Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-06-2010  

VVD-ergernis over parkeren bij NS/Haven

 

ALMELO – In 2007 kaartte de VVD al eens de desolate toestand aan van het on- officiële parkeerterrein tussen het stationsemplacement en de haven in de binnenstad. Destijds werd het terrein toen n.a.v. die klacht geëgaliseerd maar dat zit er nu kennelijk niet in.
De gemeente is in een vergevorderd stadium om daar een semi- permanente parkeergarage aan te leggen en voert daarover afrondende gesprekken met Prorail als eigenaar van het terrein, de Regio Twente en het Rijk.
Volgens de VVD heeft men een ‘terreinwagen’ nodig om over het terrein te kunnen indien men daar wil parkeren. Het terrein wordt voornamelijk gebruikt door langparkeerders die in de Javatoren, de Rechtbank of het Belastingkantoor moeten zijn. Nog even geduld dus en men kan dan betaald parkeren.

 
02-06-2010  

Blunders bij briefjes van ‘Loes´

 

ALMELO – De gemeente Almelo heeft door een verkeerde koppeling van bestanden in het bevolkingsregister ‘Een brief van Loes’ aan verkeerde mensen gestuurd. ‘Loes’ is het websitegezicht van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Burgemeester Jon Hermans maakte dat gisteravond bekend bij aanvang van de informatieve gemeenteraadbijeenkomst. De gemeente had 36 boze reacties ontvangen omdat de brief was gericht aan ex- echtgenoot of zelfs overleden partner. De burgemeester ging dan ook door het stof en bood openlijk excuses aan. Ook meldde zij de raad dat er mondeling contact wordt opgenomen om excuses te maken. Zij zei; ‘Door deze fout hebben we mensen in hun hart getroffen. Op zo'n moment moet je buigen.’
Loes stuurde eerder deze week een persbericht de wereld in dat de website sinds de start in oktober vorig jaar al door meer dan 6000 unieke bezoekers was bekeken en dat daarmee ruim de helft van de gezinnen met kinderen in Almelo was bereikt.
Ook dat is een voorbarige conclusie die is ingegeven door borstklopperij. Unieke bezoekers van websites kunnen van overal komen en worden per dag geteld op basis van het IP-adres waarbij herhaaldelijk bezoek op één dag wordt uitgefilterd maar niet over meerdere dagen, weken, maanden.
‘Er is duidelijk behoefte aan goede en betrouwbare informatie. Toen wij met Loes in Almelo begonnen, was het doel om informatie en advies gemakkelijk toegankelijk te maken. Wij zijn blij met zulke hoge bezoekerscijfers’, zei wethouder Mieke Kuik-Verweg er over.
De conclusie zou eerder kunnen luiden dat de website Loes een mislukt avontuur is. Er zijn meerdere websites in Almelo die dat aantal unieke bezoekers in enkele dagen behalen.

 
02-06-2010  

Besluiten B&W d.d. 1 juni 2010

 


Besluitenlijst B&W 01-06-2010
B&W besluit: Wijziging Legesverordening 2010
Raadsbrief: Wijziging Legesverordening 2010
B&W: Verantwoording stimulering bouw 2e tranche
B&W besluit: Ontwerpbestemmingsplan politiebureau
Raadsbrief: Ontwerpbestemmingsplan politiebureau
B&W besluit: Heroverweging stadhuis
Raadsbrief: Heroverweging stadhuis
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: Éénmalige benoeming ambt. burgelijke stand

 
03-06-2010  

Tweede Kamer verkiezingen, weet u het al?

 

Bij de meeste verkiezingsprogramma’s gaan de mensen tot een modaal inkomen er in de komende jaren op achteruit. Vooral de minima hebben veel te verliezen als men het programma van de SP en VVD vergelijkt. Mark Rutte (VVD) heeft echter de wind in de zeilen en lijkt het rechter smaldeel van de bevolking massaal achter zich te verzamelen ten koste van het CDA en D66. In het linkerblok is de verdeeldheid van de kiezer groter zo blijkt uit de peilingen. De PvdA geeft amper gehoor op de oproepen van GroenLinks en de SP om een front te vormen tegen de opmars van rechts.
Het huren van een huis wordt in de komende jaren fors duurder. Gemeenten moeten fors gaan inleveren op het reïntegratiebudget om werkzoekenden weer aan het werk te helpen. Eigenlijk heeft geen enkele partij een prettige boodschap en moeten we allemaal aan het werk tot 67 jaar terwijl het aantal werkzoekenden boven de vijftig jaar met negen procent is gestegen en zij amper tot geen kans hebben op een baan.
<< De Twentsche Courant Tubantia nodigde alle lijsttrekkers uit voor een debat over vooral Twentse zaken. Via de Link is de verslaglegging te volgen, misschien dat het u als twijfelaar kan helpen om volgende week het vakje van uw keuze rood te kleuren. Thuisblijven heeft geen zin, want dan gaan die ‘verloren’ stemmen procentueel het meest naar de winnaar. 

 
06-06-2010  

Klachten Aalderinkshoek over Connection

 

Betreft Connexxion
GroenLinks heeft klachten ontvangen van inwoners van de wijk Aalderinkshoek, die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.

Wat is het geval ! Connexxion heeft aangekondigd per 6 juli a.s. buslijn 25 van zaterdag vanaf 19.30 tot maandagmorgen 7.00 uur uit de dienstregeling te schrappen. In het verleden is deze buslijn ook al versoberd.
Dit betekent dat en hele wijk een groot deel van het weekend niet meer bereikbaar is per openbaar vervoer. Mensen die bv. naar het station willen en tassen of koffers meenemen kunnen alleen nog kiezen voor het duurdere alternatief (Regio) taxi. Fietsen kan uiteraard ook maar veel mensen nemen bij slecht weer de bus.

GroenLinks heeft de volgende vragen:
1. bent u het eens met de stelling dat het openbaarvervoer gestimuleerd moet worden;
2. bent u met ons van mening dat dit in het kader van de verbetering van het milieu een belangrijk middel is;
3. zijn de dienstregelingen vastgelegd in “de Concessie Twente” cq bestek dat de Regio Twente heeft gemaakt voor de openbare aanbesteding van het openbaar vervoer in de regio;
4. zo ja, hoe kan Connexxion dan zomaar een buslijn opheffen;
5. bent u bereid contact met Connexxion op te nemen met als doel buslijn 25 in stand te houden en niet te schrappen op 6 juli as.

Wij hopen op een spoedige reactie van uw kant, bij voorkeur voor 1 juli a.s.

 
07-06-2010  

Vragen over aanrijtijd bij brand Pooksbelten

 

Betreft: Brand Pooksbelten
Geacht College,
Onlangs werd voormalige camping “de Pooksbelten” getroffen door een brand.  Naar aanleiding van de berichten over deze hebben wij de volgende vragen:
• Wat was de exacte aanrijdtijd van de brandweer? Viel dit binnen de landelijke norm? Zo nee, wat was hiervan de oorzaak?
• Volgens diverse berichten waren er onvoldoende slangen aanwezig om een goede bluswatervoorziening vanuit het kanaal Almelo Nordhorn op te zetten, dit terwijl een recent bezoek aan de plaatselijke brandweerkazerne ons geleerd heeft dat hiervoor wel een speciaal voertuig aanwezig is. Mogen wij hieruit concluderen dat dit voertuig niet voldoet of werd het probleem ergens anders door veroorzaakt?
• Bestaat voor de omliggende woningen aan de Robbenhaarsweg en de Schietbaanweg hetzelfde risico?
• In hoeverre zijn er maatregelen getroffen om de risico’s in te perken voor dit gebied?
• Zijn er in Almelo meer gebieden waar dit probleem zich zou kunnen voordoen? En zo ja, welke?
• De omwonenden maken zich op dit moment zorgen over hun veiligheid. Kan er niet eventueel in combinatie met, of in aansluiting op het plan “Almelo Noordoost” voor worden gezorgd dat er een betere permanente bluswatervoorziening wordt aangelegd?
Wij zouden een spoedig antwoord op prijs stellen
Met vriendelijke groet,,
Bert Heite
Raadslid VVD Almelo

 
07-06-2010  

Geen Voorjaarsnota, Hümmels verbaasd

 

ALMELO - De geplande voorjaarsnota van de gemeente Almelo op 15 en 17 juni gaat niet door. Dit besluit is door het raadspresidium genomen, dat meldt Radio Almelo. Raadslid Bert Hümmels (Leefbaar Almelo) zegt in een reactie dit een rare gang van zaken te vinden. Volgens hem is hier geen officieel besluit over genomen en hij vraagt zich ook af of dit wel kan. "Nu wordt bij de begrotingsbehandeling in november het collegeprogramma als begroting voor 2011 behandeld. En hier is de raad niet tot nauwelijks in gekend."
Eind vorig jaar werd door het toenmalige college van B&W de Marsroute gestart ter voorkoming van onder toezichtstelling door de provincie (art. 12). Na de gemeenteraadverkiezing in maart jl. heeft het nieuwe college van B&W een collegeprogramma opgesteld waarin alle noodzakelijke bezuinigingen werden opgenomen. De nieuwe coalitiepartners PvdA, VVD en CDA zien dat nu als vervanging van de voorjaarsnota. De gemeenteraad als geheel heeft daar echter nauwelijks enige invloed op gehad.

 
08-06-2010  

Jetta Kleinsma flyert voor PvdA (upd)

 

ALMELO - Nadat de lokalo's van de PvdA maandag al hebben deelgenomen aan de landelijke estafette flyeractie van de PvdA om Job Cohen op de bok te krijgen, kwam dinsdagmiddag voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Kleinsma naar het Vincent van Goghplein om met de twijfelaars te babbelen en ze alsnog over de streep te halen om maar vooral op de PvdA te stemmen en om de opmars van Mark Rutte (VVD) een halt toe te roepen. Volgens 'insiders' hebben de 2J's van de PvdA er nog vertrouwen in. Drie omlaag bij Mark en drie omhoog bij Job is de leus. Na afloop genoot men nog van een moment rust bij 't Veurbrook.

Fotoreportage (11 foto's)...

 
08-06-2010  

Verrassing op komst? Rutte zakt, links stijgt!

 

ALMELO – Zit er dan toch nog een verrassing aan te komen woensdag tijdens de verkiezingen van de Tweede Kamer?
Als men naar de peilingen van maandag en dinsdag kijkt, zou je haast zeggen dat de twijfelaars op het laatst toch wat meer neer de linkerkant gaan en Mark Rutte met zijn VVD over de piek heen is en volgens Maurice de Hond zelfs twee zetels zakt na op maandag op 36 zetels te hebben gestaan.
Ook TNS NIPO geeft een lichte verschuiving naar links aan. De SP onder leiding van de verrassende en humorvolle Emile Roemer stijgt bij beide onderzoekers en ook GroenLinks buigt naar boven af.
Op zich niet zo vreemd, want de mensen met een laag inkomen uit werk, uitkering of AOW begrijpen zo langzamerhand dat zij bij de SP beter af zijn dan bij ‘hervormer’ Mark Rutte. Rutte wil wel de belasting verlagen en de huursubsidie en de medische kosten verhogen, maar het rekensommetje leert dat de hoge inkomens er onder zijn leiding zelfs flink op vooruit gaan, dit in tegenstelling tot de inkomens beneden modaal.
Traditioneel zijn dat echter ook meestal de mensen die het met hun burgerstemrecht wel eens af laten weten. Massale opkomst van de mensen met een lager inkomen zou dus woensdag nog wel eens voor een grote verrassing kunnen zorgen ! 

< De bovenste peiling is van vandaag en de onderste van gisteren. De lichtere balken zijn van TNS NIPO en de donkere balken van onderzoeker Maurice de Hond.

 
10-06-2010  

B&W besluiten 8/9 juni 2010

 


B&W: Besluitenlijst 08-06-2010
B&W: Besluitenlijst 09-06-2010

 
13-06-2010  

PvdA-roos juni voor MOTA

 

ALMELO – De PvdA-roos voor de maand juni ging naar MOTA Leerwerktrajecten. Minister Piet Hein Donner (CDA) van Sociale Zaken kwam 27 mei speciaal voor dit bedrijf naar Almelo om de officiële opening van het uitgebreide complex van MOTA te verrichten. Het gaat om een werkervaringsproject voor jongeren met een psychiatrische stoornis. Met name mensen die last hebben van een autisme. Voor deze doelgroep namen Gerard Groeneweg en Anniela Huurneman in 2004 het initiatief de organisatie op te zetten.

< Marjolein Wessels (links) geeft de Roos aan Gerard Groeneweg en Anniela Huurneman. (Foto: Jan Hammink)

 
14-06-2010  

PvdA verontrust over kleine ondernemingen

  ALMELO – De PvdA in Almelo maakt zich zorgen over het stijgende aantal kleine ondernemingen die de deur worden gewezen bij hun verzoek om gemeentelijke ondersteuning in de huidige economische omstandigheden. Volgens de PvdA wordt maar al te gemakkelijk het advies gegeven om het bedrijf te beëindigen en een bijstandsuitkering aan te vragen. De PvdA wil daarom van het college van B&W weten hoe de actuele situatie in Almelo is.
Lees verder...

 
14-06-2010  

Oud- wethouder Jan Altena overleden

 

ALMELO – Oud-wethouder en PvdA-raadslid Jan Altena is vorige week donderdag op 67-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ziek. Altena was wethouder van 1990 tot 2002 en zat daarvoor 12 jaar voor de PvdA in de gemeenteraad als raadslid en als fractievoorzitter. Altena werd bij zijn afscheid als wethouder de erepenning in goud toegekend door de gemeente Almelo.
Jan Altena was gedurende zijn hele leven een sociaal bewogen mens die zich op allerlei gebied inzette voor de samenleving als geheel en de minderbedeelden in het bijzonder. Ook na zijn vertrek knapte hij nog ‘klusjes’ op voor de gemeente zoals de hervorming van het huidige SCOOP en ook zat hij voor zijn politieke carrière vele jaren in de Ondernemingsraad van Philips, de werkgever waarvoor de geboren Amsterdammer naar Almelo verhuisde.
Als politicus was Altena nooit omstreden, omdat hij ieder in zijn waarde liet en altijd het vizier gericht hield op sociale gerechtigheid en respect.

Jan Altena wordt overeenkomstig zijn wens gecremeerd in besloten kring.
Wel is er gelegenheid tot condoleren op dinsdag 15 juni van 19.00 uur tot 19.30 uur in uitvaartcentrum Vredehof aan de Willem de Clerqstraat 89 te Almelo.
Jan hield van losse bloemen.

 
16-06-2010  

B&W Besluiten d.d. 15 juni 2010

 


B&W besluitenlijst d.d. 15 juni 2010
B&W besluit: Afkoppelen hemelwater Turfkade
B&W besluit: Deelname aan Burgernet
Raadsbrief: Deelname aan Burgernet
B&W besluit: Invoeren integraal horecabeleid
Raadsbrief: Invoeren integraal horecabeleid
B&W: Antwoord VVD vragen over fietsendiefstallen
B&W: Dankbrief beëindiging bestuursfunctie Sportraad
B&W besluit: Over financieel jaarverslag OPOA
Raadsbrief: Over financieel jaarverslag OPOA
Financieel Jaarverslag OPOA
B&W besluit: Benoeming lid OPOA-bestuur
Raadsbrief: Benoeming lid OPOA-bestuur
B&W besluit: Aanvullend krediet IISPA-brandveiligheid
B&W besluit: Ontwerpbestemmingsplan R. Verhulstlaan
Raadsbrief: Ontwerpbestemmingsplan R. Verhulstlaan
B&W besluit: Voorontwerp bestemming Weggeler Noord
Raadsbrief: Voorontwerp bestemming Weggeler Noord
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
Info: Start Burgernet

 
21-06-2010  

VVD vragen over Tactus Vriezenveenseweg

  ALMELO - De fractie van de VVD heeft de nodige vragen over de vestigingsplannen van Tactus Verslavingszorg in het voormalige pand van stichting De Ander aan de Vriezenveenseweg.
De VVD wil de geconstateerde onduidelijkheid rondom de Tactus-vestiging wegnemen en hoopt daar tijdens het vragenuurtje in de gemeenteraadvergadering van dinsdag a.s. voldoende opening van zaken op de gestelde vragen te krijgen.
Lees verder...

 
21-06-2010  

PvdA over: vorstschade en stadsverwarming (upd)

  ALMELO - Voor het vragenuurtje tijdens de gemeenteraadvergadering van dinsdag a.s. stelt de farctie van de PvdA vragen aan het college van B&W over vorstschade aan wegen en fietspaden en de gevaarlijke situaties die zich daarbij voordoen.
Ook wil de fractie meer aandacht van B&W over de dure nota's bij de stadsverwarming in de Winmolenbroek. Al eerder gaf het college aan dat zij formeel geen partij is en dat een aangelegenheid is tussen leverancier en afnemer.
Lees verder...

 
21-06-2010  

GroenLinks vragen over veilige fietsroutes

  ALMELO - Raadslid Hans Buitenweg vindt dat het college van B&W onvoldoende aandacht heeft voor veilige fietsroutes en stelt daarom dinsdag a.s. tijdens het vragenuurtje de nodige vragen.
Lees verder...

 
21-06-2010  

ALA/AOV over voortgang visie buitengebied

  ALMELO - Raadslid Gijs Stork (ALA/AOV) vreest dat het college van B&W de schop als zitstok gebruikt bij de verdere ontwikkeling van het buitengebied nadat bureau Oranjewoud de visie heeft ontwikkeld en er volgens Stork weinig tot geen schot zit in de verdere voortgang.
Dinsdag a.s. tijdens het vragenuurtje in de raadsvergadering wil de nestor van de gemeenteraad de verantwoordelijke wethouder dan ook kritisch bevragen.
Lees verder...

 
21-06-2010  

Raadslid Kamphuis kritisch - nieuwbouw stadhuis

  ALMELO - Het onafhankelijke raadslid Gerwin Kamphuis is het enige raadslid die het vragenuurtje van dinsdagavond gebruikt om de nodige vragen te stellen over nieuwbouw van een stadhuis of renovatie. De voormalige ambtenaar van de afd. Bouw en Woningtoezicht heeft grote twijfels inzake de kosten en risico's van een parkeerkelder onder een nieuw stadhuis en zit op de lijn van renovatie van het huidige stadhuis dat volgens het onderzoek dik 17 miljoen euro goedkoper is.
De architect van de nieuwe bioscoop aan het Amaliaplein ter Linde, denkt zelfs dat dit 25 miljoen euro goedkopers is dan nieuwbouw.
Maar het vreemde is dat geen enkel raadslid - ook niet vorige week dinsdag tijdens de informatieve raad - het heeft over de jaarlijkse huisvestingslasten die bij renovatie ééneneenkwartmiljoen euro per jaar goedkoper is en dat is over de berekende diensttermijn van 30 jaar zo'n veertig miljoen extra dat de burgers dienen op te brengen bij nieuwbouw.
Lees verder...

 
22-06-2010  

CDA vragen over Jongerenraad en Fortezza

  ALMELO - De CDA-fractie is licht in haar wiek geschoten omdat wethouder Kuik-Verweg nu een Jongerenraad in het leven wil roepen en het CDA dat al in 2007 wilde maar toen door de werthouder werd afgeschoten. Juist prijzen vanwege het voortschrijdend inzicht is ook een optie.
Het CDA wil ook meer weten van het college over de voortgang van Fortezza. Nog acht nachtjes slapen en de subsidiedatum verstrijkt stelt het CDA, terwijl er nog geen schop de grond in ging.
Vanmiddag heeft van der Looy nog overleg met het college van B&W en vanavond zal er dus tijdens het vragenuurtje wel een antwoord komen of van der Looy met stoom en kokend water alsnog begint, het college extra over de brug moet komen of de subsidie verloop en het project geheel op zijn gat zit.
Lees verder...

 
22-06-2010  

Project Fortezza volledig op zijn gat


Eerste Fortezza-ontwerp
 

ALMELO – Het CDA stelde vanavond tijdens de raadsvergadering vragen over het uitblijven van bouwactiviteiten bij het plan Fortezza aan de Haven NZ hoek Egbert Gorterstraat en de mogelijke gevolgen daarvan. Wethouder Gerrit van Woudenbergh was duidelijk met zijn antwoord n.a.v. het gesprek van gistermiddag tussen projectontwikkelaar van der Looy en de wethouders van Woudenbergh en van Marle. Deze kregen klip en klaar van Vander Looy te horen dat van der Looy geen kans ziet om het in maart aangepaste bouwproject voor de uiterste datum van 1 juli a.s. serieus in aanvang te kunnen nemen.
Met die mededeling vervalt ook de miljoenensubsidie van het Rijk en de Provincie die werd toegekend om de bouw te stimuleren.
De beide wethouders hebben met van der Looy afgesproken dat voor 1 september een oplossing moet zijn bereikt, maar dat kan betekenen dat de gemeente fors in de bus moet blazen, het bouwplan in de prullenbak gaat en er een nieuw plan moet worden bedacht of dat de verkoop van de nog steeds niet betaalde maar wel hypothecair belaste grond aan van der Looy wordt ontbonden en er een schadeclaim van de gemeente volgt. Is dat laatste het gevolg, is het scenario van een faillissement van de Almelose werk BV van van der Looy niet ondenkbaar en moetde gemeente zich bij de dan te benoemen curator als schuldeiser melden. Lees de reacties in TC Tubantia.

<< Nadat het college van B&W in de beginjaren 2000 niet accoord ging met een eerste ontwerp werd de grond teruggekocht waarna het ontwerp met de schuine toren werd gelanceerd en van der Looy de grond opnieuw kocht van de gemeente. Die transactie leidde tot een fors verlies en al snel daarna werd het nieuwe ontwerp met de hellende torenvariant ingeleverd voor een ontwerp met rechte torens en de ondergrondse parkeeraccommodatie geschrapt. De jongste ontwikkeling was het inleveren van vijf verdiepingen van beide torens en ook dat acht van der Looy nu onhaalbaar. 

In het alternatieve plan van oud- projectontwikkelaar Jan Voskamp is een invulling van het braakliggende terrein voorzien met een vijftal woontorens van bescheidener afmetingen. Directeur Kamst van woningstichting St. Joseph zag daar wel brood in.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
23-06-2010  

Raadslid Veenstra lanceert 3e variant stadhuis


Jan Veenstra
  ALMELO – Raadslid Jan Veenstra van de Christen Unie lanceerde in het debat over al dan niet de bouw van een nieuw stadhuis of renovatie van het huidige, een derde variant. Veenstra vindt dat ook gekeken moet worden naar een versobering van een nieuw stadhuis op de Kloosterhof dat niet meer mag kosten dan de renovatiekosten van het huidige stadhuis, zijnde 50,3 miljoen euro. Het gebouw ‘zonder franje´ zou dan eveneens door architectenbureau Meyer & van Schooten moeten worden uitgewerkt. De fractie van het CDA en later ook de PvdA ‘omarmden´ deze suggestie. Coalitiegenoot VVD ziet daar vooralsnog geen heil in en opteert nog steeds voor gelijkwaardige renovatie van het huidige stadhuis. In de gemeenteraad tekent zich echter een meerderheid af voor renovatie.
Lees verder...

 
23-06-2010  

B&W Besluiten d.d. 22 juni 2010

 


B&W besluitenlijst 22 juni 2010
B&W besluit: herfinanciering stichting Woonzorg
B&W besluit: Nieuwbouw gymlokaal Reeststraat
Raadsbrief: Nieuwbouw gymlokaal Reeststraat
B&W besluit: eindverslag BOS-impuls ossenkopph/nieuwstrkw
Raadsbrief: BOS-impuls Ossenkoppelerhoek/Nieuwstr.kwart.
Eindverslag BOS-impuls
Raadsbrief: Buurtkamers in wijken
B&W nota bij raadsbrief Buurtkamers in wijken
B&W besluit: antwoord in affaire Kolenbrander
B&W besluit: Honoreren bezwaar Praxis
B&W besluit: aankondiging dwangsom Prijskraker
B&W besluit: Voorontw. bestemming Windm.br/Groen.v.
Raadsbrief: Voorontw. bestemming Windmolenbroek/Groen.v.
B&W besluit: Voorontw. N349 tracé Noord-Oost
Raadsbrief: Voorontw. N349 tracé Noord-Oost
B&W besluit: Afwijzen verzoek best.pl. Kluppelshuizenw.59
Raadsbrief: Afwijzen verzoek best.pl. Kluppelshuizenw.59
B&W besluit: Intrekken gedoog J.Tooropstr. 55-59
B&W besluit: bestemmingsplan Ambachtstr. 5
Raadsbrief: bestemmingsplan Ambachtstr. 5
B&W besluit: parkeerterrein Javatoren
Raadsbrief: parkeerterrein Javatoren
B&W besluit: richtlijnen gebruik post onvoorzien
Raadsbrief: richtlijnen gebruik post onvoorzien
B&W besluit: Openbaar ter afd. portefeuillehouder Gratis uitrijkaarten P-garage Fiets4daagse Ontwerpplan VOF Hinnen - Plesmanweg
B&W besluit: Krediet Werkplein-Twenthecentrum
Raadsvoorstel: Krediet Werkplein-Twenthecentrum

 
30-06-2010  

B&W besluiten d.d. 29 juni 2010

 

Collegebesluiten d.d. 29 juni 2010


B&W besluitenlijst d.d. 29-06-2010
B&W besluit: wijziging legesverordening
Raadsbrief: wijziging legesverordening
B&W besluit: exploitatieovereenkomst Weggeler/Megahome
B&W antwoord: Vragen VVD inzake brand Pooksbelten
Raadsbrief: Antwoord VVD inzake brand Pooksbelten
B&W besluit: Instellen jeugdfonds
Raadsbrief: Instellen jeugdfonds
B&W besluit: wijziging zitting in Comité De Slinger
B&W besluit: budget uitvoering cultuureducatie jeugd
B&W besluit: Europese aanbesteding trapliften
B&W besluit: nazorg ex- gedetineerden
Raadsbrief: nazorg ex- gedetineerden
B&W besluit: aanbesteding inburgeringstrajecten
B&W besluit: Tegemoetkoming planschade Beeklust
B&W besluit: Dwangsombeschikking van Dalen Bloemen
B&W besluit: Verkoop grond aan Bellinckhof
Raadsbrief: Verkoop grond aan Bellinckhof
B&W antwoord: PVA brief inzake Dolle Pret
Raadsbrief: antwoord aan PVA inzake Dolle Pret
B&W besluit: Herziening jaarrekening 2007
Raadsbrief: Herziening jaarrekening 2007
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder
B&W besluit: Onderzoek alternatieven stadhuis
Raadsbrief: Onderzoek alternatieven stadhuis

Archief
Terug naar vorige pagina