Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-09-2010  

B&W besluiten d.d. 31 augustus 2010

 


B&W besluiten 31 augustus 2010
B&W besluit: Verkoop Kerkstraat 6
B&W besluit: Herbenoeming ledenbezwaarcommissies
B&W besluit: Aanvraag infonet Burger Service Nummer
B&W besluit: Uitvoeringskader groene/blauwe diensten
B&W besluit: Inzet en subsidie SPOA
B&W besluit: Instemmen stelposten gevolg junicirculaire
Raadsvoorstel: Instemmen met stelposten gevolg junicirculaire
B&W besluit: Treasuryrapport 1e halfjaar 2010

 
08-09-2010  

B&W besluiten d.d. 7 september 2010

 


B&W besluitenlijst 7 september 2010
B&W besluit: Overleg n.a.v. klacht woonsituatie Parallelweg
B&W besluit: Vaststellen subsidie 2009 St. Evenementen Alm.
Raadsbrief: Vaststellen subsidie 2009 St. Evenementen Alm.
B&W besluit: Ondertekenen convenant Maatsch. stages
B&W besluit: Opleggen dwangsom De Blokkendoos
B&W besluit: Fase 1 uitbreiden fietsstalling stationsgebied
B&W besluit: Ontwerpbestemming waterloop Markgraven
Raadsbrief: Ontwerpbestemming waterloop Markgraven
B&W besluit: Vaststellen bestemming Rombout Verhulstlaan
Raadsvoorstel: Vaststellen bestemming Rombout Verhulstlaan
B&W: KPMG-rapport vergunningenbeleid uitgewerkt
Raadsvoorstel: KPMG-rapport vergunningenbeleid uitgewerkt
B&W besluit: Voornemen deelneming St. Essent SB
Raadsbrief: Voornemen deelneming St. Essent SB

 
10-09-2010  

Rijk rekenen met invoering toeristenbelasting

 

ALMELO – Terwijl veel Nederlandse gemeenten de toeristenbelasting in de laatste jaren hebben afgeschaft, gaat de gemeente Almelo die invoeren. De gemeente Almelo kwam eerder met een toeristisch onderzoek en volgens dat onderzoek was het aantal toeristen enorm gestegen. Zij het, dat bepalend was waar men woont. Tweehonderd meter voor de Wierdense brug ben je inwoner en net over de brug ben je toerist. Ex-burgemeester Menno Knip kan dus als een halve toerist worden beschouwd.
Lees verder in het Almelo's Weekblad en lees de mening van juridisch adviesbureau JEEJAR.

 
12-09-2010  

van Woudenbergh beschuldigt van vriendjespolitiek

 

ALMELO - Wethouder Van Woudenberg van Almelo bedrijft vriendjespolitiek. Dat zegt Daniël Spikker directeur van Loostad Vastgoed voor de camera van RTV Oost.
Loostad Vastgoed wil op de hoek Nijreessingel/Bornsestraat in Almelo het project 'Almelo Nouveau' ontwikkelen. Een gebouw dat onder meer winkels en een hotel moet huisvesten en ontworpen is door Spring Architecten. Met het vorige gemeentebestuur waren de nodige afspraken gemaakt, maar de nieuwe wethouder Van Woudenberg ziet volgens Loostad niets in de plannen. Volgens de projectontwikkelaar probeert hij de binnenstadondernemers te beschermen tegen concurrentie.

< Ex- wethouder Anthon Sjoers was destijds juryvoorzitter bij de keuze van het winnende ontwerp van Spring Architecten uit Rotterdam

Ook op de website AlmeloAnders.nl staat het nodige over dit plan.
De waarheid over Almelo Nouveau 1
De waarheid over Almelo Nouveau 2

Eerdere berichten:
TC Tubantia - Supermarkt naar Almelo Nouveau
Almelo's Weekblad - Hotelier Hammink is vooral verbaasd

TC Tubantia - College gaat door met Almelo Nouveau
Almelo's Weekblad - Wethouder Sjoers houdt vast aan Almelo Nouveau

 
13-09-2010  

GL: 'ouderwetse energie peperduur en riskant'


Hans Buitenweg (2e van rechts) tijdens een demonstratie in 2009 voor de poorten van Urenco. (archieffoto)
  ALMELO - Fractievoorzitter Hans Buitenweg van GroenLinks is weer in zijn element. Zijn leven lang heeft hij zich ingezet tegen kernenergie en de verrijking van uranium, maar het onderwerp leek in Nederland min of meer van de agenda verdwenen.
Nu is dat plotsklaps anders door het plan van Energy Resources Holding (ERH) om een nieuwe kerncentrale in Nederland te bouwen. Laten nu meerdere overheden - waaronder de gemeente Almelo - aandeelhouder zijn van dit restant van Essent dat niet aan het Duitse RWE is verkocht. Een mooie gelegenheid dus voor Buitenweg om nu als stadsbestuurder aan de bel te kunnen trekken. In de komende tijd kunnen we van Buitenweg dus meer verwachten over dit onderwerp.
In de bijgaande brief missen we echter de vraag of de overheids-aandeelhouders van ERH ook moeten investeren in een dergelijk project?
Lees verder...

 
15-09-2010  

TON monddood gemaakt bij Pakistan-debat

 

Afgelopen woensdag was er een raadsvergadering in de gemeente Almelo.
1 van de punten was een donatie aan giro 555 voor Pakistan.
Zoals het hoort hebben de raadsleden spreekrecht om hun standpunt te motiveren.
Marc Geerdink raadslid voor Trots op Nederland vond dat zijn argumenten gehoord moesten worden.
Helaas werd hij door de voorzitter monddood gemaakt.
Hierdoor was het voor de Trots fractie onmogelijk dit voorstel te steunen.
Het argument zou als volgt opgebouwd zijn.
Trots op Nederland neemt afstand van elke vorm van discriminatie.
Discriminatie op basis van ras, cultuur, geloof, geaardheid, geslacht of welke vorm dan ook wordt door Trots op Nederland dan ook volledig veroordeeld.
En zal elke vorm van actie die dit in de hand werkt nooit steunen.
Helaas moeten wij concluderen dat hulp door de instanties in Pakistan selectief wordt gegeven.
Vooral christelijke slachtoffers zijn verstoken van hulp en organisaties die proberen de christenen te helpen zijn hun leven niet zeker.
Hierdoor is Trots op Nederland tegen financiële steun met overheidsgelden aan de Pakistaanse overheid.
Er zou een alternatief mogelijk zijn.
Ga met het geld naar Almelose ondernemingen die producten kunnen leveren ter ondersteuning van de Pakistaanse bevolking.
Bijvoorbeeld een Almeloos bedrijf wat zich gespecialiseerd heeft in water behandelingsapparatuur zou apparaten kunnen leveren voor schoon drinkwater.
Zodat de mensen schoon drinkwater krijgen waarmee diaree en ander ziektes vermeden kunnen worden.
Hiermee is de bevolking geholpen en de Almelose economie.
Helaas kreeg Marc Geerdink niet de kans zijn pleidooi te voltooien en is een kans gemist.
De raad heeft met meerderheid van stemmen besloten ruim € 72.000,= te doneren.
Nu maar afwachten hoeveel van dat geld bij alle mensen die het nodig hebben terecht komt

Fractie TON Almelo  13-09-2010
 

 
15-09-2010  

LKA monddood tijdens Waterrijk-debat

 

Open Brief LKA-fractie 14-09-2010 

Geachte collega's,

Vanavond was er weer eens een informatieve raadsvergadering. Na de presentatie van de muziekschool kwam het onderwerp Waterrijk aan de orde. Na een boel abstracte verkooppraatjes mocht de raad dan toch nog een paar vraagjes stellen. Ik, LKA stelde een vraag maar kreeg geen afdoende antwoord. De voorzitter in de vorm van mevrouw Rozema kapte mij af. Op de vraag ''Ben ik al klaar dan'', kreeg ik als antwoord ''Ja''.

Vervolgens mocht dhr Maathuis van de VVD wel 2 vragen stellen. Ook mevrouw Ten Zeldam had een tweeledige vraag. Het is niet dat ik het hen niet gun, maar de kleine oppositepartijen worden in mijn ogen telkens afgeserveerd. D66 lijkt te paaien met de coalitie.

Dat is geen democratie, dat is een schijnvertoning. Dan heeft de gemeente het over meer participatie van burgers, maar ze laat haar eigen raadsleden niet eens uitspreken, wat een tegenstrijdigheid weer. En maar pochen met onderzoeken naar BCI door KPMG, wat alles beter moet maken, maar wat de belastingbetalen enkel teveel geld heeft gekost.

Ik ben geneigd te zeggen dat de informatieve raad geen enkel zin heeft als we geen vragen kunnen stellen of geen behoorlijke antwoorden krijgen, zonde van de tijd, stuur dan de info maar toe, want wat in anderhalf uur wordt gepresenteerd, kan ik in een kwartier doorlezen.

Ons is altijd voorgehouden dat Waterrijk rijke Westerlingen zou moeten trekken om de stad in balans te krijgen. Vanavond werd echter gepresenteerd dat het voornamelijk voor de bewoners van Almelo en omstreken is. Nadat dit is gezegd vraagt Harry de Olde van PVA voor wie Waterrijk nu wordt gebouwd. Diverse raadsleden draaien zich om en zeggen ''Dat is toch net gezegd''. Ja, dat weten we heus wel dat dat gezegd is, maar er is ons altijd iets anders voorgehouden, namelijk dat het rijke westerlingen moest trekken.

Harry's vraag was gewoon to the point, maar kennelijk had een groot deel van de raad dat niet door en waren alweer vergeten dat ons altijd is voorgehouden dat het voornamelijk rijke westerlingen moest trekken.

Want laten we eerlijk zijn, hoe krijg je Waterrijk nu voor 80 % vol met armlastige Almeloers en wie koopt de huizen die zij achterlaten als ze in Waterrijk gaan wonen ?

Een Utopie is dat hele Waterrijk en laat het college maar gewoon doorgaan met dat onhaalbare plan met tig ambtenaren die eraan werken. Maar dan niet weer roepen dat de raad het zelf heeft gewild, want enkel het deel van de raad dat in de coalitie zit zal dat erdoor drukken, de realisten in de raad delven het onderspit.

Bij de presentatie werd gezegd dat diverse deskundigen zijn ingehuurd in het voortraject van Waterrijk. LKA vraagt vervolgens of ze wel eens met ambtenaren uit Groningen hebben gesproken bij het geflopte project ''Blauwe Stad'', te vergelijken met Waterrijk. Als antwoord krijg je dan dat ze daar een paar keer zijn geweest. Vervolgens wilde ik doorvragen maar werd afgekapt door Rozema. Ik had namelijk nog willen vragen wat ze daar hebben gedaan dan, ''thee drinken'' ? Helaas kreeg ik daarvoor geen gelegenheid. Waterrijk is en blijft een flop en de aangekochte gronden kunnen we beter weer als vrije bouwkavels verkopen, dan is de kans groter dat mensen interesse hebben, want in de omgeving van Almelo en de rest van Nederland zijn genoeg mensen die graag zelf willen bouwen, zonder al die projectontwikkelaars en deskundigen met hun abstracte en prijsverhogende verkooppraatjes.

Maar ondertussen wordt de democratie verkwanseld en worden kleine oppositiepartijen in de hoek gedrukt. Eens in de 2 weken mogen we bij elkaar zitten om het over belangrijke zaken te hebben, maar telkens is de tijd op en wordt kritische raadsleden weer de mond gesnoerd. Als raadsleden zou je veel vaker bij elkaar moeten komen om kritisch te zijn naar het college of om het college te kunnen controleren, raadslid moet eigenlijk een fulltime functie worden, al is het maar om uberhaupt alle stukken te kunnen lezen en niet enkel een lucratief bijbaantje waarover je opschept op verjaardagsfeestjes.

Landelijk hebben veel mensen PVV gestemd. Als we in Almelo zo doorgaan kan ik nu alvast voorspellen hoe het over 4 jaar in de gemeenteraad van Almelo zal gaan. CDA, PvdA en VVD samen zullen geen meerderheid meer halen en de PVV wordt de grootste partij. Daar ben ik niet blij mee, want enkele een paar kleinere oppositiepartijen zullen nog overblijven, de rest is weg. De mensen gaan inzien dat de kleintjes toch niets bereiken en zullen op PVV stemmen. Dus weg LKA,weg Trots, weg PVA, weg LA, weg ALA-AOV, weg D66. SP, CU, GL en Cete zullen ivm hun honkvaste achterban wel blijven.

De enige kans die de kleine partijen eigenlijk hebben is gezamenlijk een blok vormen, 1 naam, herkenbaar worden als 1 partij die naar de grote lijnen kijkt en niet over details zeurt die de burgers toch niet begrijpen, om de mensen een degelijk alternatief en perspectief te bieden.

Met vriendelijke groet,

LKA

Gerwin Kamphuis
www.lkalmelo.nl

 
21-09-2010  

Van der Horst neemt waar voor Slettenhaar

 

ALMELO – Henk Slettenhaar stelt voorlopig zijn raadszetel beschikbaar voor raadsopvolger Fred van der Horst. Eerder al legde Slettenhaar zijn functie als fractievoorzitter neer wegens een ernstige ziekte. Vanwege de behandeling van zijn ziekte stelt Slettenhaar nu tijdelijk ook zijn raadslidmaatschap neer. Wanneer Slettenhaar weer in staat is om zijn werkzaamheden te kunnen hervatten is nog niet bekend. Fred van der Horst wordt vanavond tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd.

 
22-09-2010  

B&W besluiten d.d. 21 september 2010

 


B&W besluitenlijst 21-09-2010
B&W besluit: Aanpassen Beleidsruimte IOAW/IOAZ
B&W besluit: Antwoord VVD op brief nieuw stadion
Raadsbrief: Antwoordbrief aan VVD - nieuw stadion
B&W besluit: vervolgnotitie horeca op bedrijventerreinen
Raad: Debatnotitie horeca op bedrijventerreinen
B&W besluit: Benoemen leden beleidsadviescommissies
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder

Archief
Terug naar vorige pagina