Politiek nieuws


Plaatsing  
 
03-07-2009  

Volgens RTL graaien bestuurders maar raak

 

ALMELO - Het onderzoek van RTL Nieuws naar de declaraties van Nederlandse gemeentebestuurders wekte nogal wat boze en onbegrijpelijke reacties op uit bestuurlijke kringen. RTL Nieuws vroeg ook de declaraties op van het college van B&W van Almelo. Wat daarbij opviel in deel 2 van de bijlagen op pagina 38, is een declaratie van 50 euro voor de Nacht van Almelo.
Het zouden toch niet de toegangsarmbandjes voor de concerten zijn die werden aangeschaft om het goede doel te ondersteunen? Denk je dan.
Zo staan er ook vele diners in en diverse kleine drankbonnetjes van 4 euro en 6,20 euro die werden geconsumeerd en gedeclareerd. Dat laatste - de kleine bonnetjes - duidt op een cultuur dat men nooit iets uit eigen zak betaald en daar zou de gemeenteraad maar eens diepgaand naar moeten kijken.

Kijk hier voor het onderzoek van RTL Nieuws en in de bijlagen voor die van Almelo specifiek.

Voorzitter Ploumen (PvdA) heeft ook zo haar gedachten over de graaicultuur van Nederlandse bestuurders.


Almelo declaratie 1
Almelo declaratie 2
Almelo declaratie 3

 
08-07-2009  

Vissterfte en de loze beloften waterschap

 

ALMELO - Bert Hümmels - fractievoorzitter van Leefbaar Almelo - geniet van een zomerreces bij zijn vrouw in Hongkong, maar houdt vandaar het wel en wee van Almelo wel in de gaten. Zo reageerde hij over het bericht van massale vissterfte in de wateren rond Almelo dat de 'gouden beloften' van Waterschap Regge & Dinkel om preventieve maatregelen blijkbaar geen knip voor de neus waard zijn. Ook geeft hij nog een sneer aan de grote raadsfracties PvdA en CDA dat die hun invloed binnen het waterschap blijkbaar niet uitbuiten. Sinds de laatste waterschapsverkiezing hebben deze partijen namelijk de nodige partijgenoten in het waterschapsbestuur.

 
12-07-2009  

VVD vragen declaratiegedrag bestuurders

  Betreft: Declaratiegedrag bestuurders

Geacht College,

Het declaratiegedrag van bestuurders heeft recent veel aandacht gekregen in de landelijke en regionale media. In enkele van deze publicaties worden ook voorbeelden genoemd van Almelose bestuurders. In deze tijd van aandacht voor de bestuurscultuur in onze stad is dit volgens de VVD-fractie een verkeerd signaal naar de burger.

U zult het met de VVD fractie eens zijn dat het declaratie gedrag van politieke ambtsdragers onberispelijk dient te zijn, ook al omdat deze ambtsdrager een vaste onkostenvergoeding ontvangen en daarnaast, volgens de persberichten, toch nog onkosten declareren.

De VVD-fractie wil daarom graag van het college vernemen

Lees verder...

 
27-07-2009  

Knip's afscheidstournee in Iserlohn

 

ISERLOHN (D) - Niet dat het via een persbericht wereldkundig werd gemaakt, maar burgemeester Knip reisde het begin van deze maand naar partnerstad Iserlohn om afscheid te nemen van zijn Duitse collega Klaus Müller, die eveneens volgende maand zijn ambtsketen neerlegt.

Lees hier verder in het Almelo's Weekblad.

 
30-07-2009  

B&W besluiten d.d. 28 juli 2009

 

ALMELO - In de bijlagen de B&W besluitenlijst en bijbehorende stukken van dinsdag 28 juli 2009.


B&W besluitenlijst d.d. 28 juli 2009
Pilot tijdelijke natuur bedrijvenpark Twente Noord
B&W brief procesvoorstel programmeren woningbouw
Procesvoorstel marsroute programmering woningbouw c.a.
Oninbaar verklaren lokale heffingen 2002 t/m juni'09
B&W brief kennisnemen van jaarverslag Twente Milieu
Kredietbeschikking St. Josephbuurt
Vaststellen fin. bijdrage '08 St. Evenementen Almelo
Vaststellen fin. bijdrage '08 VVV Almelo
Armoedemonitor 2009
Gunning Eur. aanbesteding leerlingenvervoer
Aanpak overmatig alcoholgebruik jongeren
Raadsbrief alcoholgebruik jongeren
Aansprakelijkheid werk Ootmarsumsestraat fase 3b
Vaststellingsovereenkomst De Waag 1
Beslissing bezwaar bouwverg. Haven NZ 19a
Beschikking Wet Milieubeh. HK Plastics Bedr. Park Twente 96
Herinzet 1,5 milj. euro Prov. GSB-gelden
Herinrichting omgeving Almelo Verdiept
Project Open Water Kerkelanden - Wro en Wet geluid
SLOK-doeluitkering lokale klimaatinitiatieven
Ontwikkelingsagenda Almelo Buitenste Binnen
Wet geluidhinder - Entersestraat 47 Bornerbroek
Bouwen woning ex. art.19 - Schelfhorstweg 23a
Herinrichten terrein Exoduskapel
Voortgansrapport verkeersveiligheid Basisscholen
antwoord op CDA/PvdA-vragen geluidsoverlast Horeca
Uitvaardigen dwangbevel Dolle Pret in Almelo BV
Raadsvoorstel: Diverse voorbereidingsbesluiten
Ter kennisneming Treasuryrapport 1e helft 2009
Vaststellen rente derden gelden in rek. courant
Aangaan geldlening 43 miljoen euro
Kennisneming Control en Auditverslag 2008
Architectenselectie 2e ronde - nieuw stadhuis
Persbericht architectenselectie nieuw stadhuis
Div. openbare besluiten - portefeuillehouders

Archief
Terug naar vorige pagina