Politiek nieuws


Plaatsing  
 
10-05-2017  

Duurzaamheid volgens D66

 

ALMELO – In het politiek beraad van 9 mei ging het over de discussienota ‘Nieuwe kaders duurzaamheidsbeleid’. De raadsfractie van D66 maakte daarover de volgende bijdrage.
 

 
21-05-2017  

Volksdebat over privatiseren van buitensport

 

Blijft buitensport betaalbaar bij privatisering?
Dat is de grote vraag die Lokaal Almelo Samen zicht stelt.
Op woensdag 7 juni 's avond om 19.30 uur in Topsporthal IISPA kunnen bestuurders en buitensporters daar hun mening over geven.


Onder verantwoordelijkheid van de wethouder van sport wordt ambtelijk onderzocht of buitensportverenigingen voortaan zelf hun velden kunnen en willen onderhouden. De hoop leeft dat daarmee bezuinigingen kunnen worden behaald.

De fractie van Lokaal Almelo Samen heeft echter de nodige vragen:

- Zijn de verenigingen echt in staat zelf alle onderhoud uit te voeren?
- Wordt de belasting voor de clubs straks niet te veel?
- Zijn er voldoende vrijwilligers?
- Krijgen de verenigingen voldoende financiële steun van de gemeente om al het werk goed te kunnen uitvoeren?
- en vooral blijft sporten nog wel betaalbaar?


Deze vragen willen we graag voorleggen aan uw bestuur en de leden van uw club.

Daarom houdt de gemeenteraadsfractie Lokaal Almelo Samen een politiek café op woensdag 7 juni vanaf 19.30 uur in het topsportcentrum IISPA aan de Stadionlaan 60.

Iedereen is welkom om deel te nemen aan deze forumdiscussie!!!

 
24-05-2017  

Gemeentebestuur verzaakt informatieplicht

 

ALMELO – In de officiële wekelijkse advertentie van de gemeente Almelo in het Almelo's Weekblad staat sinds begin dit jaar nauwelijks nog relevante informatie voor de Almelose ingezetenen. Die moet zelf maar uitzoeken of er ontwikkelingen zijn die hem of haar treffen, zoals een bouwaanvraag van de buren, de aanvraag van een feest dat u overlast kan bezorgen, de éénmalige wijziging van de ophaaldienst huishoudelijk afval en meer van dat soort zaken. Nee, de gemeente houdt het bij het vermelden van collectes en vooral bij het noemen van personen die de stad met onbekende bestemming hebben verlaten. Dat laatste is wel het minst interessant voor de gemiddelde burger.
Daarom hier een wel relevante maar niet complete opsomming. In geval van twijfel altijd informatie vragen bij de gemeente.


Huisvuil
Donderdag 25 mei geen ophalen huisvuil. Zaterdag 27 mei wordt de donderdagroute ingehaald. (de kliko aan straat voor 07.30 uur)

Algemene Plaatselijke Verordening
1. Aanvraag Strandbal Festival op 29 juli van 13.00 uur tot 01.00 uur, Entersestraat 1 in Bornerbroek. Zienswijze/bezwaar mogelijk tot 13 juni 2017 schriftelijk aan de burgemeester of mondeling toelichten nadat afspraak is gemaakt via klantcontactcentrum 0546-541111(stadhuis)

Ruimtelijke Ordening

A. Ingediende vergunningaanvragen met dossiernummers
Slagenweg 19, het bouwen van een werktuigberging. (Z/17/080698)
Leemhorst 14, verbouwing van het pand. (Z/17/080709)
Zilvermeeuw 1, uitbreiden huisartsenpost. (Z/17/080724)
Kerkstraat 2, handelingen in gevolg beschermd monument. (Z/17/080785)
Ootmarsumsestraat 86, uitbreiden woning. (Z/17/080786)
De Sumpel 4, wijziging brandveiligheid ROC. (Z/17/080787)
Vriezenveenseweg 9, kappen van een boom. (Z/17/080803)
Parkweg 26, verbreden dakkapel. (Z/17/080820)

B. Verleende omgevingsvergunning
Rozenstraat 26, bouwen tuinhuis. (besluit 12 mei 2017)(Z/17/080111)
Kerkstraat 2, handelingen in gevolg beschermd monument. (15 mei 2017)( Z/17/080785)
Sweelincklaan 2/2b, uitbreiden winkel. (17 mei 2017)(Z/17/080387)

C. Ontwerpbesluiten
Voornemen college B&W medewerking te verlenen aanvraag:
Schuilenburgsingel 5, gebruik kleefmagneten op deur vuurwerkopslag (Z/16/077334). Het betreft een maatwerkvoorschrift.
Inzage 24 mei t/m 4 juli 2017 – stadhuis klantcontactcentrum.
Zienswijze/bezwaar schriftelijk aan de burgemeester of mondeling toelichten nadat afspraak is gemaakt via klantcontactcentrum 0546-541111 (stadhuis)

D. Termijnverlenging
betreffende aanvraag omgevingsvergunning  met ten hoogste 6 weken.
Alberdastraat 1, uitbreiden/renoveren woning (Z/17/0789251)(2 juli 2017)

E. Overige besluiten aanvragen omgevingsvergunning

Geen vergunning vereist voor volgende aanvragen.
Weersweg 3, uitbreiden woning. (15 mei 2017)(Z/17/080250)
Vriezenveenseweg 9, kappen boom. (15 mei 2017)(Z/17/080803)

Kijk voor ingediende aanvragen en eerder verleende vergunningen op: https://www.planviewer.nl/lb/overheid/Almelo

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina