Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-06-2013  

Fred Gerritsen opnieuw lijsttrekker-kandidaat D66

 

ALMELO – Huidig D66 fractievoorzitter Fred Gerritsen is opnieuw bereid om de verkiezingskas te spekken als kandidaat lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezing in maart 2014. Ook in 2010 werd hij lijsttrekker. Gerritsen zit sinds 2002 in de gemeenteraad en is enig kandidaat als lijsttrekker. Tussen 8 en 22 juni kunnen de leden zich digitaal uitspreken, waarna op 26 juni tijdens een afdelingsbijeenkomst in de Meridiaan bekend wordt gemaakt hoe de kandidatenlijst van D66 er uit ziet.

 
05-06-2013  

Geen detailhandelsverruiming voor nieuw stadion


Door dit ideaalplaatje van Heracles Almelo kan een streep
 

ALMELO – Er komt geen verruiming voor de detailhandelsmogelijkheden bij de bouw van een nieuw stadion voor Heracles Almelo. Dat valt af te leiden uit de nieuwe detailhandelsstructuurvisie die binnenkort in de gemeenteraad wordt besproken.
Het college van B&W houdt in het voorstel vast aan de eerdere overeenkomst tussen Heracles Almelo en de gemeente en biedt niet de alsnog gewenste verruiming.
Eerder was al overeengekopen dat de zittende supermarkt mag uitbreiden tot 1.750 m2 en dat er 10.000 m2 sportgerelateerde detailhandel mag worden gevestigd.
Met het voorstel kiest het college van B&W onomwonden voor de binnenstad als detailhandelsfunctie. Ook wordt het aantal supermarkten in de periferie niet verder uitgebreid en desnoods op termijn teruggebracht, zo valt af te leiden uit het gemeentelijk persbericht. De tailhandelsstructuurvisie komt op maandag 12 juni voor het eerst in de gemeenteraad en op maandag 18 juni wordt een definitief besluit genomen.
De gemeente staat geen publiek toe tijdens de behandeling. Alleen belanghebbenden kunnen zich bij de gemeente aanmelden om de beide raadsvergaderingen bij te wonen. Het besluit roept de vraag op of dat grondwettelijk is?


Persbericht gemeente Almelo - detailhandelsstructuurvisie

 
06-06-2013  

Wanhopig college wil streep door jumelage

 

ALMELO – Het Almelose college van B&W is zo wanhopig op zoek naar kostenbesparingen dat het een streep wil zetten door de subsidies van 3.430 euro jaarlijks aan het Preston Comité en het Iserlohn Comité. Het Denizli Comité krijgt er dan jaarlijks iets bij tot een maximum van 4.000 euro. Het college acht de jumelage met de Turkse partnerstad wel van belang gelet op het Turkse deel van de Almelose bevolking.
Het college concludeerde verder dat de jumelage met de Duitsers en Engelsen al sinds de jaren ‘90 een slapend bestaan leiden mede ook omdat de beide comités hebben aangegeven dat nauwelijks nog gastgezinnen te vinden zijn. Ook wijst het college op de gespaarde reserves van 9.000 euro door het Iserlohn Comité en 19.700 euro door het Preston Comité.

<< Het ‘slapende’ contact met Iserlohn werd dezelfde dag dat het voornemen van B&W nieuws werd, nog gelogenstraft bij de scholengemeenschap Canisius waar scholieren uit Iserlohn een meerdaags bezoek brachten en o.a. een feestavond vierden bij Dansschool Elkerbout. De scholengemeenschap Canisius onderhoudt al sinds de jaren '60 van de vorige eeuw jaarlijkse uitwisselingen met Iserlohn. Ook de brandweerkorpsen van Almelo en Iserlohn zijn al sinds jaar en dag met elkaar 'befreundet'.
In het verleden onderhield o.a. Sv Rietvogels contact met TUS Iserlohn en de rijvereniging De Looleeruiters met de Reiterverein Iserlohn. Zwemclub De Veene onderhoudt ook nu nog contacten met de zwemclub in Iserlohn en afgelopen weekend was er nog een culturele uitwisseling met Iserlohn met een voorstelling in het Theaterhotel.

In 2005 bracht de gemeenteraad van Almelo een laatste officieel bezoek aan Iserlohn vanwege de 50-jarige jumelage. Naast het jubileumdiner werd op wens van de Almelose gemeenteraad een druk excursieprogramma in elkaar gesleuteld. Tot de van Almelose zijde beloofde tegenuitnodiging aan de gemeenteraad van Iserlohn kwam het echter sindsdien niet.
Voormalig burgemeester Menno Knip maakte voor zijn aftreden in 2009 nog wel een afscheidsvisite aan zijn toenmalige Iserlohnse collega Müller. Destijds werd in de Iserlohner Kreisanzeiger nog geopperd om de contacten weer op te vijzelen. Kennelijk vindt het college de tripjes naar Denizli interessanter.

 
07-06-2013  

Commentaren op boek over gijzeling stadhuis

 

ALMELO – In het Almelo’s Weekblad maandag a.s. een ARTIKEL over het boek van Mirjam Pool over de gijzeling in het stadhuis op 16 juni 2008 waarbij wethouder Kuiper en vier ambtenaren uren werden gegijzeld door de doorgedraaide kok Ahmet O.
Schrijfster Mirjam Pool werkte op die dag in het stadhuis, onderzocht de voorgeschiedenis, praatte met dader en slachtoffers en schreef er het boek ‘Procedures en pistolen’ over.
Slachtoffer Bert Kuiper heeft het in een reactie over de riooljournalistiek van de onderzoekers van het TV-programma Zembla. De makers kregen overigens wel De Loep 2009 als beste audiovisuele productie van het jaar in onderzoeksjournalistiek.
Juridisch adviseur in bestuursrecht J. Eshuis noemt het boek van Mirjam Pool ‘De kunst van het weglaten’ en concludeert dat schrijfster Pool absoluut geen kennis heeft van het bestuursrecht. In deze wees hij op zijn website (scrollen) ook op de uitspraak van de provinciale ombudsman die de gemeente kapittelde wegens misbruik van macht inzake de ontruiming van het terras.
De juristen van Zembla bekijken inmiddels in hoeverre het boek onjuistheden of verdraaiingen bevat. De gijzeling had eveneens tot gevolg dat er vier onafhankelijke onderzoeken werden uitgevoerd over het reilen en zeilen van het gemeentelijk bestuurlijk ambtelijk beleid en dat leidde tot honderden aanbevelingen hoe het beter kon, maar of dat inmiddels is gelukt?
De voorbereidingen van een tweede druk van het boek van Pool zijn inmiddels in gang gezet, in zoverre dus een commercieel succes maar onderneemster O. en echtgenote van Ahmet O. raakte haar bedrijf kwijt en ging failliet omdat haar man op die dag doordraaide. Zij betreurt het dat dit alles heeft plaatsgevonden maar herkent zich niet in het boek en vindt dat zij en haar familie zijn weggezet als zwakzinnige criminelen.

 
07-06-2013  

Heracles levert ‘bidbook´ aan Almelose raad

 

ALMELO – Heracles Almelo heeft in een ‘bidbook’ aan de gemeenteraad haar visie, perspectief en kansen van het nieuwe stadion van Heracles Almelo voor de regio, de stad, de sportboulevard en de club uiteengezet.
Het ‘bidbook’, de begeleidende brief van de plannenmakers en ondersteunende filmpjes werden bijgeleverd en zijn nu openbaar te bekijken. Ook is een rapport van het Bureau Economische Argumentatie bijgevoegd en onderstaande filmpjes.

Filmpje 1: '
Een duurzaam nieuw stadion'
Filmpje 2: '
Beleef voetbal'
Filmpje 3: '
De evolutie van kunstgras'

< De infographic van het beoogde nieuwe stadion gemaakt door Astanford.com een internet 'branchebuilder' dat merken sterker in de markt zet en fan is van Heracles en haar plan. Klik hieronder op fotoreportage voor de volledige infographic van Astanford.com

Fotoreportage (1 foto's)...

 
17-06-2013  

Nieuw stadion? Ja, nee, mits. De raad is radeloos!

 

ALMELO – Met Heracles Almelo bestaat een overeenkomst voor de bouw van een nieuw voetbalstadion met een capaciteit van 15.000 toeschouwers. Alleen de plannenmakers willen die overeenkomst met de gemeente openbreken om meer detailhandel in en om het stadion toe te laten. Die vraagstelling leidt echter tot grote commoties onder belanghebbenden zoals de ondernemers in de binnenstad en die aan de Woonboulevard.
Verder uitbreiding van m2 detailhandel ziet men niet zitten. De gemeente heeft al duizenden m2 winkelverkoopruimte teveel en de vrees bestaat dat een verdere leegloop in het centrum zal ontstaan.
Diverse fracties zullen het voorstel naar verwachting amenderen. Daarmee komen de verschillen van inzicht nog duidelijker naar voren. Dinsdagavond 18 juni het laatste debat over de detailhandelsstructuurvisie en de kansen voor een groter stadion. Kan Heracles haar plannen verwezenlijken en heeft dat nog zin nu de trainersstaf waarschijnlijk opstapt en de beste spelers zijn verkocht?
Lees verder…


Brief van Klankbordgroep Windmolenbroek aan de gemeenteraad over de voorliggende detailhandelsstructuurvisie 2013-2020.
ALA steunt collegevoorstel detailhandelsstructuurvisie
Amendement raadslid J. Hammink - Detailhandelsstructuurvisie punt. 2d
Amendement raadslid J. Hammink - Detailhandelsstructuurvisie punten. 2e en f

 
20-06-2013  

Gemeente moet 9 miljoen bezuinigen in 2014

 

ALMELO – Wethouder van financiën Jan van Marle heeft vanmiddag tijdens een openbare bijeenkomst in Leescafé De Meridiaan bekend gemaakt dat de gemeente 9 miljoen euro moet bezuinigen om de begroting in 2014 sluitend te maken.
Volgens het raadsvoorstel wordt daarmee structureel een half miljoen euro jaarlijks vrij gemaakt voor de vernieuwing van de binnenstad. Ook wordt incidenteel 3,6 miljoen euro gestopt in het Almelose gemeentelijke grondbedrijf om het weerstandsvermogen op te krikken. Zoals bekend is de bodem van de schatkist van het grondbedrijf zo goed als leeg.
Met de bezuinigingen wordt ook de lagere rijksuitkering opgevangen en wordt rekening gehouden met meerkosten in het sociale domein.
 


Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2013 (concept)
B&W besluit concept Voorjaarsnota 2013
Bijlagen Voorjaarsnota 2013
concept VJ 2013
Bijlage Kerntakendiscussie
B&W besluitenlijst d.d. 18 juni 2013

 
26-06-2013  

B&W besluiten d.d. 25 juni 2013

 


B&W besluitenlijst d.d. 25 juni2013
B&W besluit inzake Megahome - Kollenveld
Raadsbrief inzake Megahome - Kollenveld
B&W: Oordeel ombudsman - klacht Stamsnijder Bornerbroek
Raadsbrief: Oordeel ombudsman - klacht Stamsnijder B'broek
B&W besluit: Krediet bereikbaarheid P & R
B&W besluit: Stoppen subsidie SPOA in 2014
B&W besluit: Beleid afgifte RVV-ontheffingen
B&W besluit: Afzinken zeecontainer Leemslagenplas
B&W besluit: Actieplan 2013 maatschappelijke ondersteuning
Raadsbrief: Actieplan 2013 maatschappelijke ondersteuning
B&W besluit: Jaarverslag 2012 OPOA
Raadsvoorstel: Jaarverslag 2012 OPOA
B&W besluit: Transformatie Jeugdzorg Twente
Raadsvoorstel: Transformatie Jeugdzorg Twente
Bijlage Transformatie Jeugdzorg Twente
B&W besluit: Participatievragen Leefbaar Almelo
Antwoordbrief: Participatievragen Leefbaar Almelo
B&W besluit: Ontwikkelingen Soweco
Raadsbrief: Ontwikkelingen Soweco

 
30-06-2013  

Stork wil uitstel besluit Voorjaarsnota 2013

 

ALMELO – ALA-leidsman Gijs Stork gooit dinsdag tijdens de raadsvergadering de knuppel in het hoenderhok en wil dat de raad de door het college van B&W voorgelegde Voorjaarsnota 2013 alleen ter kennisneming wordt besproken om deze pas begin oktober tot ‘aangepaste’ besluitvorming te laten komen.
Aanleiding voor het voorstel van de raadsnestor is de onzekerheid betreffende de provinciale subsidie van pakweg 9 miljoen euro voor revitalisering van de binnenstad. Die teoegezegde subsidie ligt onder vuur door het door de VVD. D66 en PvdA geamendeerde voorstel om detailhandel in de breedste zin van het woord toe te laten op de zogenoemde ZuidAs, nieuw voetbalstadion en Woonboulevard. Gedeputeerde Staten heeft aangekondigd daar een zienswijze (bezwaar) tegen in te dienen omdat met de Twentse gemeenten een afspraak bestaat juist in te krimpen qua m2 detailhandel en de voorkeur te geven aan de ontwikkeling en revitalisering van de stadscentra.
Stork wil verder het raadsbesluit over de parkeertarieven en uren in de binnenstad opnieuw ter discussie stellen en eerst de kerntakendiscussie afronden voordat de Voorjaarsnota 2013 besluitrijp genoemd kan worden. Deze mag volgens Stork hooguit als ‘richtlijn’ gelden totdat alle effecten duidelijk zijn.
 


Amendement: Uitstel behandeling Voorjaarsnota 2013
Motie: Parkeerbeleid en tarieven
Motie: Betreffende Kerntakendiscussie

Archief
Terug naar vorige pagina