Politiek nieuws


Plaatsing  
 
07-02-2017  

Jet Bussemaker spreekt Herman Hoften lezing.

Fotoreportage: Jan Bril
 

Fotoreportage (73 foto's)...

 
10-02-2017  

PvdA en LAS zetten discussie lijn 25 op scherp


Syntus zet meer kleine busjes in in Twente in maar dan iets groter dan in Almelo waar maar 8 passagiers meekunnen. Herhaaldelijk staan potentiële passagiers dus voor niets bij de halte.
 

ALMELO – Het vervangen van de reguliere stadsbus lijn 25 naar de Aalderinkshoek in een stadsbusje bemand door vrijwilligers, zet de positie van wethouder Irene ten Seldam (CDA) op scherp. Ze lag al onder vuur vanwege de ‘onderhandelingen’ over de toekomst van de wijkcentra en de privatisering van de buitensportaccommodaties, maar de gang van zaken rond buslijn 25 zet haar positie nog meer onder druk.

Zowel Lokaal Almelo Samen (LAS) als de PvdA stellen dat het college van B&W en wethouder Ten Seldam als portefeuillehouder in het bijzonder, een eerder door de gemeenteraad aangenomen motie heeft genegeerd. Ten Seldam voerde besprekingen met vervoerder Syntus over de ‘verliesgevende’ buslijn 25 die Syntus uit de overkoepelende exploitatie-afspraak wilde halen. Het vervoer vindt nu plaats met kleine busjes met vrijwilligers aan het stuur. Sindsdien kunnen oudere en minder-valide passagiers vaak niet mee vanwege te volle busjes, lopen passagiers van halte naar halte en is de wijk slecht bereikbaar ten opzichte van vice-versa vervoer naar het centrum en het ziekenhuis of familiebezoek. Bovendien is er een verslechtering qua dienstregeling en betaalmogelijkheid.
De inzet van vrijwilligers heeft er tevens toe geleid dat er sprake is van werkverdringing. Via uitzendbureaus ingehuurd personeel heeft ontslag gekregen, omdat Syntus hen buitenspel heeft gezet.

De fracties LAS en PvdA stellen in deze dat Ten Seldam zich niet heeft gehouden aan de intentie van de eerder aangenomen motie en vinden dat Ten Seldam nu niet meer mag adviseren aan de Provincie als licentieverstrekker indien het gaat om stadsvervoer in Almelo. Bovendien willen beide fracties dat de eerdere overeenkomst met Syntus alsnog wordt geëerbiedigd en buslijn 25 weer een volwaardige buslijn wordt.
Een motie met die strekking wordt dinsdag a.s. ingediend tijdens de reguliere raadsvergadering.

Update 14-2-2017
De aangekondigde motie werd gaande de raadsvergadering en de lobby voor ondersteuning aangepast t.a.v. de positie van wethouder Ten Seldam. De motie werd 'geboren' n.a.v. een gespreksnotitie tussen vervoerder Syntus en wijkbewoners waarin meer beloofd werd dan uiteindelijk waargemaakt. Formeel is lijn 25 opgeheven met instemming van het provinciebestuur als licentieverstrekker. Het vervoer per kleine bus met vrijwilligers is een feit. Dat beroepschauffeurs hun baan kwijt zijn eveneens. Dat er geen vaste rijtijd is en busjes vaak overvol idem dito. Wethouder Ten Seldam had ter verdediging dat zij de bijeenkomst van Syntus met de bewoners niet heeft kunnen bijwonen en derhalve in haar advies aan het provinciebestuur niet kon meenemen. Wel toonde ze zich bereid om alsnog het huidig functioneren van het openbaar vervoer in de Aalderinkshoek samen met provincie en Syntus te evalueren om zo mogelijk nog e.e.a. bij te stellen. 
De afgezwakte motie haalde het niet met 15 voor en 17 tegen, ondanks dat niets uit de aangenomen motie van december jl.  werd waargemaakt.

 
14-02-2017  

Stadsbank vraagt onterecht DigiD-gebruikerscode

 

ALMELO – Raadslid Wiertz (D66) stelde vanavond vragen over de onwettige vraag van de Stadsbank Oost Nederland aan cliënten om de Stadsbank de beschikking te geven over de DigiD-gebruikerscode. Wiertz wees er in deze op dat de overheid er juist op wijst dat de individuele DigiDcode nooit aan derden mag worden verteld. Wethouder  Javier Cornelissen erkende dat maar wees op de mogelijkheid van machtiging aan een persoon. De Stadsbank is echter geen persoon maar een organisatie die als bewindvoerder optreedt voor de schuldenaar. Cornelissen heeft het punt op de agenda gezet van de bestuursvergadering van de Stadsbank om te kijken naar een oplossing. Cornelissen verzuchtte dat we niet terug moeten naar de tijd van alles op papier. Dat doet de overheid trouwens wel bij de verkiezingen van de gemeenteraad, provinciale staten en de Tweede Kamer.
Het gebruik van DigiD is bovendien niet wettelijk verplicht.

 
14-02-2017  

Welstandsnota is een deja vu uit de jaren ‘90


Dit straatbeeld wil Almelo niet meer. Orde en eenheid moet de trend worden. Of maken we reclame om nog grotere leegstand te voorkomen?
 

ALMELO – Het Almelose college van B&W heeft een nota Welstandsbeleid laten uitwerken die wel heel veel doet denken aan een soortgelijke nota uit de jaren ’90.
Veel cryptische omschrijvingen die voor velerlei uitleg vatbaar is en oproept tot grote geschillen met ondernemers in vooral de binnenstad.
Diverse raadsleden toonden beelden van reclame-uitingen van wat wel zou mogen en wat niet. Wat wel mocht was soms lelijk en wat niet mocht juist mooi te noemen.
Terrasmeubilair moest volgens de nota uit de jaren '90 uit Rotan bestaan. Geen reclame op terrasschermen, Lichtreclames plat aan de gevel en in verhouding passend bij het pand. Een antiek lantaarntje aan de gevel van een café mocht niet meer.
In de jaren ’90 hebben afgevaardigden van ondernemers en ambtenaren vier dagdelen besteed hoe e.e.a. gelezen en uitgelegd moest worden. De bijlage was vele malen groter dan de nota zelf.
De nota verdween in de krochten van het stadhuis en schijnt bij de verhuizing naar het nieuwe onderkomen weer boven tafel gekomen te zijn als basis voor het huidige voorstel.
Het doel van dit alles is dat de stad er fraaier uit moet gaan zien, net zoals in de jaren ’90. Omschreven in onbegrijpelijk Nederlands dat uitnodigt voor rechtsgang.
Kortom, rijp voor de versnipperaar,ondanks dat wethouder Ten Seldam vindt dat de stadsbouwmeester een gekwalificeert persoon is met verstand van zaken.
Gaande de discussie wordt de kritiek uit de raad steeds heftiger ondanks een matige aanhef en uitgaande van de goede bedoelingen. Toch wil Ten Seldam graag een stemming, met het risico dat de raad de nota van de agenda haalt om opnieuw te omschrijven.

Update:
Op voorstel van raadslid Hans Buitenweg (GroenLinks) is de Welstandsnota afgevoerd van de agenda om het college van B&W de gelegenheid te geven om de vele kritische kanttekeningen t.a.v. de nota beter uit te werken. Dit moet leiden tot een duidelijk omschreven Welstandsnota in het belang van de kwaliteit van de stad en tot meer duidelijkheid voor ondernemers.

 

Archief
Terug naar vorige pagina