Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-08-2012  

B&W besluiten d.d. 31 juli 2012

 


B&W besluitenlijst 31 juli 2012
B&W besluit: Verbetering kernwinkelgebied Grotestraat
Raadsbrief: Verbetering kernwinkelgebied Grotestraat
B&W besluit: Convenant VNG, leegstand kantoren
B&W besluit: Vergoeding funderingskosten Almelo N.
B&W besluit: Raadsmotie CU inzake Werkplein
Raadsbrief: Antwoordt op motie CU inzake Werkplein
B&W besluit: Jaarverslag 2011 St. Jeugdfonds Almelo
Raadsbrief: Jaarverslag 2011 St. Jeugdfonds Almelo
B&W besluit: Inzake weigeradvies MAU-aanvraag
B&W besluit: Decibel aanpassing Nijrees Noord
B&W besluit: Geldleningen 35 miljoen euro
B&W besluit: Ontwikkelagenda 2040 Netwerksteden
Raadsvoorstel: Ontwikkelagenda 2040 Netwerksteden
B&W besluit: Convenant G32 - Smarter Cities
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Org. verkiezing TK 12-09-2012

 
03-08-2012  

Wethouder: ‘Alleen geld voor cultuureducatie´

 

ALMELO – In het Twents Opinieweekblad De Roskam van deze week een uitvoerig betoog van cultuurwethouder Gerrit van Woudenbergh. Deze wil dat kunstenaars kooplieden worden en de markt op gaan met hun kunst. Ook overheidssubsidie aan culturele instellingen als de bibliotheek, het creatief centrum en Hof 88 ziet de liberaal niet zitten. De organisaties moeten hun eigen broek ophouden volgens van Woudenbergh, die alleen cultuureducatie van jongeren nog ziet zitten om de toekomstige cultuurconsument te vormen tot consument die kunst aanschaft uit eigen middelen.
Het betoog is te groot om hier weer te geven, maar wilt u weten wat van Woudenbergh als ‘cultuurpaus’ van Almelo geschreven heeft, moet u zich spoeden naar HilariusBroekhuis of de Bruna om een exemplaar van De Roskam van deze week aan te schaffen.

 
08-08-2012  

Bordenstrijd in de gemeenteraad

 

ALMELO – Komkommertijd in de politiek betekent meestal dat er allerlei kleinigheden voorbijkomen van raadsleden die in de vakantieperiode toch in het nieuws willen blijven. Jemy Pauwels (VVD) was de eerste en bestookte het college van B&W met een brief over de informatieborden aan de invalswegen die verouderde informatie toonden. Het bleek een beheerprobleem. De gemeente dacht dat de nieuwe stichting STAP dat uitvoerde, maar deze wist van niets en wil dat ook financieel goed geregeld zien voordat men die verantwoordelijkheid overneemt.

De winnaar is voor ons echter Hans Buitenweg (GroenLinks). Hij spotte in de nabijheid van het Linkerbruggetje over het kanaal Almelo – Nordhorn een bordje met de aanduiding fietspad. Van een fietspad is echter niets te herkennen laat staan van de tekst op het bordje zelf. ‘Terug gegeven aan de natuur’ en dat moet Buitenweg toch deugd doen, denken we zo. Nu alleen het bordje nog weg!
 

 
17-08-2012  

Debat vrije markt: een utopie of realiteit?

 

ALMELO, maandag 3 september, 20.00 uur entree vrij

Het Armoedepact Almelo en Bibliotheek Almelo organiseren een politiek debat over de vraag of de vrije markt een utopie is. Zo vlak voor de verkiezingen staan we voor belangrijke keuzes over hoe er met de crisis omgegaan moeten worden. Is het beleid van een stad zo vorm te geven dat de effecten van de economische crisis niet bij de allerarmsten terecht komen. En hoe pakt dit uit in Almelo? Inleider van dit debat is Arjo Klamer (foto), hoogleraar Culturele Economie aan de universiteit van Rotterdam. Gespreksleider is filosoof John Heijmans, de vaste presentator van Bibliotheek Almelo.

Met panelleden wordt een discussie gevoerd om het thema naar de Almelose situatie te vertalen. Deze panelleden hebben met verschillende invalshoeken via hun (vrijwilligers)werk met het thema te maken.

Na de pauze wordt er ook een inbreng vanuit de zaal gevraagd! Dus iedereen is van harte welkom om aan deze discussie deel te nemen.

De heer Klamer (1952) publiceert wetenschappelijke artikelen en boeken en schrijft columns in verschillende dagbladen vooral vanuit een economische invalshoek. Ook is hij bestuurslid van verschillende cultureel-sociale instellingen en is hij voorzitter van de Vereniging Filosofie Oost West die als doel heeft inzichten van de Oosterse filosofie over te brengen in een westerse context.

 
22-08-2012  

Verkiezingsmarkt op Amaliaplein

 

ALMELO – De partijen uit de Almelose gemeenteraad die ook vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer, houden op 8 september a.s. een Verkiezingsmarkt op het Amaliaplein in de Grotestraat Zuid. Als ‘vreemde eend in de bijt’ doet ook de Partij voor de Dieren mee.
De Verkiezingsmarkt wijkt uit naar het Amaliaplein omdat de Koornmarkt in gebruik is als marktplein i.v.m. met de Kermis die dan gaande is op het Centrumplein.
Of er nog landelijke ‘kopstukken’ aanwezig zullen zijn om de kiezer te paaien is nog niet bekend. In ieder geval doen de Lokalo’s ALA/AOV, Leefbaar Almelo, Lijst Kamphuis, Lijst Çete en PVA niet mee. Zij proberen al sinds de gemeenteraadsverkiezing in 2010 de bestaande coalitie in het gemeentehuis te wippen.
De Verkiezingsmarkt voor de bezetting in de Tweede Kamer vindt op 8 september plaats tussen 10.30 uur en 15.30 uur.

 
25-08-2012  

Verkeersborden zonder functie (Update)

 

ALMELO – Raadslid Jamy Pauwels (VVD) begon er mee, vragen aan B&W over de verouderde informatie op de digitale informatieborden aan de invalswegen. Raadslid Hans Buitenweg (GroenLinks) volgde met het bordje aanduiding Fietspad dat zijn functie verloren had omdat het pad al lang is overwoekerd. De Geleraaf duikelde nog enkele voorbeelden op van foutieve informatieborden, maar nu hebben we er een die geen wetskracht meer heeft omdat Art. 156b uit de APV al jaren niet meer bestaat. Het verbod op parkeren van vrachtwagens staat nu onder Art. 5:8 van de APV en daar is bovendien een maximale hoogte van 2,4 meter aan toegevoegd. Truckers mogen dus ook zonder oplegger feitelijk niet binnen de bebouwde kom parkeren. Toch zie je die geparkeerde joekels vooral in het weekend in elke woonwijk staan.
Alleen bonnen uitschrijven heeft geen zin, omdat er tal van verouderde borden langs de invalswegen staan met de verkeerde artikelaanduiding. Rechtsgang wordt dus altijd gewonnen door de foutparkeerder.
We zijn benieuwd welk raadslid het meest alert reageerd met vragen richting B&W.

< Hier het bord langs de Bornerbroeksestraat. De enige functie die het nog heeft is die van schietschijf aan de kogelgaten te zien.


P.S.
Hier vindt u er nog een paar
om de vragenlijst compleet te maken.


Update:27-08-2012
Ja hoor! De eerste brief met vragen is er. Jamy Pauwels (VVD) stelt vragen aan B&W.


Vragenbrief VVD over verouderde borden etc.

 
28-08-2012  

D66 bustour Twente met Alexander Pechtold

  ALMELO – Op 29 augustus trekt de campagnebus van D66 door Twente met o.a. Alexander Pechtold en Wouter Koolmees. Waarschijnlijk komt de bus rond 16.50 uur aan in Almelo. Pechtold is er dan niet meer bij, hij blijft achter in Enschede. Samen met Wouter Koolmees zal dan eerst een rondje worden geflyerd in de binnenstad, waarna rond 18.00 uur wordt afgesloten met een politiek café in de vorm van een Question & Answer in café NielZ.
Lees verder...

 
29-08-2012  

B&W besluiten d.d. 28 augustus 2012

 

Na het zomerreces pakt het Almelose college van B&W de draad weer op.


B&W besluitenlijst 28-08-2012
B&W besluit: Bezwaar standplaats Eikenlaan Aadorp afgewezen
B&W besluit: Eindverslag Bos impuls De Riet-Nieuwland
Raadsbrief: Eindverslag Bos impuls De Riet-Nieuwland
B&W besluit: Convenant Vastgoed Twente
B&W besluit: Europese aanbesteding WMO goederen
B&W besluit: Financieel jaarverslag Erasmus (onderwijs)
Raadsvoorstel: Financieel jaarverslag Erasmus (onderwijs)
B&W besluit: Gedoogbeschikking Rietstraat 152-154
Raadsbrief: Gedoogbeschikking Rietstraat 152-154
B&W besluit: Antwoord op PVA-vragen over asbest
Raadsbrief: Antwoord op PVA-vragen over asbest
B&W besluit: Invulling erfpachtafspraak Rumerslanden
B&W besluit: Krediet voor project Tussendoor
B&W besluit: Sluiting geboorteloket ZGT
Raadsbrief: Sluiting geboorteloket ZGT
B&W besluit: Treasury-rapport 1e halfjaar 2012
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Antwoord LA-vragen ontslagkwestie
Raadsbrief: Antwoord op LA-vragen ontslagkwestie

 
29-08-2012  

Recherchebureau doet intrede in stadhuis

 

ALMELO – Het bekende recherchebureau Hofmann heeft zijn intrede gedaan in het Almelose stadhuis. Het bureau werd ingeschakeld betreffende de ‘houding en vermeende uitlatingen’ van archivaris Beijers t.a.v. een leidinggevende en het daarop volgende ontslag. Beijers erkende tijdens de zitting van de bestuursrechter t.a.v. zijn leidinggevende gezegd te hebben ‘laat ze in de stront zakken’, terwijl als ontslagreden een doorgebriefde ‘doodsbedreigende uitlating’ wordt opgevoerd.
De bestuursrechter sprak zich echter niet uit in deze affaire omdat de gemeente, in afwachting van de ontslagprocedure, ter zitting alsnog bereid bleek gedurende die tijd het loon door te betalen. Beijers eiste weer aan het werk te kunnen en zat al meer dan een half jaar tijd ‘werkloos’ thuis en werd vorige maand formeel ontslagen en kwam zonder inkomen te zitten.
Uit de uitspraak van de bestuursrechter bleek tevens dat het recherchebureau was ingeschakeld. Hofmann kwam al eens in de publiciteit omdat het in het geniep ook minicamera’s op werkplekken plaats. ‘Big brother is watching you’ in het stadhuis kan dus zomaar aan de orde zijn. Mocht dat onverhoopt het geval zijn, is een vertrouwensbreuk tussen college en het overgrote deel van het ambtelijk apparaat niet ondenkbaar.

Lees hier de uitspraak van de bestuursrechter
Lees ook de column:  ‘
Personeelsbeleid Almelo, wat is dat?
en lees de satire op AlmeloAnders.nl: 'Massaontslag op het stadhuis'
Lees hier de beschouwing van juridisch adviesbureau JEEJAR
Politici verdiepen zich in angstcultuur


 

Archief
Terug naar vorige pagina