Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-07-2014  

Almelo slijt containers aan buurgemeenten


De ondergrondse container aan de Hulststraat hoek Kroosstraat.
De buurman is er niet blij mee!
 

ALMELO – Het aangekondigde financiële debacle rond de uitgestelde invoering van het nieuwe afvalbeleid voor huishoudelijk afval blijkt er niet te zijn. Dat bleek uit antwoorden aan de raadsfractie LAS. Raadslid Louis Kampman wilde weten hoe en waarom uitstel tot hoge kosten zou leiden, maar dat bleek nadien wat genuanceerder. De gemeente Almelo bestelde onder verantwoordelijkheid van de inmiddels afgezwaaide wethouder Johan Andela, ondergrondse containers voor de aanleg van milieuparken in de wijken op 14 maart 2014. Dat is vijf dagen voor de gemeenteraadsverkiezing, waarin vooraf in de verkiezingsstrijd de kwestie van aanleg van milieuparken en het minderen van de ophaaldienst een ‘hot item’ was.
De gemeenten Hengelo en Enschede bleken wat verstandiger te zijn geweest en gingen minder voortvarend te werk, waardoor de gemeente Almelo de bestelde bakken alsnog kan slijten bij de buurgemeenten. Die gemeenten gaan het Twente Milieu beleid met milieuparken in de wijken in het najaar invoeren. De gemeenteraad van Almelo wil dat nog eens heroverwegen. Wel werd in Almelo al de papiercontainer voor burgers ingevoerd tot leedwezen van 43 inzamelaars die meer dan 40 jaar zich de naad uit de broek liepen om de clubkas te spekken. De meeste stoppen nu met inzamelen en zien met lede ogen aan dat de gemeente de opbrengst van oud papier in eigen zak steekt.

Lees ook: LAS zoekt schuldige in onvoorziene afvalkosten

 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
16-07-2014  

B&W besluiten d.d. 15-07-2014

 

Om de realisatie van het Westplein bij station Almelo centraal te kunnen realiseren, koopt de gemeente Almelo een lap grond van 1.551 m2 van eigenaar Bouwfonds Ontwikkeling BV voor een bedrag van € 232.650,- exclusief (eventueel) verschuldigde belastingen en k.k.
Bouwfonds Ontwikkeling BV krijgt tegelijkertijd recht van eerste koop op een strook grond van 532 m2 langs de Dijkstraat gedurende een periode van 2 jaar, tegen een vergoeding van € 75,-/ m², excl. belastingen, k.k. Na het verstrijken van de optietermijn vervalt het kooprecht van rechtswege.
 

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina