Politiek nieuws


Plaatsing  
 
12-05-2016  

PvdA ruziet over wethouderskandidaat


Stoelendans PvdA leidt tot onenigheid !
 

ALMELO – Het was donderdagavond geen pais en vree in de ledenvergadering van de PvdA. Reden de door de benoemingsadviescommissie voorgedragen wethouders-kandidaat Jos Pierey uit Deventer als opvolger van Anja Timmer, die er vroegtijdig de brui aan geeft.

Oud- wethouder Pieter Grondel was klip en klaar met zijn mening: "Het is nu de derde keer dat de PvdA met een externe kandidaat komt. En dat terwijl we een gekwalificeerde kandidaat hebben." Grondel bedoelde daarmee fractievoorzitter Willem Loupatty die door de benoemingsadviescommissie unaniem werd gepasseerd. Saillant, in die commissie zitten ook zijn fractiegenoten. In zijn uitspraak verwees Grondel ook naar het feit dat de PvdA-wethouders Schouten en Timmer ook al van buiten de gemeente kwamen. Schouten verhuisde uiteindelijk naar Almelo en Timmer nam  een pied a terre voor het geval het eens laat werd. Beiden hingen echter ook vroegtijdig de fiets in de wilgen. Schouten werd burgemeester in Oldenzaal en Timmer raakte overwerkt.

Ondanks de kritiek in de ledenvergadering, wil de benoemingsadviescommissie vasthouden aan Pierey als wethouders-kandidaat en dat kan wel eens problemen opleveren in de gemeenteraad. De grootste oppositiefractie LAS heeft alsnog Loupatty voorgedragen omdat men niet opnieuw een kandidaat van buiten de stad wil en omdat Loupatty als professional ook de kennis heeft voor een belangrijk deel van de wethoudersportefeuille van de vertrekkende Timmer. Ook de fractie van de VVD neigt in die richting evenals het raads-duo Gerritsen/Isendoorn. Zij allen vinden een wethouder van buiten de stad uit den boze.

Woonplicht
Formeel volgens de
Gemeentewet behoren bestuurders als wethouder en burgemeester in de stad te wonen waar zij bestuurlijke verantwoording dragen. In principe kan voor burgemeesters een tijdelijke ontheffing verleend worden door de Commissaris der Koning en voor wethouders door de gemeenteraad met een termijn van 1 jaar. (bij bijzondere omstandigheden nogmaals met max 1 jaar te verlengen)
In het geval  Pierey lijkt dat niet voor de hand liggend. De Deventernaar heeft te kennen gegeven dat hij in Deventer wil blijven wonen omdat zijn echtgenote is verbonden aan het ziekenhuis in Deventer. Tot de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018 zou dus formeel twee keer ontheffing verleend kunnen worden, maar in dat geval gebruikt Pierey zijn nagestreefde functie in het Almelose stadhuis ook als een doorgangshuis voor betere tijden. Pierey werkt in een deeltijdbaan bij de gemeente Enschede en heeft aanvullend wachtgeld als ex- wethouder van de gemeente Deventer.
De halsstarrigheid van de benoemingsadviescommissie van de PvdA en het afdelingsbestuur, kan dus wel eens flinke schade berokkenen voor de partijafdeling, de verhoudingen in de gemeenteraad en niet als laatste voor kandidaat Pierey zelf.

 
17-05-2016  

PvdA-wethouderskandidaat Pierey zet door

Zware kritiek op voordracht wegens onwil te verhuizen
 

ALMELO – PvdA-wethouderskandidaat Jos Pierey was dinsdagavond nog niet bereid de handdoek in de ring te gooien. De Deventernaar stelde zich aan de gemeenteraad voor en zei dat hij in het bootje is gestapt en gewoon meevaart. Pierey kreeg nogal een bak kritiek over zich heen omdat hij niet naar Almelo wil verhuizen maar er wel wethouder wil worden. Zijn voordracht leidde eerder al tot kritiek in de ledenvergadering van de PvdA en ook de gemeenteraadsleden liepen vanavond niet en masse warm voor zijn kandidatuur.  
Dat werd dinsdagavond in de raadsvergadering duidelijk. De kritiek kwam niet alleen van de VVD, LAS en andere oppositieleden maar ook CDA-voorman Zielman (coalitiegenoot van de PvdA) was kritisch over de wijze waarop door de PvdA-top was gekozen voor Pierey nu hij de voorwaarde vrijheid van woonplicht stelde. PvdA-raadslid Stapel trok het boetekleed aan en betoogde dat de voordracht van Pierey beter vooraf met alle fracties in de gemeenteraad besproken had kunnen worden.
De voordracht van Pierey wordt extra pijnlijk omdat Stapel en fractiegenoot Wessels de kandidatuur van de eigen fractievoorzitter Loupatty afwezen. Loupatty werd door LAS wel gekandideerd vanwege zijn vakkennis in een belangrijk deel van de bestuursportefeuille van de vroegtijdig vertrekkende wethouder Timmer. Naar verluidt zal Loupatty zich niet distantiëren van deze voordracht.  Voor kandidaat Pierey - ombudsman in deeltijd in de gemeente Enschede - dreigt een eventuele benoeming derhalve een zware pil te worden met een groot deel van de raad als tegenstander van zijn benoeming tot wethouder en dat kan nooit een goed begin zijn. Niet voor Pierey, niet voor de PvdA en niet voor Almelo.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
20-05-2016  

Broedermoord dreigt bij opvolging van Timmer


Deventernaar Jos Pierey en rechts Almeloër Willem Loupatty
 

ALMELO – De gemeenteraad mag zich dinsdagavond tijdens de raadsvergadering buigen over de opvolging van de vroegtijdig vertrekkende PvdA-wethouder Anja Timmer. Het oud- Tweede Kamerlid stopt omdat zij meer balans in haar leven wil brengen en dat is met een zware baan nauwelijks mogelijk voor de Hengelose.
De Pvda zette een sollicitatieprocedure op waarbij ook fractievoorzitter Willem Loupatty zich kandideerde. Hij werd echter gepasseerd door de voordrachtcommissie waarin ook zijn fractiegenoten Jaap Stapel en Marjolijn Wessels zaten. Loupatty is oud- afdelingsvoorzitter en kwam tijdens de gemeenteraadsverkiezing 2014 op eigen kracht in de gemeenteraad en passeerde beiden via voorkeurstemmen. Wessels viel daardoor uit de boot en werd pas later benoemd omdat tussentijds Fulya Uysal stopte als raadslid.

De voordrachtcommissie kwam echter met Jos Pierey op de proppen als opvolger van Timmer. Pierey is oud- wethouder in Deventer en viel in 2014 uit de boot tijdens de collegeonderhandelingen. De PvdA kwam in de koekstad wel in de coalitie maar mocht slechts één wethouder leveren. Daarbij werd Pierey geslachtofferd ten faveure van Jan Jaap Kolkman. Sindsdien zit Pierey op aanvullend wachtgeld omdat hij een bijbaan heeft als ombudsman in de gemeente Enschede.

De voorkeur voor Pierey leverde kritiek op tijdens de ledenvergadering van de PvdA. Oud- wethouder Pieter Grondel was daarbij het meest duidelijk. "Het is nu de derde keer dat de PvdA met een externe kandidaat komt. En dat terwijl we een gekwalificeerde kandidaat hebben." Grondel doelde op fractievoorzitter Willem Loupatty. Desondanks steunde het afdelingsbestuur de kandidatuur van Pierey.
De kritiek van Grondel wordt ook gedeeld door de raadsfracties LAS, VVD en de groep Gerritsen/Isendoorn en raadslid Çete. Bovendien was er raadsbreed kritiek op de wijze waarop de PvdA in Almelo Pierey als kandidaat lanceerde. Ook CDA-voorman Zielman had een kritische noot. Hij merkte op dat Pierey tijdens zijn voorstelronde aan de raad dezelfde toespraak hield als bij zijn beneming tot ombudsman in Enschede. LAS ging het verst in de kritiek en heeft een amendement in de benoemingsprocedure voorgelegd aan de gemeenteraad en draagt alsnog Loupatty voor als kandidaat. LAS stelt dat Loupatty  vanuit zijn huidige werkzaamheden in Hellendoorn en als fractievoorzitter van de PvdA in Almelo, bekend is met de inhoud van de vacante portefeuille van de vertrekkende Timmer en er dus ook geen inwerkperiode nodig is. Bovendien woont Loupatty in Almelo waardoor geen reiskostenvergoeding noodzakelijk is.
Pierey wil nu juist niet naar Almelo verhuizen omdat zijn echtgenote verbonden is aan het ziekenhuis in Deventer. Om in Deventer te mogen blijven wonen, is formeel een ontheffing nodig van de gemeenteraad inzake de Gemeentewet.

De opvolging van Timmer is dus nog geen gelopen race tussen Pierey en Loupatty. Temeer daar geen van beide tot het moment van deze publicatie formeel heeft afgezien van een mogelijke benoeming. Er dreigt dus een broedermoord binnen de PvdA en dat kan een minderheidscollege zich eigenlijk niet veroorloven.

 
20-05-2016  

PvdA trekt kandidaat terug, royement Loupatty ?

 

ALMELO – De gang van zaken rond de opvolging van wethouder Anja Timmer heeft het afdelingsbestuur van de PvdA genoopt tot het terugtrekken van kandidaat Jos Pierey. De kandidatuur van de Deventernaar leidde tot veel kritische noten in de gemeenteraad en de eigen partij omdat deze niet bereik bleek naar Almelo te gaan verhuizen.
PvdA-fractievoorzitter Willem Loupatty, die met ruime voorkeurstemmen in de gemeenteraad kwam, stelde zich ook kandidaat als opvolger van Timmer maar werd niet gepruimd door de PvdA-top. De samenwerkende fractie LAS zag in hem wel een goede kandidaat en stuurde gisteren een amendement aan de raad ten faveure van Loupatty om Pierey de Almelolaan uit te sturen.
De druk op de PvdA werd daarmee zo groot, dat het alsnog afziet van de kandidatuur van Pierey. Als gevolg daarvan hebben de fractiegenoten Wessels en Stapel het vertrouwen opgezegd in hun fractievoorzitter Loupatty. Wessels en Stapel maakten ook deel uit van de voordrachtcommissie waarin de kandidatuur van Loupatty werd afgewezen.
Het afdelingsbestuur van de PvdA beraadt zich naar aanleiding van de gang van zaken nu over een royement van Loupatty als partijlid. Kennelijk omdat deze niet openlijk afstand nam van het door LAS ingediende amendement.
Door het opzeggen van het vertrouwen door Wessels en Stapel zal Loupatty waarschijnlijk als eenmansfractie doorgaan of mogelijk aansluiting zoeken bij een andere fractie indien de partij, die hij ook diende als afdelingsvoorzitter, hem royeert. Dat moet worden uitgesproken door het landelijk hoofdbestuur en verweer daartegen is mogelijk.
Het voorstel tot benoeming als opvolger van Timmer is van de agenda van dinsdag a.s. gehaald. Timmer blijft voorlopig langer aan als wethouder maar ook dat zal tot kritische geluiden leiden in de gemeenteraad.

 
21-05-2016  

Coalitie in Almelo nog verder geminimaliseerd


Nog maar 12 procent van de Almelose kiezer heeft vertrouwen in het stadsbestuur. Hoe te komen tot een bestuurscoalitie die kan bogen op een stevige meerderheid om de problemen het hoofd te bieden. Het stadsbestuur staat onder verscherpt toezicht van de provincie Overijssel. Puinruimen is geboden maar hoe?
De stad ging ten onder aan te hoge ambities uit het verleden waarbij vooral CDA, PvdA en D66 een flinke vinger in de pap hadden en in mindere mate de VVD. De gemeenteraad telt nog maar twee fracties die enige body hebben. Het CDA met Van Marle probeerde de schouders er onder te zetten. Hij was bezig het puin van zijn voorgangers te ruimen. Hij werd geofferd om Ten Seldam op het pluche te houden. Ten Seldam wilde in 2010 LAS niet in de coalitie. LAS moest maar eerst eens haar stabiliteit bewijzen. Kortom versnippering alom door vooral teveel ego.
Met 35 raadsleden en 16 fracties heeft Almelo overigens wel een nationaal record te pakken.
Maar wat nu?

De gemeenteraad - 35 zetels

Coalitie: 14
CDA - 7 zetels
SP - 3 zetels
PvdA - 2 zetels
ChristenUnie - 2 zetels

Oppositie: 21
Fractie LAS - 6 zetels
VVD - 3 zetels
D66 - 2 zetels
GroenLinks - 1 zetel
Almelo Centraal - 1 zetel
PVA - 1 zetel
Leefbaar Almelo - 1 zetel
Lijst Çete - 1 zetel

Afscheidingen:
Democraten Nu - 2 zetels
Pro Almelo - 1 zetel
Minimapartij - 1 zetel
Lijst Loupatty - 1 zetel
 

ALMELO – Het Almelose college van B & W kan nog maar bogen op de steun van 14 van de 35 raadszetels. Belangrijkste oorzaken de scheuring in de fractie van D66 en het voortdurende gekissebis binnen de PvdA.
Sinds de begrotingsbehandeling in november jl. vormen de oudgedienden Gerritsen en Isendoorn van D66 nu de tweemansfractie Democraten Nu. De scheuring in de fractie kostte de eigen wethouder Claudio Bruggink de kop en ook wethouder Jan van Marle hield de eer aan zichzelf.
De aanleiding was dat voormalig D66 fractievoorzitter Gerritsen te weinig D66-beleid waarnam in het collegebeleid en dat had alles te maken met CDA-wethouder Irene ten Seldam. Deze wilde echter op het pluche blijven zitten waardoor Van Marle geofferd werd. Het leidde uiteindelijk tot het uiteenvallen van D66 en het vertrek uit de coalitie.
De coalitie CDA/PvdA/D66/SP kon bij de start in 2010 rekenen op 18 van de 35 raadszetels maar voorafgaande aan het D66-echec was Lieneke Bolhuis al uit de PvdA-fractie gestapt omdat de communicatie binnen de fractie minimaal was en zij de uitgezette lijn van de fractie niet meer kon en wilde volgen. Vooral het minimabeleid lag haar aan het hart en sindsdien vormt zij in haar eentje de fractie Minimapartij. 
De Christen Unie stak de helpende hand toe en toverde Alex Langius uit Assen om met een college met vier wethouders verder te gaan met gedoogsteun van twee resterende D66’érs. Echter te weinig voor een meerderheid. 
De aankondiging van het vroegtijdige vertrek van PvdA-wethouder Anja Timmer is de aanleiding tot het verder uiteenvallen van de coalitie. Met name binnen haar partij. Fractievoorzitter Willem Loupatty wilde haar wel opvolgen en heeft de kennis voor een groot deel van haar bestuursportefeuille als beleidsambtenaar in de gemeente Hellendoorn.
Binnen de partij leefde echter heel wat rancune ten aanzien van Loupatty. De oud- afdelingsvoorzitter wilde in 2010 op de kieslijst en ondanks tegenwerking van bepaalde krachten, werd hij dankzij de leden alsnog op een onverkiesbare plaats gezet. Loupatty haalde echter fluitend een benoeming als raadslid binnen dankzij veel voorkeurstemmen. Hetzelfde deed Fulya Uysal waardoor Arjan de Vries en Marjolijn Wessels werden gepasseerd. Uysal kreeg te maken met gekissebis, meldde zich een periode ziek en werd uiteindelijk opgevolgd door Wessels omdat De Vries naar eigen zeggen een en ander niet kon combineren met zijn werk.
Loupatty leek dus de gedoodverfde opvolger van Timmer maar kreeg te maken met een afrekening. De voordrachtcommissie van de PvdA, inclusief de raadsleden Wessels en Stapel, voer zonder overleg met de coalitiegenoten en de raad een eigen koers en kwam met Deventernaar Jos Pierey op de proppen. Het kreeg daarbij de steun van het afdelingsbestuur en zo werd Loupatty op een zijspoor gezet. Dat leverde veel kritiek op in de ledenvergadering. Vooral ex- wethouder Pieter Grondel  trok daarbij van leer. Een amendement was al geschreven door een deel van de leden, maar deze bleef uiteindelijk onder tafel. Zo werd dus Pierey gelanceerd als opvolger van Timmer, die meer balans in haar leven wil brengen.
De hele gang van zaken binnen de PvdA ontving veel kritiek in de gemeenteraad. Vooral de keuze om opnieuw een wethouder van buiten de gemeente als kandidaat naar voren te schuiven was voor veel raadsleden een brug te ver.
LAS, VVD, Democraten Nu, raadslid Çete en ook CDA-voorman Zielman zeiden er het nodige over. LAS kwam met een amendement op de proppen om als het toch een PvdA’er moest zijn, stadgenoot Loupatty naar voren te schuiven. Vooral ook omdat Pierey vast hield aan zijn woonplaats Deventer omdat zijn echtgenote er een baan heeft als arts in het ziekenhuis.
Om aan de eis tegemoet te komen, zou de raad een ontheffing van de woonplicht moeten goedkeuren. Tegelijkertijd wordt de stad dan geconfronteerd met extra kosten terwijl de knip al geen bodem meer heeft. LAS wilde zich niet laten leiden door rancunes binnen de PvdA temeer daar Loupatty gekwalificeerd is voor de portefeuille van Timmer.
Het aangeleverde amendement van LAS zette in het gemeentehuis alles op scherp. Burgemeester Jon Hermans wil in de nadagen van haar carrière geen grote toestanden meer. Met CDA-voorman Zielman, de andere coalitiegenoten en wethouder Timmer werd koortsachtig overlegd of Timmer haar vertrek niet wilde uitstellen. Timmer besloot dus uiteindelijk langer aan te blijven. Haar afscheidsreceptie gaat woensdag a.s. niet door. Kandidaat Pierey kreeg te horen dat zijn kandidatuur door de PvdA wordt ingetrokken. Timmer blijft dus tot de rust is teruggekeerd, zoals in het persbericht stond. Dat laatste lijkt echter onwaarschijnlijk omdat de PvdA verdeelder is dan ooit. Er staan nog wel wat afrekeningen open.
Loupatty wordt door het afdelingsbestuur bij het landelijk hoofdbestuur voorgedragen voor een royement omdat hij weigerde de kandidatuur van Pierey te onderschrijven. Hem werd dus niet de mogelijkheid geboden van een blanco stem en dat is vreemd als je zelf voor de functie hebt gekandideerd. Loupatty zal een royement zeker aanvechten. Bij de kiezers heeft hij massaal steun is gebleken in 2010 en ook onder de leden van de afdeling heeft hij steun. De laatsten hebben hem op de kieslijst gezet en de kiezers verkozen hem bij voorkeur tot raadslid voor de PvdA.
Loupatty is nu uit de fractie gezet. Jaap Stapel mag weer de voorman zijn, net zoals voor de verkiezingen in 2010. Maar de vraag is wat het afdelingsbestuur van de PvdA heeft geleerd? En wordt het niet dringend tijd voor een nieuwe coaltievorming die kan bogen op een stevige meerderheid? Moet het college van B&W niet zelf de handdoek in de ring gooien? Of blijft bestuurlijk Almelo doormodderen in egotripperij en eigen belang?

Fotoreportage (1 foto's)...

 
25-05-2016  

BBA, ALA en Almelooooo besluiten tot fusie


v.l.n.r. Jan Hammink, Louis Kampman, Marike van Doorn, Johan van Loon, Sandra Spanjer en Gijs Stork, samen de raadsfractie LAS.
  ALMELO – Eindelijk een tegengeluid tegen de voortdurende versnippering van raadsfracties in de Almelose gemeenteraad. Het haantjesgedrag heeft de afgelopen jaren bestuurlijk Almelo steeds meer fracties opgeleverd maar de bestuurbaarheid nam er in gelijke tred mee af, zoals ook vorige week weer bleek in de benoeming voor een opvolger van vertrekkend PvdA-wethouder Anja Timmer.
Voorman Gijs Stork haalde tijdens de ledenbijeenkomst het voorbeeld aan over de toekomst voor het voormalige stadhuis. Geruime tijd werd er over gesproken en over gedebatteerd. Eindelijk zou er een besluit worden genomen. Een grote meerderheid leek het eens over de verkoop van het pand aan de stichting Hergebruik Gebouwen. De koper draagt het risico voor het verwijderen van asbest. Het plan voorziet in 34 huurappartementen, 50 koopappartementen en deels een invulling in de ‘culturele horecasfeer´.
Totdat een ingediend amendement over een detail roet in het eten gooide. Opnieuw vond iedereen er weer wat van waardoor de uiteindelijke stemming staakte in 17-17. Geen besluit derhalve en een herkansing in de eerstvolgende raadsvergadering en dat was een dag voor deze bijeenkomst over de fusie.

De coalitie onder aanvoering van het CDA (7 zetels) heeft geen meerderheid. Bij de oppositie heeft LAS 6 zetels en is daarmee de grootste. Alle andere 13 partijen in de gemeenteraad hebben maximaal 3 zetels, 2 zetels of 1 zetel. De samenwerkende fractie LAS bestaande uit BBA, ALA en Almelooooo heeft zich sinds de raadsverkiezing in maart 2014 een hecht team getoond. De fractie heeft zich uitgesproken voor het vinden van een wethouderskandidaat die de steun van een ruime meerderheid krijgt.
De achterban ziet het nut van meer bestuurskracht en wil zich bundelen tot één partij. "De verschillen opzij en strijden voor wat elkaar bindt. Niet voor LAS, maar voor het belang van de Almelose burger. Al die andere ‘kleintjes´ zouden daar eens over na moeten denken", merkte een van de leden op!

Vanavond stuurde LAS een persbericht uit om de voorgenomen fusie te verkondigen.
Lees verder...

Archief
Terug naar vorige pagina