Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-05-2015  

Yvonne Koolhaas (VVD) in Provinciale Staten

 

ALMELO – Voor de Almelose Yvonne Koolhaas pakt het goed uit dat de VVD deelneemt in de coalitie van Provinciale Staten van Overijssel met Monique van Haaf als gedeputeerde. Omdat ex- gedeputeerde Kok voor de eer bedankt als statenlid, wordt Koolhaas - die als nummer acht op de lijst stond - benoemd.

In het dagelijkse leven is Yvonne Koolhaas CEO bij TVA Service Center in Almelo. Daarnaast is zij actief als bestuurder bij MKB Almelo en voorzitter van vakgroep CES bij Uneto-VNI en is zij tevens lid van de cliëntenraad van zorginstelling TMZ. In 2012 stond zij tevens kandidaat voor de VVD bij de gemeenteraadverkiezing in de gemeente Almelo.

 
06-05-2015  

Almelo organiseert motiemarkt voor burgeridee

 

ALMELO - Heeft u een idee over hoe het anders kan in Almelo? Kom dan zaterdagochtend 13 juni naar de motiemarkt. De motiemarkt is van 10.00 tot 13.00 uur in de publiekshal in het stadhuis. Raadsleden bekijken dan samen met u of daar een motie (nieuw voorstel) of een amendement (wijziging van een voorstel) van te maken is. Die moties en amendementen worden ingediend bij de bespreking van de Perspectiefnota 2015-2018. De gemeenteraad bespreekt die op donderdag 2 juli.

Heeft u een idee of een mening waar de politiek iets mee moet doen? Dan kunt u zich aanmelden om mee te doen aan de motiemarkt via raadsgriffie@almelo.nl. Vermeld uw naam, het onderwerp van uw idee en uw bereikbaarheidsgegevens. Eerst meer weten over de motiemarkt? Mail of bel dan met Anne-Floor Heijerman, via bovenstaand e-mailadres of (0546) 54 1111.
Perspectiefnota

De gemeenteraad bespreekt donderdag 2 juli de Perspectiefnota 2015-2018. Daarin wordt onder andere gekeken hoe de gemeente verder kan bezuinigen en wordt ook besproken welke taken nog wel bij de gemeente horen en welke niet. De gemeenteraad wil daarbij rekening houden met uw mening.

Uw idee
Politieke partijen dienen tijdens de bespreking van de Perspectiefnota moties en amendementen in. Zo’n motie of amendement kan uw idee zijn, als het u lukt om tijdens de motiemarkt op zaterdag 13 juni één of meer raadsleden te overtuigen.

Hoe werkt het?
De opzet van de motiemarkt is eenvoudig: u of uw organisatie krijgt een plekje achter een tafel met daarop uw naam en het onderwerp waarover u een mening heeft. Raadsleden shoppen bij de tafels om te zien of er wat van hun gading tussen zit. Is er een deal, dan spreken u en een raadslid af om samen de tekst van een motie of amendement op te stellen. Het idee is dat de motie wordt ingediend op 2 juli.

Alle ideeën uit de stad zijn welkom. Dat betekent niet dat alle ideeën ook daadwerkelijk tot een motie of amendement leiden, want daarvoor is het nodig dat een idee wordt overgenomen door raadsleden/fracties. Wel kan het zo zijn dat uw idee op een andere manier een vervolg krijgt, bijvoorbeeld doordat een fractie graag verder met u wil kijken naar de mogelijkheden. Of dat de gemeenteraad een keer bij uw initiatief op bezoek wil komen. De motiemarkt is dus hoe dan ook een mooie gelegenheid uw idee onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad.

De Perspectiefnota 2015-2018 is vanaf 4 juni beschikbaar op www.almelo.nl
 

 
23-05-2015  

Toenemende armoede in Almelo dreigt

  ALMELO – In de papieren editie van het Twents opinieweekblad De Roskam staat deze week verplicht leesvoer voor Almelose stadsbestuurders. In het artikel zegt Peter van der Hout, directeur van woningstichting Beter Wonen, dat de tweedeling in de Almelose samenleving het noodzakelijk maakt dat er weer wijken moeten worden gebouwd voor uitsluitend de laagste inkomensgroepen. Volgens Van der Hout moet 75 procent van de Almelose bevolking rondkomen van een inkomen lager dan 34.000 euro bruto per jaar. Zo´n 15 procent heeft zelfs een inkomen onder de 15.000 euro. Dat zet de ontwikkeling van gedifferentieerde woonwijken zwaar onder druk waardoor een trendbreuk dreigt. Voorbeelden als eerdere wijkherstructurering zoals Kerkelanden en Ossenkoppelerhoek is volgens Van der Hout een onhaalbare zaak geworden door de toenemende tweedeling. ‘Geen mix van types woningen en een gevarieerde populatie bewoners tot gemêleerde wijken voor zowel jong als oud, zowel rijk als arm, zowel gezinnen als een- en twee persoonshuishoudens, diverse inkomensgroepen met onderscheiden woonwensen meer´, aldus Van der Hout die zijn beleid in deze ‘op de helling´ gooit omdat de vraag naar goedkoper huren blijft stijgen omdat een grotere groep mensen duurzaam minder te besteden heeft.
Lees verder...

 
26-05-2015  

Oud- burgemeester Knip opnieuw senator

 

ALMELO – De Almelose oud- burgemeester Menno Knip wordt opnieuw senator voor de VVD in de Eerste Kamer. Zijn partij kreeg bij de getrapte verkiezingen 13 zetels en dat is ook de plek die hem werd toebedeeld op de kandidatenlijst. Enige factor die nog roet in het eten kan gooien is dat hij mogelijk wordt voorbijgestreefd door een partijgenoot met voorkeurstemmen. Die kans lijkt echter gering.

Archief
Terug naar vorige pagina