Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-06-2011  

B&W besluiten d.d. 31 mei 2011 + bijlagen

 


B&W besluitenlijst d.d. 31-05-2011
B&W besluit: Agrarisch bouwblok Timmerhuis/Krabben
Raadsbrief: Agrarisch bouwblok Timmerhuis/Krabben
B&W besluit: Herontwikkeling stationsomgeving
B&W besluit: Vragen VVD financ. projecten met reg. betekenis
B&W antw.: Vragen VVD financ. projecten met reg. betekenis
B&W besluit: Voorontwerp bestemming Woonboulevard
Raadsbrief: Voorontwerp bestemming Woonboulevard
B&W besluit: Resultaten recreatie & toerisme
Raadsbrief: Resultaten recreatie & toerisme
B&W besluit: Antw. op vragen Gr.L. tav TNT in garageboxen
Antwoordbrief: op vragen Gr.Links tav TNT in garageboxen
B&W besluit: Toekomst SOWECO
Raadsbrief: Toekomst SOWECO
Persbericht: Toekomst SOWECO
B&W besluit: Jaarverslag 2010 kinderopvang
Raadsbrief: Jaarverslag 2010 kinderopvang
B&W besluit: Verslag uitkering Jeugd & Gezin 2010
B&W besluit: Budget inburgering 2011
Raadsbrief: Budget inburgering 2011
B&W besluit: Jaarverslag 2010 Stadsbank Oost
Raadsbrief: Jaarverslag 2010 Stadsbank Oost
B&W besluit: Antw. vragen LKA betreffende Dock 19
Antwoordbrief LKA: vragen LKA betreffende Dock 19
B&W besluit: Afwijzen Bestuursakkoord VNG/Rijk
B&W bericht: Grondpositie gemeenten
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Gunning architectopdracht nieuw stadhuis
Raadsbrief: Gunning architectopdracht nieuw stadhuis

 
08-06-2011  

B&W besluiten d.d. 7 juni 2011

 

Later meer...


B&W besluitenlijst d.d. 7 juni 2011

 
16-06-2011  

Twee apen uit de Almelose mouw

(door Tony Cassese)
 

De dubbele agenda van het college

ALMELO - Of het nu door de bezuinigingsperikelen komt of juist door langdurige discussies omtrent Almelo Nouveau, Dolle Pret, Heracles Almelo, of het nieuwe stadhuis; het huidige gemeentebestuur lukt het telkens weer om in opspraak te raken. En da’s geen fabeltje, want juist vorige week kwamen ineens twee Almelose apen uit de mouw waar de honden geen brood van lusten.

In één dag werd ineens duidelijk dat de vriendjespolitiek, willekeur en het meten met twintig maten in Almelo nog steeds hoogtij vieren. Het is nu duidelijk waarom het Almelose old boys network (VVD-top, MKB, Theaterhotel, KvK en enkele Woonboulevard-bobo’s) onlangs te hoop liep tegen de komst van Almelo Nouveau. Het is al jaren duidelijk dat in dat project onder andere een hotel wordt opgenomen, maar nu moet er ineens ook een hotel bij het nieuw te bouwen Heracles-stadion verrijzen. Meest opvallend is dat het college de komst van zo’n hotel toejuicht. Toen het echter om het hotel bij Almelo Nouveau ging was volgens het college de hotelmarkt in deze stad verzadigd. Bezoekers zouden toch vooral richting het centrum moeten worden gestuurd (lees: naar het Theaterhotel). Het lijkt erop dat het college achter de rug van de gemeenteraad om er een dubbele agenda op nahoudt. Almelo Anders voorspelde dat lang geleden al. De raad krijgt maar mondjesmaat informatie verstrekt.

Terwijl ontwikkelaar Prosyn van Almelo Nouveau staat te popelen om in het Weggelergebied aan de slag te gaan, past de gemeente Almelo haar befaamde vertragingstactiek toe. Sinds de gemeenteraad groen licht voor Almelo Nouveau heeft gegeven, is er namelijk geen enkel initiatief genomen om de zaak daadwerkelijk op de rails te zetten en werk te maken van de bestemmingswijziging. Zelfs niet na herhaaldelijk aandringen van de projectontwikkelaar. Zo blijkt uit een recente brief van Prosyn waarin de gemeente wordt beticht van onrechtmatig handelen. Reden voor LKA en D66, welke laatste de grootste oppositiepartij vormt, om over deze gang van zaken vragen aan het college te stellen. Maar de smoezen zullen al wel bedacht zijn. Er kan nu niet anders geconcludeerd worden dan dat Almelo Nouveau doelbewust wordt gesaboteerd en tegengewerkt. Eerst door het plan tot op het bot uit te kleden en nu weer door de zaak te traineren en ineens met dat hotel op de proppen te komen. Dit is aap nummer één.

Aap nummer twee is Harold Asbroek, de lokale uitbater van de McDonald’s vestigingen en voorzitter van de winkeliersvereniging van de Woonboulevard en van de centrumondernemers. Over dubbele petten gesproken! Asbroek was zelfverklaard tegenstander van de komst van Nouveau omdat dit ten koste van de winkeliers in het centrum zou gaan. Toen de gemeente bekend maakte te blijven opteren voor woonwinkels op de woonboulevard, zette Asbroek z’n andere pet op en verklaarde hij dat verruiming van het winkelaanbod wel mogelijk is en dat dit niet ten koste van het centrum hoeft te gaan. Daarmee is de geloofwaardigheid van Asbroek tot het nulpunt gedaald. Zo worden de winkeliers in het centrum de speelbal van de persoonlijke belangen van enkele (grotere) ondernemers en hun politieke vriendjes. Is dit het verschil maken? Nee, dit is de veelgeprezen Almelo Aanpak. Zó doen we dat nog steeds in Almelo!


Brief Prosyn aan college van B&W 15-06-2011
Schadebereking niet doorgaan Almelo Nouveau

 
17-06-2011  

Amendementen en moties - o.a. stadion en super

 

ALMELO - Voor de raadsvergadering over de Voorjaarsnota op 21 juni zijn amendementen en moties aangekondigd door de fractie van ALA/AOV/TROTS.
LKA (Lijst Kamphuis) heeft een tweetal amendementen aangkondigd voor de raadsvergadering van 12 juli a.s. De ene gaat over het verbieden van een hotel bij de mogelijke bouw van een nieuw voetbalstadion voor Heracles Almelo en de andere tegen de bouw van een supermarkt op de hoek Violierstraat/Bornsestraat. Met het amendement en motie wil raadslid Kamphuis voorkomen dat deze ontwikkelingen de bouw van Almelo Nouveau moeilijker maken en mogelijk forse schadeclaims het gevolg zijn.


ALA... Amendementen en moties 21 juni a.s.
LKA: Amendement bouw voetbalstadion zonder hotel
LKA: Motie tegen supermarkt Violier/Borns.str.
PVA: Amendement sportkampioenen (later aangeleverd)

 
21-06-2011  

Bijdragen Voorjaarsnota 2011 in 1e termijn

 

ALMELO - Voor zover digitaal aangeleverd de beschouwingen van de raadsfracties in 1e termijn en de ingediende amandementen en moties.
Later aangeleverde bijdragen worden woensdagavond gepubliceerd, voor zover deze binnen zijn. De vergadering is geschorst en wordt donderdag 23 juni a.s. voortgezet om 13.30 uur in de Raadszaal.

(De soms in platte mailtekst aangeleverde bijdragen zijn door de redactie in PDF gezet)
Van de CU, D66 en lijst Céte zijn geen beschouwing in 1e termijn ontvangen.


GroenLinks: bijdrage 1e termijn VJN 2011
GroenLinks: Amendementen en Moties VJN 2011
ALA/AOV/TROTS: bijdrage 1e termijn VJN 2011
ALA/AOV/TROTS: Amendementen en Moties VJN 2011
LKA (Lijst Kamphuis Almelo): bijdrage 1e termijn VJN 2011
LKA: Motie uitstel bezuiniging, annuleren bouwprojecten
PvdA: bijdrage 1e termijn VJN 2011
PVA (Partij Vrij Almelo): bijdrage 1e termijn VJN 2011
PVA: Amendement PGB en Motie Provinciale reserve
Leefbaar Almelo: bijdrage 1e termijn VJN 2011
Leefbaar Almelo: Amendementen
CDA: bijdrage 1e termijn VJN 2011
VVD: bijdrage 1e termijn VJN 2011
SP: bijdrage 1e termijn VJN 2011
nagekomen: PVA amendement Sportkampioenen

 
22-06-2011  

B&W besluiten d.d. 21 juni 2011

 

Bijlagen volgen later...


B&W besluitenlijst d.d. 21-06-2011

 
23-06-2011  

Rumoer van uit het Gemeentehuis

Fotoreportage: Jan Bril
 

Fotoreportage (31 foto's)...

 
28-06-2011  

Gemeente voert pretheffing in

 

ALMELO – Het wordt nog gezelliger in de Almelose binnenstad. De gemeente gaat namelijk in de binnenstad een reclamebelasting invoeren voor ondernemers om, uit het zo gevormde potje met geld, festiviteiten te kunnen bekostigen. Het geldpotje wordt ter beschikking gesteld aan een nieuwe middenstandvereniging die de festiviteiten moet gaan organiseren. De ambtelijke kosten om de heffingen te innen worden voordien wel ingehouden. Per 1 augustus a.s. moet de belastingheffing al ingaan. De jaarlijkse bijdrage bedraagt 800 en 400 euro naar gelang de ondernemer is gevestigd in plangebied A of B.
Via de heffing moeten ook franchisebedrijven en winkelketens mee betalen aan de festiviteiten. Zij onttrokken zich meestal aan een vrijwillige bijdrage.

Afb 1. Schrijfhuisje van een belastinginner, Vlaanderen, midden zestiende eeuw. Deze houtsnede is vanaf 1554 gebruikt in verschillende drukken van een rechtscompendium van Josse de Damhouder (Damhouderium 1554, 372;
afbeelding naar Schatborn & Szénássy 1971, fig. 3).

 
29-06-2011  

B&W besluiten d.d. 28 juni 2011

 

Bijlagen volgen later


B&W besluitenlijst d.d. 28-06-2011

Archief
Terug naar vorige pagina