Politiek nieuws


Plaatsing  
 
07-06-2009  

PvdA vragen over herindelen, fuseren...

  ALMELO - In het blad Binnenlands Bestuur van 5 juni jl. wordt gespeculeerd op een nieuwe gemeentelijke herindeling rondom Almelo. Aanleiding zou zijn de samenwerkingsplannen van de gemeenten Hellendoorn en Rijssen-Holten en de mogelijke aansluiting van de gemeente Wierden. In het blad verder een Almelose reactie die opteert voor een herindeling waarbij Wierden en Almelo samengaan. Reden voor de PvdA-fractie daarover raadsvragen te stellen aan het Almelose college van B&W.
Lees verder...

 
08-06-2009  

ALA wil eindelijk opheldering monorail project

  In de raad van 12 mei jl. heeft A.L.A. enkele vragen gesteld over de monorail en de financiering van dit project. Omdat wethouder Sjoers afwezig was konden niet alle vragen beantwoord worden.
Inmiddels hebben wij schriftelijk antwoord gekregen op onze vragen (brief dd 26 mei 2009) maar...
Lees verder...

 
16-06-2009  

CDA heeft verkiezingsprogramma 2010 klaar

 

ALMELO - Het Christen Democratisch Appel (CDA) afd. Almelo heeft haar concept-verkiezingsprogramma voor maart 2010 klaar. Lees het programma in de bijlage. 


CDA Verkiezingsprogramma 2010

 
17-06-2009  

Bijdrage ALA aan voorjaarsnota 2009

 

ALMELO - In de bijlage de bijdrage van het Almelo's Liberaal Alternatief aan het debat van de Voorjaarsnota 2009 in 1e termijn.


ALA 1e termijn Voorjaarsnota 2009

 
17-06-2009  

VVD-moties tijdens voorjaarsnota 2009

 

ALMELO - De fractie van de VVD in Almelo vindt het beter dat de gemeente Wierden meer samenwerkt met de gemeente Almelo om samen krachtiger in de Netwerkstad te staan. De VVD dient een motie in om het Almelose college van B&W te bewegen om in ieder geval haar best te doen om met Wierden samen te werken. We schrijven het hier zoals het geprobeerd kan worden, maar in feite wil VVD-fractieleider Gerrit van Woudenberg de gemeente Wierden pressen om met Almelo samen te werken in plaats van met Rijssen/Holten en Hellendoorn. 

De VVD heeft ook nog een motie in petto voor een onderzoek van de ambtelijke kosten binnen de regio Twente. De Twentse burger betaald ruim 41 euro per jaar en de VVD wil weten of het aantal ambtenaren van de regio Twente niet wat lager kan.

Ook wil de VVD dat de tarieven voor het parkeren in de binnenstad niet omhoog gaan. De bezoekersaantallen staan volgens de VVD al onder druk en met de nodige binnenstadsvernieuwingen op komst, moet men de consumenten niet verder vervreemden.

Het nieuwe stadhuis blijft de VVD bezig houden. Eerst wilde de VVD het nieuwe stadhuis in het industrieel monument Twentecentrum maar gelet op de financiële crisis verwacht de VVD dat de bouw van Fortezza niet van de grond komt en acht men die plek eveneens geschikt voor de bouw van het nieuwe stadhuis. Bijkomend voordeel volgens de VVD is dat de Kloosterhofflat onaangetast blijft.


Motie samenwerken met Wierden
Motie regio Twente
Motie nieuwe plek stadhuis
Amendement parkeertarieven

 
17-06-2009  

PvdA: Opgave voor de stad

  ALMELO - In de bijlagepagina de gehele spreekbuurt van PvdA-fractievoorzitter Bert Kozijn tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2009.
Lees verder...

 
20-06-2009  

VVD vragen over recessiebijeenkomst

 

ALMELO - De fractie van de VVD heeft een tal vragen aan B&W over een zakelijke bijeenkomst over de recessie op 15 juni jl. in Enschede. 


Brief aan college over recessiebijeenkomst van 15 juni te Enschede

 
22-06-2009  

CDA vragen over info-avond jongerenoverlast

 

Betreft: Vragen aan college van B&W tijdens vragenuurtje van 23 juni over Informatiebijeenkomst over jongerenoverlast

Op woensdag 3 juni 2009 is er een informatiebijeenkomst geweest over jongerenoverlast in de binnenstad. De CDA fractie is buitengewoon content met dit initiatief van het college. Het CDA heeft de volgende vragen:

Heeft deze bijeenkomst nog nieuwe feiten en omstandigheden opgeleverd?
Wat is de marsroute die uw college volgt om deze problematiek tot ieders tevredenheid op te lossen?
Wilt u de gemeenteraad van de voortgang op de hoogte houden? 

Met vriendelijke groiet,

Lily Altena

Fractiesecretaris CDA
 

 
24-06-2009  

VVD gaat mening peilen over nieuw stadhuis

 

De VVD Almelo komt met een aanmerkelijk goedkoper alternatief voor het geldverslindende communicatieplan waarmee de PvdA-CDA coalitie de Almelose burgers wil informeren over de bouw van een nieuw stadhuis. In plaats van een meer dan € 100.000 kostende campagne met folders en kleurplaten opent de VVD heden gratis een internet-stembus om de mening van Almelo te peilen.
Met het fiasco van de recente campagne ‘Zo ’n burgemeester wil Almelo’ (kosten: € 65.000 en 33 burgers die deelnamen aan het ‘stadsdebat’) nog in het achterhoofd, vindt de VVD een campagne over een nieuw stadhuis niet alleen geldverslindend, maar bovendien wordt de indruk gewekt dat de burger er nog iets over zou hebben te zeggen. De raadsdebatten van de afgelopen weken hebben duidelijk gemaakt dat dit niet het geval is.
De VVD Almelo heeft een aantal alternatieve en goedkopere locaties voor een nieuw stadhuis. Omdat het laatste woord over de bouw aan de Gemeenteraad is, wil de VVD de mening van Almelose burgers zélf horen via de website www.vvdalmelo.nl
De vragen die worden voorgelegd aan de Almelose burger luiden:

1. Wat vindt u van campagnes als ´Zo´n burgemeester wil Almelo´ en ´Bouw van een nieuw stadhuis´?
2. Welke locatie vindt u het meest geschikt voor een nieuw stadhuis?

VVD Almelo
G. van Woudenbergh,
fractievoorzitter

Archief
Terug naar vorige pagina