Politiek nieuws


Plaatsing  
 
07-08-2013  

Het is ook nooit goed!

  ALMELO – Het opschonen van de sloot in de berm aan de Nieuwe Planthofsweg heeft commentaar opgeleverd van buurtbewoners. Volgens sommigen is de natuur geweld aangedaan. Reden voor buurtbewoner en onafhankelijk raadslid Jan Hammink om in de pen te klimmen om het college van B&W een ‘gepeperde´ brief met vragen te sturen.
In de brief geen afweging waarom de sloot ooit werd aangelegd en met welke functie. Ook niet de vraag of een dichtgegroeide sloot die functie nog kan uitvoeren. Wel werd getreurd over het verwijderen van de Lisdodde en het uitroeien van het leefklimaat van kikkers, padden en mogelijk salamanders, terwijl in de directe nabijheid het ‘openbaar groen´ slecht wordt onderhouden en juist teveel verwilderd.
Het is ook nooit goed!

Lees verder...

 
09-08-2013  

Hammink wil stadsstrand in Waterrijk*


In het stadsuitbreidingsgebied Waterrijk bestond ooit het plan van de aanleg van een wedstrijdroeibaan van allure. De crisis zorgde er voor dat het plan Waterrijk grotendeels in de gemeentelijke lade belandde en dat miljoenen euro's moeten worden afgeschreven.

De herziening en fasering van het plan Waterrijk voorziet in een eerste fase van ontwikkeling voor het gebied tussen de Aadijk en de Bleskolksingel. Daar bevindt zich ook het 'Gat van Hondeborg', een oude zandafgraving die nu een meertje vormt dat nauwelijks waarneembaar is door de bosrand die de zandafgraving omzoomt.
(Redactie)

Collegaraadslid Bert Hümmels reageerde op het voorstel van Hammink per email vanuit HongKong:
Kunnen we dat dan niet veel beter realiseren in en om en aan de nieuwe binnenstad, bij de horeca, het water, de haven...
Met Waterrijk kunnen we nog zo veel meer
en in het stadscentrum is het ook pas echtveen stadsstrand....
Heeft Almelo na heel veel andere plaatsen ook eindelijk een stadstrand.

Alternatieven zijn verder nog...het Kolkje..., Leemslagen...

LEEFBAAR ALMELO
Welzijn boven welvaart!
 

ALMELO - Is het college van B&W in Almelo bereid te onderzoeken of het mogelijk is een stadsstrand te ontwikkelen? Mogelijkheden zijn er wellicht in Waterrijk. Het is een vraag en een suggestie van fractie Lijst Jan Hammink.

“Het strand is ver van Almelo, maar binnen een klein land als Nederland ook weer relatief dichtbij. Behalve op tropische en andere zomerse dagen. Dan is het dikwijls rijden in files om stranden te kunnen bereiken. En dan nog is het voor velen in Almelo niet weggelegd de reis met het hele gezin te financieren.

Breng het strand naar de stad. Ik heb het al eerder in het openbaar gesuggereerd, echter nog nooit heeft het tot een officiële vraag mogen leiden.

Bij deze: “Wij hebben in Almelo de grond en de diepte van water binnen handbereik en volop in eigen bezit. Bent u bereid te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in Almelo – en wij denken met name aan de omgeving van Waterrijk – om in Almelo een zandstrand te creëren? Een voorbeeld in de niet verre omgeving is de prachtige recreatieplas De Oldemeijer in de gemeente Hardenberg: een grote mooie kindvriendelijke veilige zwemplas met uitgebreide strandkust, waar het heel goed toeven is bij mooi weer voor gezinnen met jonge kinderen en jeugdigen onderling. Zelf heb ik er in het verleden heel veel zonnige dagen met mijn jonge dochter en haar moeder mogen bivakkeren en kunnen zien dat het in een grote behoefte voorzag.”

Dat schrijft Hammink aan het college en vraagt: “Is in Almelo op kleinschalige of iets meer grootschalige aanpak zoiets ook te realiseren? Wij denken dat onder meer door (een) ondernemer(s) bij een vorm van exploitatie en eventueel beheer van parkeergelegenheid erbij te betrekken de haalbaarheidplannen kunnen vergroten. Het kan niet alleen een nieuwe toegevoegde waardevolle toeristische attractie worden, maar tevens voorzien in alternatieven van vakantie-uitingen voor mensen met minder bestedingsgelden. Wij zijn zeer benieuwd of u bereid bent na te denken over uitvoeringsmogelijkheden.”
(Tekst en foto: Jan Hammink)


Brief raadslid Hammink aan B&W - Stadsstrand

 
14-08-2013  

Hammink ageert tegen overbodige regels

 

ALMELO – Raadslid Jan Hammink gebruikt het zomerreces, ook wel komkommertijd genoemd, handig om extra in de publiciteit te komen. Deze keer gaat het over vraagtekens zetten bij overbodige regels die ondernemers ergeren en hen het geld uit de zak kloppen.
Hammink die eerder dit jaar uit de PvdA-fractie stapte, wil van het college van B&W weten welke ‘overbodige’ regels geschrapt kunnen worden. Hij verwijst daarbij naar een artikel in AD uit juni jl. en wil dat B&W met een voorstel komt welke regels geschrapt kunnen worden. Dat kan Hammink uiteraard ook zelf voorstellen. Zo zijn er o.a. vergunningen en heffingen zoals precario voor uitstallingen, terrasvergunningen en de nog niet zo lang van kracht zijnde toeristenbelasting en belastingheffing op reclame-uitingen in het centrum en daar stemde Hammink als PvdA’er beide nog mee in.


Vragen aan B&W over vergunningenbeleid

 
14-08-2013  

B&W besluiten d.d. 13 augustus 2013

 


B&W besluitenlijst 13-08-2013
B&W besluit: Provinciale subsidie cultuurarrangement
Raadsbrief: Provinciale subsidie cultuurarrangement
B&W besluit: Tijdelijke verplaatsing centrummarkt/kermis
B&W besluit: Aanvulling subsidie cultuur aan de basis
Raadsbrief: Aanvulling subsidie cultuur aan de basis
B&W: Overzicht activiteiten Jeugd & Gezin
Raadsbrief: Overzicht activiteiten Jeugd & Gezin
B&W besluit: Impuls contactmomenten adolescenten
B&W: Antwoord op vragen hervatten uitkering na eindig werk
Raadsbrief: Antwoord / hervatten uitkering na eindig werk
B&W: Afdoening toezeggingen aan de raad
Raadsvoorstel: Afdoening toezeggingen aan de raad

 
20-08-2013  

D66 wil info lopende rechtszaken gemeente

  ALMELO – D66-fractieleider Fred Gerritsen wil van het college van B&W inzage in de lopende rechtsprocedures die de gemeente momenteel voert. Gerritsen wijst daarbij in zijn schrijven fijntjes op de actieve informatieplicht die het college heeft. Hij noemt o.a. de claim op de architect van de IISPA, de claim op projectontwikkelaar Van der Looy inzake de bouwleges van het gestrande project Fortezza, de aangifte bij het Openbaar Ministerie over het ‘lekken´ uit een vertrouwelijke raadsvergadering en alle andere lopende rechtsprocedures die de gemeente voert bij Rechtbanken, Raad van State en andere geschillencolleges.
Lees verder...

 
20-08-2013  

D66 wil stadstuin op plek huidige stadhuis

 

ALMELO – Te vuur en te zwaard heeft D66 de bouw van een nieuw stadhuis gedurende de laatste jaren bestreden, maar nu de nieuwbouw langzamerhand bovengronds komt, kan volgens D66 het huidige stadhuis van architect J.J.P. Oud beter wijken voor de aanleg van een stadstuin. In Tc Tubantia beweert D66 dat de burger er op die manier ook nog iets voor terug krijgt.
Lees verder…

 
21-08-2013  

B&W besluiten d.d. 20 augustus 2013


MAFO BV, toeleverancier voor de scheepsbouw, wil uitbreiden.
Het bedrijf ligt net over de brug aan de weg naar Wierden.
 


B&W: Besluitenlijst 20-08-2013
B&W besluit: Verzoek bestemmingsplanwijziging MAFO BV
Raadsbrief: Verzoek bestemmingsplanwijziging MAFO BV
B&W besluit: Ontwerpbestemming Breesegge 3
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Breesegge 3
B&W besluit: Ondersteuning Twents bio energie park
Raadsbrief: Ondersteuning Twents bio energie park
B&W besluit: openbaar ter afdoening portefeuillehouders

 
23-08-2013  

OM heeft onderzoek ‘Lek in de raad' laten liggen

 

ALMELO – D66 fractieleider Fred Gerritsen vroeg eerder deze week informatie aan het college van B&W over hoe het er voor staat met alle lopende juridische procedures. Een daarvan was de klacht van burgemeester Jon Hermans bij het Openbaar Ministerie (OM) over het ‘lekken’ uit een vertrouwelijke raadsbijeenkomst over de toen nog aanstaande bouw van een nieuw stadhuis. Tc Tubantia berichtte destijds dat er een kink in de kabel was ontstaan en de bouw van een stadhuis wellicht helemaal van tafel ging.
Achteraf gaat de bouw toch door en is men reeds klaar met de funderingspalen, maar gelet op de inhoud van de publicatie vermoedde Hermans dat toch iemand de geheimhouding had geschonden. In het politieke landschap is dat feitelijk schering en inslag en vaak wordt een dader of daderes niet achterhaald. De rijksrecherche heeft nu Tc Tubantia laten weten dat men nog in de pre-fase van het onderzoek zit. Feitelijk heeft men dus niets gedaan en dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het aantal verdachten dat de 40 overstijgt. Naast raadsleden zijn dat ook ambtenaren en collegeleden die bij de besloten vergadering aanwezig waren.

 
28-08-2013  

B&W besluiten d.d. 27 augustus 2013


Het college van B&W wil niet meewerken aan de bouw van een villa in de Oostelijke groene long (Paradijs/Bolkshoek) via de Rood voor Rood compensatieregeling.
 


B&W besluitenlijst d.d. 27-08-2013
B&W besluit: Afwijzing Rood voor Rood - Bolkshoek
B&W besluit: Instemming Rood voor Rood - Aadorpsweg
B&W besluit: Ontwerpbestemming Thorbeckelaan
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Thorbeckelaan
B&W besluit: besteding vrijval MFA Aadorp
B&W besluit: aanbieding bouwkavels Megahome
Brief: inzake overeenkomst bouwkavels Megahome
B&W besluit: Vaststellen bestemmingsplan Centrum
Raadsvoorstel: Vaststellen bestemmingsplan Centrum
B&W besluit: beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen
B&W besluit: Antwoord vragen Abdullatif over binnenstad
Brief: Antwoord vragen Abdullatif over binnenstad
B&W besluit: Stand van zaken grondwateronderzoeken
B&W besluit: Toekennen stadspenning aan AKC
B&W besluit: mandaatregeling crisis-org. bevolkingszorg
Bijlage: mandaatregeling crisis-org. bevolkingszorg
B&W besluit: antwoord vragen Abdullatif - hergebruik stadhuis
Brief: antwoord vragen Abdullatif - hergebruik stadhuis
B&W besluit: Nee op aanbod aankoop-bod gronden noordflank
B&W besluit: Herfinanciering lening en lagere rente
B&W besluit: antwoord Hammink inzake stadsstrand
Brief: antwoord Hammink inzake stadsstrand
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouders

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina