Politiek nieuws


Plaatsing  
 
03-08-2011  

B&W besluiten d.d. 2 augustus 2011

 

< Rood voor rood: Markgraven - Brugman Robbenhaarsweg


Besluitenlijst B&W d.d. 02-08-2011
B&W besluit: Afwijzen compensatie Almelo Verdiept
Raadsbrief: Afwijzen compensatie Almelo Verdiept
B&W besluit: Antwoord LKA inzake Stadionbouw Heracles
Antwoordbrief: Antwoord LKA inzake Stadionbouw Heracles
B&W besluit: Rood voor rood - Steenhagen / H. Brugman
B&W besluit: Voorontwerp plan Aadijkshoek / Elferink Verhuur
Raadsbrief: Voorontwerp plan Aadijkshoek / Elferink Verhuur
B&W voordracht: Benoeming bestuur OPOA-J. Vermeulen
Raadsvoorstel: Benoeming bestuur OPOA-J. Vermeulen
B&W voorstel: Accoord financieel verslag Erasmus 2010
Raadsvoorstel: Accoord financieel verslag Erasmus 2010
B&W besluit: Krediet slimme clusters en gezinscoaches
B&W besluit: Aanpak overlast centrumgebied
B&W besluit: Brief GroenLinks milieusituatie For Farmers
Antwoordbrief: Brief GroenLinks milieusituatie For Farmers
B&W besluit: Rentetarieven rek. courant 1e en 2e kwartaal
B&W besluit: Deelname aan forum Eurocities duurzaamheid
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouders

 
10-08-2011  

Dwangsom ‘Dolle Pret´ naar deurwaarder

 

ALMELO – Het college van B&W houdt voet bij stuk om de opgelegde dwangsom van € 50.000,-- aan kinderspelparadijs ‘Dolle Pret’ BV te innen, dat stelt het college in antwoord op een brief van juridisch adviesbureau JEEJAR. Volgens het bureau betekent een conservatoir beslag op de inboedel, het ontslag voor de medewerkers en een faillissement.
Dolle Pret had in april 2006 nog een volledige vergunning maar dat verviel omdat de gemeenteraad later dat jaar een bestemmingsplanwijziging voor bedrijvenpark 't Noordbroek aannam. Dolle Pret BV en pandeigenaar Lejama BV tekenden daar onwetend geen bezwaar tegen aan. In een lange juridische strijd stelde de rechter de gemeente formeel gezien in het gelijk, maar zei er bij dat gelet op de voorgeschiedenis niets de gemeente kon weerhouden een ontheffing te verlenen. Dat duidelijke signaal werd door het toenmalige college genegeerd. De hele affaire was aanleiding tot een lange discussie in de gemeenteraad over horeca op bedrijventerreinen met als uitkomst dat Dolle Pret zal worden gelegaliseerd. Desondanks wil ook het huidige college de dwangsom innen, omdat zoals wethouder Johan Andela (VVD) dat al eerder stelde, de gemeente juridisch in haar gelijk stond ten tijde van het opleggen van de dwangsom.

Laatst aangepast: 21.25 uur
Er zijn er meer die een mening hebben.


Uit archief De Roskam 01-10-2010: Geloofwaardig stedelijke politiek staat dinsdag op het spel

 
10-08-2011  

B&W besluiten d.d. 9 augustus 2011

 


B&W: Besluitenlijst d.d. 09-08-2011

 
19-08-2011  

VVD vragen over Nijreessingel en hennepplantage


Dinsdag 23 augustus wordt begonnen met de werkzaamheden aan de Nijreessingel.
De Nijreessingel is t/m vrijdag 26 augustus afgesloten voor alle verkeer.
Met borden worden omleidingen aangegeven.
 

ALMELO – Het VVD-raadslid Jemy Pauwels heeft in navolging van het raadslid Kamphuis (LKA) vragen over de desolate toestand van de Nijreessingel. Het college antwoordde toen dat na de zomervakantie zou worden begonnen met het opnieuw aanbrengen van een toplaag en er met de aannemer een compromis is bereikt.
VVD-collega Arjen Maathuis heeft vragen over de ontmantelde hennepplantage in de voormalige schaftkeet van de gemeente op het sportcomplex De Riet. De sportvereniging Rietvogels had in de keet ‘oude spullen’ opgeslagen en werd bij de ontmanteling door de politie geconfronteerd met een nieuw aangebracht slot nadat de dader(s) zich oneigenlijk toegang hadden verschaft. De kantine van sv Rietvogels was sinds 3 juni gesloten i.v.m. de vakantieperiode en het gemeentelijk periodiek verbod om van de velden gebruik te maken. Maathuis wil van het college van B&W weten of er een link bestaat tussen sv Rietvogels en de hennepkwekerij.


VVD: vragen over Nijreessingel
VVD: vragen over ontmantelde hennepkwekerij

 
27-08-2011  

Anthon Sjoers solliciteert voor reisleider

 

ALMELO – Volgens Tony Cassese van de satirische website AlmeloAnders.nl heeft oud- wethouder Anthon Sjoers bij de gemeente  gesolliciteerd als chauffeur en reisleider van de nieuwe sightseeing bus die als toeristische attractie door Almelo gaat toeren langs al die plekken waar grootse plannen voor waren maar uiteindelijk hebben geleid tot niets.

De route van de toeristenbus leidt de geïnteresseerden o.a. langs de soms miljoenen kostende projecten zoals de veel te klein uitgepakte sporthal IISPA, het mislukte Almelo Verdiept (eigenlijk Almelo Verhoogd of, nog beter, Almelo Verdriet), de omstreden locatie ‘De Rechter’, het mislukte nieuwe stadhuis, het in het moeras verzonken Waterrijk, de Monorail etc. etc. etc.

Sjoers wil de gemeente kennelijk laten besparen op de wachtgeldregeling echter hij schijnt het plan niet zelf bedacht te hebben. Ook de Enschedese burgemeester Den Oudsten - misschien familie van de failliete Woerdense bussenbouwer Den Oudsten? -  wil een dergelijke touristische busroute in Enschede van de grond tillen.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
30-08-2011  

Ook Bert Hümmels onder vuur bij AlmeloAnders.nl

 

ALMELO – De website AlmeloAnders.nl neemt regelmatig Almelose politici op de korrel middels spotprenten of satirische filmjes. Deze keer Leefbaar Almelo fractievoorzitter Bert Hümmels die ook nog eens voorzitter is van sv Rietvogels en vorig jaar de handschoen opnam om de club met een roemrijk verleden te redden van bestuurlijk falen en financiële nood.
Dat pad gaat niet over rozen maar met tegenslagen, ondanks dat de club het afgelopen seizoen redelijk inliep op financiële achterstanden in de contributie-inning.
Ten tijde van zijn vakantie bij zijn echtgenote in HongKong kwam de club opnieuw in het nieuws omdat er op het sportcomplex in een oude keet van de gemeente een hennepplantage werd ontmanteld. De oude keet werd door de club als berging voor oude spullen gebruikt, maar onverlaten hadden zich in de voetballoze periode toegang verschaft door een gat in de omheining te knippen en hadden het slot gewisseld zodat ook de beheerder er niet meer in kon, zo bleek toen de politie de plantage wilde ontruimen.
In een satirisch filmpje op AlmeloAnders.nl mag Bert, die als politicus altijd voor legeliseren van wietplantages was, nu het e.e.a. uitleggen.
 

 
31-08-2011  

B&W besluiten 30 augustus 2011


Gemeente betaalt geen dwangsom aan DVO'71 en kampt met extra verlies in 1e helft 2011 volgens de Bestuursrapportage.
 


B&W besluitenlijst 30-08-2011
B&W besluit: Afwijzen eis DVO'71 inzake 't Maatveld
B&W besluit: Overeenkomst met Sportservice Overijssel
B&W besluit: Krediet Topsport Almelo 2011
B&W besluit: Vaststellen subsidie SPOA
B&W besluit: Voorontwerp bestemmingsplan Nijrees
Raadsbrief: Voorontwerp bestemmingsplan Nijrees
Raadsvoorstel: Bouw bergingen / afscheidingen De Kreek
B&W besluit: Waterboulevard
Raadsbrief: Waterboulevard
B&W besluit: Gedoogbeschikking Twenthe Centrum
B&W besluit: Krediet vorstschade 2010/2011
Raadsbrief: Krediet vorstschade 2010/2011
B&W besluit: Antwoord VVD brief over Nijreessingel
Raadsbrief: Antwoord aan VVD brief over Nijreessingel
B&W besluit: t.a.v. implementatie flora & faunawetgeving
B&W besluit: Sociaal flankerend beleid
B&W besluit: Bestuursrapportage 2011
Raadsvoorstel: Bestuursrapportage 2011
Bestuursrapportage 2011 (pdf)
B&W besluit: Ter afdoening portefeuillehouders

 
31-08-2011  

TROTS en ALA als één fractie verder


Steeds meer matrozen van 'roerganger' Rita muiten.
 

ALMELO - De reeds bestaande samenwerking tussen de fractie van ALA-AOV en fractievoorzitter Mark Geerdink van Trots op Nederland afd. Almelo wordt met ingang van 1 september 2011 nog verder geïntensiveerd door beide fracties te laten opgaan in één fractie.
Beide fracties zijn na uitvoerige gesprekken tot de slotsom gekomen, dat de meeste uitgangspunten t.a.v. het gemeenteraadsprogramma samen gedeeld worden en dat bundeling van krachten een versterking betekent in de gemeenteraad.
Fractievoorzitter Gijs Stork van ALA/AOV zal fractievoorzitter blijven van de gefuseerde fractie die verder gaat onder de naam ALA/AOV.
Daarmee verliest Trots op Nederland kopstuk Rita Verdonk opnieuw een zelfstandige raadszetel in een Nederlandse gemeente.
Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld werd met een éénregelig briefje geïnformeerd.

Archief
Terug naar vorige pagina