Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-01-2009  

Kritiek horeca op parkeerbeleid van weth. Sjoers

  ALMELO - De Almelose horeca heeft stevige kritiek op het parkeerbeleid van de gemeente Almelo. Branche-organisatie Koninklijke Horeca Nederland heeft het Almelose college van B&W namelijk al herhaaldelijk verzocht om de parkeerautomaten in het centrum anders af te stellen zodat men na een avondje stappen, de volgende ochtend ook de auto na 09.00 uur kan ophalen tegen betaling maar zonder parkeerboete. De meters zijn technisch wel geschikt voor de aanpassing, maar verantwoordelijk wethouder Sjoers wil echter wachten totdat er een nieuw parkeerbeleid is ontwikkeld. De horeca noemt het probleem mede als oorzaak van slecht rendabele horeca in de noordelijke binnenstad.
Lees verder...

 
06-01-2009  

Kozijn (PvdA) heeft geen heimwee naar 2008

 

ALMELO - PvdA-fractievoorzitter Bert Kozijn neemt ‘zonder heimwee afscheid van het afgelopen jaar’, zo liet hij, volgens een verslag van TC Tubantia, weten op de nieuwjaarsreceptie van de PvdA-Almelo in Café Nielz. De prangende vraag voor Kozijn is het handen en voeten geven aan de integriteit van het gemeentelijk bestuur.
De uitspraken leiden in ieder geval tot kritische reacties op de website van TC Tubantia en zo te zien ook uit eigen gelederen.

 
07-01-2009  

Gevoelige tik Ombudsman ontruiming De Rechter


Wethouder Sjoers gaf groen licht voor de ontruiming
 

ALMELO - Inzake de vergunningenstrijd tussen de gemeente Almelo en Grand Café De Rechter heeft de gemeente wederom een gevoelige tik gekregen. De Provinciale Ombudsman noemt het optreden van de gemeente betreffende de bestuursdwang bij de ontruiming van het terras zelfs onbehoorlijk.
Verder meent de Ombudsman dat de gemeente bij de uitvoering tot bestuursdwang onzorgvuldig heeft gehandeld t.a.v. de regievoering onder verantwoordelijkheid van wethouder Sjoers en meent de Ombudsman dat ook betreffende de klachtenbehandeling n.a.v. de ontruiming door de gemeente onzorgvuldig is gehandeld.

Op 12 juni 2008 - vier dagen voor de gijzelingsactie - heeft de gemeente de klacht behandeld in een hoorzitting. Naar aanleiding van de ontsporing van de echtgenoot van exploitante Okci - Erdem brengt de gemeente in augustus een 'Feitenrelaas' in de publiciteit waaruit blijkt dat de gemeente van mening is, dat de ontruiming rechtens is verlopen. In het verweer bij de Provinciale Ombudsman stelt de gemeente nu, dat daaruit niet blijkt dat de gemeente een uitspraak op de klacht heeft gedaan, maar dat in het 'Feitenrelaas' de ambtelijke beleving is weergegeven.
De gemeente bracht het 'Feitenrelaas' met grote Aplomp in de publiciteit als zijnde een juiste weergave van de gevoerde procedures, maar spreekt zichzelf nu tegen.

Persbericht reactie gemeente Almelo:

Oordeel Ombudsman verrast gemeente Almelo

De gemeente Almelo is verrast over het oordeel van de Overijsselse Ombudsman betreffende de klacht van de eigenaar van grand café de Rechter over het optreden van de gemeente tegen het terras van het café op 23 april 2008.

De Overijsselse Ombudsman is van oordeel dat het optreden het karakter had van bestuursdwang. De gemeente veronderstelt dat dit oordeel haaks staat op recent gewijzigde jurisprudentie van de afdeling Rechtspraak van de Raad van State. Het college zal het standpunt van de Ombudsman op korte termijn nader bestuderen.

Anne-Marie Oost
teamleider Communicatie

Red. Navraag leert dat de gemeente in de 1e reactie doelt op uitspraak LJN: AU9822 - te vinden op rechtspraak.nl - een uitspraak van 18 januari 2006 waarbij gedoeld wordt op een vooraankondiging en nog geen besluit. Het verschijnen met 6 voertuigen en politie om te ontruimen wordt door de Ombudsman in zijn uitspraak wel degelijk gezien als een besluit. Volgens juridisch adviseur Eshuis hebben de aanwezige ambtenaren zelfs gedreigd met een hoge schadeclaim die de ontruiming van het terras met zich mee zou brengen, waarop exploitante Okci-Erdem zelf tot ontruiming overging.  Zie ook de reactie van juridisch adviseur Eshuis op zijn website


De uitspraak van de Provinciale Ombudsman

 
07-01-2009  

Reactie op uitspraak Ombudsman

 

Geachte redactie.

De uitspraak van de ombudsman gelezen op het ontruimingsbeleid t.a.v. "Cafe de Rechter".
Dit is weer slecht nieuws voor de gemeente Almelo en voor Sjoers betreffende de aanpak van "Cafe de Rechter".
Het houdt voorlopig nog niet op verwacht ik.
Immers er loopt ook nog een onderzoek betreffende het vergunningenbeleid in het algemeen,als deze uitspraak van de ombudsman de inleiding is ziet dit er niet goed uit.
Mevrouw Okci gaf in Zembla aan gepest te zijn, volgens het relaas van de ombudsman lijkt het hier sterk op, kan mij voorstellen dat de ontruiming de frustraties bij de eigenaar tot het kookpunt gebracht heeft.
Het gaat maar door in Almelo;
Het BIBOB onderzoek met onnodige beschadiging van een werkneemster vooraf door burgemeester Knip.
Met machtmisbruik uitvoeren van een ontruiming van een terras via een politiemacht met honden.
Het onjuiste feitenrelaas van het college na de gijzeling door het College opgesteld.

Er zijn steeds meer mensen die geen vertrouwen in de politiek hebben,ondertussen kan ik het mij voorstellen.
Zijn er mensen in Almelo die mij kunnen vertellen wat er nog wel klopt aan dit college ?


Fred Hospers.

 
09-01-2009  

Provincie blundert bij vergunning Riwald

 

ALMELO - Bij de zitting van de Raad van State te Den Haag over de milieuvergunning van schrootbedrijf Riwald aan de Buitenhaven te Almelo kwam aan het licht dat de provincie de nodige fouten heeft gemaakt bij de vergunningomschrijving, dat meldt TC Tubantia. Juridisch adviseur Middelkamp strijdt namens belanghebbenden al langer tegen de vergunningen van Riwald. De provincie heeft de omschrijving wel gedeeltelijk hersteld, maar of dat door de RvS als voldoende wordt beschouwd moet nog worden afgewacht. De uitspraak wordt verwacht binnen 6 weken. 

 
10-01-2009  

Nieuwjaarsbijeenkomst VVD

  ALMELO - In de Ravelzaal van het Theaterhotel hield de VVD vrijdagavond haar Nieuwjaarsbijeenkomst met een redelijke opkomst van leden en belangstellenden.
Allen werden welkom geheten door voorzitter Wim van der Elst en politiek leider Gerrit van Woudenbergh blikte terug en vooruit. Zijn speech staat op de volgende pagina.
Lees verder...

Fotoreportage (15 foto's)...

 
10-01-2009  

Drie versies BIBOB in affaire De Rechter

  ALMELO - Juridisch adviseur Eshuis van Grand Café De Rechter te Almelo meldt op zijn website dat de gemeente meerdere Bibob-adviezen heeft ontvangen en dat de gemeente Almelo dat inmiddels heeft toegegeven. Voor het uitbrengen van het derde finale advies heeft burgemeester Knip nog drie keer telefonisch contact gehad met Bureau Bibob.
Terecht dat de vraag komt bovendrijven in hoeverre het Bibob-advies onafhankelijk tot stand is gekomen zoals de wet Bibob voorschrijft.
Lees verder...

 
10-01-2009  

Gaat AVC Heracles toch verhuizen? update


Commentaar: Voorbereidende Raadsvergadering 13-01-2009

De gemeenteraad is nog niet overtuigd van de noodzaak om avc Heracles te verhuizen. Dat bleek tijdens de voorbereidende raadsvergadering. Eind 2005 was de gemeenteraad unaniem om avc Heracles te laten zitten waar het zit. Weth. van Broekhoven wil nu het sportcomplex als het ware spiegelen om aansluitende wijkruimte voor woningbouw te verschaffen.

Als argument werd o.a. aangedragen de 'lichthinder' die aanwonenden zouden ondervinden van de trainingsverlichting. Alsof dat niet meer het geval zou zijn als het sportcomplex een paar honderd meter opschuift achter de bestaande huizen parallel aan de Bornsestraat. Bovendien moet dan het verkeer via de wijk worden afgewikkeld. Het lijkt er op dat er er al teveel bindende afspraken met projectontwikkelaars zijn gemaakt en de winst zit in het compacter huisvesten van de club om zo ruimtewinst te maken op het huidige 5 ha grote complex. De kosten voor verhuizing/herbouw van kantine en kleedkamers wordt daarbij voor lief genomen en van de monumentale tribune zelfs voor de tweede keer. Daar komt bij dat 'binnenskamers' het plan van hoogbouw op de parkeerplaats van de avc Heracles nog niet uit de gedachten is.

AlmeloNieuws vraagt zich af wat er mis is met een sportcomplex midden in de wijk en de nieuwe huizen te bouwen op de beoogde verhuisplek? Het autoverkeer van en naar het sportcomplex kan dan ook gewoon via de parallelweg langs de Bornsestraat worden afgewikkeld.
 

ALMELO - AVC Heracles gaat toch verhuizen van de Bornsestraat naar een plekje iets verderop in De Bolkshoek. Althans dat is het onderwerp van de bijzondere ledenvergadering op maandagavond 12 januari. In het geheim heeft het bestuur van de AVC overleg gevoerd met sportwethouder Reinier van Broekhoven en die ging accoord met het op tafel gelegde voorwaardenpakket.

In 2005 onstond er veel commotie om de club te laten verhuizen en de gemeenteraad stak daar toen een stokje voor. Het was de politieke partij BBA die de discussie aanzwengelde en bij de behandeling van de voorjaarsnota 2005 een amendement indiende. Uiteindelijk besloot de raad eind 2005 dat het plan van tafel ging nadat de leden massaal tijdens de raadsvergadering protesteerden. Volgens het toenmalige plan zou de club moeten verhuizen naar de Steffensweg op het sportpark De Riet. Tegelijkertijd boden projectontwikkelaars op de woonbeurs in Hengelo al kavels aan gelegen op het sportcomplex van avc Heracles en dat zal de nodige druk wel zijn geweest op het college van B&W om de avc Heracles alsnog te laten verhuizen en met het voorwaardenpakket accoord te gaan.

Uit betrouwbare bron weet AlmeloNieuws dat de voorgenomen verhuizing ook slechts tijdelijk is voor een periode van pakweg 15 à 20 jaar, omdat dan verdere stadsuitbreiding aan de orde komt. Maandagavond weten we meer. Lees hier de info op de website van avc Heracles. 

 
11-01-2009  

PvdA wil open beleid verhuur gemeentepanden


I. Mercanoglu - raadslid PvdA
  ALMELO - De PvdA wil dat het college van B&W nieuw beleid ontwikkelt voor de tijdelijke verhuur van panden in gemeentelijk eigendom.
Al eerder ontstond commotie over de tijdelijke verhuur van een boerdeij aan voormalige gemeentesecretaris Geerdink voor slechts 250,00 euro per maand.
Ook marktmeester Schrijver woont tijdelijk in een boerderij voor hetzelfde maandelijkse bedrag.
Burgemeester Knip antwoordde toen, dat dit vaker gebeurd, omdat de gemeente er ook zeker van wil zijn dat de panden - indien gewenst - binnen één maand kunnen worden ontruimd. Bovendien meldde de burgemeester toen, dat de tijdelijk gevestigde gemeenteambtenaren ook veel overlast voor lief moeten nemen, omdat de panden in gebieden liggen waar volop wordt gebouwd.
Lees verder...

 
12-01-2009  

CDA-vragen over vrijwilligersverzekering en...

  ALMELO - Het CDA heeft voor de de raadsbijeenkomst van dinsdag 13 januari vragen aan het college van B&W over de collectieve vrijwilligersverzekering, huiselijk geweld en de gewijzigde AWBZ-eisen.
Lees verder...

 
12-01-2009  

PvdA vragen Ombudsman, Voedselbank...update


Ten aanzien van de wildgeleidewal gaf wethouder Kuiper te kennen dat er ter plekke onvoldoende ruimte is een wal aan te leggen. De gemeente gaat daarom de bestaande houtwal rigoreus aanpakken om deze in goede staat te brengen zodat het aanzicht op het XL Businesspark door aanwonenden wordt ontnomen.

Wethouder Kuik noemde de ontwikkeling rondom voedselbanken langzamerhand een hype. Zij geeft de voorkeur aan inkomensbeleid boven voedselhulp. Inmiddels is de Enschedese voedselbank wel begonnen om ook in Almelo pakketten aan minder bedeelden uit te geven. Almelo kent bovendien al jaren de tijdelijke hulp via de stichting De Boodschappenmand.
  ALMELO - De PvdA-fractie heeft vragen over de voor de gemeente negatieve uitspraak van de Provinciale Ombudsman betreffende de toegepaste terrasontruiming bij Grand Café De Rechter, de Wildgeleide wal langs de A35, Voedselbank en Indicatiestelling AWBZ.
Het college van B&W gaf eerder aan hogelijk verrast te zijn over de uitspraak waarin de Ombudsman de gemeente Almelo onbehoorlijk en onzorgvuldig achtte.
Lees verder...

 
13-01-2009  

VVD-vragen over de bouw van Fortezza - update


In antwoord op de vragen van de VVD antwoordde weth. Kuiper dat de bouw van Fortezza nog nooit zo dicht bij is geweest. Het leidde tot enige hilariteit in de gemeenteraad.
Kuiper kon nog geen exacte startdatum noemen. Hij meldde eveneens dat 46% is verkocht en dat men onderzoekt om dat percentage naar 70% op te krikken, want dat is gebruikelijk bij aanvang van dit soort bouwwerken.
De raad blijft zich echter zorgen maken omdat projectontwikkelaar van der Looy de grond nog steeds niet heeft betaald, er geen bouwplicht bestaat en de teller inmiddels is opgelopen naar ruim 13 miljoen euro.
 

Almelo 12-01-09

Voorzitter

Van diverse marktpartijen horen we verschillende geluiden over de realisatie cq afblazen van het ambitieuze plan Fortezza, de bouw van Fortezza is in 2008 een aantal keren uitgesteld en zal volgens de wethouder dit voorjaar van start gaan.

De VVD-fractie heeft de volgende vragen:

1. Kunt u inmiddels een exacte datum aangeven wanneer er dit voorjaar met de bouw begonnen gaat worden?
2. Is er in de contracten met Van der Looij een bouwplicht opgenomen voor dit object? Zo ja, hoe ziet deze plicht eruit?
3. Is er in de contracten met Van der Looij een uiterste datum opgenomen, waarop met de bouw gestart dient te worden en gerealiseerd moet zijn?
4. Zo nee, kunt u dan aangeven op welke datum de definitieve beslissing wordt genomen over het al of niet doorgaan van dit project?
5. Zijn er boeteclausules met betrekking tot vorenstaande punten van toepassing?

De VVD-fractie

G.H. van Woudenbergh

Reactie van projectontwikkelaar van der Looy in TC Tubantia: Bouw Fortezza begint later

 

 
13-01-2009  

ALA vragen over financiën grondbedrijf - update


Het agendapunt werd niet behandeld. Toch gaf weth. van Broekhoven gedeeltelijk antwoord op de vragen van ALA.
Stork noemde het gissen naar de omstandigheden hoe het gemeentelijk grondbedrijf er voor stond. Van Broekhoven stelde dat er geen extra geld nodig is, maar dat kwam eigenlijk omdat het agendapunt niet behandeld werd. Mocht dat namelijk wel zo zijn geweest, had er 2 miljoen euro uit de algemene middelen moeten worden overgeheveld naar het grondbedrijf.
Volgens weth. van Broekhoven staan er 891 belangstellenden voor een bouwkavel ingeschreven. De gemeente beschikt nog over 150 kavels in Almelo NoordOost, 11 op het Kollenveld en 1 kavel op de Maatkampslanden in Bornerbroek.
Volgens van Broekhoven is de diversiteit in kavels momenteel onvoldoende en gaat de vraag grotendeels uit naar kavels kleiner dan 600 m2.
  ALMELO - Liberaal Stork maakt zich grote zorgen over de financiële perikelen van het gemeentelijk grondbedrijf. Hij heeft het over vertraging in de bouw, hogere rentelasten, lagere winstverwachting tot mogelijk zelfs verlies.
Stork heeft dan ook de nodige vragen aan het Almelose college van B&W.
Lees verder...

 
14-01-2009  

B&W: Ombudsman hield zich niet aan protocol

 

ALMELO - Loco-burgemeester Kuik-Verweg stelde n.a.v. van vragen van de PvdA-fractie over de uitspraak van de provinciale Ombudsman inzake de onrechtmatige ontruiming van het terras van Grand Café De Rechter dat het college van B&W verrast was over de uitspraak omdat de Ombudsman zich ook had uitgesproken over bestuursrechtelijke zaken. Bovendien stelde Kuik-Verweg dat de Ombudsman zich niet heeft gehouden aan het eigen protocol inzake Art. 1 lid 6/7 waarin gesteld wordt dat de gemeente 3 weken de tijd heeft om te reageren voordat een definitieve uitspraak volgt.

Vragensteller raadslid Kozijn (PvdA) stelde bij de inleiding van de vragen dat de uitspraak van de Ombudsman helder was en niet mis te verstaan. Fractieleider Slettenhaar (CDA) moest van het hart dat hij het betreurde dat het college niet vooraf de raad over de uitspraak had geïnformeerd voordat een persbericht als reactie verzonden werd.

Blijft de vraag of een weerwoord van het college van B&W enige zin zou hebben gehad. Het college beriep zich in zijn verbazingsreactie op recente jurisprudentie die echter uit 2006 bleek te stammen en die uitspraak is wel degelijk in de overweging door de Ombudsman meegenomen stelde juridisch adviseur Eshuis van Grand Café De Rechter al eerder. Eshuis gaf eveneens aan dat hij namens zijn cliënte wel heeft gereageerd en ook daar sprak de Ombudsman zich over uit. Lees hier de uitpraak van de Ombudsman. Het lijkt er dus eerder op dat de gemeente Almelo heeft nagelaten te reageren omdat het kansloos was en de gemeentelijke reactie de uitspraak van de Ombudsman ook niet kan beïnvloeden. Eshuis spreekt in dat opzicht van "De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet," omdat hij namens zijn cliënte ook niet mocht reageren op de klachtafhandeling door de gemeente zelf en hij mede daardoor genoodzaakt was voor zijn cliënte de gang naar de Ombudsman te moeten maken.

update 14-01-'09  06.00 uur: Tc Tubantia  // Ombudsman om opheldering gevraagd

 
16-01-2009  

Roos van Maand PvdA voor Rita Pot uit Aadorp


foto: Jan Hammink
 

ALMELO - De Roos van de Maand januari gaat naar Rita Pot. Zij neemt afscheid als voorzitter van Plaatselijk Belang Aadorp. Ze was zeven jaar bestuurslid en zes jaar voorzitter. Johan Boonstra neemt haar functie over. Rita Pot kreeg de Roos van de Maand uit handen van het PvdA fractielid Sezgin Apbak. Hij sprak namens de fractie waarderende woorden voor de geweldige inzet van Rita Pot door de jaren heen en de pittige maar vooral prettige wijze waarop ze met onder meer de fractie van de PvdA sprak over de belangen van Aadorp in de afgelopen jaren. Plaatselijk Belang Aadorp is een belangenvereniging, die vlak na de Tweede Oorlog werd opgericht en zich
ruim zestig jaar lang heeft ingezet voor de belangen van de inwoners van het dorp. Eerst als onderdeel van de gemeente Vriezenveen en sinds de herindeling begin deze eeuw als onderdeel van Almelo. Komende woensdag, 21 januari, is Rita Pot te gast in het radioprogramma De Roos. De presentatie van het programma, dat 17.30 uur begint, is in handen van Peter Elbertse. Aan actuele zaken besteedt de fractie van de PvdA regelmatig aandacht. Onder meer met het uitbrengen van een eigen nieuwsflits per internet kan men
zich laten informeren. Iedereen, die belangstelling heeft, kan zich melden om deze nieuwsflits gratis te ontvangen. Daarvoor moet men het e-mail adres, waar de nieuwsflits naar moet worden toegezonden, melden bij de coördinator: b.kozijn@wanadoo.nl. Meer nieuws over de PvdA is ook te vinden op www.almelo.pvda.nl. Het radioprogramma is komende woensdag te beluisteren op Radio Almelo
van 17.30 tot 18.00 uur op 104.1 mHz via de kabel of via FM 106.1 mHz.

 
17-01-2009  

KPMG presenteert aanpak vergunningonderzoek

  ALMELO - Alle Almelose burgers, ondernemers en instellingen die zich wel eens door de gemeente onheus bejegend hebben gevoeld bij het aanvragen van vergunningen kunnen dindsdagavond kennis maken met het plan van aanpak van onderzoeker KPMG naar dit beleid. KPMG heeft inmiddels 13 klachten ontvangen. De avond in het gemeentehuis begint om 19.30 uur.
Lees verder...

 
19-01-2009  

VVD wil dat gemeente nota's sneller betaald

 

Geacht College,

Menig leverancier van goederen of diensten aan de Gemeente Almelo wordt geconfronteerd met de gevolgen van de kredietcrisis. De termijn die het gemeentelijk apparaat in acht neemt om de geleverde prestaties te voldoen draagt bij aan de krappe liquiditeit van bedrijven die daardoor in problemen kunnen komen.
Recent werd in de landelijke pers gemeld dat bijvoorbeeld de provincie Limburg zich heeft verplicht vanaf heden alle betalingen binnen veertien dagen te verrichten om op deze simpele manier de bedrijven -  en daarmee de landelijke economie - een handje te helpen.

De VVD-fractie legt u hierbij de volgende vragen voor :

1. In welke termijn voldoet de gemeente Almelo thans zijn facturen?
2. Bent u bereid om deze termijn zoals elders terug te gaan brengen naar twee weken?
3. Zo ja, binnen welke termijn denkt u dat te kunnen realiseren?

Gezien de ernst van de situatie wordt een spoedige beantwoording van deze vragen zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

G.H. van Woudenbergh 

Fractievoorzitter VVD

 
21-01-2009  

Burgers anoniem bij KPMG-onderzoek

 

ALMELO - Op aandringen van de gemeenteraad blijven burgers anoniem bij het onderzoek van KPMG naar het gemeentelijk vergunningenbeleid, althans betreffende de kritiek die zij uiten. Inmiddels hebben 15 burgers zich gemeld. Verder onderzoekt KPMG 28 dossiers waarvan er 7 'markant' worden genoemd. De gemeente is verplicht de dossiers ter inzage te geven. Tijdens de presentatie bleek dat het voor de meeste raadsleden 'dikke mist' was wegens gebrek aan kennis over de wetgeving voor met name de horeca-bedrijfstak. KPMG brengt tussentijds rapportages uit aan betrokken ambtenaren en het college van B&W. Het onderzoek in opdracht van de gemeenteraad kost het lieve sommetje van 120.000 euro. 
Er is veel kritiek op de gemeente vanwege het vergunningenbeleid. Zo vraagt de gemeente bijvoorbeeld aan startende - ook bij herstart of nevenvesting - om een exploitatiebegroting. Een eis die de wetgever al voor jaren geleden uit de wet schrapte. Tot toen leverde men dat in bij de Kamer van Koophandel, maar het kabinet vond deze eis achterhaald omdat ook banken ondernemers 'doorlichten' bij kredietaanvragen.

 
22-01-2009  

Gemeente Almelo wacht nog veel rechtszaken

 

ALMELO - Juridisch adviseur Eshuis heeft namens zijn cliënten nogal eens te maken met het beleid van de gemeente Almelo. Zo behartigt hij o.a. de vergunningsperikelen rondom Grand Café De Rechter en Kinderspeelparadijs 'Dolle Pret'. In dat kader vraagt hij ook gegevens op over vergunningen - of ontbreken daarvan - van andere horecabedrijven ter vergelijk of de gemeente wel juist en eensluidend handelt.
Hij is wat dat betreft niet de eerste de beste, want ten tijde van zijn ambtenaarschap bij de afdeling Bijzondere Wetten kreeg hij te maken met diverse dossiers en werkte hij namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten ook mee aan de totstandkoming van de wet Bibob.
Net zoals andere deskundigen die daar aan meewerkten, heeft hij ook kritiek op de wijze waarop deze integriteitwet door gemeenten en bureau Bibob van het ministerie wordt 'misbruikt', waardoor ondernemers 'vermalen' worden in de ambtelijke raderen en bestuursbezwaren.
Zo betwijfelt hij het uitgebrachte eindrapport over Grand Café De Rechter van bureau Bibop, omdat daarover 3 rapporten zijn uitgebracht die op basis van contacten met de Almelose burgemeester Knip zouden zijn aangepast, waardoor de integriteit van het bureau Bibob van het Ministerie van Justitie kan worden betwijfeld omdat deze zich heeft laten beïnvloeden en gebruikt maakt in de rapporten van juridisch niet bewezen feiten.
In deze zaak stapt hij namens zijn cliënte rechtstreeks naar de rechtbank omdat de gemeentelijke bezwarencommissie niet bevoegd is de geheime Bibob-rapporten te mogen inzien.

Eveneens vroeg Eshuis de bouwgegevens op van het zonder vergunningen draaiende Restaurant De Vier Vensters dat in de Zembla-uitzending werd aangekaart. Volgens het officiële antwoord van de gemeente Almelo heeft het restaurant de bovenverdieping niet in gebruik, maar Eshuis heeft nu foto's op zijn website geplaatst dat de burgemeester 'himself' met tal van VVD-notabelen daar te gast waren tijdens een werkbezoek van de VVD-kamerleden Henk Kamp en voormalig crime-fighter Fred Teeven. Volgens Eshuis voldoet de 'illegaal' in gebruik zijnde ruimte niet aan de wettelijke voorschriften en kan daar geen vergunning voor worden verleend.

In de vergunningenstrijd won Eshuis al tal van zaken bij de bestuursrechter en onlangs tikte de Provinciale Ombudsman de gemeente Almelo fors op de vingers omdat de ontruiming van het terras bij Grand Café De Rechter onrechtmatig was verlopen. De gemeente sprak er met een persbericht haar verrassing over uit en verweet de Ombudsman dat de gemeente niet had mogen reageren op zijn eerste bevinding. Een feit is echter dat beide partijen wel degelijk daartoe zijn uitgenodigd en Eshuis deed dat ook namens zijn cliënte, iets wat de gemeente naliet. Ook hiermee gaat Eshuis namens cliënte naar de bestuursrechter.

Volgens Eshuis 'klungelt' de gemeente maar wat aan naar eigen goedbevinden en negeert het de diverse wetgeving en jurisprudentie. Eshuis meldt op zijn website eveneens dat hij volstrekt geen vertrouwen heeft in het startende onderzoek van KPMG over het Almelose vergunningenbeleid. Enerzijds omdat hij de kennis bij KPMG over het specifieke onderwerp betwijfeld en bovendien omdat de tussenrapportages met betrokken ambtenaren en college wordt besproken om e.e.a. af te stemmen voor het uitbrengen van een eindrapport. Eshuis onderzoekt eveneens of de aanbesteding van het in opdracht van de gemeenteraad uit te voeren onderzoek wel rechtens is verlopen.

Ook Zembla is nog actief betreffende bestuurlijke perikelen tussen burgers en lokale overheden. Naar aanleiding van de uitzending over Almelo stuitte Zembla op meerdere gemeenten die het niet zo nauw nemen met de wettelijke regelgeving. Daarover komt op 2 februari een uitzending op Nederland 2 om 22.10 uur.

 
23-01-2009  

Is de PvdA nog serieus te nemen?

 

ALMELO - In TC Tubantia vandaag een schrijfsel van chef-stadsredactie Leo van Raay over hoe serieus de PvdA nog genomen moet worden om de burgers mee te willen laten praten over het ontwerp van een nieuw stadhuis.
In een voorronde zijn meerdere beroemde Nederlandse architectenbureaus gekozen waaruit uiteindelijk na het inleveren van een eerste ontwerp 3 bureaus gekozen worden om mee te dingen naar het finale ontwerp. In de jury zitten collegeleden, hoge ambtenaren en deskundigen van buiten de stad om tot een definitieve keuze te komen.
De PvdA wil dat de burger meer inspraak krijgt en heeft dat opnieuw aan het college verzocht maar de fractie dringt niet echt aan. Van Raay vraagt zich dan ook in zijn artikel af of de opmerking van CDA-raadslid Brand dat de PvdA salonsocialisme bedrijft, waarheid is?

 
28-01-2009  

Burgers mogen meepraten over stadhuis mits...

 

ALMELO - De gemeenteraad stemde gisteravond met meerderheid in met het voorstel van de PvdA om de burgers een stem in het kapittel te geven welke keuze moet worden gemaakt uit de drie eindconcepten voor een nieuw stadhuis. Het voorstel leidde tot enige 'kribbigheid' bij coalitiepartner CDA dat het kennelijk minder waardeerde dat de PvdA haar macht inzette. Ook de VVD en D66'er Fred Gerritsen voelden niets voor het voorstel, maar de andere fracties steunden de PvdA. 

Wethouder Anthon Sjoers stelde als voorwaarde dat er eerst nog juridisch advies wordt ingewonnen of de al lopende ontwerpfase en besluitvormingsafspraak daarop kan worden aangepast. Mocht dat tot juridische problemen leiden, komt het college van B&W met het reeds aangenomen voorstel opnieuw naar de gemeenteraad voor een heroverweging. 

Lees de reacties van de architecten in TC Tubantia.


PvdA-amendement communicatieplan stadhuis

Archief
Terug naar vorige pagina