Politiek nieuws


Plaatsing  
 
19-04-2016  

PvdA wil wethouder van buiten, LAS wil Loupatty


PvdA-fractievoorzitter Willem Loupatty had wel de ambitie om Anja Timmer op te volgen maar kwam niet door de partij-procedure.
Saillant detail: In de sollicitatiecommissie zitten ook zijn fractiegenoten Jaap Stapel en Marjolein Wessels.
 

ALMELO – De PvdA houdt het kruit nog droog als het om de tussentijdse opvolger van wethouder Anja Timmer gaat. Timmer stopt tussentijds vanwege de hoge werkdruk. De minderheidscoalitiegenoten CDA en SP geven de PvdA echter de kans om zelf met een opvolger te komen. Zaterdag werd bekend dat fractievoorzitter Loupatty afviel bij de door de PvdA benoemde commissie om een opvolger te zoeken. Naar verluid in de wandelgangen, komt de PvdA een dezer dagen met een ‘topper’ van buiten. Er zouden zich 15 kandidaten hebben gemeld.
Het wordt dus niet Loupatty. Dat vindt de grootste oppositiefractie LAS maar een vreemde zaak omdat Loupatty als ambtenaar in de gemeente Hellendoorn juist alle ‘ins and outs’ kent van het sociale domein, een belangrijk deel van de portefeuille die Timmer ‘hoofdbrekens’ bezorgd.  
LAS heeft daarom schriftelijk Willem Loupatty alsnog voorgedragen bij de gemeenteraad omdat Loupatty eerder te kennen heeft gegeven het wethouderschap te ambiëren en ook nog deskundig en gemotiveerd is. Bovendien woont Loupatty in Almelo, kent hij als raadslid de ambtenaren en wil LAS juist geen kandidaat die niet direct naar Almelo wil verhuizen. Timmer woont in Hengelo en heeft een ‘pied a terre’ in Almelo voor het geval het eens laat wordt. Ook wethouder Langius heeft als recente opvolger van de door D66 ‘weggestuurde ‘ CDA’er Jan van Marle ontheffing gevraagd zich nu in Almelo te vestigen. Bij een herbenoeming in 2018 wil hij wel verhuizen van Assen naar Almelo. In 2015 werd Langius door zijn partij ChristenUnie gepasseerd voor een nieuwe bestuursperiode als gedeputeerde in de provincie Drenthe.

 
21-04-2016  

PvdA wil Jos Pierey als opvolger van Timmer

 

ALMELO/DEVENTER – Mr. Ir. Jos Pierey (60) wordt door de PvdA in Almelo voorgedragen als opvolger van de tussentijds vertrekkende wethouder Anja Timmer. Pierey is in Gulpen geboren, doorliep het Bernardinuscollege in Heerlen, studeerde bouwkunde/stedenbouwkunde aan de TU in Eindhoven en Nederlands Recht / Bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Limburg in Maastricht.
Pierey maakte carrière van ambtenaar tot consultant en was wethouder in Deventer van 2010 tot 2014. De PvdA verloor bij die verkiezing waardoor het maar één wethouder kon leveren. Lijsttrekker Kolkman vulde die plek in waardoor Pierey alsnog uit de boot viel. Momenteel is Pierey ombudsman van de gemeente Enschede en wordt zijn salaris aangevuld met een 3-jarige wachtgeldregeling door de gemeente Deventer.
Pierey wil met zijn vrouw en drie kinderen in Deventer blijven wonen omdat zijn partner als specialist verbonden is aan het ziekenhuis in Deventer. De afstand Deventer-Almelo acht hij geen bezwaar.

De voordrachtcommissie van de PvdA maakte een keuze uit 15 kandidaten. Daarbij werd de huidige fractievoorzitter Willem Loupatty te ‘licht’ bevonden. De commissie bestaande uit een onafhankelijke voorzitter, twee afdelingsbestuurders en de fractiegenoten Stapel en Wessels verwachten dat Loupatty als ex- afdelingsvoorzitter en huidig fractievoorzitter een bevlogen raadslid blijft mede vanwege zijn deskundigheid en in het belang om mooie dingen te doen voor de inwoners van Almelo.

LAS, de grootste oppositiefractie in de gemeenteraad, stelde eerder deze week Loupatty juist kandidaat om Anja Timmer op te volgen vanwege zijn deskundigheid in het sociale domein, een belangrijk onderdeel van de portefeuille van de vroegtijdig vertrekkende Timmer.
Nu Loupatty niet gesteund wordt door zijn eigen partij (en fractiegenoten), is het de vraag of de PvdA-fractie niet uit elkaar valt. Eerder al stapte Lieneke Bolhuis uit de fractie. Zij vormt nu in haar eentje de Minimapartij.

 
26-04-2016  

21 sollicitanten voor burgemeesterschap Almelo

 

ZWOLLE/ALMELO – Bij de Commissaris van de Koning in Overijssel Ank Bijleveld zijn 21 sollicitaties binnen gekomen voor de vacante functie van burgemeester in Almelo, meldt De Roskam. Onder hen vier vrouwen en zoals Bijleveld al in de Raadszaal van Almelo meldde, heeft zij een inhaalslag te maken t.a.v. vrouwen als burgemeester. Een derde van het aantal sollicitanten heeft geen professionele achtergrond in het openbaar bestuur, de anderen wel. Van vier kandidaten is geen politieke kleur bekend. Van de sollicitanten zijn er vijf lid van het CDA, vier van de PvdA, twee van D66, twee van de VVD en twee van een lokale politieke partij, één van de CU en één van de SP.  Vertrekkend burgemeester Jon Hermans is lid van de VVD evenals haar voorganger Menno Knip. Nu de sollicitatietermijn is gesloten, gaat de CdK gesprekken aan met de kandidaten om een selectie van vier kandidaten voor te leggen aan de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad.  De benoeming wordt beoogd in oktober a.s.

 
28-04-2016  

LAS kandideert Loupatty formeel tot opvolger Timmer

  ALMELO - De Raadsfractie LAS heeft de PvdA-fractievoorzitter Willem Loupatty formeel kandidaat gesteld als mogelijke opvolger van de vertrekkende PvdA-wethouder Anja Timmer.
LAS vindt het maar vreemd dat Loupatty door zijn eigen partij - inclusief zijn fractiegenoten - is afgeserveerd en tegelijkertijd Loupatty roemt, om zijn kwaliteiten in dienst van de Almelose samenleving te blijven zetten. Loupatty kwam in 2014 fluitend op voorkeurstemmen in de gemeenteraad en werd vervolgens tot fractievoorzitter van het PvdA-smaldeel benoemd.

LAS stelt, dat indien het toch een PvdA'er moet worden, Loupatty als inwoner van de stad en als ambtelijk deskundige in een belangrijk deel van de portefeuille van de vertrekkende Timmer, de voorkeur geniet boven een PvdA-kandidaat die in zijn woonplaats Deventer wil blijven wonen.
Door Loupatty formeel tot kandidaat te bestempelen, moet de gemeenteraad zich buigen over de voordracht van LAS.
Lees verder...

Archief
Terug naar vorige pagina