoek door de rekenkamer te laten doen naar aanleiding van de uitspraken van de ambtenaar.

Met vriendelijke groet,

Lijst Kamphuis Almelo
Gerwin Kamphuis

www.lkalmelo.nl
 

ALMELO – Dat het handelen van de gemeente Almelo niet altijd de schoonheidsprijs verdient, is zo langzamerhand nationaal bekend. Zembla bracht het nodige aan het licht inzake de aanleiding voor de gijzeling in het stadhuis, KPMG bracht een onderzoeksnota uit met 300 aanbevelingen hoe de vergunningverlening beter zou kunnen, de Fortezza-affaire is nog maar net afgesloten en nu de uitspraak van de Provinciale Ombudsman inzake de ‘Poortaffaire’ waarin antiekhandelaar Stegehuis al sinds 2005 in verzeild is geraakt. Ook die uitspraak is niet fraai voor de gemeente Almelo en het dagelijks bestuur. Tussen de regels door is er veel kritiek inzake de ooit illegale afsluiting van het openbare pad tussen de antiekhandel van Stegehuis aan de haven NZ en het naastgelegen restaurant. De gemeente ‘dreigde’ met handhaving maar ging overstag en beschouwde de afsluiting later als zijnde verjaard. Uit het rapport van de Provinciale Ombudsman wordt ook duidelijk dat er intern ook flinke ambtelijke kritiek is over de gang van zaken.
Lees en oordeel zelf.

Poortaffaire Haven NZ wordt een molensteen
Komt er een ontknoping in de Poortaffaire 2
Komt er een ontknoping in de Poortaffaire 1
 

Update: 27-09-2012
Raadslid Gerwin Kamphuis (LKA) vindt dat met het rapport van de Provinciale Ombudsman de zaak niet is afgedaan en ziet voldoende aanleiding om deze zaak te agenderen voor de gemeenteraad. Hij wil ook een vervolgonderzoek door de Rekenkamer n.a.v. uitspraken van een ambtenaar in deze zaak.

< Lees de email van Kamphuis aan de gemeenteraad

Update: 28-09-2012
Ook raadslid Bert Hümmels (Leefbaar Almelo) wil het rapport van de Ombudsman bespreken inzake het functioneren van college en ambtelijk apparaat in de ‘Poortaffaire’. Hümmels ziet dat in het belang van het BCI-traject voor verbetering van de ambtelijke aansturing en acht het ook van belang in het kader van vergunningen en handhaving.


Rapport Ombudsman - Poortaffaire

 
26-09-2012  

B&W besluiten d.d. 25 september 2012

 


B&W besluitenlijst 25 september 2012
B&W besluit: Uitbreiding bouwperceel Zuidbroeksweg
Raadsvoorstel: Uitbreiding bouwperceel Zuidbroeksweg
B&W besluit: Bestemmingsplanwijziging Centrum Oost
Raadsvoorstel: Bestemmingsplanwijziging Centrum Oost
B&W besluit: Onderhandse verkoop pand Sluiskade NZ
B&W besluit: Aanbesteding stedelijk beheer wijkcentra
Raadsbrief: Aanbesteding stedelijk beheer wijkcentra
B&W besluit: Deelname Regenboogvlag-actie
B&W besluit: Aanbevelingen Rekenkamer invoer CJG
Raadsvoorstel: Aanbevelingen Rekenkamer invoer CJG
B&W besluit: Inzake verbeterprogramma
Raadsbrief: Inzake verbeterprogramma
Raadsvoorstel: Inzake verbeterprogramma
B&W besluit: Inzake rapport Overijsselse Ombudsman
Raadsbrief: Inzake rapport Overijsselse Ombudsman
Armoedemonitor 2011 (pdf)

Archief
Terug naar vorige pagina