Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-05-2009  

Burgemeesterscampagne met dikke blunder


Presentator Peter Schoof leidt het stadsdebat
 

ALMELO - Kosten nog moeite worden gespaard om een profiel te kunnen opstellen waar de opvolger van burgemeester Knip aan moet gaan voldoen. Een hele campagne is van start gegaan om de Almelose burgers te bewegen enquêteformulieren in te vullen. De gemeenteraadsleden trokken per bus door de stad en stonden op de vrijmarkt, om de burgers vooral te bewegen hun 'wensenlijstje' in te vullen. Lees verder in het Almelo's Weekblad.

Reactie van de raadsgriffier:

Geachte redactie,

U hebt helemaal gelijk, in de uitnodigingsbrief voor het stadsdebat van 7 mei aanstaande, stond abusievelijk zoekt in plaats van wil in het adres van de campagnewebsite www.zonburgemeesterwilalmelo.nl.

Gelukkig hebben we, zoals u terecht opmerkt, niet op één middel ingezet, maar gezorgd voor een postercampagne, gemeentelijke informatiepagina’s en promotieactiviteiten.

Daarbij is en wordt de pers steeds geïnformeerd zodat zij het publiek van Almelo goed kunnen voorzien van informatie.

Overigens goed om te weten dat het stadsdebat deze week op donderdag 7 mei plaatsvindt in de Burgerzaal van het Stadhuis.

Aanvang: 19.00 uur, iedereen is van harte welkom.

De gemeenteraad van Almelo

 
09-05-2009  

Belofte maakt schuld na stadsdebat...

 

ALMELO - Een burgemeester moet kunnen luisteren en vertalen wat er onder de mensen leeft. Dat was één van de vier kenmerken die uit het stadsdebat van donderdag naar voren kwamen. Lees verder in AW.


Uitslag enquête

 
09-05-2009  

Besluitenlijst college van B&W d.d. 06-05-2009

 

ALMELO - De Besluitenlijst en bijbehorende stukken collegevergadering van 06-05-2009. Diverse besluiten moeten nog wel door de gemeenteraad worden bekrachtigd.


Besluitenlijst 6 mei 2009
5. Projectofferte brandveiligheid gemeentelijke accomodaties
5. B&W voorstel brandveiligheid gemeentelijke accomodaties
6. Rampenplan gemeente Almelo
6. B&W voorstel Rampenplan gemeente Almelo
8. B&W voorstel voorbereidingskrediet popoefencentrum
10. B&W voordracht bestuurslid SPOA
10. B&W voorstel aanpassen Schouwburgplein
11. B&W-krediet Ootmarsumsestraat 471a
12. B&W-reclamecontract euroboards, billboards, abri's
18. B&W scenario - analyse Almelo Verdiept
21. B&W - stedenbouwkundige voorwaarden Knoopshöfte
21. Raadsbrief st.bouwk. voorw. Knoopshöfte
21. Stedenbouwkundige randvoorwaarden Knoopshöfte (pdf)
22. B&W-openbaar ter afdoening portefeuillehouder
25. B&W-Verkoop Wevershuisje
26. B&W - voorstel legesverordening
26. Raadsvoorstel legesverordening
27. nota gronduitgifteprijzen 2009
27. B&W - vaststelling nota gronduitgifteprijze 2009
27. Raadsbrief vaststelling nota gronduifgifteprijzen 2009
29. B&W - bewegen op recept
29. Raadsbrief - bewegen op recept
32. B&W vaststellen bestemmingsplan Aadorp-ASV'57
32. Raadsvoorstel bestemmingsplan Aadorp-ASV'57
35. B&W wijzigen verordening cie. Bezwaarschriften
35. Raadsvoorstel wijzigen verordening cie. Bezwaarschriften
36. B&W - evaluatie beleidsadviescommissies
37. aanvullend openbaar ter afdoening portefeuillehouders
05. Vragen VVD inzake elektrische fiets
05. B&W-besluit inzake beschikbaar stellen elektrische fiets
05. B&W-antwoord op VVD-vragen elektrische fiets

 
10-05-2009  

Diverse vragen PvdA aan het college van B&W

  ALMELO - De fractie van de Partij van de Arbeid heeft voor het vragenuurtje van 12 mei a.s. vragen aan het college van B&W over rijden op aardgas, huurschulden, problemen in de Jan Duikerstraat en problemen bij geplaatste bovengrondse afvalcontainers.


Lees verder...

 
11-05-2009  

CDA vragen aan B&W - vragenuurtje 12 mei

  ALMELO - De fractie van het Christen Democratisch Appèl heeft vragen aan het college van B&W over verwaarlozing van het politiekeurmerk Veilig Wonen en over de invoering van de nieuwe wet dwangsommen en beslistermijnen per 1 januari 2010.
Lees verder...

 
11-05-2009  

ALA-vragen aan B&W over de monorail

  ALMELO - Fractiechef Gijs Stork van Almelo's Liberaal Alternatief vindt het maar wat vreemd telkens verhalen in de pers te moeten lezen over de plannen voor de aanleg van een PRT-monorail terwijl de gemeenteraad daar geen geld voor beschikbaar heeft gesteld.
Lees verder...

 
14-05-2009  

Fusie ALA en AOV op komst

 

ALMELO - Het Almelo's Liberaal Alternatief (ALA) en het Almeloos Ouderen Verbond (AOV) willen komen tot een fusie om een sterkere vuist te kunnen maken bij de gemeenteraadsverkiezing van maart 2010. Eerder al sloten leden van het voormalige ABC al bij ALA aan. Het nieuwe verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst moeten in september klaar zijn. 


Persbericht fusie ALA-AOV

 
20-05-2009  

Wordt Waterrijk het Waterloo van Almelo?

 

ALMELO - De Stichting Natuurlijk Twente (NAT) heeft zo zijn eigen visie over de ontwikkeling van Twente. De stichting is dan ook niet te beroerd om die visie uit te dragen.

Lees de visie van NAT op de zelfgenoegzame interpretaties van Almelose politici naar aanleiding van de presentatie "Stadsfoto van Almelo".


Wordt Waterrijk het Waterloo van Almelo?

 
21-05-2009  

Verkiezingsmarkt Europees parlement

 

ALMELO, zaterdag 30 mei, Koornmarkt, 13.30 uur tot 15.30 uur

De politieke partijen in Almelo bereiden zich met een politieke markt voor op de Europese verkiezingen van 4 juni a.s. Deelnemende partijen zijn de VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, Christen Unie, SP en D'66. Op de kramen natuurlijk de verkiezingsfolders en mogelijk dat er ook nog de een of andere kandidaat voor het Europese parlement verschijnt om met u in gesprek te gaan. De lokalo's van ALA, LA en AOV doen niet mee aan de verkiezingsmarkt.

 
22-05-2009  

B&W heeft geen geld voor voedselbank

 

ALMELO - Het Almelose college van B&W heeft geen geld voor de stichting Voedselbank aan het van Dronkelaarsplein. B&W vindt het een particulier inititief dat zijn meerwaarde moet vinden in het genereren van middelen buiten de gemeentebegroting om. B&W wil eveneens geen startsubsidie of huisvestingssubsidie verlenen Een deel van de gemeenteraad wil nu juist wel dat de gemeente de stichting Voedselbank op weg helpt temeer daar de gemeentelijke sociale dienst cliënten wel verwijst naar instanties als de Voedselbank en de Boodschappenmand. Dinsdag a.s. wordt op initiatief van het Almelo's Liberaal Alternatief (ALA) met ondersteuning van een aantal andere partijen alsnog de uitgestelde motie ingediend om de Voedselbank wel op weg te helpen.

In Deventer wordt zaterdag een kledingbank geopend waar minima gratis 2e hands kleding kunnen uitzoeken. Ook Diepenheim kent een kledingbank.

< Maas Reclame & Design en klussenbedrijf RLB schonken het gevelbord

 
22-05-2009  

Procedurefouten in zaak 'Dolle Pret'

 

ALMELO - De gemeente moest vorige week woensdag in de opnieuw geactiveerde dwangsomprocedure tegen exploitante ter Avest van Dolle Pret Almelo BV op de blaren zitten. Bestuursrechter Jue constateerde dat de aanschrijving om de dwangsom weer in gang te zetten aan de verkeerde rechtspersoon was gericht.

Klik hier voor het gehele artikel op de website van het Almelo's Weekblad.

 
24-05-2009  

PvdA vragen over: Theaterhotel en ...

 

ALMELO - De fractie van de PvdA heeft de nodige vragen aan het college van B&W over tijdelijke verhuur van woningen op basis van de leegstandswet, de herhuisvesting van De Gravenruiters, de bewegwijzering op 't Maatveld en de programmeringssubsidie aan het Theaterhotel. 


PvdA vragen vragenuur raad 26-05-2009

 
24-05-2009  

VVD vragen over: toekomst Aahoes

 

ALMELO - De VVD heeft vragen aan het college van B&W over de toekomst van 't Aahoes te Aadorp.


VVD vragen toekomst 't Aahoes Raad: 26-05-2009

 
24-05-2009  

CDA vragen over: winkels ZGT en...

 

ALMELO - De CDA-fractie wil van het college van B&W weten of de winkels in het ziekenhuis wel aan de detailvisie voldoen. Verder heeft de fractie vragen over de toekomst van het gebouw 'De Ander' aan de Vriezenveenseweg en vragen over energiebesparende maatregelen.


CDA-vragen raad 26-05-2009

 
25-05-2009  

Was de burgemeesterscampagne een hype?

 

ALMELO - Sceptici beweerden al vanaf het begin dat het burgerijonderzoek 'Zo'n burgemeester wil Almelo' weggegooid geld zou zijn. Na het raadsdebat van vorige week en het in ontvangst nemen van het wensprofiel voor een nieuwe Almelose burgemeester door Commissaris der Koningin Geert Jansen, konden die sceptici wel eens gelijk krijgen. Lees verder in het AW.

 
27-05-2009  

B&W besluiten d.d. 26 mei 2009

 

ALMELO - In de bijlagen de B&W besluitenlijst en bijbehorende stukken van dinsdag 26 mei 2009 


Besluitenlijst B&W 26-05-2009
08. 19-05-09 Studie regionaal rangeerterrein
08. 19-05-09 Antwoordbrief aan CDA over rangeerterrein
04. 26-05-09 reg. coördinatieplan snelwegen Twente
05. 26-05-09 reg. coördinatie gemeentesecretaris regio Twente
06. 26-05-09 vorstschade wegen 2008/2009
08. 26-05-09 motie VVD 'freeriders' binnenstad
09. 26-05-09 coördinatieplan snelwegen regio Twente
12. 19-05-09 kunstgras ON en ASV
12. 19-05-09 rijksbijdrage stimulering volkstuinen
12. 26-05-09 ISV bodempragramma ophoging krediet navos
13. 26-05-09 lidmaatschap VNG-duurzame gemeenten
13. 26-05-09 heroverweging jubileumsubsidie UD toneel
14. 19-05-09 besluit bezwaar Schoolstraat-G. Doustraat
14. 26-05-09 verslag bevindingen jaarverantwoording 2008
15. 26-05-09 result. EU-aanbesteding gasleverantie reg. Twente
16. 19-05-09 zorgboerderij De Zegger Bornerbroek
16. 26-05-09 benoeming Vz. cie. Stadsprijs Almelo
17. 19-05-09 projectbesluit plan Sonder Bornerbroek
17. 26-05-09 procesbesluit procedure Delta energie BV en NV
18. 19-05-09 antwoord aan CDA verkeer Hanzelaan
18. 19-05-09 antwoord aan PvdA verkeer Hanzelaan
18. 19-05-09 vragen PvdA en CDA Hanzelaan
18. 26-05-09 openbaar ter afdoening portefeuillehouders
20. 19-05-09 Vragen CDA-B&W snelheidscontroles bb-kom
20. 19-05-09 antwoord op vragen CDA snelheidscontroles
Brief aan SenterNovem monitorrapport bodemsanering 2008
Monitorrapport bodemsanering 2008
Persbericht benoeming Vz. cie. Stadsprijs Almelo

Archief
Terug naar vorige pagina