Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-05-2014  

VVD wil geen aankoop Megahome-kavels

 

ALMELO – De VVD-fractie in Almelo ziet niks in een gemeentelijke terugkoop van bouwkavels die worden geveild bij de executoriale verkoop van kavels van projectontwikkelaar Megahome. De termijn voor een onderhands bod sloot gisteren. De brief van de VVD kwam feitelijk op de sluitingsdag en dat is wel wat laat nadat Tc Tubantia al op 11 april berichtte dat de gemeente Hengelo 48 kavels terug had gekocht voor de helft van de marktprijs. AlmeloNieuws.nl publiceerde op 4 april jl. dat in Almelo meerdere Megahome-kavels gedwongen worden verkocht op last van huisbankier Rabobank Centraal Twente.
De VVD noemt een mogelijke aankoop speculatief, niet passend bij de grote voorraad van bouwkavels van de gemeente en niet passend bij een faciliterend grondbeleid waartoe de gemeenteraad eerder besloot. De VVD vreest bovendien een verslechtering van de schuldenpositie voor de gemeente.

Kavels plangebied Weggeler
Kavels plangebied
Kollenveld


VVD-vragen executieverkoop kavels Megahome

 
03-05-2014  

Politieke ophef over XL Businesspark Twente

 

ALMELO – De raadsfracties van PvdA en VVD in Almelo hebben schriftelijke vragen gesteld en ongenoegen geuit over de salariëring van het managementteam van het XL Businesspark Twente bij Bornerbroek, zoals geopenbaard in de jaarcijfers 2013. Soortgelijke vragen en kritische kanttekeningen zoals ‘Ontoelaatbaar en exorbitant’ zijn er ook in Borne, Enschede en Hengelo en in provinciale staten van Overijssel, zijnde allen aandeelhouders van het XL Businesspark Twente. De salarissen van het management liggen beduidend boven de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT). Echter kwamen wel tot stand door een Europese aanbesteding in 2010, zo staat in het jaarrapport 2010.
De exploitatie van het XL Businesspark Twente loopt al jaren achter op de prognoses en de aandeelhouders moeten jaarlijks flink bijpassen. Ook in 2013 werd weer flink verlies (3,9 miljoen euro) geleden en het negatieve saldo loopt op naar 15 miljoen euro eind 2014.

Lees ook: Politiek toneel over salarissen XL Businesspark


Brief VVD over salarissen XL Businesspark Twente
Brief PvdA over topinkomens XL Businesspark Twente

 
03-05-2014  

LAS(tige) vragen speculatieve grondaankoop

 

ALMELO - De fractie LAS (BBA-ALA-Almelooooo) heeft aan het college van B&W vragen gesteld over de nabetaling op aankoop van grond in het plan Waterrijk. De gemeente kocht de grond in 2004 van de maatschap Holland, deed een aanbetaling en moet volgens contract nu nog bijna 8 euroton nabetalen. LAS wil van het college weten of er meer van dit soort koopovereenkomsten zijn en wil derhalve ook weten hoeveel de gemeente nog boven het hoofd hangt qua financiële verplichtingen in het inmiddels grotendeels afgeschreven plangebied Waterrijk.
De grondaankoop is min of meer te vergelijken met de wijze waarop projectontwikkelaars agrarische grond aankopen om zo posities te verwerven voor mogelijk latere ontwikkeling. De financiële afwikkeling komt dan pas aan de orde indien inderdaad de schop de grond ingaat. Voor de gemeente was de verplichting tot nabetaling vastgepind op de bestemmingsplanwijziging.

Een ander min of meer vergelijkbaar geval is de aankoop van een deel van de Kloosterhofflat in de binnenstad. Op papier is de gemeente de eigenaar maar betaald is er nog niet aan Aws Beter Wonen. Wel betaald de gemeente maandelijks een schadevergoeding die flink in de papieren begint te lopen.
 


Vragen van LAS over nabetaling grondaankoop in 2004

 
05-05-2014  

Rasbestuurder Henk Holterman overleden

 

ALMELO – Waterschapbestuurder en oud- raadslid Henk Holterman is vandaag na een kort ziekbed overleden. Holterman was gemeenteraadslid voor het CDA van 1999 tot 2005 tot hij dagelijks bestuurder werd van waterschap Regge & Dinkel (nu Vechtstromen). Onlangs maakte hij ook zijn comeback in de gemeenteraad waarin hij met 378 voorkeurstemmen werd gekozen. Nadat echter kritiek ontstond op zijn dubbelfunctie, trok hij zich alsnog terug als gemeenteraadslid om zich te concentreren op zijn functie binnen waterschap Vechtstromen waarin hij zat als vertegenwoordiger van de agrarische bevolking binnen het waterschapgebied. De Bornerbroeker was samen met zijn echtgenote ook nog houder van een varkensmesterij met 1450 varkens en dacht na de aantijging van dubbele petten even een moment van rust te moeten nemen maar al snel bleek dat hij ziek was. Holterman werd met een luchtweginfectie in het ziekenhuis opgenomen en werd vorige week overgebracht naar het academisch ziekenhuis in Groningen waar hij zondagmiddag op 55-jarige leeftijd overleed.

 
06-05-2014  

Almelo Centraal stelt vragen over stadsvernieuwing

 

ALMELO – De raadsfractie Almelo Centraal wil van demissionair wethouder Gerrit van Woudenbergh weten waarom al twee keer een op stapel staand akkoord over de stadsvernieuwing rondom marktplein en kanaalzone is uitgesteld.


Vragen Almelo Centraal over uitblijven akkoord plan Oostgevel

 
15-05-2014  

Miskleun met RealWork kost Almelo 1,5 miljoen

 

ALMELO – Naast een af te schrijven vordering van dik 110.000 euro uit 2013 kost het debacle met het failliete RealWork uit Zwolle de gemeente Almelo dit jaar 1,6 miljoen euro. Volgens planning zouden 140 mensen met een uitkering via de sociale dienst dit jaar een baan krijgen bij RealWork. Dat aantal personen blijft nu grotendeels afhankelijk van een uitkering via de Wet Werk en Bijstand. Mede daardoor worden ook de kaders van de Meerjarige Aanvullende Uitkering via het Rijk overschreden en dat kan een strafkorting opleveren waardoor de extra kosten in 2014 op 1,6 miljoen euro worden begroot.

Het college van B&W geeft deze cijfers n.a.v. vragen van D66-voorman Fred Gerritsen. In de beantwoording wordt door het college ook aangegeven dat het de regels rond het verlenen van arbeidskostensubsidie voor re-integratiebanen aanscherpt. Zo sluit het college geen contracten meer af met bedrijven die grotendeels afhankelijk zijn van arbeidskostensubsidie. Ook wordt voordien de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gecontroleerd en wil men eerst een door een accountant goedgekeurde jaarrekening zien. Verder gaat het college de beleidsregel Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur) aanscherpen om deze eerder in te kunnen zetten en worden loonkosten niet meer voorgefinancierd. Bovendien wil het college via de voormalige uitkeringsgerechtigden de gesubsidieerde werknemers met een werkervaringsplaats controleren of het re-integratiebedrijf waar men te werk is gesteld haar verplichtingen nakomt. De antwoorden lezende, moet vragensteller Fred Gerritsen haast tot de conclusie komen dat dit voorheen niet geschiedde. RealWork, waar vorig jaar 84 werknemers uit de Almelose ‘kaartenbak’ voor een jaar werden gecontracteerd, ging binnen een jaar na oprichting failliet. Zo gebruikte het 110.000 euro van de voorgefinancierde 600.000 euro arbeidskostensubsidie voor aanschaf van machines. Dit overigens met instemming van de gemeente Almelo. Mede daardoor kwam men al snel in de problemen en sprong de gemeente ook al eerder bij. Verantwoordelijk wethouder Mieke Kuik is inmiddels met pensioen en volgende week zijn de wethouders Johan Andela en Gerrit van Woudenbergh ook weg. Rest de raad ‘af te rekenen’ met de demissionaire wethouders Anja Timmer en Jan van Marle die dan verantwoording moeten afleggen voor het falen van Kuik. Maar dat is knap lastig als je als vragensteller tegelijkertijd met dezelfde personen onderhandelt over een coalitie en nieuw college, maar in Den Haag zijn bewindslieden-opvolgers om minder opgestapt !

 
16-05-2014  

Senator Barth in gesprek met burgers over Europa

 

ALMELO – Senator Marleen Barth, fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, gaat zaterdagmiddag een half uurtje in debat met de burgers van Almelo over Nederland en Europa. Van 14.30 uur tot 15.00 uur is zij op de Koornmarkt tijdens de Verkiezingsmarkt voor de Europese verkiezingen van donderdag 22 mei a.s.
 

 
16-05-2014  

Constructief overleg belangrijker dan poppetjes

 

ALMELO - De fracties van Almelo Centraal, Christen Unie, GroenLinks en Leefbaar Almelo spreken in een OPEN BRIEF aan de coalitiehandelaars van CDA, D66, SP en PvdA hun zorgen uit over de voortgang van het coalitieoverleg.
In de brief wordt vooral gewezen op de ‘poppetjes’ die beoogd worden om voor de coalitiepartners op het pluche te gaan zitten. De briefschrijvers zien de functie als wethouder niet als een erebaan.
Niet dat er namen genoemd worden, maar de briefschrijvers doen een oproep om toch vooral te zorgen voor mensen met kwaliteit en minder te kijken naar personen die hun verdiensten voor de betrokken partij hebben gehad. Volgens de briefschrijvers moet er juist draagvlak onder de bevolking teruggewonnen worden. Ook stellen de schrijvers dat constructief overleg noodzakelijk is en dat zij bereid zijn tot dat constructieve overleg.


Lees de brief (pdf)

 
18-05-2014  

Annie Schreijer-Pierik wil naar Brussel

 

ALMELO – Annie Schreijer-Pierik wil Nederland vertegenwoordigen in het Europese parlement. Ze was gevraagd als lijstduwer voor het CDA maar Annie stak niet onder stoelen en banken dat wanneer ze voldoende voorkeurstemmen behaalt, ze ook daadwerkelijk naar Brussel/Straatsburg wil om het Nederlandse belang te ‘verdedigen’. Dat is voor Hengeveldse Annie op de eerste plaats de agrarische sector maar ook de vaderlandse pensioenreserves waarover Europa medezeggenschap wil hebben. Partijgenoot Pieter Omtzigt (Enschede) behaalde op dit dossier voldoende voorkeurstemmen om opnieuw in de Tweede Kamer te komen en kan ‘munitie’ aandragen. Annie wil dit succes van Omtzigt op Europees niveau eveneens. Dat schijnt haar zelfs te gaan lukken, wijst een enquete van Een Vandaag uit. Onder de CDA-stemmers is Hengeveldse Annie dermate populair dat ze meer stemmen ‘dreigt’ te krijgen dan lijsttrekker Esther de Lange, ondanks dat Schreijer-Pierik op plek 25 staat en haar CDA naar inschatting zo’n 4 à 5 zetels behaald.

Eensgezind zijn alle vaderlandse partijen tegen teveel Europese regels maar de PvdA verkondigt dat een verenigd Europa van belang is voor meer banen. Op Europees niveau zou men daar gelijk in kunnen hebben, als Europees machtsblok in de wereldhandel maar nationaal?
In Nederland is onder het bewind van het kabinet Rutte/Asscher het aantal werkzoekenden alleen maar gestegen. Dik boven de 700.000 is dat nu terwijl het aantal aangemelde banen maar zo’n 60.000 bedraagt. Miljarden worden rondgepomp in subsidie voor werkervaringsplaatsen. In feite spekt dat alleen de werkgever die daardoor over wisselend goedkope arbeidskrachten kan beschikken. Geen Europese zaak want elders binnen het bondgenootschap doet men dat bijna nergens of het zou de ‘ein euro-job’ bij onze Oosterburen moeten zijn. Senator Marleen Barth, fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, mocht in de campagne zaterdagmiddag een half uurtje in debat met de burgers van Almelo over Nederland en Europa en dat was geen gemakkelijke klus. Annie Schreijer had het met een mintgroene suikerspin in de hand heel wat gemakkelijker.
Kortom Nederland zit nu eenmaal in de Europese Unie en was er zelf de grondlegger van middels eerst het handelsverdrag van de Benelux en voorloper E.E.G. Er uit stappen kost het nodige aan claims en mogelijk verlies van handelsovereenkomsten. Derhalve toch zaak om de beschamende opkomst van 36 procent van vier jaar geleden te overtreffen. U bepaald namelijk welke vertegenwoordigers wij sturen naar Brussel/Straatsburg. Dat kan op donderdag 22 mei wanneer de stemlokalen weer open zijn!

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (30 foto's)...

 
18-05-2014  

Vragen van LAS over dwangsom Dolle Pret zoek

 

ALMELO – De Raadsfractie LAS (BBA, ALA, Almelooooo) mailde op 7 april jl. vragen over de opgelegde dwangsom en forse bijkomende deurwaarderskosten van 19.000 euro aan de onderneemster van Dolle Pret, aan het demissionaire college van B&W maar die vragen zijn zoekgeraakt, zo ontdekte Jan Hammink van LAS, vorige week. Zowel bij het bestuurssecretariaat van het college van B&W als bij de raadsgriffie bleken de vragen niet mer voorhanden, terwijl de antwoordtermijn van 6 weken vrijdag verliep.
Kennelijk had Hammink ze zelf ook niet meer, want fractiegenoot Louis Kampman moest er aan te pas komen om de vragen weer boven water te halen. (Even zoeken in het archief van AlmeloNieuws.nl had ook redding kunnen bieden, maar dat terzijde).
In ieder geval was de per email verzonden brief niet ingetekend en dat is toch slordig van met name het bestuurssecretariaat van het college dat verantwoordelijk is voor de beantwoording. Door de omissie komen er nu nog een drietal vragen bij voor eindverantwoordelijk wethouder Johan Andela die donderdag a.s. afscheid neemt:

1. Hoe is het mogelijk dat de vragen van 7 april aan u gericht per mail nergens formeel zijn vastgelegd?
2. Mogen we ervan uitgaan dat dit een incident is?
3. Kunt u ons nu de termijn van zes weken, die staat voor beantwoording, onmiddellijk of in ieder geval deze week schriftelijk antwoord geven op deze vragen?

 
20-05-2014  

VVD heeft vragen appartementen boven Hema


De Wierdensestraat en Hema voordat de passage werd gerealiseerd.
 

ALMELO – De raadsfractie van de VVD heeft vragen aan het college van B&W over de plannen voor appartementen boven de Hema en de toegezegde subsidie van 150.000 euro aan Voskamp Vastgoed om dat te realiseren. De liberalen willen weten wat daarvan terecht komt, omdat de termijn voor subsidie op 1 juli a.s. afloopt. Demissionair wethouder van stadsontwikkeling Gerrit van Woudenbergh mag daar vanavond tijdens de bijeenkomst van de gemeenteraad in het stadhuis, één dag voor zijn vertrek, antwoord op geven.

 
20-05-2014  

Almelo en 12 gemeenten nog zonder college

 

ALMELO – De gemeente Almelo heeft zich geschaard onder het rijtje van 13 gemeenten die nog geen college van B&W hebben na de gemeenteraadsverkiezing van maart jl. Het overleg tussen de beoogde partners CDA, PvdA, D66, SP en gedoogsteun van mogelijk de PVA vindt volkomen achter gesloten deuren plaats. Daarmee wordt een eerder besluit van de gemeenteraad om dat in alle openbaarheid te doen gebruuskeerd. Reden ook waarom informateur Wim Meulman de Pijp aan Maarten gaf en in een openbare brief zijn misnoegen uitsprak. Sindsdien probeert CDA’er Jack Blom, lid van provinciale staten van Overijssel, het gesprek op gang te houden om de beoogde collegewens van het CDA op tafel te krijgen. Naar verluidt gaat het bij het CDA wel om de eigen poppetjes en wil het twee wethouderszetels. Er rest er dan één voor de PvdA, één voor D66 en één voor de SP. Éénmansfractie PVA krijgt wat diervriendelijke wensen ingewilligd en moet verder 4 jaar de mond houden.

Naast Almelo zijn er ook nog geen colleges in de gemeenten Amsterdam, Blaricum, Den Helder, Den Haag, Emmen, Gouda, Leudal, Ouder-Amstel, Pijnacker-Nootdorp, Veendam, Zeewolde en Zutphen.Er werden in 380 van de 405 Nederlandse gemeenten verkiezingen gehouden.

 
21-05-2014  

Griffie verdoezelt namen in brief aan de Raad


De steeg tussen beide panden was vroeger een openbare steeg.
De entree van de bovenwoning van antiekhandelaar Stegehuis bevindt zich achter de 'illegaal' geplaatste poort. Burgemeester Knip liet de rechtbank destijds weten dat de openbaarheid 'verjaard' was door 20 jaar afgesloten te zijn geweest. Ambtenaar Wolthuis verklaarde bij de provinciale Ombudsman dat Stegehuis er ingeluisd was. Hij wil dit onder ede nogmaals verklaren tegenover de gemeenteraad.
 

ALMELO – De Poortaffaire tussen antiekhandelaar Stegehuis aan de Haven NZ en de gemeente krijgt nog een staartje nu een brief van gemeenteambtenaar Jos Wolthuis aan de gemeenteraad is gecensureerd door de griffie van de raad. Wolthuis trad in de Poortaffaire op als getuige bij de provinciale Ombudsman en stelde daar klip en klaar dat er is gesjoemeld betreffende de verjaring van de erfdienstbaarheid van de gang tussen het pand van Stegehuis en het naastgelegen verhuurde restaurantpand van eigenaar Kroeskop.
Wolthuis stuurde de brief aan de gemeenteraad omdat hij intern op het stadhuis al sinds zijn getuigenis bij de provinciale Ombudsman als ‘onbetrouwbaar en leugenachtig’ te boek staat en dat hij dat onaanvaardbaar vindt. Over de poortaffaire is al veel gepubliceerd inclusief namen van ‘betrokken spelers’ zoals in een 'feitenrelaas' van antiekhandelaar Stegehuis. Voormalig raadslid Gerwin Kamphuis publiceerde meerdere artikelen op de website van LKA en nam ook geen blad voor de mond betreffende de betrokken bestuurders en ambtenaren in deze affaire. Waarom de Griffie nu eigenhandig de brief van Wolthuis, die op zoek is naar eerherstel, heeft gecensureerd voordat deze aan de gemeenteraad werd doorgestuurd, roept eveneens vraagtekens op.

Lees ook:
Komt er een ontknoping in de Poortaffaire (1)
Komt er een ontknoping in de Poortaffaire (2)

Voormalig raadslid Gerwin Kamphuis (LKA) reageerde per email op deze publicatie.
Hij zegt dat hij al eerder beweerde dat de verantwoordelijk Raadsgriffier moet opstappen. Dat toen n.a.v. het niet plaatsen van de brandbrief van fusieclub DRC op het voor de gemeenteraad bestemde raadsinformatiesysteem RIS.
De Raadsgriffie is formeel in dienst van de gemeenteraad en niet in dienst van het college van B&W. De mening van Kamphuis komt er dus op neer dat de verantwoordelijke griffier in haar taak t.a.v. de gemeenteraad flinke steken laat vallen.

 
27-05-2014  

Nieuw college van B&W telt 5 wethouders

 

ALMELO – Zoals AlmeloNieuws.nl eerder al voorspelde, is er na lang overleg een nieuw college van B&W geformeerd uit de coalitie CDA, D66, SP en PvdA met vijf wethouders. Formateur Jack Blom deelde vanavond het akkoord mede aan de gemeenteraad.
Het CDA krijgt twee wethouders in de personen van Jan van Marle en de huidige fractievoorzitter Irene ten Seldam. D66 schoof Claudio Bruggink naar voren, en de PvdA komt terug met Anja Timmer. Voor de SP mag het raadslid, met het meeste vergaderverzuim in de afgelopen vier jaar, Javier Cornelissen aantreden.
Met de invulling blijkt tevens dat de ‘poppetjes’ belangrijker waren dan de oproep van de oppositiepartijen Almelo Centraal, ChristenUmie, GroenLinks en Leefbaar Almelo om juist op basis van constructief overleg tot een nieuw college te komen. Het was een publiek geheim dat Irene ten seldam koste wat het kost wethouder wilde worden. Datzelfde goldt ook voor import-wethouder Anja Timmer die eerder liet weten een nieuwe baan te moeten zoeken indien zij geen wethouder zou worden.
De nieuwe coalitie heeft een meerderheid van één zetel in de Almelose gemeenteraad. Door het akkoord staat voor LAS, de grootste fractie met zeven zetels in de gemeenteraad, het hek open voor een stevige oppositierol.
Het nieuwe college wil een nieuwe balans vinden tussen financieel realisme en investeringen. Daarvoor wil het college door een extern bureau vier bezuinigingsvarianten laten voorleggen, waarbij respectievelijk 5, 10, 15 en 20 miljoen euro wordt vrijgespeeld in de gemeentelijke begroting.

Op dinsdagavond 3 juni volgt het politiek beraad in de gemeenteraad, zodat op woensdag 4 juni het college van B&W kan worden geïnstalleerd.
Voor de PvdA en de SP is het akkoord ondervoorbehoud van instemming door de ledenvergadering. Morgenavond mogen de PvdA-leden zich als eerste uitspreken en zondag 1 juni is het woord aan de leden van de SP.

Lees ook:
Almelo en 12 gemeenten nog zonder college

 
31-05-2014  

LAS organiseert infoavond nieuwe binnenstad

 

ALMELO – Lokaal Almelo Samen (LAS) houdt woensdag 11 juni een informatieve avond over plannen die bestaan om de binnenstad van Almelo aan te pakken. De bijeenkomst vindt plaats vanaf 20.00 uur en wordt gehouden in Leescafé De Meridiaan in de bibliotheek in het centrum. De toegang is gratis.

Onder meer de ontwikkelaar Urban Interest en de woningstichting Beter Wonen zijn bij de plannen voor de nieuwe binnenstad betrokken. Beide organisaties willen heel graag de burgers en vooral de nieuwe gemeenteraad van Almelo informeren over hun plannen. LAS geeft de directies de gelegenheid dat te komen doen. Remco Klomp, directeur van de Haagse projectontwikkelaar Urban Interest en Peter van den Hout, directeur van Beter Wonen zijn de hoofdgasten. Ook anderen die direct of indirect bij de ontwikkelingen betrokken zijn, schuiven aan tafel voor een toelichting. Uiteraard is er voor iedereen in de zaal volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Archief
Terug naar vorige pagina