Politiek nieuws


Plaatsing  
 
07-04-2009  

Radio Leefbaar over Heracles en sportwereld

 

ALMELO - Woensdag 8 april heeft Leefbaar Almelo de eerste uitzending op het nieuwe tijdstip. Vanaf nu zend Leefbaar Almelo elke 2e en 4e woensdag om 17.30uur haar live radioprogramma uit via de LOA.

Deze woensdag staat in het teken van de maatschappelijke stage en de informatieve raadsbijeenkomst van dinsdag 2 juni a.s. over de BVO Heracles Almelo en de sportwereld en alle andere effecten van (top)sport op de maatschappij en de economie.

 
08-04-2009  

Brief aan B&W - wijkschouw CDA in Aadorp

 

AADORP - Bij de wijkschouw van het CDA in Aadorp op vrijdag 3 april jl. hebben we o.a. halt gehouden bij de gedenksteen ter gelegenheid van de 60-jarige bevrijding van Aadorp op 5 april 1945.
Deze plek aan het einde van de Bruglaan is één der zwaarst bevochten plekken geweest die aan de bevrijding vooraf ging.
De gedenksteen is op 5 april 2005 geplaatst door leerlingen van de basisschool De Kei o.a. in aanwezigheid van wethouder Sjoers.
Gezien het bijzondere karakter hiervan geven wij u (burgemeester) graag in overweging bij uw jaarlijkse bezoeken aan de verschillende gedenktekens in de gemeente Almelo met ingang van dit jaar ook het bevrijdingsteken in Aadorp aan te doen.
 

 
08-04-2009  

CDA/PvdA vragen reconstructie Hanzelaan

 

ALMELO - Eerst de buurt niet informeren over de op handen zijnde reconstructie van de Hanzelaan, ter elfde ure een info-avond voor de buurt organiseren in Hof88 en veel ongeruste buurtbewoners over de laconieke ambtelijke antwoorden deed de fracties van het CDA en PvdA bewegen om nadere vragen aan het college van B&W te stellen.

De ongerustheid van de buurt zit hem in het feit dat de met een stoplicht beveiligde oversteekplaats in de Hanzelaan komt te vervallen. Een ambtenaar reageerde namelijk dat men in Nederland toch niet voor een zebrapad stopt en het dus zinloos is om er na het vernieuwen van de riolering en het wegdek opnieuw een beveiligde oversteekplaats aan te leggen. Vooral de senioren in de wijk zoals de bewoners van de Castelloflat gebruiken de stoplichtinstallatie op weg naar het centrum om te gaan winkelen. Het zou toch moeten kunnen dat de coalitiegenoten met steun van de oppositie hier een stokje voor steken?


Brief CDA
Brief PvdA

 
09-04-2009  

PvdA-roos voor Leidy en Manfred

 

ALMELO – Ze zijn er altijd. En dat al gedurende een heel lange periode. Geen raadsvergadering slaan ze over. En ze volgen de raadsbeslagen van de eerste tot en met de laatste minuut in het debat. Leidy en Manfred Wohlgemuth krijgen de Roos van de Maand april. Peter Elbertse reikte hen De Roos uit namens de fractie van de PvdA Almelo. “We vinden het gewoon heel leuk om alles te volgen,” aldus Leidy Wohlgemuth. Haar echtgenoot knikt instemmend: “Het is belangrijk en interessant”. Komende woensdag, 15 april, zijn ze te gast in het Radioprogramma De Roos, dat 17.30 uur begint. De presentatie is in handen van Peter Elbertse. Het radioprogramma is komende woensdag te beluisteren op Radio Almelo van 17.30 tot 18.00 uur op 104.1 mHz via de kabel of via FM 106.1 mHz.

Foto: Jan Hammink

 
09-04-2009  

Diverse besluitenlijsten college van B&W

 

De Besluitenlijsten van het college van B&W van de laatste 3 weken. Diverse besluiten moeten nog wel door de gemeenteraad worden bekrachtigd.


Besluitenlijst 24-03-2009
Besluitenlijst 31-03-2009
Besluitenlijst 07-04-2009

 
09-04-2009  

CDA vragen over Lokale Omroep Almelo

  Betreft: Lokale Omroep

Geacht college,

In de Raadsvergadering van 31 maart jl. heeft de CDA fractie van harte ingestemd met het voorstel “het Commissariaat voor de Media te adviseren om de Stichting Lokale Omroep Almelo zendtijd toe te wijzen op grond van een aanwijzing als lokale publieke media instelling.”
Lees verder...

 
09-04-2009  

VVD over gratis meeliftende middenstanders

  Vraag voor het vragenuurtje van 14 april 2009

Tijdens de voorjaarsnota van juni 2008 heeft de raad de VVD-motie aangenomen inzake het free-riders probleem.
Het besluit was:
Het College te verzoeken om in het najaar van 2008 met een afgerond voorstel te komen, waarbij de bekostiging van alle sfeer activiteiten in de binnenstad van Almelo afdoende wordt geregeld via een centraal model.
Lees verder...

 
12-04-2009  

ALA-amendement tegen wijziging bestemming

  ALMELO - Gijs Stork, de liberale voorman van ALA, dient een amendement in tegen het voorstel van B&W om de groene grens in het gebied rondom landgoed Het Paradijs op te rekken ten faveure van het stedelijk gebied. Tegen de bestemmingsplan wijziging zijn door belanghebbenden ruim 30 zienswijzen ingediend.
Mocht het amendement worden afgewezen komt ook een deel van het grafelijk gebied onder druk te staan doordat en tweetal melkveehouders binnen de stankcirkel komen en dat kan gevolgen hebben voor hun bedrijfsvoering.
De raad dient zich dus over nut en noodzaak uit te spreken en daarmee ook in ogenschouw dienen te nemen de vertraging op de woningmarkt met nog vele dure kavels achter de hand in Almelo NoordOost en het toekomstige Waterrijk.

Update: 15-04-2009
Op initiatief van het CDA is de behandeling met een maand uitgesteld vanwege de onduidelijkheden bij het voorstel en fouten in de bijbehorende tekeningen.
Lees verder...

 
15-04-2009  

Besluitenlijst college van B&W dd 14-04-2009

 

ALMELO - De Besluitenlijst en bijbehorende stukken collegevergadering van 14-04-2009. Diverse besluiten moeten nog wel door de gemeenteraad worden bekrachtigd.


Besluitenlijst B&W 14-04-2009
agendapunt 6 aanbesteding huishoudelijke hulp
agendapunt 6 raadsbrief aanbesteding huishoudelijke hulp
agendapunt 8 evaluatiecriteria Beeklustpark
agendapunt 10 organisatievoorstel Verk. Europees Parlement
agendapunt 11 ter afdoening B&W ingediende bezwaren

 
17-04-2009  

Verkeerssituatie Sluiskade NZ vanaf de Bascule

  ALMELO - De fractie van de VVD heeft vragen over de afsluiting van de Sluiskade NZ ter hoogte van de in afrondende fase verkerende nieuwe woontoren De Bascule. Kranen en bouwmaterialen belemmeren al enige tijd de doorgang naar het Markegebied en ook richting het Eskerplein via de St. Josephstraat is de route onduidelijk. Reden voor VVD-voorman van Woudenbergh - die zelf in het gebied langs het kanaal Almelo-Nordhorn woont - om in de pen te klimmen.
Lees verder...

 
20-04-2009  

CDA vragen over gemeentelijk alcoholbeleid

  ALMELO - De toenemende stroom van berichten over het overmatig consumeren van alcoholische versnaperingen door jongeren is voor het CDA in Twente aanleiding geweest om in de Twentse gemeenten te komen tot een ontmoedigingsbeleid onder jongeren middels de actie 'Happy Fris'. Het CDA heeft het college van B&W gevraagd om beleid te ontwikkelen maar wacht nog steeds op antwoord. Aanleiding om opnieuw de problematiek onder de aandacht te brengen.
Lees verder...

 
20-04-2009  

ALA wil meer info bestemmingsplan Paradijs

 

ALMELO - ALA-voorman Gijs Stork die vorige week een amendement indiende tegen het plan van wethouder Kuiper om delen van het buitengebied rondom landgoed Het Paradijs aan het stedelijk gebied toe te voegen is ontevreden over de uitleg en motivatie die het college van B&W beoogd met de voorgestelde wijziging. Ook wil Stork meer weten over het rapport 2e fase Buitenste Binnen dat door bureau Oranjewoud is opgesteld in samenwerking met ambtenaren en tal van bewoners/gebruikers in het buitengebied.

Vorige week melden aanpalende melkveehouders in de Bolkshoek in TC Tubantia dat er steeds meer koeien besmet raken door de bacterie neaspora die miskramen veroorzaakt. Er zouden al 8 gevallen van besmetting geteld zijn. De bacterie wordt verspreidt door loslopende honden in het gebied. Een besmette koe kan bovendien niet meer worden ingezet voor de fokkerij.


ALA brief over Oost Hofkamp-Paradijs

 
22-04-2009  

Voorjaarsnota in teken van fors bezuinigen

 

ALMELO - Dat ook de recessie aan Almelo niet voorbij gaat blijkt uit de voorjaarsnota die het college van B&W presenteerde aan de gemeenteraad. Één miljoen euro moet er de komende jaren worden bezuinigd op de personele lasten door vrijkomende arbeidsplaatsen niet opnieuw in te vullen. Hierbij wordt een selectieve arbeidsstop ingevoerd. Ook wordt afgezien van de geplande investeringen in nieuwe fietsroutes en worden geen nieuwe projecten gestart. Of daar het 'speeltje' van wethouder Sjoers - de Personal Rapid Transportbaan - ook onder valt, wordt niet gemeld. Ook mag het onkruid wat hoger groeien omdat er bezuinigd wordt op het onderhoud van openbaar groen. Verder wil het college stoppen per 2011 met de Kunstuitleen en gaan de horecatarieven bij Hof 88 omhoog. Verder gaan de verhuurkosten bij de uitleen voor Sport & Spel omhoog evenals de parkeertarieven met tien cent per uur. Bij het onderwijs moet efficiënter gebruik gemaakt gaan worden van de ruimtes en worden de groepen bij de peuterspeelzalen vergroot.
Hogere uitgaven zijn er bij de ondersteuning voor starters en de kosten voor de langdurigheidtoeslag bij minima, het maatschappelijke activeringsprogramma en de verbetering van de publieke dienstverlening.
De te lage algemene reserve en de nadelen bij het grondbedrijf door de mindere verkoop van bouwkavels hoopt het college op te kunnen lossen door de verkoop van de Essentaandelen aan RWE. 

Lees ook TC Tubantia


Persbericht Voorjaarsnota
Voorjaarsnota in pdf

 
23-04-2009  

Besluitenlijst college van B&W dd 21-04-2009

 

ALMELO - De Besluitenlijst en bijbehorende stukken collegevergadering van 21-04-2009. Diverse besluiten moeten nog wel door de gemeenteraad worden bekrachtigd.


Besluitenlijst B&W 21-04-2009
4 B&W voorstel langdurigheidstoeslag WWB
4 Raadsvoorstel langdurigheidstoeslag WWB
4 Verordening langdurigheidstoeslag WWB
6 B&W jaarverslag kinderopvang
6 Raadsbrief kinderopvang
7 B&W plan KleurRijk Almelo
7 Plan van aanpak KleurRijk Almelo
7 Raadsbrief KleurRijk Almelo
8 Verzoek planwijziging Groenpark Elhorsterveld
8 Presentatievisie Elhorsterveld
8 B&W brief afwijzing verzoek Elhorsterveld - Oude Wesselink
8 B&W voorstel wijzigingsplan Primulastraat
9 B&W voorstel onttrekking OV Weusteweg-Iepenweg
10 B&W voorstel herinrichting Kolkjegebied
11 B&W voorstel bestemming Lange Voort Bornerbroek
11 Raadsbrief Lange Voort Bornerbroek
13 B&W - herziening Noord-Hedeman en Landweer
13 Raadsbrief Noord Hedeman - Landweer
15 openbaar ter afdoening wethouders

 
23-04-2009  

PvdA vragen CO2-waarden in basisscholen

  Betreft: Te hoge CO2-waarden in basisscholen

Almelo, 23-04-2009

Geachte leden van het College,

Op 14 april jl. was de Raad te gast bij OPOA. Daar bleek dat er een probleem zou zijn met de CO2-waarden in verschillende gebouwen van het primair onderwijs. Onze fractie heeft hierover enkele vragen:
Lees verder...

 
25-04-2009  

Beuken Bornerbroek 1e in tussenstand


Teveel eer volgens Jan Willem Mensink om de door hem gezonden foto aan hem toe te schrijven. De foto werd gemaakt door een 'Brooker' die de bomen nomineerde.
  ALMELO - Het beloofd een spannende eindstrijd te worden in de Almelose Boomverkiezing. De twee rode beuken op het kerkhof in Bornerbroek hebben de kastanje in De Kreek ingehaald en staan nu op de eerste plaats in de verkiezing Welke boom heeft de X-factor? U kunt nog stemmen tot vrijdag 1 mei via www.boomverkiezing.nl

< foto: via gem. Almelo


Lees verder...

Archief
Terug naar vorige pagina