Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-06-2017  

CU, GL en D66 komen met motie Parallelweg


Foto: Hulshof Architecten
 

ALMELO – De ChristenUnie, D66 en GroenLinks bepleiten al enige tijd het behoud van een aantal dichtgetimmerde bouwvallen aan de Parellelweg. Volgens het college van B&W moeten de bouwvallen zo snel mogelijk worden gesloopt om ruimte te maken voor nieuwe ontwikkeling aan de westzijde van het station. De woningen werden destijds aangekocht met 1,9 miljoen euro subsidie uit de Netwerksteden-gelden ter revitalisering van de westzijde van het station Almelo Centraal. De crisis was er mede debet aan dat die ontwikkeling niet van de grond kwam.

ChristenUnie, D66 en GroenLinks komen nu met een alternatief om de woningen te behouden als karaktervolle panden in de overigens zeer diverse bouw aan de Parallelweg dat in zijn geheel al geen fraai aanzicht geeft als men met de trein het CS-station in Almelo aandoet.

De zes raadsleden van voornoemde partijen willen echter de karaktervolle gevels behouden en de woningen in de markt zetten als klushuizen. De verkoop moet dan wel plaatsvinden voor een ‘vriendenprijsje’ om e.e.a. betaalbaar te houden.
Daarom werd contact gezocht met Hulshof Architecten dat de nodige ervaring heeft met het revitaliseren van oude woningen zo ook de Wallisblok in Rotterdam. Hulshof Architecten werkte hier samen met de vereniging Urbannerdam als specialist in het begeleiden van het verbouwen van klushuizen. De conclusie luidt dat het kan voor zo’n 160.000 euro. 
Ook Kondor Wessels heeft ervaring met bijvoorbeeld revitalisering van de Kleiburgflat in Amsterdam-Zuidoost en is (mondeling) genegen het geheel aan te kopen om het in samenspraak  met toekomstige bewoners tot casco-klaar te verbouwen. Een prijs hiervoor staat echter nog niet vast, zo blijkt uit de begeleidende email van de plannenmakende raadsfracties.
Middels een motie willen de zes raadsleden van ChristenUnie, D66 en GroenLinks a.s. dinsdag tijdens de raadsvergadering hun 29 andere collega’s overtuigen om alsnog het klusjeshuizenplan kans van slagen te geven.

Lees en bekijk Parallelweg Almelo - 'Klushuisjes'

Fotoreportage (1 foto's)...

 
06-06-2017  

VVD wil inzage onderhandelingen oude stadhuis

  ALMELO – De viermans-fractie van de VVD wil inzage in de lopende onderhandelingen over de verkoop van het ‘Stadhuis van Oud´ aan de Leverink & Assen Groep en ontwikkelaar BPD (voorheen Bouwfonds) om het laatste ontwerp van de internationaal geroemde architect J.J.P. Oud te verbouwen tot 85 appartementen en ruimtes voor horeca, zorg en dienstverlening.
De stichting Hergebruik Gebouwen is de geestelijke vader van het project. ‘We hebben er altijd in geloofd. Het is geweldig dat het gaat lukken, zodat het in mijn ogen monumentale pand behouden blijft´, zei bestuurslid en architect Guus Zeillemaker uit Almelo daarover in maart jl. in Tubantia.
De VVD is echter faliekant tegen en ziet niets liever dan de slopershamer verschijnen. Via de zijlijn wil de fractie daarom inzicht in de lopende onderhandelingen en heeft het geen geduld het raadsvoorstel af te wachten.
Lees de brief van de VVD...
Lees verder...

 
14-06-2017  

Vragen PvdA over gevaarpunten langs F 35

 

ALMELO – De fietssnelweg F35 houdt de gemoederen bezig. Zo heeft PvdA-raadslid Jaap Stapel de nodige vragen aan het college van B&W over gevaarlijke verkeerssituaties aan De Grenzen ter hoogte van de Henri Dunantstraat en de kruising Haven NZ / Stationsstraat. Stapelverwijst in deze naar  ongevallen die hebben plaatsgevonden waarbij fietsers en scooterrijders zijn aangereden door automobilisten.
De achter de tekentafel bedachte fietssnelweg F35 ontmoet meer kritiek. Zo gaat de verlenging langs de Plesmanweg niet door na bezwaren van aanliggende bedrijven die ongelukken voorspellen. 

Raadslid Stapel heeft nu aan B&W de volgende vragen:
1. Bent u op de hoogte van de problemen m.b.t.  de verkeersveiligheid op bovengenoemde punten?
2. Hebt u de exacte cijfers van het aantal ongevallen  op bovengenoemde punten?
3. Wat gaat het college doen om z.s.m. de verkeersveiligheid te verbeteren op bovengenoemde punten?

< Voor de duidelijkheid maakte Stapel er bijgaande weergave bij. Het college van B&W moet nu binnen 6 weken antwoord geven.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
21-06-2017  

Raadslid Heitink (SP) stopt wegens gezondheid

 

ALMELO – Raadslid Mineke Heitink neemt afscheid van de actieve politiek. Ze is al sinds 2002 actief voor de SP en werd raadslid toen de partij voor het eerst in de Almelose gemeenteraad kwam. Heitink is mindervalide en haar verslechterde omstandigheden nopen ertoe om het raadswerk adieu te zeggen. Tijdens de raadsvergadering van volgende week donderdag 29 juni neemt Heitink afscheid. Zij wordt opgevolgd door Gezina van der Ven.

< v.l.n.r.: Mineke Heitink en opvolgster Gezina van der Ven

 
29-06-2017  

Raadgevende opinie-polls Lokaal Almelo Samen

 

ALMELO – De raadsfractie Lokaal Almelo Samen zoekt voortdurend naar betere contacten met de inwoners van de stad. De grootste oppositiepartij in de gemeenteraad gaat de boer op middels het organiseren van politieke cafés en zet op haar website opinie-polls om nog meer meningen te indiceren.
In de tot nu georganiseerde politieke cafés van Lokaal Almelo Samen kwamen onderwerpen als de dreigende sluiting van wijkcentra aan de orde en het onderwerp of de buitensport nog wel betaalbaar blijft. De stad zit financieel dik in de problemen door al te grootse investeringen in grondaankopen door de toenmalige verantwoordelijke colleges en coalities die de macht volledig naar zich toetrokken.
Om de stad uit het moeras te trekken neemt Lokaal Almelo Samen in de oppositie haar verantwoordelijkheid maar wil daarin wel samen met de Almeloërs optrekken. U kunt daarbij helpen door uw mening te geven via www.lokaalalmelosamen.nl
 

Archief
Terug naar vorige pagina