Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-06-2018  

Boeskoolmenneke trots op Almelo

 

ALMELO – Hidde Heutink, raadslid in Almelo namens de volgers van ‘grote leider’ Geert Wilders, lanceerde dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering het idee om de raadszaal van Almelo op te sieren met de nationale- en de Almelose vlag.

De geboortige ‘Boeskool’ en door de gemeenteraadsverkiezing nu opeens Almeloër, bejubelde in zijn ‘maiden speech’ dat we trots moeten zijn op Almelo, het mooie stadhuis en de fraaie raadszaal in het bijzonder. Dat de raadszaal al gesierd wordt met het antieke stadswapen en de Koning in brons, is hem kennelijk nog niet genoeg. Bovendien wapperen voor het stadhuis al de banieren van Europa, Nederland, de provincie Overijssel en Almelo na een eerder voorstel van raadslid Jemy Pauwels (VVD).
Het ‘Boeskoolmenneke’ kreeg met zijn voorstel niet veel handen op elkaar. Uiteraard wel die van zijn twee fractiegenoten en ook die van de fractie Partij Vrij Almelo. Bij D66 stemde de fractie haast traditioneel verdeeld en per abuis stemde ook CDA’er Robin Galici voor het voorstel maar de resterende 28 andere raadsleden bleven Almelo's 'nuchter' en verwezen het ‘bühnevoorstel’ naar de prullenbak.

Een nederlaag? Nou die was ingecalculeerd, evenals de publiciteit ter meerdere eer en glorie van de ‘partij’ van ‘Grote Geert’.
Meer zorgen heeft het ‘Boeskoolmenneke’ over zijn ‘officiële’ woonplaats. Als raadslid is het verplicht in de stad te wonen waar men is benoemd als raadslid. Maar het ‘meisjelief’ van het ‘Boeskoolmenneke’ schijnt onder geen beding naar Almelo te willen verhuizen. Het ‘Boeskoolmenneke’ stond opeenvolgend al ingeschreven in het Almelose bevolkingsregister op de adressen van zijn fractiegenoten Patricia Pol en Sebastiaan Stöteler.
De Oldenzaler (‘Boeskool’) heeft derhalve nog wat ‘huiswerk’ te verrichten!

 
12-06-2018  

Coalitieakkoord, gratis parkeren en zwembad


Jan Martin van Rees wordt door De Roskam genoemd als mogelijke wethouder voor LAS.
 

ALMELO – Al direct na de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart jl. werd duidelijk dat de grootste drie raadsfracties, CDA, VVD en Lokaal Almelo Samen (LAS) op elkaar waren aangewezen om tot een stevig bestuursmandaat te komen. Ook werd meteen duidelijk dat de ChristenUnie met de zittend wethouder Alex Langius een sterke troef had om een nieuwe coalitie te completeren.
De afgelopen maanden werd door de (in)formateurs Hans Esmeijer (CDA) en Henk Jan Meijer (VVD) gestaag gewerkt aan een coalitieakkoord waarin de vier voornoemde partijen zich konden vinden en ook nog ruimte was om deels wensen van oppositiefracties te honoreren.

Maandag presenteerden in het stadhuis de voormannen Marcel Zielman CDA), Jemy Pauwels (VVD), Gijs Stork (LAS) en Wouter Teeuw (CU) het coalitieakkoord voor de komende bestuursperiode tot maart 2022.
Opvallend het gratis parkeren (2 uur) om de binnenstad weer een ‘boost’ te geven. LAS en VVD ijverden al langer voor dit parkeerbeleid dat volgens afspraak een proefperiode van 3 jaar bevat. De jaarlijkse kosten van 9 euroton moeten gelijk worden gedeeld door de gemeente, stadsbeheer en de middenstand.
Eveneens opvallend het plan voor een nieuw of vernieuwd overdekt zwembad ter vervanging van het gedateerde huidige bad aan de Sluiskade NZ.
Het zijn de meest kenmerkende ambities voor een bestuursperiode waarin toch ook nog ‘oud zeer’ aandacht eist om financieel weer op de rit te komen. Het te ambitieuze verleden en ook het kabinetsbeleid van de opeenvolgende kabinetten Rutte zijn mede debet voor de lange periode van bezuinigen (lees lastenverzwaring) die Almelose burgers en ondernemers treft.

Zo verloste de provincie Overijssel de gemeente al van het teloor gegane project Waterrijk door gronden aan te kopen, maar het plan voor een megastal met 19.000 varkens bij Aadorp is nog wel een angel in de coalitie. Een raadsmeerderheid sprak zich in het verleden uit tegen die ontwikkeling en LAS wil daaraan vasthouden. Het onderwerp is daarom een ‘vrije kwestie’ die uitgekristalliseerd moet worden in de gemeenteraad tijdens de bestuursperiode.

Toch willen de coalitiegenoten investeren. Daarvoor is 20 miljoen euro opgenomen in een meerjarig programma. Fietspaden, wegen en kunstwerken (bruggen e.d.) souperen de helft van dat bedrag. Een verlaging van de ‘opcenten’ Ozb lijkt in deze een brug te ver, want het streven blijft om 2020 weer financieel ‘boven Jan’ te zijn, zodat het provinciaal toezicht beëindigd kan worden.

De coalitiepartijen hebben verder het ‘taakveld’ per wethouder (4) al vastgelegd. Het officieel bekend maken van de wethouders volgt volgende week nadat de formele integriteitsonderzoeken zijn afgerond. Namen die in de media circuleren zijn Eugène van Mierlo (CDA), Arjen Maathuis (VVD), en Alex Langius (CU). Nieuw in deze de melding in De Roskam dat Jan Marten van Rees de mogelijke kandidaat voor LAS is. Van Rees nam vorige week afscheid als wethouder in Losser en was voordien wethouder in Haaksbergen.

Lees hier het coalitieakkoord

 
13-06-2018  

Links Blok kapittelt christen-lib. boekhoudkwartet


Het Links Blok voelt zich al 'ingepakt', voordat de nieuwe coalitie is begonnen
 

ALMELO - Met lede ogen zegt Links Blok (PvdA, SP, GroenLinks en Leefbaar Almelo) in de gemeenteraad toe te zien hoe de nieuwe coalitie van CDA, VVD, LAS en ChristenUnie in Almelo zich in haar coalitieakkoord als een christen-liberaal boekhoudkwartet ontpopt. ‘Er komt veel geld uit de gemeentekas voor fysieke investeringen, zoals infrastructuur en gebouwen, waarvan de rekening zou moeten worden voldaan door de Almeloërs die zorg en welzijn nodig hebben, of uitzicht willen krijgen op een baan’, aldus het ‘blok’ dat maatregelen tegen fijnstof en invoering van milieuzones in de binnenstad node mist. Het Links Blok ‘verschiet haar kruit’ dus al voor het debat over het coalitieakkoord dat volgende week maandag gepland staat.

Lees verder in De Roskam
,lees zelf het coalitieakkoord en oordeel zelf of deze kritiek terecht is. Temeer daar 26 van de 35 raadsleden aangaven bij de (in)formateurs Esmeijer en Meijer, een coalitie zoals nu gevormd, het meest logische te vinden.
Het worden leuke tijden in bestuurlijk Almelo!

 
17-06-2018  

VVD/LAS: meer actie tegen eikenprocessierups

 

ALMELO – Heel Almelo lijkt ‘besmet’ met de aanwezigheid van de eikenprocessierups. Vorige week kwam dat al even ter sprake in een voorbereidende raadsvergadering  en toen werd ook al de overlast van ratten aangekaart, maar coalitiepartners VVD en LAS klommen ‘alsnog in de pen’ om het scheidend- dan wel het beginnend college van B&W nog enkele antwoorden te ontlokken om de bestrijding van ongedierte hoger op de agenda te krijgen.

Vooral nu gif uit den boze is, zal ongediertebestrijding vooral met kostbare ‘menskracht’ moeten worden uitgevoerd.
Zo blijven bijvoorbeeld de haartjes van de eikenprocessierups namelijk nog 6 jaar actief met als gevolg toenemende last van de longen en jeuk op het lichaam. Dat laatste kan ‘aangepakt’ worden door wassen en spoelen met lauw water om de jeuk te verminderen. Maar zeker niet krabben, want dan wordt je helemaal tureluurs.
Nu zit Almelo vol met die rups. Bestrijder Grootgroener 'zuigt en zuigt' maar wanneer in september/oktober weer volop eitjes gelegd kunnen worden, wordt de problematiek volgend jaar nog veel groter.

Kortom ongedierte moet bestreden worden evenals de alsmaar uitdijende Bereklauw in Nederlandse 'tuinen'. Deze plant moet je mijden om geen pijnlijke brandwonden op te lopen. Uitroeien met wortel en al van deze ruim zaad strooiende plant is bovendien moeilijk. Zolang ze echter niet in gemeentelijke parken staan of op 'dwingende' drukke publike plekken, doet de gemeente er niets aan.

Gek genoeg wordt ongedierte ad hoc bestreden en uit ‘lopende middelen’ bekostigd. De gemeente weet derhalve niet op stel en sprong wat dit jaarlijks kost. Zinnig derhalve om deze verdelgingskosten aan de hand van een prioriteitenlijstje op te nemen in de begroting zodat de kosten jaarlijks kunnen worden bijgesteld.

Welke raadsfractie maakt het beste rijtje te bestrijden ongedierte?
Mail het de redactie!


VVD-vragen over eikenpocessierups
LAS-vragen over eikenprocessierups

 
18-06-2018  

Kritiek van de PvdA op de 'Graduations Party'

 

ALMELO - De fractie van de PvdA wil dinsdagavond voor aanvang van de raadsvergadering tijdens het mondelinge vragenuurtje vragen stellen waarom geslaagden uit het VMBO-onderwijs niet welkom zijn op de sinds 2010 georganiseerde jaarlijkse 'Graduations Party' voor geslaagden uit het HAVO/VWO-onderwijs.
De party wordt georganiseerd door het Almelose bedrijfsleven als contactmiddel om studenten na hun universitaire studie te bewegen naar hun 'hometown' terug te keren omdat het bedrijfsleven in de regio hen hard nodig heeft. Kortom een feestelijke 'netwerkbijeenkomst' met wat ceremonieel vertoon vvaar ook het college van B&W haar opwachting maakt.

Lees ook: Krenterig

Update
Wethouder Langius diende in de raadsvergadering de kritiek van de PvdA over de Stadsbul en het bijbehorende feestje voor geslaagden van HAVO/VWO van de hand. Langius verwees dat de stichting UitAlmelo een particulier initiatief is, gezamenlijk met het bedrijfsleven en niet geïnitieerd is door de gemeente, maar dat de gemeente de doelstelling om vertrekkende studenten meer aan de stad te binden voor een mogelijke terugkeer na de studie wel wordt onderschreven. Langius meldde tevens dat al die jaren sinds 2010 geen klacht over 'uitsluiting' van VMBO-geslaagden bij het gemeentehuis is binnengekomen. De PvdA was dus de eerste en enige.

Red.: De PvdA had natuurlijk ook zelf initiatief kunnen nemen  na 8 jaar om iets voor geslaagden in het VMBO te ondernemen.
Lees ook
Tubantia.


De aankondiging van de PvdA

 
20-06-2018  

Gijs Stork draagt voorzitterschap fractie over

 

ALMELO - De raadsfractie Lokaal Almelo Samen (LAS) maakt bekend, dat raadsnestor Gijs Stork het  voorzitterschap van de fractie neerlegt. Gijs vindt dat na het tot stand komen van de formele fusie van BBA, ALA en Almelooooo tot Lokaal Almelo Samen, de succesvol gevoerde campagne in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing in maart jl., het tot stand komen van het coalitieakkoord tussen  LAS en de partners CDA, VVD en ChristenUnie en na het leiding geven van ruim vier jaar aan de fractie van LAS, het nu tijd wordt voor verjonging.
De benoeming van Jan Martin van Rees, als eerste wethouder namens de partij, ziet Gijs in deze als een bekroning.
Wel blijft Gijs Stork zeer actief als raadslid binnen de fractie van LAS en blijft hij tevens de fractie vertegenwoordigen in diverse gemeentelijke gremia.

Na het terugtreden van Gijs als fractievoorzitter, heeft de raadsfractie LAS unaniem Louis Kampman tot diens opvolger verkozen. Als diens plaatsvervanger is - eveneens unaniem - benoemd Jan Hammink.

Voor zover het persbericht van Lokaal Almelo Samen (LAS),
van fractiesecretaris en raadsvolger Tjamme Kamst.

 
20-06-2018  

Nieuwe Almelose college aan de slag

 

ALMELO – Lokaal Almelo Samen beschrijft op haar website dat het gisteren benoemde college aan de slag is gegaan. Uiteraard hierbij de meeste aandacht voor Jan Martin van Rees die namens de verenigde lokalo’s is benoemd en gekozen uit 15 sollicitanten zoals gisteren Gijs Stork, toen nog fractieleider, meldde. Vandaag trad Stork terug als voorman ten faveure van Louis Kampman die nu de fractie gaat leiden. Stork, een der langst zittende raadsleden in Nederland, blijft actief in de fractie en diverse gemeentelijke gremia.

Ook de VVD publiceerde de benoeming van Arjen Maathuis tot wethouder. Hij is met 29 jaar de jongste van het viertal wethouders en voor zover het geheugen reikt, de jongste ooit in Almelo. Door zijn benoeming komt Willem Loupatty weer in de gemeenteraad. Ook hij werd dinsdagavond beëdigd.

Het CDA meldt de benoeming van ‘brandweerman’ Eugène van Mierlo op haar facebookpagina en dat vonden al 10 mensen leuk.

De ChristenUnie loopt met het nieuws nog wat achter. Op de website is de (her)benoeming van Alex Langius tot ‘schatkistbewaker’ van de stad nog niet te lezen. Evenmin op facebook. Nog wat geduld dus.

Voor Langius en Van Rees geldt dat zij een jaar de tijd krijgen om te verhuizen naar Almelo. Langius zet zijn huis in Assen te koop en Van Rees heeft het zijne in Boekelo al bij een makelaar aangemeld ter verkoop.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
20-06-2018  

Afscheid van ex- collegeleden

 

ALMELO - De gemeente Almelo neemt op vrijdag 22 juni 2018 afscheid van de afgetreden wethouders Irene ten Seldam, Javier Cornelissen en Christien van Wijk. Als dank voor hun grote inzet en betrokkenheid wordt hen een afscheidsreceptie aangeboden op vrijdag 22 juni 2018 van 15.30 tot en met 17.30 uur in het stadhuis van Almelo, Haven Zuidzijde 30, nadat eerst in een buitengewone raadsvergadering om 14.00 uur officieel afscheid genomen is. Het drietal wil geen cadeaus maar liever een gift voor ALMA Inloophuis Almelo. ALMA is een organisatie dat zich inzet voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten. Verder helpen zij mensen in de palliatieve fase. U kunt uw gift ook deponeren in de daartoe aanwezige bus bij de afscheidsreceptie, maar u kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL56BNGH0285000187 o.v.v. gift ALMA.
Irene ten Seldam blijft politiek actief als raadslid voor het CDA.

Archief
Terug naar vorige pagina