Politiek nieuws


Plaatsing  
 
08-06-2016  

Loupatty van PvdA naar VVD-fractie

 

ALMELO - 'Willem Loupatty heeft maandag 6 juni aan fractie en bestuur van de PvdA Almelo laten weten dat hij vertrekt bij de PvdA en zich aansluit bij de VVD fractie. De PvdA Almelo betreurt het vertrek van Willem Loupatty. We hebben een moeilijke tijd achter de rug, maar waren bezig om er met elkaar uit te komen. Om die reden hebben we een bemiddelingstraject opgezet. We vinden het heel erg jammer dat Willem dit niet heeft willen afwachten, maar dat hij heeft besloten naar een andere partij over te stappen. Hierbij heeft hij de PvdA-zetel meegenomen. Dit is tegen alle afspraken in die we binnen de PvdA, landelijk en lokaal, hebben gemaakt. Dit komt de geloofwaardigheid van de Almelose politiek niet ten goede. We moeten zijn keuze accepteren, maar betreuren het ten zeerste', aldus het schrijven van de PvdA.

Hieronder het bericht van Willem Loupatty:

Almelo, maandag 6 juni 2016
Omdat ik gesolliciteerd heb op de vacature “wethouder” is de situatie binnen de lokale PvdA opnieuw tot een absoluut dieptepunt gedaald. Een dieptepunt waarin de lokale PvdA niet geschuwd heeft om mij persoonlijk te beschadigen. Althans, zo heb ik het ervaren.
Inwoners die mijn geschiedenis binnen de politiek kennen, wijzen me er bijna dagelijks op. Zaterdag nog, toen ik met mijn gezin en ouders een hapje ging eten in Almelo. Voor velen is het een déjà vu. Al eerder ontstond namelijk een identieke situatie toen ik me kandidaat stelde voor het raadslidmaatschap en er een aantal prominente PvdA’ers ontploften. Het telkenmale herhalen van de geschiedenis ga ik met mijn besluit doorbreken.
Ik heb besloten mijn politieke werk verder voort te zetten binnen de VVD. Inmiddels heb ik mijn lidmaatschap van de PvdA opgezegd en me bij de VVD aangemeld als lid.
Almelo is gebaat bij rust. Feit dat de onrust binnen de PvdA groot is en de verschillen onoverbrugbaar blijken, maakt dat de politieke situatie in Almelo instabiel is. Dit is niet goed voor Almelo, niet goed voor de raad en ook niet goed voor mijzelf. De noodzaak van politieke stabiliteit maakt dat ik mijn beslissing nu neem.
De manier waarop er, vanuit sleutelposities, door de lokale PvdA over mij is gecommuniceerd is onuitwisbaar en voor mij onaanvaardbaar. Dit heeft mij doen besluiten dat ik de relatie met de PvdA na 15 jaar heb beëindigd. Ik heb mijn best gedaan, maar moet nu realistisch zijn en concluderen dat het nooit zal gaan werken. Met name de acties die in mijn ogen gericht waren op het beschadigen van mij als persoon, neem ik de PvdA erg kwalijk. Het vertrouwen is weg en de boedel kan verdeeld worden.
Sociale rechtvaardigheid vind ik een belangrijke waarde. Deze moet echter altijd in combinatie gezien worden met de eigen verantwoordelijkheid. Ik vind dat de overheid mensen moet helpen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Wanneer de overheid het tóch overneemt, moet dit wat mij betreft zo kort mogelijk. Dat is uiteindelijk het beste voor het individu en het beste voor de samenleving als totaal. Als sociaal-liberaal ben ik erg gecharmeerd van de wijze waarop de VVD in Almelo politiek bedrijft. Zowel qua inhoud als qua vorm. Dichtbij de inwoners, met oog en oor voor de stad, kritisch, opbouwend en zoekend naar kansen. Met een jong, bevlogen en gezellig team, dat gericht is op samenwerking, wordt gewerkt aan realistische lokale politiek. Er worden meerderheden in de raad gezocht én gevonden. Kansen worden gecreëerd én verzilverd. Dat is de nieuwe politiek waar ik met volle overtuiging onderdeel vanuit wil maken.
Per 14 juni 2016 zal ik deel uitmaken van de fractie van de VVD Almelo en daar ben ik enorm trots op. Samen vanuit inhoud met kwaliteit werken voor Almelo!

Willem Loupattij

Naschrift redactie
Willem Loupatty is na Lieneke Bolhuis de tweede PvdA’er die uit de fractie stapt. Beiden behouden hun raadszetel en dat kan omdat de Kieswet omschrijft dat raadsleden als persoon zijn gekozen zonder last of ruggespraak.  Bolhuis kon zich niet langer vinden in de beleidslijn van de fractie en wilde zich meer gericht inzetten voor de minder bedeelden in de Almelose samenleving.
Bij Loupatty gaat het meer om botsing tussen personen en tweespalt onder de PvdA-afdeling als geheel. Via de ledenvergadering werd de ex- afdelingsvoorzitter alsnog een ‘onverkiesbare’ plek gegund op de kandidatenlijst en bij de jongste gemeenteraadsverkiezing kwam hij fluitend de gemeenteraad in vanwege het aantal voorkeurstemmen, o.a. ten koste van Marjolein Wessels. Wessels maakte later alsnog haar rentree na het terugtreden van Fulya Uysal en het afzeggen van Arjan de Vries. Ook Uysal behaalde haar benoeming middels voorkeurstemmen.
Het aangekondigde vroegtijdige en nu tijdelijk uitgestelde vertrek van PvdA-wethouder Anja Timmer maakte publiekelijk duidelijk dat het niet boterde binnen de fractie. Loupatty’s fractiegenoten   Wessels en Stapel zaten in de voordrachtcommissie waarin Loupatty unaniem te ‘licht’ werd bevonden om Timmer op te volgen. Verbazingwekkend voor velen omdat Loupatty als beleidsambtenaar in de gemeente Hellendoorn juist het belangrijkste deel van de portefeuille van Timmer in praktijk brengt. De voordrachtcommissie van de PvdA kwam met de Deventernaar Jos Pierey die als voorwaarde stelde dat hij in Deventer bleef wonen. Met die voordracht schoot de voordrachtcommissie zichzelf in de voet omdat het voor de derde opeenvolgende keer was dat de PvdA een wethouder van buiten de gemeente wilde laten benoemen. Je zou het een gebrek aan ‘fingerspitzengefühl’ kunnen noemen.
Geluiden klonken om Loupatty uit de partij te zetten omdat hij de kandidatuur van Pierey niet onderschreef. De afgelopen weken werd gepoogd de breuken te lijmen maar Loupatty voelde wel aan dat hij feitelijk niet meer gepruimd werd door zijn fractiegenoten en een deel van de afdelingstop. Een afrekening bij de volgende kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing zat er dus aan te komen. Loupatty koos er nu voor om zijn eigen koers te bepalen. Overlegde met diverse fracties voor een overstap en werd bij de VVD vanwege het politiek gewin met open armen ontvangen.
De coalitie telt nu nog 14 van de 35 zetels. Maar het is de vraag of de PvdA, als voormalig bolwerk in de gemeenteraad, met de resterende 2  raadszetels nog wel geloofwaardig is om een wethouder te kunnen leveren.   Het CDA, als  grootste coalitiepartner, zal zich dus moeten beraden of een herschikking van de coalitie noodzakelijk is!

 
10-06-2016  

Hele raad op zoek naar wethouder

 

ALMELO – De opvolger voor de vertrekkende wethouder Anja Timmer is niet meer alleen voorbehouden aan de PvdA. Dinsdagavond vooraf aan de raadvergadering gaan alle fractievoorzitters met elkaar in overleg over de procedure die moet worden gevolgd om een opvolger voor Timmer te vinden.
Voorzitter Zwerink van de lokale afdeling van de PvdA vindt uit principe nog steeds dat de opvolger iemand van PvdA-huize moet zijn. Mocht dat niet zo zijn, heeft de PvdA geen reden meer om in de coalitie te blijven zitten’, stelt Zwerink in Tubantia.
Na het uiteenvallen van de PvdA-fractie, telt deze nog maar twee zetels binnen een coalitie van veertien zetels en dat is ruim minder dan de helft van de totale vijfendertig zetels die de Almelose gemeenteraad telt.

 
12-06-2016  

Vragen over gevaarlijke Fietssnelweg De Grenzen

 

ALMELO – Raadslid Jaap Stapel (PvdA) heeft aan het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over gevaarlijke situaties voor fietsers aan De Grenzen oer de zogenoemde Fietssnelweg F35.
Op de kruisingen met de Henri Dunantstraat en met de HAven NZ zou dat al herhaaldelijk tot ongelukken hebben geleid.
Stapel wil daarom van het college van B&W (weth. Ten Seldam) weten hoeveel ongevallen er al zijn gebeurd en wat het college denkt te doen om de situaties ter plekke veiliger te maken?
 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
12-06-2016  

Roskam noemt Verdaas als opvolger Jon Hermans

 

ALMELO – Volgens hoofdredacteur Han Pape van De Roskam is oud- staatssecretaris Co Verdaas mogelijk de opvolger van Jon Hermans-Vloedbeld als burgemeester van Almelo.
De PvdA’er was slechts een maand staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet Rutte 2 vanwege de ‘bonnetjesaffaire’ als gedeputeerde van Gelderland. Verdaas declareerde woon- werkverkeer tussen zijn ‘papieren’ woonplaats Nijmegen en Arnhem maar liet zich veelvuldig per dienstauto vervoeren naar Zwolle waar hij werkelijk woonde.
Verdaas is nu directeur van het Centre for Development Innovation (CDI) in Wageningen.

 
17-06-2016  

Franken onderzoekt vervanging wethouder Timmer

 

ALMELO – Het CDA heeft oud- raadslid Rob Franken van stal gehaald om de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Almelo te polsen op welke wijze een opvolger kan worden gevonden voor wethouder Anja Timmer. De Hengelose PvdA-politica wil meer balans in haar leven brengen en een stapje terug doen als bestuurder.
Franken was in 2014 de grondlegger van de coalitie CDA, D66, PvdA, SP en na het tussentijdse vertrek van de wethouders Jan van Marle en Claudio Bruggink de man die de ChristenUnie de coalitie binnenloodste om het versplinterde D66 te kunnen lozen.
Nu doet zich een vergelijkbaar probleem  voor bij coalitiepartner PvdA dat inmiddels is geminimaliseerd tot 2 raadszetels.
Timmer niet laten opvolgen lijkt geen gangbare weg vanwege de overbelasting in portefeuille bij drie resterende wethouders.
Of Franken er in slaagt om uiterlijk woensdag a.s. een oplossing te bedenken dat kan bogen op een meerderheid, valt nog te bezien. De huidige coalitie telt 14 raadszetels. Alleen als LAS zich aansluit, ontstaat er een minimale meerderheid. LAS ziet het liefst een kandidaat die breed door de gemeenteraad wordt ondersteund. Een kandidaat uit PvdA-kring acht LAS in de huidige situatie niet wenselijk. Voor een meerderheid zou ook de VVD nodig zijn indien de PvdA afvalt.

 
23-06-2016  

PvdA uit coalitie, Timmer kan naar huis

 

ALMELO – Het geklungel van de PvdA in de zoektocht naar een opvolger van de vertrekkende wethouder Anja Timmer is de lokale ‘rooien’ noodlottig geworden. Decennia maakte de PvdA deel uit van de coalitie, een periode waarin de partij voor een belangrijk deel mede verantwoordelijk was voor te megalomane plannen en investeringen die hebben geleid tot financiële nood en verscherpt toezicht van de provincie Overijssel. Een periode ook waarin de lokale afdeling de laatste ‘regeerperiodes’ blijkbaar niet meer in staat was voldoende wethouders te vinden uit Almelose gelederen maar wethouders aantrok van buiten de stad en feitelijk sneuvelde met de kandidatuur van Deventernaar Jos Pierey die ook nog eens het lef had om te verkondigen dat hij niet naar Almelo wilde verhuizen. Het leidde tot ruzies binnen de partij en tot onmin in de gemeenteraad waar de PvdA duidelijk werd gemaakt dat er geen draagkracht meer is om als geminimaliseerde fractie opnieuw een wethouder te kunnen leveren.
Het is de conclusie die kan worden getrokken na een weekend van overleg met alle fractievoorzitters onder leiding van CDA’er Rob Franken en dat woensdagavond zijn beslag kreeg. 
De fractievoorzitters gaan nu zelf op zoek naar een kandidaat die in ieder geval in Almelo moet wonen en raadsbreed voldoende steun krijgt om Anja Timmer op te volgen, die zoals eerder kenbaar is gemaakt, meer balans zoekt in haar leven en zeker niet bereid is om de huidige bestuursperiode uit te zitten.
Omdat de PvdA de regie is kwijtgeraakt, komt de partij niet zelf met een kandidaat. De nieuwe fractievoorzitter van een fractie van twee personen, Marjolein Wessels betreurt de gang van zaken en wil zich meer op de inhoud richten waarbij werd uitgesproken dat het huidige coalitieakkoord wordt gerespecteerd.

Archief
Terug naar vorige pagina