Politiek nieuws


Plaatsing  
 
23-08-2015  

PvdA luidt alarmbel over vertrek Rechtbank

 

ALMELO – De PvdA-fractie schijnt geluiden te hebben opgevangen via partijkanalen dat het kabinet van plan is om de Rechtbank Almelo op te heffen. Het nagenoeg nieuwe gebouw werd onlangs nog uitgebreid met een nieuwe extra beveiligde zittingszaal. Het arrondissement Almelo viel eerder al onder het ‘slopersbewind’ van dit VVD/PvdA kabinet en behoort sindsdien onder het bewind van de Rechtbank NoordOost Nederland in Zwolle.
De PvdA in Almelo roept het college van B&W op om in actie te komen en zegt zelf ook haar Haagse kanalen te willen bewerken om dit tweede grote onheil voor Almelo te voorkomen. Eerder al besloot Den Haag dat de Belastingdienst in Almelo gaat verdwijnen ten faveure van Enschede.

Lees ook: Volksopstand

<< Voormalig minister Ivo Opstelten (VVD) bezegelde de 'fusie' van Rechtbank Almelo met Rechtbank Zwolle. Nu dreigt opnieuw vertrek en leegstand.
Het naastgelegen moderne gebouw (met biljartkamer) van de Belastingdienst staat al te huur aangeboden net zoals delen van de naastgelegen
JAVAtoren
.
Kortom de gehele stadsvernieuwing rond het NS station oostzijde van het laatste decennia, dreigt op een debacle uit te draaien met ook deze keer dank aan Den Haag.

 
23-08-2015  

Open kanoroute wens van lokale VVD

 

ALMELO – Terwijl de PvdA zich druk maakt om mogelijk verlies van de rechtbank in de stad, hield de lokale VVD het bij een inspiratie en motivatie dag op Almelose wateren. Vanaf Proeflokaal België ging het per kano via de Aa naar de Loolee en het Almelo – Nordhornkanaal waar bij het Banisgemaal de kano’s uit het water getrokken moesten worden om verder te kunnen. Dit tot treurnis van de liberalen. Aandachtspunt voor de ploeterende ‘watersporters’ om met het waterschap Vechtstromen in gesprek te gaan voor de aanleg van een vrije doorvaart. Dit omdat een kanotochtje van Proeflokaal België tot de terrasboot bij Dock 19 c.q. de steiger van restaurant Kreta zonder klunen, een GEWELDIGE aanwinst voor de stad zal zijn.

 
24-08-2015  

Rechtbank blijft, zegt burgemeester Hermans ??


De hoofdrolspelers:
Sussende woorden van de Almelose burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld voor haar partijgenoot en minister van justitie Van der Steur.
Scherpe vragen van de CDA'ers Peter Oskam en Pieter Omtzigt en een wat gematigder toonzetting bij PvdA'ers Jeroen Recourt en Manon Fokke, coalitiegenoten van de VVD in dit niets ontziende kabinet Rutte/Asscher.
 

ALMELO – Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld (VVD) is er van overtuigd dat de rechtbank in Almelo haar huidige omvang blijft behouden. Dat zegt zei in het onafhankelijk Twents opinieweekblad De Roskam. Volgens haar, heeft zij die boodschap gekregen van minister van justitie Van der Steur. Haar VVD-partijgenoot stelde haar gerust naar aanleiding van hardnekkige geruchten in de advocatuur dat het ministerie nieuwe reorganisatieplannen heeft voor het justitieel apparaat en dat de rechtbank in Almelo grotendeels ontmanteld zou worden ten faveure van Zwolle. Volgens de burgemeester heeft eerder al voormalig minister Van Opstelten haar gerust gesteld.
Toch beweert men in de advocatuur dat er wel degelijk plannen zijn en zelfs al concrete afspraken zijn gemaakt. Reden waarom de Tweede Kamerleden Fokke en Recourt (PvdA) schriftelijke vragen hebben gesteld. Temeer daar maandag a.s. wordt genoemd als datum waarop knopen zouden worden doorgehakt!

Zijn de vragen van de PvdA kamerleden als coalitiegenoot van de VVD nog ingetogen, de kamerleden Omtzigt en Oskam (CDA) zetten met hun vragen de zaak op scherp. Uit de vragen is af te leiden dat de Rechtbank Almelo nagenoeg geheel wordt uitgekleed en dat is in tegenspraak met de sussende woorden van de Almelose burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld in De Roskam.
Oskam en Omtzigt wijzen er in de gestelde vragen op dat penitentiaire inrichting De Karelskamp in Almelo juist sluiting bespaard bleef vanwege de aanwezigheid van de rechtbank in Almelo. Ook vrezen zij dat door verdere reorganisatie bij het justitiele apparaat de rechtsgang voor gewone burgers niet meer laagdrempelig blijft vanwege de grotere reisafstanden. Dat bezwaar leeft ook bij de advocatuur die hun kantoren grotendeels hebben geconcentreerd rond de huidige rechtbanken. Indirect zal het uitkleden van de rechtbank in Almelo op termijn dus wel degelijk gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in de stad met de hoogste werkloosheid van Overijssel. Oskam en Omtzigt hebben het in hun vragen ook over de gemaakte afspraak met het kabinet over het ontzien van krimpregio's. Des te bevreemdend dat burgemeester Hermans haar partijgenoten in het kabinet kennelijk ontziet in haar sussende woorden. Gelet op alle gestelde kamervragen is er haast zeker wat loos en dreigt Almelo wederom het haasje te worden na het aanstaande vertrek van de Belastingdienst uit de armlastigste stad van Twente.

Inmiddels hebben de raadsleden van de 14 Twentse gemeenten besloten gezamenlijk op te trekken tegen het voornemen van het kabinet om de rechtbank in Almelo voor een groot deel te ontmantelen. De rechtbank werd pas vergroot met een speciaal beveilgde zittingskamer voor zware strafzaken. Een investering van 6 miljoen euro.

Volgens de wandelgangen van de top van de rechtspraak verhuizen de kantoorfuncties van de secties straf-, civiel-, handels- en familierecht van Almelo naar Zwolle. Wat in Almelo overblijft, is alleen zittingsruimte. De hele operatie zou twaalf miljoen besparen omdat Zwolle in de  volledig nieuwe rechtbank. overcapaciteit heeft, een investering schijnbaar met voorbedachte rade.
De geplande verhuizing zou in Almelo ten koste gaan van banen voor hoogopgeleiden en mogelijk ook banenverlies opleveren voor de in Almelo gevestigde penitentiaire inrichting De Karelskamp.
Wat volgens de signalen in Almelo resteert is zittingsruimte maar daarvoor alleen is de huidige huisvesting aan de Egbert Gorterstraat/Haven ZZ veel te kostbaar. Verdere teloorgang kan dan worden gevreesd.


Kamervragen Recourt en Fokke rechtbank Almelo aug2015
Kamervragen CDA over plannen met Rechtbank Almelo

 
26-08-2015  

Bewoners Swanehof in geweer tegen moskee

 

ALMELO – Wethouder Claudio Bruggink heeft dinsdagavond tijdens het politiek beraad een petitie in ontvangst genomen van bewoners van de Swanehof langs de burgemeester Van Raveslootsingel. In de petitie wordt bezwaar geuit tegen de bouw van een moskee op het al jaren braakliggende Bellavista-terrein aan de overkant achter het spoor.
"We verliezen ons uitzicht en dat betekent een aantasting van onze leefomgeving", zei Pen tijdens de inspraakbeurt. In vroegere tijden was het aanzicht een verloederde bebouwing dat door de gemeente werd gesloopt in afwachting van nieuwe ontwikkeling. Het bezwaar van de indieners geldt niet zozeer de moskee als gebouw maar het gebruik er van met alle verkeersstromen van dien.

Nader belicht
Op de website van Tc Tubantia wordt door diverse personen gereageerd. Onthullend is de reactie van een bewoner van de Swanehof dat de petitie feitelijk een initiatief is van lokale PvdA’ers en bij de bewoners werd gedropt om bezwaren te uiten bij het gemeentebestuur.
Dat leidt tot de vraag op wiens verzoek en de vraag of de PvdA politiek bedrijft van achter de schermen?

 
30-08-2015  

LAS heeft zorgen over persoonsgegevens

  ALMELO - Veel ambtenaren zijn er niet blij mee: Suwinet, het computersysteem waarmee zij met een paar muisklikken inzage hebben in uw loon, hypotheek, huisadres, bankrekeningnummer, studieschuld – kortom- vrijwel alle denkbare persoonsgegevens. Dat is handig, want ambtenaren kunnen zo in korte tijd bepalen of iemand recht heeft op een uitkering. Maar de meeste gemeenten lappen de beveiliging van dit digitale klantdossier 13 jaar na de invoering nog steeds aan hun laars. Met soms ingrijpende gevolgen. De programmamakers van Argos inventariseerde waar het mis gaat met Suwinet. Het programma Argos van de samenwerkende opmroepen VPRO en VARA toonde aan dat er ongeoorloofd gesnuffeld werd in loonstrookjes en dat er geheime adressen aan ex-partners werden gelekt. Reden voor de fractie Lokaal Almelo Samen (BBA, ALA, Almelooooo) om een Open brief te sturen aan het college van B&W.
Lees verder...

Archief
Terug naar vorige pagina