Politiek nieuws


Plaatsing  
 
04-03-2017  

Raad verklaart B&W oorlog over plan buitendienst

 

ALMELO – Het minderheidscollege van B&W van de gemeente Almelo zit opnieuw in grote problemen. Aanleiding de volharding van het college om de buitendienst van de gemeente te willen onderbrengen bij Twente Milieu. Lijdend voorwerp deze keer wethouder Christien van Wijk die vorig jaar september als partijloze door de raad benoemd werd om ex- wethouder Anja Timmer (PvdA) op te volgen.

Het geschil is feitelijk een erfenis want het plan om de onderhoudsmedewerkers van het openbaar gemeentelijk gebied over te hevelen naar Twente Milieu bestaat al langer. Doel een besparing van 7 euroton. De medewerkers zijn er kritisch over en zij vrezen voor hun ambtelijke arbeidsrechten. Ook in eerdere debatten over het collegeplan bleek de gemeenteraad kritisch omdat het college puur koerst op Twente Milieu. Vrije marktpartijen onderzoeken voor mogelijk een overname wil het college niet , zo bleek onlangs uit een schriftelijke stellingname van het college aan de gemeenteraad.  

Het gekissebis duurde dus voort en schuift ook de besparing voor zich uit. Dat pikt een groot deel van de gemeenteraad niet. De opposanten Lokaal Almelo Samen (LAS), VVD, Democraten.Nu en zelfs coalitiepartners CDA en ChristenUnie hebben als meerderheid zelf het heft in handen genomen om het college te dwingen tot andere opties. Zij komen met het plan om de 80 medewerkers van de afdeling Ruimte onder te brengen in een apart bedrijf waarvan de gemeente de aandelen bezit. Onder het nieuwe bedrijf vallen dan de medewerkers van bijvoorbeeld de Grondbank, de bomenploeg, de hoveniers en de materieeldienst. De structuur is te vergelijken met het Sportbedrijf Almelo waarbij arbeidsvoorwaarden gehandhaafd blijven en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen instromen. Deze constructie moet evenwel wel de beoogde 7 euroton bezuiniging opleveren.

 
10-03-2017  

Gemeente boekt oninbare vorderingen De Schelf af


Aan het college van B&W van Almelo.
Onderwerp: Collegevoorstel C4.1.1BW (BO5513)oninbaar verklaren vordering
Almelo, 09-03-2017

Geacht college,
In de besluitenlijst van het College d.d. 28 februari 2017, staat een Collegevoorstel dat voorstelt een vordering á € 184.800,- uit 2008 op Stichting Samenlevingsopbouw Schelfhorst oninbaar te verklaren.
De gemeente Almelo spreekt tevens over een bedrag van € 87.831,- aan energielasten. Dit Collegevoorstel roept bij ons nogal wat vragen op. Zover wij terug kunnen lezen was er bijvoorbeeld ten eerste sprake van een factuur voor energielasten van € 110.000,- . En de gemeente Almelo bracht deze bij de stichting in rekening, maar deze werd door de stichting betwist. Aanleiding hiervoor was het feit dat de stichting niet de enige huurder van De Schelf was, maar bijvoorbeeld ook Scoop, de bibliotheek, de kerk, de peuterspeelzaal, etc… Het verzoek van de stichting aan de gemeente Almelo om de energierekening duidelijker te specificeren werd door de gemeente Almelo geweigerd. Nog vreemder wordt het als wij nu lezen dat het totaalbedrag van de oninbaar verklaring veel hoger ligt dan alleen de energierekening.
LAS heeft hierover de volgende vragen:
1. Hoe is het mogelijk dat de gemeente Almelo zulke immens grote rekeningen open heeft staan richting een stichting?
2. Heeft de gemeente Almelo nog meer van dit soort invorderingen open staan?
3. Hoe is het mogelijk dat de vordering van de gemeente Almelo voor een groot deel betrekking heeft op energielasten van een wijkaccommodatie?
4. Heeft de gemeente Almelo destijds facturen van de energie zitten voor te financieren voor de stichting?
5. Waarom heeft de gemeente Almelo destijds niet de energierekening evenredig verdeeld onder alle huurders/gebruikers van de wijkaccommodatie?
6. Heeft de gemeente Almelo nog getracht dit alsnog te doen, en zo nee, waarom niet?
7. Hoe is het mogelijk dat het totaalbedrag waar nu over gesproken worden veel hoger is dan de vordering die destijds open stond?
8. Waar heeft het overige bedrag betrekking op?
9. Is de gemeente Almelo destijds niet financieel gecompenseerd door de curator?
10. Hoe is het mogelijk dat 8 jaar na dato, plotseling dit dossier boven water komt? Hoeveel lijken liggen er nog meer in de kast?
11. Graag ontvangt de fractie Lokaal Almelo Samen zo spoedig mogelijk alle relevante informatie
met betrekking tot dit dossier, waaronder het faillissementsverslag van de Rechtbank.

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
Vicefractievoorzitter
 

ALMELO – In 2007 begon de gemeente met het ‘binnenhalen’ van de zeggenschap over de Almelose wijkcentra  die onafhankelijk werden bestuurd door stichtingsbesturen. Het doel multifunctionele wijkcentra onder stedelijk beheer met uniforme ontwikkelingsprogramma’s voor de bevolking.
Bij diverse wijkcentra werd dat niet gepruimd. Zo ontsprong ’t Dok de dans door massaal verzet van de buurtbevolking, evenals De Trefhoek en St. Egbertus omdat deze niet in gemeentelijke panden zitten. 
Het verzet bij ’t Veurbrook en De Schelf werd gebroken door eenzijdig de subsidiekraan dicht te draaien. Bij De Schelf leidde dat tot een faillissement en 'schulden' zoals de energienota. Dit terwijl het wijkcentrum wel open bleef voor activiteiten van gebruikers van De Schelf.
Nu na 10 jaar blijkt die aan de toenmalige Stichting Samenlevingsopbouw Schelfhorst (SSS) toegeschreven 'schuld' door het college te zijn afgeboekt als oninbaar. Dit terwijl het faillissement formeel-juridisch nog niet is afgerond. Met die afboeking van de openstaande schuld laat de gemeente in feite ook zien, dat het niet alleen de subsidiekraan dichtdraaide, de inventaris ver onder de boekwaarde kocht van de curator, maar ook de energienota betaalde. Dit alles om het bestuur van de toenmalige SSS te dwingen tot overgave.

De fractie Lokaal Almelo Samen (LAS) wil nu van de hoed en de rand weten hoe de schuld ontstond en hoe het komt dat een dergelijke vordering zolang in de boeken staat.

Lees ook archief: Faillissement aangevraagd SSS De Schelf

Archief
Terug naar vorige pagina