Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-07-2018  

Follow the Money zet zorgcowboys te kijk

Almelose zorgverlener Anahid B.V. onder vuur
 

ALMELO – Zorginstelling Anahid B.V. van de Almelose zorgonderneemster Nver Dermovesian is een van de ‘Zorgcowboys’ die door het journalistiek onderzoekplatform ‘Follow the Money’ op de korrel wordt genomen. Het zorgbedrijfje begon in 2013 en had al een omzet van 1,4 miljoen euro in 2017. Nog opvallender is de winst die in 2017 voor een bedrag van 919.780 euro in de boeken staat. Follow the Money vraagt zich af hoe dit Almelose zorgbedrijfje een winst kan maken van 66,8 procent. Dervosian, enig aandeelhoudster, gaf niet thuis op vragen van Follow the Money. Net zomin Nina Barsamain, een van de commissarissen van Anahid B.V. met ook een eigen zorgbedrijfje. Follow the Money krijgt dus geen enkel antwoord van Anahid B.V. dat thuiszorg verricht voor vooral allochtone inwoners van de 14 Twentse gemeenten die bij het bedrijf klant zijn. De gemeente Almelo is met een bedrag van 232.767 euro voor zorg uit de Wmo een der grootste opdrachtgevers. Voornamelijk voor zorg in natura en met maar één PGB-vergoeding.
De winst is voor eigenaresse Dervosian derhalve enorm, want aan salaris wordt het niet uitgegeven, zo ontdekte Follow the Money aan de hand van de boekhouding. Het inkomen van enig aandeelhoudster Dervosian loopt volgens Follow the Money per jaargang uiteen van boven de Balkenende-norm tot nul. Wel werd dividend uitgekeerd à raison van 15 procent dividendbelasting en dat is fors lager dan de inkomstenbelasting. De boekhouding wordt gevoerd door een klein administratiekantoortje in Vriezenveen, maar een accountantsverklaring ontbreekt.

Anahid B.V. is niet de enige zorginstelling die Follow the Money onder de loep neemt. Tal van dit soort thuiszorgbedrijven lijken zich niet aan de regels te houden en schrijven enorme winsten. Follow the Money schrijft in deze over ‘Zorgcowboys’. De onderzoekers halen ook twee Tilburgse hoogleraren aan die eveneens onderzoek deden. Zij becijferen dat dit soort thuiszorginstellingen een uitkeerbare winst van 1,2 miljard euro per jaar boeken.

Voor het Almelose raadslid Jorien Geerdink (PvdA) is het onderzoek van Follow the Money in ieder geval voldoende reden om namens het Linkse Blok de aanbesteding  en controle van de Twentse gemeenten Samen14 aan de kaak te stellen, temeer daar de aanbesteding 2019 nu wordt uitgezet. De gezamenlijke Twentse aanbesteding Samen14 begon over het boekjaar 2015. Toen nog was Anja Timmer (PvdA) de zorgwethouder in Almelo. In 2016 stopte zij om privéredenen.

Lees alles via Follow the Money. U moet zich wel aanmelden.


Schriftelijke vragen 'linkse blok' aan B&W Almelo over 'zorgcowboys' met woekerwinsten.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
06-07-2018  

Man/vrouw strijdt om vicevoorzitterschap raad

 

ALMELO – Oude tijden herleven. In de gemeenteraad van Almelo is een strijd ontbrandt tussen man(nen) en vrouw(en) over het vicevoorzitterschap. Volgens het nieuwe coalitieakkoord wordt dat Marcel Zielman, de leidsman van het CDA als grootste fractie. Maar niet iedereen in de gemeenteraad kan leven met de stapeling van functies voor Zielman. Zo wil deze ook fractievoorzitter blijven en dat kan niet gelet op het raadsreglement uit 2002, mede omdat het vicevoorzitterschap ook betekent dat men voorzitter is van het presidium dat de raadsagenda vast stelt in overleg met het college en de griffie. De ‘vermeende macht’ is derhalve wat overtrokken.

Feminisme steekt de kop op
Monique van Saane (D66), nieuwkomer in de gemeenteraad, heeft zich opgeworpen als tegenkandidaat. Op Twitter meldt Van Saane triomfantelijk dat zij zich heeft gekandideerd en dat de kandidatuur van Zielman in strijd is met het raadsreglement. Ook maakt zij in Tubantia duidelijk dat het in in het stadhuis een mannenbolwerk is. In deze wijst zij ook naar de coalitie. Zij citeert zelfs wijlen minister Els Borst: ‘De politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten’. Voor Van Saane, in het dagelijkse leven ook bekend als hypnotherapeute, Reiki-specialiste en wandelcoach is het schijnbaar meer een feministische strijd.

<< Met 11 vrouwen in de gemeenteraad, gesteld allemaal ‘volgelingen’, en met wellicht steun van de oppositie kan dat dus nog ‘vuurwerk’ opleveren ook binnen de diverse (coalitie)fracties.  Kortom, de aanpassing van het reglement uit 2014 is dinsdag a.s. in de gemeenteraad nog geen gelopen race.

 
06-07-2018  

GroenLinks zoekt enthousiaste Statenleden

Kom donderdag 12 juli naar onze informatieavond in Zwolle
 

ZWOLLE - Op 20 maart 2019 is het zover, dan zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. GroenLinks Overijssel zoekt kandidaten voor het werk in de provinciale politiek. Denk je erover om je aan te melden als GroenLinks kandidaat, maar wil je eerst meer weten over wat het werk precies inhoudt? Kom dan aanstaande donderdagavond 12 juli 2018 naar het provinciehuis in Zwolle.
Inloop is vanaf 19:30. We beginnen om 20:00 en stoppen uiterlijk om 22:00.

Waar gaat de provincie over? Wat houdt het in om Statenlid te zijn? Wat maakt het interessant en leuk? Ga in gesprek met onze GroenLinks Provinciale Statenleden Robert Jansen en Kees Slingerland.

Denk je erover na om jezelf te kandideren en wil je meer weten over de procedure voor kandidaatstelling?  Vraag het aan de kandidatencommissie.

Het verkiezingsprogramma: wat komt daar in te staan? Wat zijn de speerpunten? De programmacommissie zal dit kort uitleggen.

De voorzitter van de provinciale afdeling van GroenLinks, Robert Scholma, is aanwezig voor de overige vragen.

Zin om te komen, meldt je dan aan via statenfractie@groenlinksoverijssel.nl. Mocht je niet kunnen, en meer willen weten, neem dan via dit mailadres contact op met de Statenfractie van GroenLinks Overijssel.

 
17-07-2018  

Links Blok predikt vernieuwing

 

ALMELO – Vanavond om 19.30 uur predikt het ‘linkse blok’ bestaande uit de PvdA, SP, GroenLinks en Leefbaar Almelo in de gemeenteraad de vernieuwing onder de noemer ‘Zo kan het ook!’ als alternatief beleidsprogramma tegenover het coalitieakkoord van het CDA, VVD, Lokaal Almelo Samen (LAS) en ChristenUnie.
Een heel ‘links’ wensenlijstje komt voorbij zonder financiële onderbouwing en verder vergelijkbaar bijvoorbeeld met de opeenvolgende lokale verkiezingsprogramma’s van de PvdA sinds 1998. In al die jaren sindsdien droeg de PvdA mede bestuursverantwoordelijkheid tot zo’n drie jaar geleden interne strubbelingen de fractie van de PvdA uiteen deed vallen en wethouder Timmer het bijltje er bij neergooide. In al die jaren verzuimde de PvdA de eigen ‘speerpunten’ tot beleid te verheffen.
Nu worden die ‘speerpunten’ aangedragen met steun van de SP, GroenLinks en oud- PvdA’er Bert Hümmels (LA) met het dringende verzoek deze speerpunten alsnog vorm te geven in het nieuwe coalitieakkoord voor de komende vier jaar. Wie beide beleidsprogramma’s leest, komt echter tot de conclusie dat ook in het coalitieprogramma wel degelijk deze zaken benoemd worden en dat er wel degelijk zorg bestaat hoe mensen met een kleiner inkomen te betrekken voor een betere toekomst in de samenleving als geheel.
In het ‘linkse’ vernieuwingsprogramma ‘Zo kan het ook!’ verder geen enkel woord over de schuldpositie van de gemeente die in voorgaande bestuursperioden tussen pakweg 2006 en 2012 werd opgebouwd, mede onder bestuursverantwoordelijkheid van de PvdA. Met een ‘lege knip’ is ‘strooien’ met gemeenschapsgeld lastig, zou ook het ‘linkse blok’ moeten weten. Hun vermeende achterban heeft dat al jaren in de praktijk ondervonden. Enige ‘zelfreflectie’ zou het ‘linkse blok’ onder aanvoering van de PvdA dan ook sieren. Bovendien hebben LAS en coalitiepartner ChristenUnie in het coalitieakkoord met CDA en VVD wel degelijk gezorgd voor aandacht voor de mensen die het moeilijk hebben. Rest de vraag wat er mis is met arbeidsparticipatie in plaats van experimenteren met een basisinkomen?
Belangstellend? Vergelijk hieronder het Coalitieakkoord 2018-2022 met het alternatief 'Zo kan het ook! van het 'linkse blok'.
Het debat begint om 19.30 uur in de Almelose raadszaal.


Alternatief Links Blok: Zo kan het ook!
Concepttabel: Zo kan het ook!
Coalitieakkoord 2018-2022

Archief
Terug naar vorige pagina