Politiek nieuws


Plaatsing  
 
04-08-2010  

B&W besluiten d.d. 13-07-2010

 

bijlagen volgen later op de dag


B&W besluitenlijst d.d. 13 juli 2010

 
04-08-2010  

B&W besluiten d.d. 03-08-2010

 

bijlagen volgen later op de dag


B&W besluitenlijst d.d. 3 augustus 2010

 
10-08-2010  

PVA wil hondenspeelterrein aan Maardijk

 

ALMELO – De fractie van de PVA wil dat het college van B&W zich buigt over het PVA-idee om van het oude ‘trapveltje’ aan de Maardijk een omheind hondenspeelterrein te maken waar hondenbezitters uit de Ossenkoppelerhoek hun huisdieren vrij met elkaar kunnen laten spelen zonder ‘angst’ voor een bekeurende Boa.
PVA noemt in hun brief een hele rits aan voordelen, maar misschien wel de belangrijkste is dat honden op deze wijze met elkaar leren omgaan en minder agressief gedrag gaan tonen dan wanneer zij uitsluitend aangelijnd worden uitgelaten.
De PVA biedt in haar voorstel geen oplossing voor de voetballende jeugd op het trapveldje.


Brief PVA: Hondenspeeltuin

 
11-08-2010  

B&W besluiten d.d. 10-08-2010

 


B&W besluitenlijst d.d. 10 augustus 2010

 
16-08-2010  

Geen gedwongen ontslagen zegt B&W

 

ALMELO – Wethouder Johan Andela (VVD) heeft aangekondigd dat er bij de gemeente Almelo geen gedwongen ontslagen zullen plaatsvinden. Toch moet er 3 miljoen euro worden bezuinigd op een begroting van 12 miljoen euro en Andela verwacht daarbij een soepele opstelling van het personeel om van functies te wisselen. Veel ambtenaren hebben nu nog een taakgebonden aanstelling.
Andela zoekt de bezuiniging vooral bij het tijdelijk ingehuurde personeel (100) en denkt via natuurlijke afvloeiing in vier jaar van 60 ambtenaren af te komen.
Enige soepelheid van geest kan Andela niet ontzegd worden, want laat nou de VVD al vele jaren tegen het (te) hoge aantal ambtenaren te hebben geageerd!
Lees ook TC Tubantia
 

 
18-08-2010  

B&W besluiten d.d. 17-08-2010

 


B&W besluitenlijst 17 augustus 2010
Benoeming commissarissen Sportbedrijf Almelo BV
B&W besluit: Vrijstelling aanbouw Wierdensestraat 155
Brief: Vrijstelling aanbouw Wierdensestraat 155
B&W besluit: Opleggen dwangsom G. Breitnerstraat
B&W besluit: Aanpassing Omnibuspanel
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouders

 
19-08-2010  

Henk Slettenhaar (CDA) door ziekte geveld

 

ALMELO – CDA-fractievoorzitter Henk Slettenhaar, is getroffen door een ernstige ziekte. Zijn gezondheid dwingt hem om tijdelijk zijn functie als fractievoorzitter neer te leggen.
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het verdere verloop van zijn ziekte zal zijn, nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen.
Irene ten Seldam, vicefractievoorzitter, zal de functie van fractievoorzitter voorlopig waarnemen.

 
21-08-2010  

Lasten omhoog en Stadhuis op de helling?


Een duur wijkpark maar geen omwonenden
 

ALMELO – Er komt een vierde onderzoek voor huisvesting van het ambtelijk apparaat. Vergeleken wordt al nieuwbouw, renovatie, renovatie en dependance, maar daar komt een vierde variant bij voor grootschalig onderhoud van het huidige stadhuis waardoor het gebouw van architect Oud toch in gebruik kan blijven als stadhuis.
Gedwongen door de financiële situatie waarin de gemeente verkeert, wordt nu alles uit de kast getrokken om te kunnen bezuinigen. Twaalf miljoen euro moet ‘schatbewaarder’ Jan van Marle (CDA) weten te vinden om alle verplichtingen die het vorige college van B&W is aangegaan te kunnen betalen.
Een flinke opknapbeurt van het huidige stadhuis zou daaraan bij kunnen dragen, net zoals minder ingehuurde werknemers en door het natuurlijk verloop van vast personeel niet meer in te vullen. Maar ook wordt gekeken naar hogere inkomsten zoals parkeerheffing. Die conclusie kan worden getrokken omdat in de Najaarsnota wordt opgemerkt dat die inkomsten achter blijven bij bijvoorbeeld Hengelo en Enschede.
Verder moeten de uitgaven aan subsidies aan verenigingen en organisaties in twee jaar 2 miljoen euro lager worden en ook ziet het college verdien- en besparingsmogelijkheden in onder meer de Wmo, de Sociale Zekerheid en binnen Vastgoed en Belastingen. Het college zegt er dit over: “Binnen deze gebieden gaat relatief veel geld om en de open einde regelingen brengen grote risico’s met zich mee. De te verwachten Rijksbezuinigingen wil het college direct doorvertalen. Dat zal een verschraling van het beleid tot gevolg hebben.”

< Tja, de burgers van Almelo staat weinig goeds te wachten, maar een schrale troost, het park en speelplek in Almelo Noord voor de rijken is klaar, er is/wordt echter amper gebouwd !


Persbericht: Najaarsnota 2010
Najaarsnota 2010 (pdf)
Raadsvoorstel Najaarsnota 2010 (pdf)

 
26-08-2010  

B&W besluiten d.d. 24-08-2010

 


B&W besluitenlijst 24 augustus 2010
B&W besluit: Centrumkermis 2010
B&W besluit: Bomenverordening
Raadsbrief: Bomenverordening
Overeenkomst met Rijkswaterstaat - A35
B&W besluit: Tussenrapportage heroverweging stadhuis
B&W besluit: Najaarsrapportage 2010
Raadsbrief: Najaarsrapportage 2010
Najaarsnota 2010 (vertraagde Voorjaarsnota)

 
26-08-2010  

LKA gepikeerd op college van B&W

  ALMELO - Raadslid Kamphuis (LKA) is gepikeerd op het college van B&W dat het doet alsof het idee van een opknapbeurt van het huidige stadhuis uit eigen koker komt.
Kamphuis laat fijntjes weten dat hij eerder al voorstelde om alle ideeën over grote renovatie en nieuwbouw vier à acht jaar uit te stellen en alleen het hoogst noodzakelijke aan het huidige stadhuis aan te pakken.
Ook zegt hij dat de renovatietechnieken dermate vooruitgaan dat dit binnen enkele jaren nog goedkoper kan worden uitgevoerd.
Hij wil daarom meer inzicht in de Arbo-perikelen van het huidige gebouw.
Lees verder...

Archief
Terug naar vorige pagina